ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
24010001
เปิดใช้งาน
2
24010002
เปิดใช้งาน
3
24010003
เปิดใช้งาน
4
24010004
เปิดใช้งาน
5
24010005
เปิดใช้งาน
6
24010006
เปิดใช้งาน
7
24010007
เปิดใช้งาน
8
24010008
เปิดใช้งาน
9
24010009
เปิดใช้งาน
10
24010010
เปิดใช้งาน
11
24010011
เปิดใช้งาน
12
24010012
เปิดใช้งาน
13
24010013
เปิดใช้งาน
14
24010014
เปิดใช้งาน
15
24010015
เปิดใช้งาน
16
24010016
เปิดใช้งาน
17
24010017
เปิดใช้งาน
18
24010018
เปิดใช้งาน
19
24010021
เปิดใช้งาน
20
24010022
เปิดใช้งาน
21
24010023
เปิดใช้งาน
22
24010024
เปิดใช้งาน
23
24010025
เปิดใช้งาน
24
24010026
เปิดใช้งาน
25
24010027
เปิดใช้งาน
26
24010028
เปิดใช้งาน
27
24010029
เปิดใช้งาน
28
24010030
เปิดใช้งาน
29
24010031
เปิดใช้งาน
30
24010033
เปิดใช้งาน
31
24010034
เปิดใช้งาน
32
24010035
เปิดใช้งาน
33
24010036
เปิดใช้งาน
34
24010039
เปิดใช้งาน
35
24010040
เปิดใช้งาน
36
24010041
เปิดใช้งาน
37
24010042
เปิดใช้งาน
38
24010043
เปิดใช้งาน
39
24010044
เปิดใช้งาน
40
24010045
เปิดใช้งาน
41
24010046
เปิดใช้งาน
42
24010047
เปิดใช้งาน
43
24010048
เปิดใช้งาน
44
24010049
เปิดใช้งาน
45
24010050
เปิดใช้งาน
46
24010052
ไม่เปิดใช้งาน
47
24010053
เปิดใช้งาน
48
24010054
เปิดใช้งาน
49
24010055
เปิดใช้งาน
50
24010056
เปิดใช้งาน
51
24010057
เปิดใช้งาน
52
24010058
เปิดใช้งาน
53
24010059
เปิดใช้งาน
54
24010060
เปิดใช้งาน
55
24010062
เปิดใช้งาน
56
24010064
เปิดใช้งาน
57
24010065
เปิดใช้งาน
58
24010066
เปิดใช้งาน
59
24010068
เปิดใช้งาน
60
24010069
เปิดใช้งาน
61
24010070
เปิดใช้งาน
62
24010071
เปิดใช้งาน
63
24010072
เปิดใช้งาน
64
24010073
เปิดใช้งาน
65
24010074
เปิดใช้งาน
66
24010075
เปิดใช้งาน
67
24010076
เปิดใช้งาน
68
24010077
เปิดใช้งาน
69
24010078
เปิดใช้งาน
70
24010079
เปิดใช้งาน
71
24010080
เปิดใช้งาน
72
24010081
เปิดใช้งาน
73
24010082
เปิดใช้งาน
74
24010083
เปิดใช้งาน
75
24010084
เปิดใช้งาน
76
24010085
เปิดใช้งาน
77
24010086
เปิดใช้งาน
78
24010088
เปิดใช้งาน
79
24010089
เปิดใช้งาน
80
24010090
เปิดใช้งาน
81
24010091
เปิดใช้งาน
82
24010092
เปิดใช้งาน
83
24010093
เปิดใช้งาน
84
24010094
เปิดใช้งาน
85
24010095
เปิดใช้งาน
86
24010096
เปิดใช้งาน
87
24010097
เปิดใช้งาน
88
24010098
เปิดใช้งาน
89
24010099
เปิดใช้งาน
90
24010101
เปิดใช้งาน
91
24010102
เปิดใช้งาน
92
24010103
เปิดใช้งาน
93
24010104
เปิดใช้งาน
94
24010105
เปิดใช้งาน
95
24010106
เปิดใช้งาน
96
24010107
เปิดใช้งาน
97
24010108
เปิดใช้งาน
98
24010109
เปิดใช้งาน
99
24010110
เปิดใช้งาน
100
24010111
เปิดใช้งาน
101
24010113
เปิดใช้งาน
102
24010114
เปิดใช้งาน
103
24010115
เปิดใช้งาน
104
24010117
เปิดใช้งาน
105
24010118
เปิดใช้งาน
106
24010119
เปิดใช้งาน
107
24010120
เปิดใช้งาน
108
24010121
เปิดใช้งาน
109
24010122
เปิดใช้งาน
110
24010123
เปิดใช้งาน
111
24010124
เปิดใช้งาน
112
24010125
เปิดใช้งาน
113
24010128
เปิดใช้งาน
114
24010129
เปิดใช้งาน
115
24010130
เปิดใช้งาน
116
24010131
เปิดใช้งาน
117
24010132
เปิดใช้งาน
118
24010133
เปิดใช้งาน
119
24010134
เปิดใช้งาน
120
24010135
เปิดใช้งาน
121
24010136
เปิดใช้งาน
122
24010137
เปิดใช้งาน
123
24010138
เปิดใช้งาน
124
24010139
เปิดใช้งาน
125
24010140
เปิดใช้งาน
126
24010141
เปิดใช้งาน
127
24010142
เปิดใช้งาน
128
24010143
เปิดใช้งาน
129
24010144
เปิดใช้งาน
130
24010145
เปิดใช้งาน
131
24010147
เปิดใช้งาน
132
24010149
เปิดใช้งาน
133
24010150
เปิดใช้งาน
134
24010151
เปิดใช้งาน
135
24010152
เปิดใช้งาน
136
24010153
เปิดใช้งาน
137
24010154
เปิดใช้งาน
138
24010155
เปิดใช้งาน