ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
24020002
เปิดใช้งาน
2
24020003
ไม่เปิดใช้งาน
3
24020004
เปิดใช้งาน
4
24020005
ไม่เปิดใช้งาน
5
24020006
ไม่เปิดใช้งาน
6
24020007
เปิดใช้งาน
7
24020008
เปิดใช้งาน
8
24020009
ไม่เปิดใช้งาน
9
24020010
เปิดใช้งาน
10
24020011
ไม่เปิดใช้งาน
11
24020012
เปิดใช้งาน
12
24020014
ไม่เปิดใช้งาน
13
24020015
เปิดใช้งาน
14
24020017
ไม่เปิดใช้งาน
15
24020018
ไม่เปิดใช้งาน
16
24020019
เปิดใช้งาน
17
24020020
เปิดใช้งาน
18
24020021
ไม่เปิดใช้งาน
19
24020022
ไม่เปิดใช้งาน
20
24020023
เปิดใช้งาน
21
24020024
ไม่เปิดใช้งาน
22
24020025
ไม่เปิดใช้งาน
23
24020026
ไม่เปิดใช้งาน
24
24020027
ไม่เปิดใช้งาน
25
24020029
ไม่เปิดใช้งาน
26
24020030
เปิดใช้งาน
27
24020031
ไม่เปิดใช้งาน
28
24020032
ไม่เปิดใช้งาน
29
24020033
ไม่เปิดใช้งาน
30
24020034
ไม่เปิดใช้งาน
31
24020035
ไม่เปิดใช้งาน
32
24020036
เปิดใช้งาน
33
24020037
เปิดใช้งาน
34
24020038
ไม่เปิดใช้งาน
35
24020039
เปิดใช้งาน
36
24020040
ไม่เปิดใช้งาน
37
24020041
ไม่เปิดใช้งาน
38
24020043
ไม่เปิดใช้งาน
39
24020044
ไม่เปิดใช้งาน
40
24020045
ไม่เปิดใช้งาน
41
24020046
ไม่เปิดใช้งาน
42
24020047
ไม่เปิดใช้งาน
43
24020048
ไม่เปิดใช้งาน
44
24020050
ไม่เปิดใช้งาน
45
24020051
เปิดใช้งาน
46
24020052
ไม่เปิดใช้งาน
47
24020053
ไม่เปิดใช้งาน
48
24020054
เปิดใช้งาน
49
24020055
เปิดใช้งาน
50
24020056
เปิดใช้งาน
51
24020057
ไม่เปิดใช้งาน
52
24020058
ไม่เปิดใช้งาน
53
24020059
เปิดใช้งาน
54
24020060
เปิดใช้งาน
55
24020061
ไม่เปิดใช้งาน
56
24020062
เปิดใช้งาน
57
24020063
ไม่เปิดใช้งาน
58
24020064
เปิดใช้งาน
59
24020065
เปิดใช้งาน
60
24020066
ไม่เปิดใช้งาน
61
24020067
เปิดใช้งาน
62
24020068
ไม่เปิดใช้งาน
63
24020070
เปิดใช้งาน
64
24020071
เปิดใช้งาน
65
24020072
เปิดใช้งาน
66
24020073
ไม่เปิดใช้งาน
67
24020074
ไม่เปิดใช้งาน
68
24020076
ไม่เปิดใช้งาน
69
24020077
ไม่เปิดใช้งาน
70
24020078
ไม่เปิดใช้งาน
71
24020079
ไม่เปิดใช้งาน
72
24020080
ไม่เปิดใช้งาน
73
24020081
ไม่เปิดใช้งาน
74
24020082
ไม่เปิดใช้งาน
75
24020083
เปิดใช้งาน
76
24020084
เปิดใช้งาน
77
24020085
เปิดใช้งาน
78
24020086
เปิดใช้งาน
79
24020087
เปิดใช้งาน
80
24020088
ไม่เปิดใช้งาน
81
24020089
เปิดใช้งาน
82
24020090
เปิดใช้งาน
83
24020091
เปิดใช้งาน
84
24020092
เปิดใช้งาน
85
24020093
เปิดใช้งาน
86
24020094
ไม่เปิดใช้งาน
87
24020095
ไม่เปิดใช้งาน
88
24020096
เปิดใช้งาน
89
24020097
ไม่เปิดใช้งาน
90
24020098
เปิดใช้งาน
91
24020099
ไม่เปิดใช้งาน
92
24020100
เปิดใช้งาน
93
24020101
เปิดใช้งาน
94
24020102
เปิดใช้งาน
95
24020103
ไม่เปิดใช้งาน
96
24020104
ไม่เปิดใช้งาน
97
24020105
ไม่เปิดใช้งาน
98
24020106
เปิดใช้งาน
99
24020107
เปิดใช้งาน
100
24020108
ไม่เปิดใช้งาน
101
24020109
เปิดใช้งาน
102
24020110
เปิดใช้งาน
103
24020114
ไม่เปิดใช้งาน
104
24020115
ไม่เปิดใช้งาน
105
24020116
เปิดใช้งาน
106
24020117
เปิดใช้งาน
107
24020118
ไม่เปิดใช้งาน
108
24020119
เปิดใช้งาน
109
24020120
เปิดใช้งาน
110
24020121
เปิดใช้งาน
111
24020122
ไม่เปิดใช้งาน
112
24020123
ไม่เปิดใช้งาน
113
24020124
ไม่เปิดใช้งาน
114
24020125
เปิดใช้งาน
115
24020126
ไม่เปิดใช้งาน
116
24020127
ไม่เปิดใช้งาน
117
24020128
ไม่เปิดใช้งาน
118
24020129
ไม่เปิดใช้งาน
119
24020130
ไม่เปิดใช้งาน
120
24020131
ไม่เปิดใช้งาน
121
24020132
ไม่เปิดใช้งาน
122
24020133
ไม่เปิดใช้งาน
123
24020134
เปิดใช้งาน
124
24020135
ไม่เปิดใช้งาน
125
24020136
เปิดใช้งาน
126
24020137
เปิดใช้งาน
127
24020138
ไม่เปิดใช้งาน
128
24020139
ไม่เปิดใช้งาน
129
24020140
เปิดใช้งาน
130
24020141
เปิดใช้งาน
131
24020142
เปิดใช้งาน
132
24020143
เปิดใช้งาน
133
24020144
เปิดใช้งาน
134
24020145
ไม่เปิดใช้งาน
135
24020146
ไม่เปิดใช้งาน
136
24020147
ไม่เปิดใช้งาน
137
24020148
เปิดใช้งาน
138
24020149
เปิดใช้งาน
139
24020150
เปิดใช้งาน
140
24020151
ไม่เปิดใช้งาน
141
24020152
ไม่เปิดใช้งาน
142
24020153
เปิดใช้งาน
143
24020154
ไม่เปิดใช้งาน
144
24020155
ไม่เปิดใช้งาน
145
24020156
ไม่เปิดใช้งาน
146
24020157
ไม่เปิดใช้งาน
147
24020159
ไม่เปิดใช้งาน
148
24020162
ไม่เปิดใช้งาน
149
24020163
เปิดใช้งาน