หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ระยอง เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
21010001
วัดแกลงบน
เปิดใช้งาน
2
21010002
วัดธงหงส์
เปิดใช้งาน
3
21010003
บ้านสมานมิตร
เปิดใช้งาน
4
21010004
บ้านตะพุนทอง
เปิดใช้งาน
5
21010005
บ้านไร่จันดี
เปิดใช้งาน
6
21010006
บ้านเขายายชุม
เปิดใช้งาน
7
21010007
สามัคคีราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
8
21010008
วัดท่าเรือ
เปิดใช้งาน
9
21010009
วัดตะเคียนทอง
เปิดใช้งาน
10
21010010
วัดบ้านดอน
เปิดใช้งาน
11
21010011
บ้านหนองจอก
เปิดใช้งาน
12
21010012
วัดเกาะกลอย
เปิดใช้งาน
13
21010013
วัดปลวกเกตุ
เปิดใช้งาน
14
21010014
วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
15
21010015
วัดตะพงนอก
เปิดใช้งาน
16
21010017
วัดยายดา
เปิดใช้งาน
17
21010018
บ้านเนินเสาธง
เปิดใช้งาน
18
21010019
ชุมชนวัดทับมา
เปิดใช้งาน
19
21010020
อนุบาลระยอง
เปิดใช้งาน
20
21010021
วัดนาตาขวัญ
เปิดใช้งาน
21
21010022
บ้านชะวึก
เปิดใช้งาน
22
21010023
บ้านเขาวังม่าน
เปิดใช้งาน
23
21010024
วัดน้ำคอก
เปิดใช้งาน
24
21010025
วัดเนินพระ
เปิดใช้งาน
25
21010026
อนุบาลระยองวัดหนองสนม
เปิดใช้งาน
26
21010027
วัดกรอกยายชา
เปิดใช้งาน
27
21010028
วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
เปิดใช้งาน
28
21010029
ชุมชนวัดบ้านแลง
เปิดใช้งาน
29
21010031
บ้านตะเกราทอง
เปิดใช้งาน
30
21010032
วัดเภตราสุขารมย์
เปิดใช้งาน
31
21010033
วัดในไร่
เปิดใช้งาน
32
21010034
วัดเขาสำเภาทอง
เปิดใช้งาน
33
21010035
เกาะแก้วพิศดาร
เปิดใช้งาน
34
21010036
บ้านหนองแฟบ
เปิดใช้งาน
35
21010037
บ้านมาบตาพุด
เปิดใช้งาน
36
21010038
วัดตากวน
เปิดใช้งาน
37
21010039
ไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง)
เปิดใช้งาน
38
21010040
บ้านยายจั่น
เปิดใช้งาน
39
21010041
วัดธรรมสถิต
เปิดใช้งาน
40
21010042
วัดห้วยโป่ง
เปิดใช้งาน
41
21010043
วัดชากลูกหญ้า
เปิดใช้งาน
42
21010044
วัดมาบชลูด
เปิดใช้งาน
43
21010045
บ้านพยูน
เปิดใช้งาน
44
21010046
วัดบ้านฉาง
เปิดใช้งาน
45
21010047
วัดประชุมมิตรบำรุง
เปิดใช้งาน
46
21010048
วัดเนินกระปรอก
เปิดใช้งาน
47
21010049
บ้านเขาห้วยมะหาด
เปิดใช้งาน
48
21010050
วัดพลา
เปิดใช้งาน
49
21010051
บ้านคลองทราย
เปิดใช้งาน
50
21010052
วัดคีรีภาวนาราม
เปิดใช้งาน
51
21010053
ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
เปิดใช้งาน
52
21010054
บ้านคลองบางไผ่
เปิดใช้งาน
53
21010055
วัดสระแก้ว
เปิดใช้งาน
54
21010056
วัดสมบูรณาราม
เปิดใช้งาน
55
21010057
วัดสำนักกะท้อน
เปิดใช้งาน
56
21010058
วัดชากหมาก
เปิดใช้งาน
57
21010059
วัดห้วงหิน
เปิดใช้งาน
58
21010060
บ้านบึงต้นชัน
เปิดใช้งาน
59
21010061
วัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่
เปิดใช้งาน
60
21010062
บ้านเขาลอย
เปิดใช้งาน
61
21010063
