หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ชัยนาท
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
18010002
วัดหลวงพ่อขาว
เปิดใช้งาน
2
18010004
วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
3
18010005
วัดฝาง
เปิดใช้งาน
4
18010006
วัดไผ่โพธิ์ทอง
เปิดใช้งาน
5
18010008
วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4)
เปิดใช้งาน
6
18010010
บ้านท่าไม้
เปิดใช้งาน
7
18010012
วัดธรรมามูล
เปิดใช้งาน
8
18010013
ชุมชนวัดดักคะนน
เปิดใช้งาน
9
18010015
วัดสระเนินพระราม
เปิดใช้งาน
10
18010016
บ้านหนองแค
เปิดใช้งาน
11
18010017
วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
เปิดใช้งาน
12
18010018
ชุมชนวัดวังเคียน
เปิดใช้งาน
13
18010019
วัดนางลือ
เปิดใช้งาน
14
18010020
วัดศรีวิชัย
เปิดใช้งาน
15
18010021
พระยาตาก
เปิดใช้งาน
16
18010022
อนุบาลชัยนาท
เปิดใช้งาน
17
18010023
ลัดดาประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
18
18010024
อนุบาลเมืองชัยนาท
เปิดใช้งาน
19
18010025
วัดโรงวัว
เปิดใช้งาน
20
18010026
วัดหนองเต่าดำ
เปิดใช้งาน
21
18010027
วัดแหลมหว้า
เปิดใช้งาน
22
18010028
วัดดอนรังนก
เปิดใช้งาน
23
18010029
วัดหนองพังนาค
เปิดใช้งาน
24
18010030
วัดเนินถ่าน
ไม่เปิดใช้งาน
25
18010031
รัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์
ไม่เปิดใช้งาน
26
18010033
วัดพิกุลงาม
ไม่เปิดใช้งาน
27
18010034
ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)
ไม่เปิดใช้งาน
28
18010035
อนุบาลมโนรมย์
เปิดใช้งาน
29
18010038
วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
30
18010039
ไทยรัฐวิทยา๕๗(บ้านท่าฉนวน)
เปิดใช้งาน
31
18010040
วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)
ไม่เปิดใช้งาน
32
18010043
บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
ไม่เปิดใช้งาน
33
18010044
บ้านเขาแหลม
เปิดใช้งาน
34
18010045
บ้านหัวถนน
เปิดใช้งาน
35
18010047
วัดหัวหว้า
ไม่เปิดใช้งาน
36
18010048
วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)
ไม่เปิดใช้งาน
37
18010049
วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร
เปิดใช้งาน
38
18010050
บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)
ไม่เปิดใช้งาน
39
18010052
วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
40
18010053
ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
ไม่เปิดใช้งาน
41
18010055
บ้านดอนแตง
ไม่เปิดใช้งาน
42
18010056
คงรักษ์ประชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
43
18010058
วัดหนองตาตน
เปิดใช้งาน
44
18010060
วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
45
18010061
วัดหนองจิก
เปิดใช้งาน
46
18010063
วัดคลองบุญ
ไม่เปิดใช้งาน
47
18010064
วัดหนองน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
48
18010065
อนุบาลวัดสิงห์
เปิดใช้งาน
49
18010067
สำราญราษฎร์บำรุง
ไม่เปิดใช้งาน
50
18010068
วัดวังหมัน
เปิดใช้งาน
51
18010069
บ้านท่าข้ามวังน้ำ
ไม่เปิดใช้งาน
52
18010071
บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136
เปิดใช้งาน
53
18010072
บ้านทุ่งกว้าง
เปิดใช้งาน
54
18010074
วัดโคกสุก
ไม่เปิดใช้งาน
55
18010075
วัดดอนตาล
ไม่เปิดใช้งาน
56
18010076
วัดดอนตูมกมลาวาส
ไม่เปิดใช้งาน
