ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 6


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
30060001
ไม่เปิดใช้งาน
2
30060002
เปิดใช้งาน
3
30060003
เปิดใช้งาน
4
30060004
เปิดใช้งาน
5
30060005
เปิดใช้งาน
6
30060006
ไม่เปิดใช้งาน
7
30060007
เปิดใช้งาน
8
30060008
เปิดใช้งาน
9
30060009
ไม่เปิดใช้งาน
10
30060010
ไม่เปิดใช้งาน
11
30060011
ไม่เปิดใช้งาน
12
30060012
ไม่เปิดใช้งาน
13
30060013
ไม่เปิดใช้งาน
14
30060014
ไม่เปิดใช้งาน
15
30060015
ไม่เปิดใช้งาน
16
30060016
ไม่เปิดใช้งาน
17
30060017
เปิดใช้งาน
18
30060018
เปิดใช้งาน
19
30060019
ไม่เปิดใช้งาน
20
30060021
เปิดใช้งาน
21
30060022
เปิดใช้งาน
22
30060023
เปิดใช้งาน
23
30060024
เปิดใช้งาน
24
30060025
ไม่เปิดใช้งาน
25
30060026
เปิดใช้งาน
26
30060027
เปิดใช้งาน
27
30060028
ไม่เปิดใช้งาน
28
30060029
เปิดใช้งาน
29
30060030
เปิดใช้งาน
30
30060031
เปิดใช้งาน
31
30060032
ไม่เปิดใช้งาน
32
30060033
ไม่เปิดใช้งาน
33
30060034
เปิดใช้งาน
34
30060036
เปิดใช้งาน
35
30060037
ไม่เปิดใช้งาน
36
30060038
เปิดใช้งาน
37
30060039
เปิดใช้งาน
38
30060040
ไม่เปิดใช้งาน
39
30060041
ไม่เปิดใช้งาน
40
30060042
ไม่เปิดใช้งาน
41
30060043
ไม่เปิดใช้งาน
42
30060044
เปิดใช้งาน
43
30060045
เปิดใช้งาน
44
30060046
ไม่เปิดใช้งาน
45
30060047
เปิดใช้งาน
46
30060048
ไม่เปิดใช้งาน
47
30060049
ไม่เปิดใช้งาน
48
30060050
เปิดใช้งาน
49
30060051
ไม่เปิดใช้งาน
50
30060052
เปิดใช้งาน
51
30060053
ไม่เปิดใช้งาน
52
30060054
ไม่เปิดใช้งาน
53
30060055
เปิดใช้งาน
54
30060056
เปิดใช้งาน
55
30060057
ไม่เปิดใช้งาน
56
30060058
ไม่เปิดใช้งาน
57
30060059
เปิดใช้งาน
58
30060060
เปิดใช้งาน
59
30060061
เปิดใช้งาน
60
30060062
เปิดใช้งาน
61
30060063
เปิดใช้งาน
62
30060064
ไม่เปิดใช้งาน
63
30060066
เปิดใช้งาน
64
30060067
ไม่เปิดใช้งาน
65
30060068
ไม่เปิดใช้งาน
66
30060069
เปิดใช้งาน
67
30060070
ไม่เปิดใช้งาน
68
30060071
เปิดใช้งาน
69
30060072
ไม่เปิดใช้งาน
70
30060073
ไม่เปิดใช้งาน
71
30060074
เปิดใช้งาน
72
30060075
ไม่เปิดใช้งาน
73
30060076
ไม่เปิดใช้งาน
74
30060077
ไม่เปิดใช้งาน
75
30060079
ไม่เปิดใช้งาน
76
30060080
เปิดใช้งาน
77
30060081
ไม่เปิดใช้งาน
78
30060082
ไม่เปิดใช้งาน
79
30060083
ไม่เปิดใช้งาน
80
30060084
ไม่เปิดใช้งาน
81
30060085
