ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ชัยนาท


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
18010002
ไม่เปิดใช้งาน
2
18010004
ไม่เปิดใช้งาน
3
18010005
เปิดใช้งาน
4
18010006
เปิดใช้งาน
5
18010008
ไม่เปิดใช้งาน
6
18010009
ไม่เปิดใช้งาน
7
18010010
ไม่เปิดใช้งาน
8
18010012
ไม่เปิดใช้งาน
9
18010013
ไม่เปิดใช้งาน
10
18010015
ไม่เปิดใช้งาน
11
18010016
เปิดใช้งาน
12
18010017
ไม่เปิดใช้งาน
13
18010018
ไม่เปิดใช้งาน
14
18010019
เปิดใช้งาน
15
18010020
ไม่เปิดใช้งาน
16
18010021
เปิดใช้งาน
17
18010022
เปิดใช้งาน
18
18010023
ไม่เปิดใช้งาน
19
18010024
ไม่เปิดใช้งาน
20
18010025
ไม่เปิดใช้งาน
21
18010026
เปิดใช้งาน
22
18010027
ไม่เปิดใช้งาน
23
18010028
เปิดใช้งาน
24
18010029
ไม่เปิดใช้งาน
25
18010030
ไม่เปิดใช้งาน
26
18010031
ไม่เปิดใช้งาน
27
18010033
ไม่เปิดใช้งาน
28
18010034
ไม่เปิดใช้งาน
29
18010035
ไม่เปิดใช้งาน
30
18010038
เปิดใช้งาน
31
18010039
ไม่เปิดใช้งาน
32
18010040
ไม่เปิดใช้งาน
33
18010043
ไม่เปิดใช้งาน
34
18010044
ไม่เปิดใช้งาน
35
18010045
ไม่เปิดใช้งาน
36
18010047
ไม่เปิดใช้งาน
37
18010048
ไม่เปิดใช้งาน
38
18010049
เปิดใช้งาน
39
18010050
ไม่เปิดใช้งาน
40
18010052
ไม่เปิดใช้งาน
41
18010053
ไม่เปิดใช้งาน
42
18010055
ไม่เปิดใช้งาน
43
18010056
ไม่เปิดใช้งาน
44
18010058
ไม่เปิดใช้งาน
45
18010060
ไม่เปิดใช้งาน
46
18010061
เปิดใช้งาน
47
18010063
ไม่เปิดใช้งาน
48
18010064
ไม่เปิดใช้งาน
49
18010065
เปิดใช้งาน
50
18010067
ไม่เปิดใช้งาน
51
18010068
เปิดใช้งาน
52
18010069
ไม่เปิดใช้งาน
53
18010071
เปิดใช้งาน
54
18010072
เปิดใช้งาน
55
18010074
ไม่เปิดใช้งาน
56
18010075
ไม่เปิดใช้งาน
57
18010076
ไม่เปิดใช้งาน
58
18010077
ไม่เปิดใช้งาน
59
18010078
ไม่เปิดใช้งาน
60
18010079
ไม่เปิดใช้งาน
61
18010080
ไม่เปิดใช้งาน
62
18010081
ไม่เปิดใช้งาน
63
18010082
เปิดใช้งาน
64
18010083
ไม่เปิดใช้งาน
65
18010084
ไม่เปิดใช้งาน
66
18010085
ไม่เปิดใช้งาน
67
18010087
เปิดใช้งาน
68
18010088
เปิดใช้งาน
69
18010089
ไม่เปิดใช้งาน
70
18010090
เปิดใช้งาน
71
18010091
เปิดใช้งาน
72
18010092
เปิดใช้งาน
73
18010093
ไม่เปิดใช้งาน
74
18010095
ไม่เปิดใช้งาน
75
18010097
เปิดใช้งาน
76
18010098
เปิดใช้งาน
77
18010099
เปิดใช้งาน
78
18010100
ไม่เปิดใช้งาน
79
18010101
ไม่เปิดใช้งาน
80
18010102
ไม่เปิดใช้งาน
81
18010103
ไม่เปิดใช้งาน
82
18010104
ไม่เปิดใช้งาน
83
18010105
ไม่เปิดใช้งาน
84
18010106
ไม่เปิดใช้งาน
85
18010107
เปิดใช้งาน
86
18010108
เปิดใช้งาน
87
18010110
