ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
14010003
ไม่เปิดใช้งาน
2
14010004
ไม่เปิดใช้งาน
3
14010005
ไม่เปิดใช้งาน
4
14010006
เปิดใช้งาน
5
14010007
ไม่เปิดใช้งาน
6
14010008
เปิดใช้งาน
7
14010009
เปิดใช้งาน
8
14010010
เปิดใช้งาน
9
14010011
เปิดใช้งาน
10
14010012
ไม่เปิดใช้งาน
11
14010014
เปิดใช้งาน
12
14010015
ไม่เปิดใช้งาน
13
14010016
เปิดใช้งาน
14
14010017
เปิดใช้งาน
15
14010018
ไม่เปิดใช้งาน
16
14010019
ไม่เปิดใช้งาน
17
14010020
ไม่เปิดใช้งาน
18
14010021
เปิดใช้งาน
19
14010022
ไม่เปิดใช้งาน
20
14010023
เปิดใช้งาน
21
14010024
ไม่เปิดใช้งาน
22
14010025
ไม่เปิดใช้งาน
23
14010026
ไม่เปิดใช้งาน
24
14010027
ไม่เปิดใช้งาน
25
14010029
เปิดใช้งาน
26
14010030
เปิดใช้งาน
27
14010031
ไม่เปิดใช้งาน
28
14010032
เปิดใช้งาน
29
14010034
เปิดใช้งาน
30
14010035
เปิดใช้งาน
31
14010036
เปิดใช้งาน
32
14010037
ไม่เปิดใช้งาน
33
14010038
เปิดใช้งาน
34
14010039
เปิดใช้งาน
35
14010040
ไม่เปิดใช้งาน
36
14010042
เปิดใช้งาน
37
14010043
เปิดใช้งาน
38
14010044
เปิดใช้งาน
39
14010045
ไม่เปิดใช้งาน
40
14010046
เปิดใช้งาน
41
14010047
เปิดใช้งาน
42
14010048
ไม่เปิดใช้งาน
43
14010049
เปิดใช้งาน
44
14010051
เปิดใช้งาน
45
14010052
เปิดใช้งาน
46
14010053
เปิดใช้งาน
47
14010054
เปิดใช้งาน
48
14010056
เปิดใช้งาน
49
14010057
ไม่เปิดใช้งาน
50
14010058
เปิดใช้งาน
51
14010059
เปิดใช้งาน
52
14010060
เปิดใช้งาน
53
14010061
เปิดใช้งาน
54
14010062
ไม่เปิดใช้งาน
55
14010063
ไม่เปิดใช้งาน
56
14010065
เปิดใช้งาน
57
14010066
ไม่เปิดใช้งาน
58
14010067
ไม่เปิดใช้งาน
59
14010068
เปิดใช้งาน
60
14010069
เปิดใช้งาน
61
14010070
เปิดใช้งาน
62
14010071
เปิดใช้งาน
63
14010072
ไม่เปิดใช้งาน
64
14010073
เปิดใช้งาน
65
14010074
ไม่เปิดใช้งาน
66
14010075
ไม่เปิดใช้งาน
67
14010076
ไม่เปิดใช้งาน
68
14010077
เปิดใช้งาน
69
14010078
เปิดใช้งาน
70
14010080
เปิดใช้งาน
71
14010081
เปิดใช้งาน
72
14010082
เปิดใช้งาน
73
14010083
ไม่เปิดใช้งาน
74
14010084
เปิดใช้งาน
75
14010085
ไม่เปิดใช้งาน
76
14010086
ไม่เปิดใช้งาน
77
14010087
ไม่เปิดใช้งาน
78
14010088
ไม่เปิดใช้งาน
79
14010089
ไม่เปิดใช้งาน
80
14010091
เปิดใช้งาน
81
14010092
ไม่เปิดใช้งาน
82
14010093
ไม่เปิดใช้งาน
83
14010094
เปิดใช้งาน
84
14010095
เปิดใช้งาน
85
14010096
ไม่เปิดใช้งาน
86
14010097
เปิดใช้งาน
87
14010098
ไม่เปิดใช้งาน
88
14010099
เปิดใช้งาน
89
14010100
เปิดใช้งาน
90
14010102
เปิดใช้งาน
91
14010103