57
18010077
วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)
ไม่เปิดใช้งาน
58
18010078
วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)
ไม่เปิดใช้งาน
59
18010079
วัดเขาแก้ว
ไม่เปิดใช้งาน
60
18010081
ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)
ไม่เปิดใช้งาน
61
18010082
วัดบ้านหนอง
เปิดใช้งาน
62
18010083
บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)
ไม่เปิดใช้งาน
63
18010084
วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)
ไม่เปิดใช้งาน
64
18010085
เขื่อนเจ้าพระยา
เปิดใช้งาน
65
18010087
วัดกรุณา
เปิดใช้งาน
66
18010088
วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)
เปิดใช้งาน
67
18010089
วัดโคกจันทน์
ไม่เปิดใช้งาน
68
18010090
บ้านคลองยาง
เปิดใช้งาน
69
18010091
วัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
70
18010092
วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
71
18010093
วัดมะปราง
ไม่เปิดใช้งาน
72
18010095
วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
73
18010097
วัดดอนตะไล้
เปิดใช้งาน
74
18010098
อนุบาลสรรพยา
ไม่เปิดใช้งาน
75
18010099
วัดโพธิมงคล
เปิดใช้งาน
76
18010100
วัดกำแพง
ไม่เปิดใช้งาน
77
18010101
วัดหลวงสิริบูรณาราม
เปิดใช้งาน
78
18010102
วัดยางศรีเจริญ
ไม่เปิดใช้งาน
79
18010103
วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)
ไม่เปิดใช้งาน
80
18010104
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
ไม่เปิดใช้งาน
81
18010105
วัดหาดอาษา
ไม่เปิดใช้งาน
82
18010106
บ้านทุ่งกระถิน
ไม่เปิดใช้งาน
83
18010107
ชุมชนวัดโคกดอกไม้
เปิดใช้งาน
84
18010108
วัดเทพรัตนวนาราม
เปิดใช้งาน
85
18010110
เทพรัตน์
ไม่เปิดใช้งาน
86
18010111
วัดอารีทวีวนาราม
เปิดใช้งาน
87
18010112
วัดหนองแขม
เปิดใช้งาน
88
18010113
วัดโพธิ์งาม
เปิดใช้งาน
89
18010114
วัดสนามชัย
เปิดใช้งาน
90
18010115
วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)
ไม่เปิดใช้งาน
91
18010116
วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
ไม่เปิดใช้งาน
92
18010117
วัดท่ากระแส
เปิดใช้งาน
93
18010118
วัดโพธิ์ทอง
เปิดใช้งาน
94
18010119
วัดหัวเด่น
เปิดใช้งาน
95
18010120
วัดโฆสิตาราม
เปิดใช้งาน
96
18010121
วัดหอระฆัง
เปิดใช้งาน
97
18010122
วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)
ไม่เปิดใช้งาน
98
18010123
วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)
เปิดใช้งาน
99
18010124
วัดสระไม้แดง
เปิดใช้งาน
100
18010125
วัดกำแพง
เปิดใช้งาน
101
18010126
วัดหัวตะพาน
เปิดใช้งาน
102
18010127
วัดพระแก้ว
เปิดใช้งาน
103
18010128
อนุบาลสรรคบุรี
ไม่เปิดใช้งาน
104
18010129
วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)
ไม่เปิดใช้งาน
105
18010130
วัดโพธาราม
เปิดใช้งาน
106
18010131
วัดพร้าว
เปิดใช้งาน
107
18010132
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
ไม่เปิดใช้งาน
108
18010133
วัดท่า
เปิดใช้งาน
109
18010134
วัดธรรมิกาวาส
ไม่เปิดใช้งาน
110
18010135
วัดจั่นเจริญศรี
เปิดใช้งาน
111
18010137
วัดบำเพ็ญบุญ
เปิดใช้งาน
112
18010138
วัดจันทน์
เปิดใช้งาน
113
18010139
วัดคลองงิ้ว
เปิดใช้งาน
114
18010140
วัดดอนโพธิ์ศรี
ไม่เปิดใช้งาน
115
18010141
ชุมชนวัดมาติการาม
ไม่เปิดใช้งาน
116
