ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
22020001
เปิดใช้งาน
2
22020002
เปิดใช้งาน
3
22020003
เปิดใช้งาน
4
22020004
ไม่เปิดใช้งาน
5
22020006
ไม่เปิดใช้งาน
6
22020007
เปิดใช้งาน
7
22020009
ไม่เปิดใช้งาน
8
22020010
เปิดใช้งาน
9
22020011
เปิดใช้งาน
10
22020012
ไม่เปิดใช้งาน
11
22020013
เปิดใช้งาน
12
22020014
ไม่เปิดใช้งาน
13
22020015
เปิดใช้งาน
14
22020016
เปิดใช้งาน
15
22020017
ไม่เปิดใช้งาน
16
22020018
เปิดใช้งาน
17
22020019
เปิดใช้งาน
18
22020020
ไม่เปิดใช้งาน
19
22020021
เปิดใช้งาน
20
22020022
ไม่เปิดใช้งาน
21
22020023
ไม่เปิดใช้งาน
22
22020024
เปิดใช้งาน
23
22020026
ไม่เปิดใช้งาน
24
22020027
เปิดใช้งาน
25
22020029
เปิดใช้งาน
26
22020030
ไม่เปิดใช้งาน
27
22020031
ไม่เปิดใช้งาน
28
22020032
ไม่เปิดใช้งาน
29
22020033
เปิดใช้งาน
30
22020034
เปิดใช้งาน
31
22020035
ไม่เปิดใช้งาน
32
22020036
ไม่เปิดใช้งาน
33
22020037
เปิดใช้งาน
34
22020038
เปิดใช้งาน
35
22020039
เปิดใช้งาน
36
22020040
ไม่เปิดใช้งาน
37
22020041
เปิดใช้งาน
38
22020042
เปิดใช้งาน
39
22020043
ไม่เปิดใช้งาน
40
22020045
เปิดใช้งาน
41
22020046
เปิดใช้งาน
42
22020047
ไม่เปิดใช้งาน
43
22020048
ไม่เปิดใช้งาน
44
22020049
เปิดใช้งาน
45
22020050
ไม่เปิดใช้งาน
46
22020051
เปิดใช้งาน
47
22020052
ไม่เปิดใช้งาน
48
22020053
เปิดใช้งาน
49
22020054
ไม่เปิดใช้งาน
50
22020055
ไม่เปิดใช้งาน
51
22020056
ไม่เปิดใช้งาน
52
22020057
ไม่เปิดใช้งาน
53
22020058
เปิดใช้งาน
54
22020060
เปิดใช้งาน
55
22020061
เปิดใช้งาน
56
22020062
ไม่เปิดใช้งาน
57
22020063
ไม่เปิดใช้งาน
58
22020064
ไม่เปิดใช้งาน
59
22020065
เปิดใช้งาน
60
22020067
ไม่เปิดใช้งาน
61
22020069
ไม่เปิดใช้งาน
62
22020071
เปิดใช้งาน
63
22020072
เปิดใช้งาน
64
22020073
เปิดใช้งาน
65
22020074
ไม่เปิดใช้งาน
66
22020077
ไม่เปิดใช้งาน
67
22020079
ไม่เปิดใช้งาน
68
22020081
ไม่เปิดใช้งาน
69
22020082
ไม่เปิดใช้งาน
70
22020083
ไม่เปิดใช้งาน
71
22020084
ไม่เปิดใช้งาน
72
22020086
เปิดใช้งาน
73
22020087
เปิดใช้งาน
74
22020089
เปิดใช้งาน
75
22020091
เปิดใช้งาน
76
22020092
ไม่เปิดใช้งาน
77
22020093
เปิดใช้งาน
78
22020094
ไม่เปิดใช้งาน
79
22020095
เปิดใช้งาน
80
22020096
เปิดใช้งาน
81
22020098
ไม่เปิดใช้งาน
82
22020099
ไม่เปิดใช้งาน
83
22020100
เปิดใช้งาน
84
22020101
เปิดใช้งาน
85
22020102
เปิดใช้งาน
86
22020103
เปิดใช้งาน
87
22020104
เปิดใช้งาน
88
22020105
เปิดใช้งาน
89
22020106
เปิดใช้งาน
90
22020107
เปิดใช้งาน
91
22020108
ไม่เปิดใช้งาน
92
22020109
เปิดใช้งาน
93
22020110
เปิดใช้งาน
94
22020111
ไม่เปิดใช้งาน
95
22020112
ไม่เปิดใช้งาน
96
22020113
ไม่เปิดใช้งาน
97
22020114
เปิดใช้งาน
98
22020115
เปิดใช้งาน
99
22020116
เปิดใช้งาน
100
22020117
เปิดใช้งาน
101
22020119
ไม่เปิดใช้งาน
102
22020120
ไม่เปิดใช้งาน
103
22020121
เปิดใช้งาน
104
22020123
ไม่เปิดใช้งาน
105
22020124
ไม่เปิดใช้งาน
106
22020125
เปิดใช้งาน