วัดหนองตะแบก
เปิดใช้งาน
62
21010064
ชุมชนวัดหนองคอกหมู
เปิดใช้งาน
63
21010065
วัดบ้านเก่า
เปิดใช้งาน
64
21010066
วัดตาขัน
เปิดใช้งาน
65
21010067
บ้านหลังเขา
เปิดใช้งาน
66
21010068
วัดหนองพะวา
เปิดใช้งาน
67
21010069
บ้านคลองยายเมือง
เปิดใช้งาน
68
21010070
บ้านเขาหวาย
เปิดใช้งาน
69
21010071
บ้านชากมะหาด
เปิดใช้งาน
70
21010073
วัดบ้านค่าย
เปิดใช้งาน
71
21010074
วัดไผ่ล้อม
เปิดใช้งาน
72
21010075
บ้านหนองสะพาน
เปิดใช้งาน
73
21010076
วัดเกาะ
เปิดใช้งาน
74
21010077
วัดปทุมาวาส
เปิดใช้งาน
75
21010078
บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
76
21010079
บ้านมาบป่าหวาย
เปิดใช้งาน
77
21010080
วัดหนองกรับ
เปิดใช้งาน
78
21010081
บ้านคลองขนุน
เปิดใช้งาน
79
21010082
บ้านหนองฆ้อ
เปิดใช้งาน
80
21010083
บ้านท่าเสา
เปิดใช้งาน
81
21010084
วัดดอนจันทน์
เปิดใช้งาน
82
21010085
วัดละหารไร่
เปิดใช้งาน
83
21010086
บ้านหนองละลอก
เปิดใช้งาน
84
21010088
วัดหนองกระบอก
เปิดใช้งาน
85
21010089
บ้านมาบตอง
เปิดใช้งาน
86
21010090
บ้านคลองกรำ
เปิดใช้งาน
87
21010091
ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก
เปิดใช้งาน
88
21010092
บ้านหนองบอน
เปิดใช้งาน
89
21010093
บ้านปลวกแดง
เปิดใช้งาน
90
21010094
บ้านมาบเตย
เปิดใช้งาน
91
21010095
บ้านมาบยางพร
เปิดใช้งาน
92
21010096
มาบยางพรวิทยาคม
เปิดใช้งาน
93
21010097
บ้านห้วยปราบ
เปิดใช้งาน
94
21010099
บ้านแม่น้ำคู้
เปิดใช้งาน
95
21010100
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
เปิดใช้งาน
96
21010101
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10
เปิดใช้งาน
97
21010102
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13
เปิดใช้งาน
98
21010104
บ้านหมอมุ่ย
เปิดใช้งาน
99
21010105
บ้านปากแพรก
เปิดใช้งาน
100
21010108
บ้านคลองน้ำแดง
เปิดใช้งาน
101
21010109
บ้านเขาคลองซอง
เปิดใช้งาน
102
21010110
บ้านบึงตาต้า
เปิดใช้งาน
103
21010111
บ้านหนองไร่
เปิดใช้งาน
104
21010112
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1
เปิดใช้งาน
105
21010113
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2
เปิดใช้งาน
106
21010114
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5
เปิดใช้งาน
107
21010115
วัดชากผักกูด
เปิดใช้งาน
108
21010116
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
เปิดใช้งาน
109
21010117
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6
เปิดใช้งาน
110
21010118
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9
เปิดใช้งาน
111
21010119
บ้านหนองระกำ
เปิดใช้งาน
112
21010120
ชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7
เปิดใช้งาน
113
21010121
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3
เปิดใช้งาน
114
21010122
วัดมาบข่า
เปิดใช้งาน
115
21010123
วัดกระเฉท
เปิดใช้งาน