ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
16010002
เปิดใช้งาน
2
16010005
เปิดใช้งาน
3
16010006
เปิดใช้งาน
4
16010007
เปิดใช้งาน
5
16010009
เปิดใช้งาน
6
16010010
เปิดใช้งาน
7
16010012
เปิดใช้งาน
8
16010013
เปิดใช้งาน
9
16010014
เปิดใช้งาน
10
16010015
เปิดใช้งาน
11
16010016
เปิดใช้งาน
12
16010017
เปิดใช้งาน
13
16010018
เปิดใช้งาน
14
16010019
เปิดใช้งาน
15
16010020
เปิดใช้งาน
16
16010022
เปิดใช้งาน
17
16010023
เปิดใช้งาน
18
16010024
เปิดใช้งาน
19
16010026
เปิดใช้งาน
20
16010027
เปิดใช้งาน
21
16010029
เปิดใช้งาน
22
16010031
เปิดใช้งาน
23
16010032
เปิดใช้งาน
24
16010033
เปิดใช้งาน
25
16010035
เปิดใช้งาน
26
16010036
ไม่เปิดใช้งาน
27
16010037
เปิดใช้งาน
28
16010039
เปิดใช้งาน
29
16010041
เปิดใช้งาน
30
16010042
เปิดใช้งาน
31
16010043
เปิดใช้งาน
32
16010044
เปิดใช้งาน
33
16010045
เปิดใช้งาน
34
16010046
เปิดใช้งาน
35
16010047
เปิดใช้งาน
36
16010049
เปิดใช้งาน
37
16010050
เปิดใช้งาน
38
16010051
เปิดใช้งาน
39
16010052
เปิดใช้งาน
40
16010053
เปิดใช้งาน
41
16010054
เปิดใช้งาน
42
16010055
เปิดใช้งาน
43
16010056
เปิดใช้งาน
44
16010057
เปิดใช้งาน
45
16010058
เปิดใช้งาน
46
16010060
เปิดใช้งาน
47
16010062
เปิดใช้งาน
48
16010063
เปิดใช้งาน
49
16010064
เปิดใช้งาน
50
16010065
เปิดใช้งาน
51
16010066
เปิดใช้งาน
52
16010067
เปิดใช้งาน
53
16010068
เปิดใช้งาน
54
16010069
เปิดใช้งาน
55
16010071
เปิดใช้งาน
56
16010073
เปิดใช้งาน
57
16010074
เปิดใช้งาน
58
16010076
เปิดใช้งาน
59
16010078
เปิดใช้งาน
60
16010079
เปิดใช้งาน
61
16010081
เปิดใช้งาน
62
16010085
เปิดใช้งาน
63
16010086
เปิดใช้งาน
64
16010087
เปิดใช้งาน
65
16010088
เปิดใช้งาน
66
16010089
เปิดใช้งาน
67
16010090
เปิดใช้งาน
68
16010091
เปิดใช้งาน
69
16010092
เปิดใช้งาน
70
16010093
เปิดใช้งาน
71
16010094
เปิดใช้งาน
72
16010095
เปิดใช้งาน
73
16010096
เปิดใช้งาน
74
16010097
เปิดใช้งาน
75
16010098
เปิดใช้งาน
76
16010099
เปิดใช้งาน
77
16010100
เปิดใช้งาน
78
16010101
เปิดใช้งาน
79
16010103
เปิดใช้งาน
80
16010104
เปิดใช้งาน
81
16010105
เปิดใช้งาน
82
16010106
เปิดใช้งาน
83
16010107
เปิดใช้งาน
84
16010108
เปิดใช้งาน
85
16010109
เปิดใช้งาน
86
16010110
เปิดใช้งาน
87
16010111
เปิดใช้งาน
88
16010112
เปิดใช้งาน
89
16010116
เปิดใช้งาน
90
16010118
เปิดใช้งาน
91
16010119
เปิดใช้งาน
92
16010120
เปิดใช้งาน
93
16010121
เปิดใช้งาน
94
16010122
เปิดใช้งาน
95
16010123
เปิดใช้งาน
96
16010125
เปิดใช้งาน
97
16010126
เปิดใช้งาน
98
16010127
เปิดใช้งาน
99
16010129
เปิดใช้งาน
100
16010131
เปิดใช้งาน
101
16010133
เปิดใช้งาน
102
16010134
เปิดใช้งาน
103
16010135
เปิดใช้งาน
104
16010136
เปิดใช้งาน
105
16010137
เปิดใช้งาน
106
16010138
เปิดใช้งาน
107
16010139
เปิดใช้งาน
108
16010140
เปิดใช้งาน
109
16010141
เปิดใช้งาน
110
16010142
เปิดใช้งาน
111
16010143
เปิดใช้งาน
112
16010144
เปิดใช้งาน
113
16010145
เปิดใช้งาน
114
16010146
เปิดใช้งาน
115
16010148
เปิดใช้งาน
116
16010149
เปิดใช้งาน
117
16010150
เปิดใช้งาน
118
16010151
เปิดใช้งาน
119
16010152
เปิดใช้งาน
120
16010153
เปิดใช้งาน
121
16010154
เปิดใช้งาน
122
16010155
เปิดใช้งาน
123
16010156
เปิดใช้งาน
124
16010157
เปิดใช้งาน
125
16010158
เปิดใช้งาน
126
16010159
เปิดใช้งาน
127
16010160
เปิดใช้งาน
128
16010161
เปิดใช้งาน
129
16010163
เปิดใช้งาน
130
16010164
เปิดใช้งาน
131
16010165
เปิดใช้งาน
132
16010166
เปิดใช้งาน
133
16010168
เปิดใช้งาน
134
16010169
เปิดใช้งาน
135
16010171
เปิดใช้งาน
136
16010172
เปิดใช้งาน
137
16010173
เปิดใช้งาน
138
16010174
เปิดใช้งาน
139
16010175
เปิดใช้งาน
140
16010177
เปิดใช้งาน
141
16010178
เปิดใช้งาน
142
16010179
เปิดใช้งาน
143
16010180
เปิดใช้งาน
144
16010181
เปิดใช้งาน
145
16010182
เปิดใช้งาน
146
16010184
เปิดใช้งาน
147
16010186
เปิดใช้งาน
148
16010187
เปิดใช้งาน
149
16010188
เปิดใช้งาน
150
16010189
เปิดใช้งาน
151
16010190
เปิดใช้งาน
152
16010191
เปิดใช้งาน
153
16010192
เปิดใช้งาน
154
16010193
เปิดใช้งาน
155
16010196
เปิดใช้งาน
156
16010197
เปิดใช้งาน
157
16010201
เปิดใช้งาน
158
16010202
เปิดใช้งาน
159
16010203
เปิดใช้งาน
160
16010205
เปิดใช้งาน