ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
30020001
เปิดใช้งาน
2
30020002
เปิดใช้งาน
3
30020003
ไม่เปิดใช้งาน
4
30020004
ไม่เปิดใช้งาน
5
30020005
ไม่เปิดใช้งาน
6
30020006
ไม่เปิดใช้งาน
7
30020007
ไม่เปิดใช้งาน
8
30020009
ไม่เปิดใช้งาน
9
30020010
เปิดใช้งาน
10
30020011
เปิดใช้งาน
11
30020012
ไม่เปิดใช้งาน
12
30020013
ไม่เปิดใช้งาน
13
30020014
เปิดใช้งาน
14
30020015
ไม่เปิดใช้งาน
15
30020016
เปิดใช้งาน
16
30020017
เปิดใช้งาน
17
30020019
เปิดใช้งาน
18
30020020
เปิดใช้งาน
19
30020021
ไม่เปิดใช้งาน
20
30020022
เปิดใช้งาน
21
30020023
ไม่เปิดใช้งาน
22
30020024
ไม่เปิดใช้งาน
23
30020025
เปิดใช้งาน
24
30020026
ไม่เปิดใช้งาน
25
30020027
เปิดใช้งาน
26
30020028
ไม่เปิดใช้งาน
27
30020029
เปิดใช้งาน
28
30020030
เปิดใช้งาน
29
30020031
ไม่เปิดใช้งาน
30
30020032
ไม่เปิดใช้งาน
31
30020033
เปิดใช้งาน
32
30020034
เปิดใช้งาน
33
30020035
ไม่เปิดใช้งาน
34
30020036
เปิดใช้งาน
35
30020037
ไม่เปิดใช้งาน
36
30020038
ไม่เปิดใช้งาน
37
30020039
ไม่เปิดใช้งาน
38
30020040
ไม่เปิดใช้งาน
39
30020041
เปิดใช้งาน
40
30020042
เปิดใช้งาน
41
30020043
ไม่เปิดใช้งาน
42
30020044
ไม่เปิดใช้งาน
43
30020045
เปิดใช้งาน
44
30020046
เปิดใช้งาน
45
30020047
ไม่เปิดใช้งาน
46
30020048
ไม่เปิดใช้งาน
47
30020050
เปิดใช้งาน
48
30020051
ไม่เปิดใช้งาน
49
30020052
ไม่เปิดใช้งาน
50
30020053
ไม่เปิดใช้งาน
51
30020054
เปิดใช้งาน
52
30020055
ไม่เปิดใช้งาน
53
30020056
ไม่เปิดใช้งาน
54
30020057
ไม่เปิดใช้งาน
55
30020058
เปิดใช้งาน
56
30020059
ไม่เปิดใช้งาน
57
30020060
ไม่เปิดใช้งาน
58
30020061
ไม่เปิดใช้งาน
59
30020062
ไม่เปิดใช้งาน
60
30020063
ไม่เปิดใช้งาน
61
30020064
ไม่เปิดใช้งาน
62
30020065
เปิดใช้งาน
63
30020066
เปิดใช้งาน
64
30020067
ไม่เปิดใช้งาน
65
30020068
เปิดใช้งาน
66
30020069
เปิดใช้งาน
67
30020070
ไม่เปิดใช้งาน
68
30020071
เปิดใช้งาน
69
30020072
เปิดใช้งาน
70
30020073
ไม่เปิดใช้งาน
71
30020074
เปิดใช้งาน
72
30020075
เปิดใช้งาน
73
30020076
เปิดใช้งาน
74
30020077
เปิดใช้งาน
75
30020078
เปิดใช้งาน
76
30020079
เปิดใช้งาน
77
30020080
ไม่เปิดใช้งาน
78
30020081
เปิดใช้งาน
79
30020082
เปิดใช้งาน
80
30020083
ไม่เปิดใช้งาน
81
30020084
ไม่เปิดใช้งาน
82
30020085
เปิดใช้งาน
83
30020086
เปิดใช้งาน
84
30020087
ไม่เปิดใช้งาน
85
30020089
เปิดใช้งาน
86
30020090
เปิดใช้งาน
87
30020091
ไม่เปิดใช้งาน
88
30020092
เปิดใช้งาน
89
30020093
