ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
11020001
เปิดใช้งาน
2
11020002
เปิดใช้งาน
3
11020003
เปิดใช้งาน
4
11020004
เปิดใช้งาน
5
11020005
เปิดใช้งาน
6
11020006
เปิดใช้งาน
7
11020007
เปิดใช้งาน
8
11020008
เปิดใช้งาน
9
11020009
เปิดใช้งาน
10
11020010
เปิดใช้งาน
11
11020011
เปิดใช้งาน
12
11020012
เปิดใช้งาน
13
11020013
เปิดใช้งาน
14
11020014
เปิดใช้งาน
15
11020015
เปิดใช้งาน
16
11020016
เปิดใช้งาน
17
11020017
เปิดใช้งาน
18
11020018
เปิดใช้งาน
19
11020019
เปิดใช้งาน
20
11020020
เปิดใช้งาน
21
11020021
เปิดใช้งาน
22
11020022
เปิดใช้งาน
23
11020023
เปิดใช้งาน
24
11020024
เปิดใช้งาน
25
11020025
เปิดใช้งาน
26
11020026
เปิดใช้งาน
27
11020027
เปิดใช้งาน
28
11020028
เปิดใช้งาน
29
11020029
เปิดใช้งาน
30
11020030
เปิดใช้งาน
31
11020031
เปิดใช้งาน
32
11020032
เปิดใช้งาน
33
11020033
เปิดใช้งาน
34
11020035
เปิดใช้งาน
35
11020036
เปิดใช้งาน
36
11020037
เปิดใช้งาน
37
11020038
เปิดใช้งาน
38
11020039
เปิดใช้งาน
39
11020040
เปิดใช้งาน
40
11020041
เปิดใช้งาน
41
11020042
เปิดใช้งาน
42
11020043
เปิดใช้งาน
43
11020044
เปิดใช้งาน
44
11020045
เปิดใช้งาน
45
11020046
เปิดใช้งาน
46
11020047
เปิดใช้งาน
47
11020048
เปิดใช้งาน
48
11020049
เปิดใช้งาน
49
11020050
เปิดใช้งาน
50
11020051
เปิดใช้งาน
51
11020052
เปิดใช้งาน
52
11020053
เปิดใช้งาน
53
11020054
เปิดใช้งาน
54
11020055
เปิดใช้งาน
55
11020056
เปิดใช้งาน
56
11020057
เปิดใช้งาน
57
11020058
เปิดใช้งาน
58
11020059
เปิดใช้งาน
59
11020061
เปิดใช้งาน
60
11020062
เปิดใช้งาน
61
11020063
เปิดใช้งาน
62
11020064
ไม่เปิดใช้งาน
63
11020065
เปิดใช้งาน
64
11020066
เปิดใช้งาน
65
11020067
เปิดใช้งาน
66
11020068
เปิดใช้งาน
67
11020069
เปิดใช้งาน
68
11020070
เปิดใช้งาน
69
11020071
เปิดใช้งาน
70
11020072
เปิดใช้งาน
71
11020073
เปิดใช้งาน