ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
16020001
เปิดใช้งาน
2
16020002
เปิดใช้งาน
3
16020003
เปิดใช้งาน
4
16020004
เปิดใช้งาน
5
16020005
เปิดใช้งาน
6
16020007
เปิดใช้งาน
7
16020008
เปิดใช้งาน
8
16020009
เปิดใช้งาน
9
16020010
เปิดใช้งาน
10
16020012
เปิดใช้งาน
11
16020013
เปิดใช้งาน
12
16020014
เปิดใช้งาน
13
16020015
เปิดใช้งาน
14
16020016
เปิดใช้งาน
15
16020017
เปิดใช้งาน
16
16020019
เปิดใช้งาน
17
16020021
เปิดใช้งาน
18
16020022
เปิดใช้งาน
19
16020023
เปิดใช้งาน
20
16020024
เปิดใช้งาน
21
16020025
เปิดใช้งาน
22
16020027
เปิดใช้งาน
23
16020028
เปิดใช้งาน
24
16020029
เปิดใช้งาน
25
16020030
เปิดใช้งาน
26
16020031
เปิดใช้งาน
27
16020032
เปิดใช้งาน
28
16020033
เปิดใช้งาน
29
16020034
เปิดใช้งาน
30
16020035
เปิดใช้งาน
31
16020036
เปิดใช้งาน
32
16020037
เปิดใช้งาน
33
16020038
เปิดใช้งาน
34
16020040
เปิดใช้งาน
35
16020041
เปิดใช้งาน
36
16020042
เปิดใช้งาน
37
16020043
เปิดใช้งาน
38
16020044
เปิดใช้งาน
39
16020045
เปิดใช้งาน
40
16020047
เปิดใช้งาน
41
16020048
เปิดใช้งาน
42
16020050
เปิดใช้งาน
43
16020051
เปิดใช้งาน
44
16020052
เปิดใช้งาน
45
16020053
เปิดใช้งาน
46
16020054
เปิดใช้งาน
47
16020055
เปิดใช้งาน
48
16020056
เปิดใช้งาน
49
16020057
เปิดใช้งาน
50
16020058
เปิดใช้งาน
51
16020059
เปิดใช้งาน
52
16020060
เปิดใช้งาน
53
16020061
เปิดใช้งาน
54
16020062
เปิดใช้งาน
55
16020063
ไม่เปิดใช้งาน
56
16020065
เปิดใช้งาน
57
16020066
เปิดใช้งาน
58
16020067
เปิดใช้งาน
59
16020068
เปิดใช้งาน
60
16020069
เปิดใช้งาน
61
16020070
เปิดใช้งาน
62
16020071
เปิดใช้งาน
63
16020072
เปิดใช้งาน
64
16020075
เปิดใช้งาน
65
16020076
เปิดใช้งาน
66
16020077
เปิดใช้งาน
67
16020078
เปิดใช้งาน
68
16020080
เปิดใช้งาน
69
16020081
เปิดใช้งาน
70
16020082
เปิดใช้งาน
71
16020083
เปิดใช้งาน
72
16020084
เปิดใช้งาน
73
16020085
เปิดใช้งาน
74
16020086
เปิดใช้งาน
75
16020087
เปิดใช้งาน
76
16020088
เปิดใช้งาน
77
16020089
เปิดใช้งาน
78
16020090
เปิดใช้งาน
79
16020091
เปิดใช้งาน
80
16020092
เปิดใช้งาน
81
16020093
เปิดใช้งาน
82
16020094
เปิดใช้งาน
83
16020095
เปิดใช้งาน
84
16020099
เปิดใช้งาน
85
16020100
เปิดใช้งาน
86
16020101
เปิดใช้งาน
87
16020102
เปิดใช้งาน
88
16020104
เปิดใช้งาน
89
16020106
เปิดใช้งาน
90
16020108
เปิดใช้งาน
91
16020109
เปิดใช้งาน
92
16020110
เปิดใช้งาน
93
16020111
เปิดใช้งาน
94
16020112
เปิดใช้งาน
95
16020113
เปิดใช้งาน
96
16020114
เปิดใช้งาน
97
16020116
เปิดใช้งาน
98
16020117
เปิดใช้งาน
99
16020118
เปิดใช้งาน
100
16020120
เปิดใช้งาน
101
16020121
เปิดใช้งาน
102
16020122
เปิดใช้งาน
103
16020123
เปิดใช้งาน
104
16020125
เปิดใช้งาน
105
16020127
เปิดใช้งาน
106
16020128
เปิดใช้งาน
107
16020129
เปิดใช้งาน
108
16020131
เปิดใช้งาน
109
16020132
เปิดใช้งาน
110
16020133
เปิดใช้งาน
111
16020134
เปิดใช้งาน
112
16020135
เปิดใช้งาน
113
16020136
เปิดใช้งาน
114
16020137
เปิดใช้งาน
115
16020138
เปิดใช้งาน
116
16020139
เปิดใช้งาน
117
16020140
เปิดใช้งาน
118
16020141
เปิดใช้งาน
119
16020143
เปิดใช้งาน
120
16020144
เปิดใช้งาน
121
16020145
เปิดใช้งาน
122
16020146
เปิดใช้งาน
123
16020147
เปิดใช้งาน
124
16020148
เปิดใช้งาน
125
16020150
เปิดใช้งาน
126
16020151
เปิดใช้งาน
127
16020153
เปิดใช้งาน
128
16020156
เปิดใช้งาน
129
16020157
เปิดใช้งาน
130
16020158
ไม่เปิดใช้งาน
131
16020159
เปิดใช้งาน
132
16020160
เปิดใช้งาน
133
16020161
เปิดใช้งาน
134
16020163
เปิดใช้งาน
135
16020164
เปิดใช้งาน
136
16020165
เปิดใช้งาน
137
16020166
เปิดใช้งาน
138
16020167
เปิดใช้งาน
139
16020168
เปิดใช้งาน