ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
13020001
ไม่เปิดใช้งาน
2
13020002
เปิดใช้งาน
3
13020003
เปิดใช้งาน
4
13020004
เปิดใช้งาน
5
13020005
ไม่เปิดใช้งาน
6
13020006
ไม่เปิดใช้งาน
7
13020007
ไม่เปิดใช้งาน
8
13020008
ไม่เปิดใช้งาน
9
13020009
ไม่เปิดใช้งาน
10
13020010
ไม่เปิดใช้งาน
11
13020011
ไม่เปิดใช้งาน
12
13020012
ไม่เปิดใช้งาน
13
13020013
ไม่เปิดใช้งาน
14
13020014
ไม่เปิดใช้งาน
15
13020015
ไม่เปิดใช้งาน
16
13020016
ไม่เปิดใช้งาน
17
13020017
ไม่เปิดใช้งาน
18
13020018
ไม่เปิดใช้งาน
19
13020019
เปิดใช้งาน
20
13020020
ไม่เปิดใช้งาน
21
13020021
ไม่เปิดใช้งาน
22
13020022
ไม่เปิดใช้งาน
23
13020023
ไม่เปิดใช้งาน
24
13020024
เปิดใช้งาน
25
13020025
ไม่เปิดใช้งาน
26
13020026
ไม่เปิดใช้งาน
27
13020027
ไม่เปิดใช้งาน
28
13020028
ไม่เปิดใช้งาน
29
13020029
ไม่เปิดใช้งาน
30
13020030
เปิดใช้งาน
31
13020031
ไม่เปิดใช้งาน
32
13020032
เปิดใช้งาน
33
13020033
ไม่เปิดใช้งาน
34
13020034
ไม่เปิดใช้งาน
35
13020035
ไม่เปิดใช้งาน
36
13020036
ไม่เปิดใช้งาน
37
13020037
ไม่เปิดใช้งาน
38
13020038
เปิดใช้งาน
39
13020039
เปิดใช้งาน
40
13020041
ไม่เปิดใช้งาน
41
13020042
ไม่เปิดใช้งาน
42
13020043
ไม่เปิดใช้งาน
43
13020044
ไม่เปิดใช้งาน
44
13020045
เปิดใช้งาน
45
13020046
ไม่เปิดใช้งาน
46
13020048
ไม่เปิดใช้งาน
47
13020049
ไม่เปิดใช้งาน
48
13020050
ไม่เปิดใช้งาน
49
13020051
ไม่เปิดใช้งาน
50
13020052
ไม่เปิดใช้งาน
51
13020053
ไม่เปิดใช้งาน
52
13020054
ไม่เปิดใช้งาน
53
13020055
ไม่เปิดใช้งาน
54
13020056
ไม่เปิดใช้งาน
55
13020057
ไม่เปิดใช้งาน
56
13020058
เปิดใช้งาน
57
13020059
ไม่เปิดใช้งาน
58
13020060
ไม่เปิดใช้งาน
59
13020061
ไม่เปิดใช้งาน
60
13020062
ไม่เปิดใช้งาน
61
13020063
เปิดใช้งาน
62
13020064
ไม่เปิดใช้งาน
63
13020065
เปิดใช้งาน
64
13020066
เปิดใช้งาน
65
13020067
ไม่เปิดใช้งาน
66
13020068
เปิดใช้งาน
67
13020069
ไม่เปิดใช้งาน