ไม่เปิดใช้งาน
90
30020094
เปิดใช้งาน
91
30020095
เปิดใช้งาน
92
30020096
ไม่เปิดใช้งาน
93
30020097
เปิดใช้งาน
94
30020098
เปิดใช้งาน
95
30020099
ไม่เปิดใช้งาน
96
30020100
ไม่เปิดใช้งาน
97
30020101
ไม่เปิดใช้งาน
98
30020102
เปิดใช้งาน
99
30020103
เปิดใช้งาน
100
30020104
เปิดใช้งาน
101
30020105
เปิดใช้งาน
102
30020106
เปิดใช้งาน
103
30020107
เปิดใช้งาน
104
30020108
เปิดใช้งาน
105
30020109
ไม่เปิดใช้งาน
106
30020110
เปิดใช้งาน
107
30020111
เปิดใช้งาน
108
30020112
ไม่เปิดใช้งาน
109
30020113
เปิดใช้งาน
110
30020114
เปิดใช้งาน
111
30020115
ไม่เปิดใช้งาน
112
30020116
ไม่เปิดใช้งาน
113
30020117
ไม่เปิดใช้งาน
114
30020118
เปิดใช้งาน
115
30020119
ไม่เปิดใช้งาน
116
30020120
ไม่เปิดใช้งาน
117
30020121
ไม่เปิดใช้งาน
118
30020122
เปิดใช้งาน
119
30020123
เปิดใช้งาน
120
30020124
เปิดใช้งาน
121
30020125
ไม่เปิดใช้งาน
122
30020126
เปิดใช้งาน
123
30020127
เปิดใช้งาน
124
30020128
เปิดใช้งาน
125
30020129
ไม่เปิดใช้งาน
126
30020130
ไม่เปิดใช้งาน
127
30020131
เปิดใช้งาน
128
30020132
เปิดใช้งาน
129
30020133
เปิดใช้งาน
130
30020134
เปิดใช้งาน
131
30020135
ไม่เปิดใช้งาน
132
30020136
เปิดใช้งาน
133
30020137
เปิดใช้งาน
134
30020138
ไม่เปิดใช้งาน
135
30020139
เปิดใช้งาน
136
30020140
เปิดใช้งาน
137
30020141
ไม่เปิดใช้งาน
138
30020142
เปิดใช้งาน
139
30020143
ไม่เปิดใช้งาน
140
30020144
ไม่เปิดใช้งาน
141
30020145
ไม่เปิดใช้งาน
142
30020146
เปิดใช้งาน
143
30020147
เปิดใช้งาน
144
30020148
ไม่เปิดใช้งาน
145
30020149
เปิดใช้งาน
146
30020150
ไม่เปิดใช้งาน
147
30020151
เปิดใช้งาน
148
30020152
เปิดใช้งาน
149
30020153
ไม่เปิดใช้งาน
150
30020154
ไม่เปิดใช้งาน
151
30020155
เปิดใช้งาน
152
30020156
ไม่เปิดใช้งาน
153
30020157
ไม่เปิดใช้งาน
154
30020158
เปิดใช้งาน
155
30020159
ไม่เปิดใช้งาน
156
30020160
ไม่เปิดใช้งาน
157
30020161
เปิดใช้งาน
158
30020162
เปิดใช้งาน
159
30020163
ไม่เปิดใช้งาน
160
30020164
เปิดใช้งาน
161
30020165
ไม่เปิดใช้งาน
162
30020166
ไม่เปิดใช้งาน
163
30020167
ไม่เปิดใช้งาน
164
30020168
ไม่เปิดใช้งาน
165
30020169
เปิดใช้งาน
166
30020170
ไม่เปิดใช้งาน
167
30020171
ไม่เปิดใช้งาน
168
30020172
เปิดใช้งาน
169
30020173
เปิดใช้งาน
170
30020174
ไม่เปิดใช้งาน
171
30020175
ไม่เปิดใช้งาน
172
30020176
เปิดใช้งาน
173
30020177
ไม่เปิดใช้งาน
174
30020178
เปิดใช้งาน
175
30020179
เปิดใช้งาน
176
30020180
ไม่เปิดใช้งาน