ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
25010041
ไม่เปิดใช้งาน
2
25010042
ไม่เปิดใช้งาน
3
25010043
ไม่เปิดใช้งาน
4
25010044
เปิดใช้งาน
5
25010045
ไม่เปิดใช้งาน
6
25010046
ไม่เปิดใช้งาน
7
25010047
เปิดใช้งาน
8
25010048
ไม่เปิดใช้งาน
9
25010049
ไม่เปิดใช้งาน
10
25010050
ไม่เปิดใช้งาน
11
25010051
ไม่เปิดใช้งาน
12
25010052
ไม่เปิดใช้งาน
13
25010053
ไม่เปิดใช้งาน
14
25010054
ไม่เปิดใช้งาน
15
25010055
ไม่เปิดใช้งาน
16
25010056
ไม่เปิดใช้งาน
17
25010057
ไม่เปิดใช้งาน
18
25010058
ไม่เปิดใช้งาน
19
25010059
ไม่เปิดใช้งาน
20
25010060
ไม่เปิดใช้งาน
21
25010061
ไม่เปิดใช้งาน
22
25010062
ไม่เปิดใช้งาน
23
25010063
ไม่เปิดใช้งาน
24
25010064
ไม่เปิดใช้งาน
25
25010065
ไม่เปิดใช้งาน
26
25010066
เปิดใช้งาน
27
25010067
เปิดใช้งาน
28
25010068
เปิดใช้งาน
29
25010069
ไม่เปิดใช้งาน
30
25010070
เปิดใช้งาน
31
25010071
เปิดใช้งาน
32
25010072
ไม่เปิดใช้งาน
33
25010074
เปิดใช้งาน
34
25010075
ไม่เปิดใช้งาน
35
25010076
เปิดใช้งาน
36
25010077
เปิดใช้งาน
37
25010078
ไม่เปิดใช้งาน
38
25010079
ไม่เปิดใช้งาน
39
25010080
ไม่เปิดใช้งาน
40
25010081
ไม่เปิดใช้งาน
41
25010082
เปิดใช้งาน
42
25010083
เปิดใช้งาน
43
25010084
ไม่เปิดใช้งาน
44
25010085
ไม่เปิดใช้งาน
45
25010086
ไม่เปิดใช้งาน
46
25010087
ไม่เปิดใช้งาน
47
25010088
ไม่เปิดใช้งาน
48
25010089
ไม่เปิดใช้งาน
49
25010090
ไม่เปิดใช้งาน
50
25010091
เปิดใช้งาน
51
25010092
เปิดใช้งาน
52
25010093
ไม่เปิดใช้งาน
53
25010094
ไม่เปิดใช้งาน
54
25010095
ไม่เปิดใช้งาน
55
25010096
ไม่เปิดใช้งาน
56
25010097
เปิดใช้งาน
57
25010098
เปิดใช้งาน
58
25010099
เปิดใช้งาน
59
25010100
ไม่เปิดใช้งาน
60
25010101
ไม่เปิดใช้งาน
61
25010102
ไม่เปิดใช้งาน
62
25010103
ไม่เปิดใช้งาน
63
25010104
เปิดใช้งาน
64
25010105
ไม่เปิดใช้งาน
65
25010106
เปิดใช้งาน
66
25010107
เปิดใช้งาน
67
25010108
ไม่เปิดใช้งาน
68
25010109
ไม่เปิดใช้งาน
69
25010110
เปิดใช้งาน
70
25010111
ไม่เปิดใช้งาน
71
25010112
เปิดใช้งาน
72
25010113
ไม่เปิดใช้งาน
73
25010114
เปิดใช้งาน
74
25010115
เปิดใช้งาน
75
25010116
เปิดใช้งาน
76
25010117
ไม่เปิดใช้งาน
77
25010118
ไม่เปิดใช้งาน
78
25010119
ไม่เปิดใช้งาน
79
25010120
ไม่เปิดใช้งาน
80
25010121
ไม่เปิดใช้งาน
81
25010122
เปิดใช้งาน
82
25010123
ไม่เปิดใช้งาน
83
25010124
ไม่เปิดใช้งาน
84
25010125
ไม่เปิดใช้งาน
85
25010126
ไม่เปิดใช้งาน
86
25010127
ไม่เปิดใช้งาน
87
25010128
เปิดใช้งาน
88
25010129
ไม่เปิดใช้งาน
89
25010130
ไม่เปิดใช้งาน
90
25010131
ไม่เปิดใช้งาน
91
25010132
เปิดใช้งาน
92
25010133
ไม่เปิดใช้งาน
93
25010134
เปิดใช้งาน
94
25010135
เปิดใช้งาน
95
25010136
เปิดใช้งาน
96
25010137
เปิดใช้งาน
97
25010138
ไม่เปิดใช้งาน
98
25010139
ไม่เปิดใช้งาน
99
25010140
ไม่เปิดใช้งาน
100
25010141
ไม่เปิดใช้งาน
101
25010142
เปิดใช้งาน
102
25010143
เปิดใช้งาน
103
25010144
เปิดใช้งาน
104
25010145
เปิดใช้งาน
105
25010146
เปิดใช้งาน
106
25010147
เปิดใช้งาน
107
25010148
เปิดใช้งาน
108
25010149
ไม่เปิดใช้งาน
109
25010150
ไม่เปิดใช้งาน
110
25010151
ไม่เปิดใช้งาน
111
25010152
ไม่เปิดใช้งาน
112
25010153
ไม่เปิดใช้งาน
113
25010154
เปิดใช้งาน