18010142
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
ไม่เปิดใช้งาน
117
18010143
วัดเด่นใหญ่
เปิดใช้งาน
118
18010144
บ้านสระแก้ว
เปิดใช้งาน
119
18010145
บ้านหนองแจง
ไม่เปิดใช้งาน
120
18010146
วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
ไม่เปิดใช้งาน
121
18010147
วัดวิจิตรังสิตาราม
เปิดใช้งาน
122
18010148
ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)
เปิดใช้งาน
123
18010149
วัดบ้านใหม่
เปิดใช้งาน
124
18010150
ไกรราษฎร์วิทยา
เปิดใช้งาน
125
18010151
บ้านวังเดือนห้า
ไม่เปิดใช้งาน
126
18010152
บ้านรางจิก
เปิดใช้งาน
127
18010153
วัดพรหมวิหาร
เปิดใช้งาน
128
18010154
บ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
129
18010155
บ้านหนองอ้ายสาม
เปิดใช้งาน
130
18010156
วัดคลองธรรม
เปิดใช้งาน
131
18010157
บ้านดอนกะโดน
เปิดใช้งาน
132
18010158
ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
ไม่เปิดใช้งาน
133
18010159
วัดวิจิตรรังสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
134
18010160
วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
135
18010161
วัดถ้ำเข้
ไม่เปิดใช้งาน
136
18010162
วัดวงเดือน
ไม่เปิดใช้งาน
137
18010163
วัดคลองเกษม
ไม่เปิดใช้งาน
138
18010164
วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)
ไม่เปิดใช้งาน
139
18010165
วัดศรีเจริญธรรม
เปิดใช้งาน
140
18010166
วัดอรัญญวาสี
ไม่เปิดใช้งาน
141
18010167
บ้านชัฏฝาง
เปิดใช้งาน
142
18010168
ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523
ไม่เปิดใช้งาน
143
18010169
วัดหนองแซง
ไม่เปิดใช้งาน
144
18010170
วัดสระดู่
ไม่เปิดใช้งาน
145
18010171
วัดทองนพคุณ
ไม่เปิดใช้งาน
146
18010172
บ้านหมื่นเทพ
เปิดใช้งาน
147
18010173
วัดท่าแก้ว
ไม่เปิดใช้งาน
148
18010174
ชุมชนคลองจันทน์
เปิดใช้งาน
149
18010175
วัดโคกหมู
ไม่เปิดใช้งาน
150
18010176
บ้านหนองต่อ
เปิดใช้งาน
151
18010177
อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)
ไม่เปิดใช้งาน
152
18010178
วัดสวนอัมพวัน
ไม่เปิดใช้งาน
153
18010180
วัดศรีสโมสร
เปิดใช้งาน
154
18010182
บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)
เปิดใช้งาน
155
18010183
บ้านวังหัวเรือ
เปิดใช้งาน
156
18010184
วัดวังน้ำขาว
ไม่เปิดใช้งาน
157
18010185
บ้านหนองหวาย
เปิดใช้งาน
158
18010186
อนุบาลหนองมะโมง
เปิดใช้งาน
159
18010187
บ้านน้ำพุ
เปิดใช้งาน
160
18010188
บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
ไม่เปิดใช้งาน
161
18010190
บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์)
ไม่เปิดใช้งาน
162
18010192
บ้านหนองตะขบ
ไม่เปิดใช้งาน
163
18010193
บ้านดอนใหญ่
เปิดใช้งาน
164
18010194
วัดเขาดิน(วันครู2502)
เปิดใช้งาน
165
18010195
บ้านเขาเกล็ด
เปิดใช้งาน
166
18010196
บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
167
18010197
บ้านเก่า
ไม่เปิดใช้งาน
168
18010198
บ้านทุ่งโพธิ์
เปิดใช้งาน
169
18010199
บ้านกะบกเตี้ย
เปิดใช้งาน
170
18010201
บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
171
18010202
อนุบาลเนินขาม
เปิดใช้งาน
172
18010203
บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
ไม่เปิดใช้งาน
173
18010204
บ้านหนองยาง
เปิดใช้งาน
174
18010205
บ้านสุขเดือนห้า
ไม่เปิดใช้งาน