ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ระยอง เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
21010001
เปิดใช้งาน
2
21010002
เปิดใช้งาน
3
21010003
ไม่เปิดใช้งาน
4
21010004
ไม่เปิดใช้งาน
5
21010005
เปิดใช้งาน
6
21010006
เปิดใช้งาน
7
21010007
ไม่เปิดใช้งาน
8
21010008
ไม่เปิดใช้งาน
9
21010009
ไม่เปิดใช้งาน
10
21010010
เปิดใช้งาน
11
21010011
ไม่เปิดใช้งาน
12
21010012
เปิดใช้งาน
13
21010013
ไม่เปิดใช้งาน
14
21010014
ไม่เปิดใช้งาน
15
21010015
เปิดใช้งาน
16
21010017
เปิดใช้งาน
17
21010018
ไม่เปิดใช้งาน
18
21010019
เปิดใช้งาน
19
21010020
ไม่เปิดใช้งาน
20
21010021
เปิดใช้งาน
21
21010022
ไม่เปิดใช้งาน
22
21010023
เปิดใช้งาน
23
21010024
ไม่เปิดใช้งาน
24
21010025
ไม่เปิดใช้งาน
25
21010026
เปิดใช้งาน
26
21010027
ไม่เปิดใช้งาน
27
21010028
เปิดใช้งาน
28
21010029
ไม่เปิดใช้งาน
29
21010031
เปิดใช้งาน
30
21010032
ไม่เปิดใช้งาน
31
21010033
ไม่เปิดใช้งาน
32
21010034
ไม่เปิดใช้งาน
33
21010035
ไม่เปิดใช้งาน
34
21010036
ไม่เปิดใช้งาน
35
21010037
เปิดใช้งาน
36
21010038
เปิดใช้งาน
37
21010039
ไม่เปิดใช้งาน
38
21010040
ไม่เปิดใช้งาน
39
21010041
ไม่เปิดใช้งาน
40
21010042
ไม่เปิดใช้งาน
41
21010043
ไม่เปิดใช้งาน
42
21010044
ไม่เปิดใช้งาน
43
21010045
ไม่เปิดใช้งาน
44
21010046
ไม่เปิดใช้งาน
45
21010047
เปิดใช้งาน
46
21010048
ไม่เปิดใช้งาน
47
21010049
เปิดใช้งาน
48
21010050
เปิดใช้งาน
49
21010051
ไม่เปิดใช้งาน
50
21010052
เปิดใช้งาน
51
21010053
ไม่เปิดใช้งาน
52
21010054
ไม่เปิดใช้งาน
53
21010055
เปิดใช้งาน
54
21010056
เปิดใช้งาน
55
21010057
ไม่เปิดใช้งาน
56
21010058
เปิดใช้งาน
57
21010059
เปิดใช้งาน
58
21010060
เปิดใช้งาน
59
21010061
ไม่เปิดใช้งาน
60
21010062
ไม่เปิดใช้งาน
61
21010063
เปิดใช้งาน
62
21010064
เปิดใช้งาน
63
21010065
ไม่เปิดใช้งาน
64
21010066
เปิดใช้งาน
65
21010067
เปิดใช้งาน
66
21010068
เปิดใช้งาน
67
21010069
เปิดใช้งาน
68
21010070
ไม่เปิดใช้งาน
69
21010071
เปิดใช้งาน
70
21010073
เปิดใช้งาน
71
21010074
เปิดใช้งาน
72
21010075
เปิดใช้งาน
73
21010076
ไม่เปิดใช้งาน
74
21010077
เปิดใช้งาน
75
21010078
เปิดใช้งาน
76
21010079
เปิดใช้งาน
77
21010080
เปิดใช้งาน
78
21010081
เปิดใช้งาน
79
21010082
ไม่เปิดใช้งาน
80
21010083
ไม่เปิดใช้งาน
81
21010084
เปิดใช้งาน
82
21010085
ไม่เปิดใช้งาน
83
21010086
ไม่เปิดใช้งาน
84
21010088
เปิดใช้งาน
85
21010089
ไม่เปิดใช้งาน
86
21010090
ไม่เปิดใช้งาน
87
21010091
ไม่เปิดใช้งาน
88
21010092
ไม่เปิดใช้งาน
89
21010093
เปิดใช้งาน
90
21010094
ไม่เปิดใช้งาน
91
21010095
เปิดใช้งาน
92
21010096
ไม่เปิดใช้งาน
93
21010097
เปิดใช้งาน
94
21010099
เปิดใช้งาน
95
21010100
เปิดใช้งาน
96
21010101
ไม่เปิดใช้งาน
97
21010102
ไม่เปิดใช้งาน
98
21010104
เปิดใช้งาน
99
21010105
ไม่เปิดใช้งาน
100
21010108
เปิดใช้งาน
101
21010109
เปิดใช้งาน
102
21010110
เปิดใช้งาน
103
21010111
ไม่เปิดใช้งาน
104
21010112
ไม่เปิดใช้งาน
105
21010113
ไม่เปิดใช้งาน
106
21010114
ไม่เปิดใช้งาน
107
21010115
ไม่เปิดใช้งาน
108
21010116
เปิดใช้งาน
109
21010117
ไม่เปิดใช้งาน
110
21010118
เปิดใช้งาน
111
21010119
เปิดใช้งาน
112
21010120
เปิดใช้งาน
113
21010121
เปิดใช้งาน
114
21010122
เปิดใช้งาน
115
21010123
ไม่เปิดใช้งาน