ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
27020001
เปิดใช้งาน
2
27020002
เปิดใช้งาน
3
27020003
เปิดใช้งาน
4
27020004
เปิดใช้งาน
5
27020005
เปิดใช้งาน
6
27020006
เปิดใช้งาน
7
27020007
เปิดใช้งาน
8
27020008
เปิดใช้งาน
9
27020009
เปิดใช้งาน
10
27020010
เปิดใช้งาน
11
27020011
เปิดใช้งาน
12
27020012
เปิดใช้งาน
13
27020013
เปิดใช้งาน
14
27020014
เปิดใช้งาน
15
27020015
เปิดใช้งาน
16
27020016
เปิดใช้งาน
17
27020017
เปิดใช้งาน
18
27020018
เปิดใช้งาน
19
27020019
เปิดใช้งาน
20
27020020
เปิดใช้งาน
21
27020021
เปิดใช้งาน
22
27020022
เปิดใช้งาน
23
27020023
เปิดใช้งาน
24
27020024
เปิดใช้งาน
25
27020025
เปิดใช้งาน
26
27020026
เปิดใช้งาน
27
27020027
เปิดใช้งาน
28
27020028
เปิดใช้งาน
29
27020029
เปิดใช้งาน
30
27020030
เปิดใช้งาน
31
27020031
เปิดใช้งาน
32
27020032
เปิดใช้งาน
33
27020033
เปิดใช้งาน
34
27020034
เปิดใช้งาน
35
27020035
เปิดใช้งาน
36
27020037
เปิดใช้งาน
37
27020038
เปิดใช้งาน
38
27020039
เปิดใช้งาน
39
27020040
เปิดใช้งาน
40
27020041
เปิดใช้งาน
41
27020042
เปิดใช้งาน
42
27020043
เปิดใช้งาน
43
27020044
เปิดใช้งาน
44
27020046
เปิดใช้งาน
45
27020047
เปิดใช้งาน
46
27020049
เปิดใช้งาน
47
27020051
เปิดใช้งาน
48
27020053
เปิดใช้งาน
49
27020054
เปิดใช้งาน
50
27020055
เปิดใช้งาน
51
27020057
เปิดใช้งาน
52
27020058
เปิดใช้งาน
53
27020059
เปิดใช้งาน
54
27020061
เปิดใช้งาน
55
27020062
เปิดใช้งาน
56
27020063
เปิดใช้งาน
57
27020064
เปิดใช้งาน
58
27020065
เปิดใช้งาน
59
27020066
เปิดใช้งาน
60
27020068
เปิดใช้งาน
61
27020069
เปิดใช้งาน
62
27020070
เปิดใช้งาน
63
27020071
เปิดใช้งาน
64
27020072
เปิดใช้งาน
65
27020073
เปิดใช้งาน
66
27020074
เปิดใช้งาน
67
27020076
เปิดใช้งาน
68
27020077
เปิดใช้งาน
69
27020078
เปิดใช้งาน
70
27020079
เปิดใช้งาน
71
27020080
เปิดใช้งาน
72
27020081
เปิดใช้งาน
73
27020082
เปิดใช้งาน
74
27020083
เปิดใช้งาน
75
27020085
เปิดใช้งาน
76
27020086
เปิดใช้งาน
77
27020088
เปิดใช้งาน
78
27020089
เปิดใช้งาน
79
27020090
เปิดใช้งาน
80
27020091
เปิดใช้งาน
81
27020092
เปิดใช้งาน
82
27020093
เปิดใช้งาน
83
27020095
เปิดใช้งาน
84
27020097
เปิดใช้งาน
85
27020098
เปิดใช้งาน
86
27020099
เปิดใช้งาน
87
27020100
เปิดใช้งาน
88
27020101
เปิดใช้งาน
89
27020102
เปิดใช้งาน
90
27020104
เปิดใช้งาน
91
27020105
เปิดใช้งาน
92
27020106
เปิดใช้งาน
93
27020107
เปิดใช้งาน
94
27020108
เปิดใช้งาน
95
27020109
เปิดใช้งาน
96
27020110
เปิดใช้งาน
97
27020111
เปิดใช้งาน
98
27020113
เปิดใช้งาน
99
27020116
เปิดใช้งาน
100
27020117
เปิดใช้งาน
101
27020118
เปิดใช้งาน
102
27020119
เปิดใช้งาน
103
27020120
เปิดใช้งาน
104
27020121
เปิดใช้งาน
105
27020122
เปิดใช้งาน
106
27020123
เปิดใช้งาน
107
27020124
เปิดใช้งาน
108
27020125
เปิดใช้งาน
109
27020126
เปิดใช้งาน
110
27020127
เปิดใช้งาน
111
27020128
เปิดใช้งาน
112
27020129
เปิดใช้งาน
113
27020130
เปิดใช้งาน
114
27020131
เปิดใช้งาน
115
27020132
เปิดใช้งาน
116
27020133
เปิดใช้งาน
117
27020134
เปิดใช้งาน
118
27020135
เปิดใช้งาน