เปิดใช้งาน
92
14010104
เปิดใช้งาน
93
14010106
ไม่เปิดใช้งาน
94
14010109
เปิดใช้งาน
95
14010110
ไม่เปิดใช้งาน
96
14010112
เปิดใช้งาน
97
14010113
ไม่เปิดใช้งาน
98
14010114
เปิดใช้งาน
99
14010115
เปิดใช้งาน
100
14010116
ไม่เปิดใช้งาน
101
14010119
ไม่เปิดใช้งาน
102
14010121
ไม่เปิดใช้งาน
103
14010122
เปิดใช้งาน
104
14010124
ไม่เปิดใช้งาน
105
14010125
เปิดใช้งาน
106
14010126
เปิดใช้งาน
107
14010127
เปิดใช้งาน
108
14010128
ไม่เปิดใช้งาน
109
14010129
เปิดใช้งาน
110
14010130
เปิดใช้งาน
111
14010133
ไม่เปิดใช้งาน
112
14010134
ไม่เปิดใช้งาน
113
14010135
ไม่เปิดใช้งาน
114
14010136
เปิดใช้งาน
115
14010137
ไม่เปิดใช้งาน
116
14010138
ไม่เปิดใช้งาน
117
14010139
เปิดใช้งาน
118
14010140
เปิดใช้งาน
119
14010141
ไม่เปิดใช้งาน
120
14010142
ไม่เปิดใช้งาน
121
14010143
เปิดใช้งาน
122
14010144
เปิดใช้งาน
123
14010145
ไม่เปิดใช้งาน
124
14010146
เปิดใช้งาน
125
14010147
ไม่เปิดใช้งาน
126
14010148
เปิดใช้งาน
127
14010149
เปิดใช้งาน
128
14010150
เปิดใช้งาน
129
14010151
เปิดใช้งาน
130
14010152
เปิดใช้งาน
131
14010153
เปิดใช้งาน
132
14010154
เปิดใช้งาน
133
14010155
เปิดใช้งาน
134
14010156
ไม่เปิดใช้งาน
135
14010157
ไม่เปิดใช้งาน
136
14010158
เปิดใช้งาน
137
14010159
เปิดใช้งาน
138
14010160
ไม่เปิดใช้งาน
139
14010161
เปิดใช้งาน
140
14010162
เปิดใช้งาน
141
14010163
เปิดใช้งาน
142
14010164
เปิดใช้งาน
143
14010165
เปิดใช้งาน
144
14010166
ไม่เปิดใช้งาน
145
14010167
เปิดใช้งาน
146
14010168
ไม่เปิดใช้งาน
147
14010169
เปิดใช้งาน
148
14010170
เปิดใช้งาน
149
14010171
เปิดใช้งาน
150
14010172
เปิดใช้งาน
151
14010173
ไม่เปิดใช้งาน
152
14010175
เปิดใช้งาน
153
14010176
ไม่เปิดใช้งาน
154
14010178
เปิดใช้งาน
155
14010179
เปิดใช้งาน
156
14010180
ไม่เปิดใช้งาน
157
14010181
เปิดใช้งาน
158
14010182
เปิดใช้งาน
159
14010183
เปิดใช้งาน
160
14010184
เปิดใช้งาน
161
14010185
เปิดใช้งาน
162
14010186
ไม่เปิดใช้งาน
163
14010187
เปิดใช้งาน
164
14010188
เปิดใช้งาน
165
14010189
ไม่เปิดใช้งาน
166
14010191
ไม่เปิดใช้งาน
167
14010192
เปิดใช้งาน
168
14010193
เปิดใช้งาน
169
14010196
เปิดใช้งาน
170
14010197
เปิดใช้งาน
171
14010199
เปิดใช้งาน
172
14010201
เปิดใช้งาน
173
14010203
ไม่เปิดใช้งาน
174
14010204
เปิดใช้งาน
175
14010205
เปิดใช้งาน
176
14010206
เปิดใช้งาน
177
14010207
เปิดใช้งาน
178
14010208
เปิดใช้งาน
179
14010210
เปิดใช้งาน
180
14010211
เปิดใช้งาน
181
14010212
เปิดใช้งาน