ไม่เปิดใช้งาน
88
18010111
เปิดใช้งาน
89
18010112
เปิดใช้งาน
90
18010113
เปิดใช้งาน
91
18010114
เปิดใช้งาน
92
18010115
ไม่เปิดใช้งาน
93
18010116
ไม่เปิดใช้งาน
94
18010117
เปิดใช้งาน
95
18010118
ไม่เปิดใช้งาน
96
18010119
ไม่เปิดใช้งาน
97
18010120
เปิดใช้งาน
98
18010121
เปิดใช้งาน
99
18010122
ไม่เปิดใช้งาน
100
18010123
เปิดใช้งาน
101
18010124
เปิดใช้งาน
102
18010125
เปิดใช้งาน
103
18010126
เปิดใช้งาน
104
18010127
เปิดใช้งาน
105
18010128
ไม่เปิดใช้งาน
106
18010129
ไม่เปิดใช้งาน
107
18010130
ไม่เปิดใช้งาน
108
18010131
เปิดใช้งาน
109
18010132
ไม่เปิดใช้งาน
110
18010133
เปิดใช้งาน
111
18010134
ไม่เปิดใช้งาน
112
18010135
เปิดใช้งาน
113
18010137
ไม่เปิดใช้งาน
114
18010138
ไม่เปิดใช้งาน
115
18010139
ไม่เปิดใช้งาน
116
18010140
ไม่เปิดใช้งาน
117
18010141
ไม่เปิดใช้งาน
118
18010142
ไม่เปิดใช้งาน
119
18010143
เปิดใช้งาน
120
18010144
เปิดใช้งาน
121
18010145
ไม่เปิดใช้งาน
122
18010146
ไม่เปิดใช้งาน
123
18010147
เปิดใช้งาน
124
18010148
ไม่เปิดใช้งาน
125
18010149
ไม่เปิดใช้งาน
126
18010150
เปิดใช้งาน
127
18010151
ไม่เปิดใช้งาน
128
18010152
เปิดใช้งาน
129
18010153
เปิดใช้งาน
130
18010154
เปิดใช้งาน
131
18010155
เปิดใช้งาน
132
18010156
เปิดใช้งาน
133
18010157
ไม่เปิดใช้งาน
134
18010158
ไม่เปิดใช้งาน
135
18010159
ไม่เปิดใช้งาน
136
18010160
ไม่เปิดใช้งาน
137
18010161
ไม่เปิดใช้งาน
138
18010162
ไม่เปิดใช้งาน
139
18010163
ไม่เปิดใช้งาน
140
18010164
ไม่เปิดใช้งาน
141
18010165
เปิดใช้งาน
142
18010166
ไม่เปิดใช้งาน
143
18010167
ไม่เปิดใช้งาน
144
18010168
ไม่เปิดใช้งาน
145
18010169
ไม่เปิดใช้งาน
146
18010170
ไม่เปิดใช้งาน
147
18010171
ไม่เปิดใช้งาน
148
18010172
เปิดใช้งาน
149
18010173
ไม่เปิดใช้งาน
150
18010174
เปิดใช้งาน
151
18010175
ไม่เปิดใช้งาน
152
18010176
เปิดใช้งาน
153
18010177
ไม่เปิดใช้งาน
154
18010178
ไม่เปิดใช้งาน
155
18010180
เปิดใช้งาน
156
18010182
เปิดใช้งาน
157
18010183
เปิดใช้งาน
158
18010184
ไม่เปิดใช้งาน
159
18010185
เปิดใช้งาน
160
18010186
เปิดใช้งาน
161
18010187
เปิดใช้งาน
162
18010188
ไม่เปิดใช้งาน
163
18010190
ไม่เปิดใช้งาน
164
18010192
ไม่เปิดใช้งาน
165
18010193
เปิดใช้งาน
166
18010194
เปิดใช้งาน
167
18010195
เปิดใช้งาน
168
18010196
เปิดใช้งาน
169
18010197
ไม่เปิดใช้งาน
170
18010198
ไม่เปิดใช้งาน
171
18010199
เปิดใช้งาน
172
18010201
เปิดใช้งาน
173
18010202
เปิดใช้งาน
174
18010203
ไม่เปิดใช้งาน
175
18010204
ไม่เปิดใช้งาน
176
18010205
ไม่เปิดใช้งาน