ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
30010001
เปิดใช้งาน
2
30010002
เปิดใช้งาน
3
30010003
ไม่เปิดใช้งาน
4
30010004
เปิดใช้งาน
5
30010005
เปิดใช้งาน
6
30010006
ไม่เปิดใช้งาน
7
30010007
เปิดใช้งาน
8
30010008
ไม่เปิดใช้งาน
9
30010009
ไม่เปิดใช้งาน
10
30010010
เปิดใช้งาน
11
30010011
เปิดใช้งาน
12
30010012
เปิดใช้งาน
13
30010013
เปิดใช้งาน
14
30010014
ไม่เปิดใช้งาน
15
30010015
เปิดใช้งาน
16
30010016
ไม่เปิดใช้งาน
17
30010017
ไม่เปิดใช้งาน
18
30010018
เปิดใช้งาน
19
30010019
ไม่เปิดใช้งาน
20
30010020
ไม่เปิดใช้งาน
21
30010021
เปิดใช้งาน
22
30010022
ไม่เปิดใช้งาน
23
30010023
ไม่เปิดใช้งาน
24
30010024
ไม่เปิดใช้งาน
25
30010025
เปิดใช้งาน
26
30010026
เปิดใช้งาน
27
30010027
เปิดใช้งาน
28
30010028
ไม่เปิดใช้งาน
29
30010029
ไม่เปิดใช้งาน
30
30010030
เปิดใช้งาน
31
30010031
ไม่เปิดใช้งาน
32
30010032
ไม่เปิดใช้งาน
33
30010033
ไม่เปิดใช้งาน
34
30010034
ไม่เปิดใช้งาน
35
30010035
ไม่เปิดใช้งาน
36
30010036
ไม่เปิดใช้งาน
37
30010037
เปิดใช้งาน
38
30010038
ไม่เปิดใช้งาน
39
30010039
เปิดใช้งาน
40
30010040
ไม่เปิดใช้งาน
41
30010041
เปิดใช้งาน
42
30010042
เปิดใช้งาน
43
30010043
เปิดใช้งาน
44
30010044
ไม่เปิดใช้งาน
45
30010045
ไม่เปิดใช้งาน
46
30010046
เปิดใช้งาน
47
30010047
ไม่เปิดใช้งาน
48
30010048
เปิดใช้งาน
49
30010049
เปิดใช้งาน
50
30010050
ไม่เปิดใช้งาน
51
30010051
เปิดใช้งาน
52
30010052
เปิดใช้งาน
53
30010053
เปิดใช้งาน
54
30010054
เปิดใช้งาน
55
30010055
ไม่เปิดใช้งาน
56
30010056
ไม่เปิดใช้งาน
57
30010057
ไม่เปิดใช้งาน
58
30010058
เปิดใช้งาน
59
30010059
ไม่เปิดใช้งาน
60
30010060
ไม่เปิดใช้งาน
61
30010061
เปิดใช้งาน
62
30010062
เปิดใช้งาน
63
30010063
ไม่เปิดใช้งาน
64
30010064
ไม่เปิดใช้งาน
65
30010065
ไม่เปิดใช้งาน
66
30010066
เปิดใช้งาน
67
30010068
ไม่เปิดใช้งาน
68
30010069
เปิดใช้งาน
69
30010070
เปิดใช้งาน
70
30010071
เปิดใช้งาน
71
30010072
ไม่เปิดใช้งาน
72
30010073
ไม่เปิดใช้งาน
73
30010074
ไม่เปิดใช้งาน
74
30010075
เปิดใช้งาน
75
30010076
เปิดใช้งาน
76
30010077
ไม่เปิดใช้งาน
77
30010078
เปิดใช้งาน
78
30010079
ไม่เปิดใช้งาน
79
30010080
ไม่เปิดใช้งาน
80
30010081
เปิดใช้งาน
81
30010082
เปิดใช้งาน
82
30010083
เปิดใช้งาน
83
30010084
ไม่เปิดใช้งาน
84
30010085
เปิดใช้งาน
85
30010086
เปิดใช้งาน
86
30010087
ไม่เปิดใช้งาน
87
30010088
ไม่เปิดใช้งาน
88
30010089
เปิดใช้งาน
89
30010090
ไม่เปิดใช้งาน
90
30010091
ไม่เปิดใช้งาน
91
30010092
เปิดใช้งาน
92
30010093
เปิดใช้งาน
93
30010094
เปิดใช้งาน
94
30010095
ไม่เปิดใช้งาน
95
30010096
ไม่เปิดใช้งาน
96
30010097
เปิดใช้งาน
97
30010098
เปิดใช้งาน
98
30010099
เปิดใช้งาน
99
30010100
ไม่เปิดใช้งาน
100
30010101
ไม่เปิดใช้งาน
101
30010103
เปิดใช้งาน
102
30010104
ไม่เปิดใช้งาน
103
30010105
เปิดใช้งาน
104
30010106
ไม่เปิดใช้งาน
105
30010107
เปิดใช้งาน
106
30010108
ไม่เปิดใช้งาน
107
30010109
ไม่เปิดใช้งาน
108
30010110
เปิดใช้งาน
109
30010111
ไม่เปิดใช้งาน
110
30010112
ไม่เปิดใช้งาน
111
30010113
เปิดใช้งาน
112
30010114
ไม่เปิดใช้งาน
113
30010115
เปิดใช้งาน
114
30010116
ไม่เปิดใช้งาน
115
30010117
ไม่เปิดใช้งาน
116
30010118
ไม่เปิดใช้งาน
117
30010119
ไม่เปิดใช้งาน
118
30010120
ไม่เปิดใช้งาน
119
30010121
เปิดใช้งาน
120
30010122
ไม่เปิดใช้งาน
121
30010123
ไม่เปิดใช้งาน
122
30010124
เปิดใช้งาน
123
30010125
ไม่เปิดใช้งาน
124
30010126
เปิดใช้งาน
125
30010127
เปิดใช้งาน
126
30010128
ไม่เปิดใช้งาน
127
30010129
ไม่เปิดใช้งาน
128
30010130
ไม่เปิดใช้งาน
129
30010131
ไม่เปิดใช้งาน
130
30010132
ไม่เปิดใช้งาน
131
30010133
เปิดใช้งาน
132
30010134
ไม่เปิดใช้งาน
133
30010135
ไม่เปิดใช้งาน
134
30010136
ไม่เปิดใช้งาน
135
30010137
ไม่เปิดใช้งาน
136
30010138
เปิดใช้งาน
137
30010139
ไม่เปิดใช้งาน
138
30010140
เปิดใช้งาน
139
30010141
เปิดใช้งาน
140
30010142
เปิดใช้งาน
141
30010143
ไม่เปิดใช้งาน
142
30010144
ไม่เปิดใช้งาน
143
30010145
ไม่เปิดใช้งาน