ไม่เปิดใช้งาน
82
30060086
ไม่เปิดใช้งาน
83
30060087
ไม่เปิดใช้งาน
84
30060088
เปิดใช้งาน
85
30060089
ไม่เปิดใช้งาน
86
30060090
ไม่เปิดใช้งาน
87
30060091
ไม่เปิดใช้งาน
88
30060092
ไม่เปิดใช้งาน
89
30060093
ไม่เปิดใช้งาน
90
30060094
เปิดใช้งาน
91
30060095
เปิดใช้งาน
92
30060096
ไม่เปิดใช้งาน
93
30060097
ไม่เปิดใช้งาน
94
30060098
ไม่เปิดใช้งาน
95
30060099
เปิดใช้งาน
96
30060100
ไม่เปิดใช้งาน
97
30060101
ไม่เปิดใช้งาน
98
30060102
ไม่เปิดใช้งาน
99
30060103
ไม่เปิดใช้งาน
100
30060104
ไม่เปิดใช้งาน
101
30060105
ไม่เปิดใช้งาน
102
30060106
เปิดใช้งาน
103
30060107
เปิดใช้งาน
104
30060108
ไม่เปิดใช้งาน
105
30060109
เปิดใช้งาน
106
30060110
เปิดใช้งาน
107
30060111
เปิดใช้งาน
108
30060112
เปิดใช้งาน
109
30060113
ไม่เปิดใช้งาน
110
30060114
ไม่เปิดใช้งาน
111
30060115
ไม่เปิดใช้งาน
112
30060116
ไม่เปิดใช้งาน
113
30060117
เปิดใช้งาน
114
30060118
เปิดใช้งาน
115
30060119
ไม่เปิดใช้งาน
116
30060120
ไม่เปิดใช้งาน
117
30060121
เปิดใช้งาน
118
30060122
ไม่เปิดใช้งาน
119
30060123
ไม่เปิดใช้งาน
120
30060124
ไม่เปิดใช้งาน
121
30060125
เปิดใช้งาน
122
30060126
ไม่เปิดใช้งาน
123
30060127
ไม่เปิดใช้งาน
124
30060128
ไม่เปิดใช้งาน
125
30060129
ไม่เปิดใช้งาน
126
30060130
เปิดใช้งาน
127
30060131
ไม่เปิดใช้งาน
128
30060132
เปิดใช้งาน
129
30060133
เปิดใช้งาน
130
30060134
เปิดใช้งาน
131
30060135
ไม่เปิดใช้งาน
132
30060136
เปิดใช้งาน
133
30060137
ไม่เปิดใช้งาน
134
30060138
ไม่เปิดใช้งาน
135
30060139
ไม่เปิดใช้งาน
136
30060140
เปิดใช้งาน
137
30060141
ไม่เปิดใช้งาน
138
30060142
ไม่เปิดใช้งาน
139
30060143
ไม่เปิดใช้งาน
140
30060144
เปิดใช้งาน
141
30060145
ไม่เปิดใช้งาน
142
30060146
ไม่เปิดใช้งาน
143
30060147
ไม่เปิดใช้งาน
144
30060148
ไม่เปิดใช้งาน
145
30060149
ไม่เปิดใช้งาน
146
30060150
ไม่เปิดใช้งาน
147
30060151
เปิดใช้งาน
148
30060152
ไม่เปิดใช้งาน
149
30060153
ไม่เปิดใช้งาน
150
30060154
เปิดใช้งาน
151
30060155
ไม่เปิดใช้งาน
152
30060156
ไม่เปิดใช้งาน
153
30060157
เปิดใช้งาน
154
30060158
ไม่เปิดใช้งาน
155
30060159
ไม่เปิดใช้งาน
156
30060160
ไม่เปิดใช้งาน
157
30060161
ไม่เปิดใช้งาน
158
30060162
เปิดใช้งาน
159
30060163
ไม่เปิดใช้งาน
160
30060164
เปิดใช้งาน
161
30060165
ไม่เปิดใช้งาน
162
30060166
ไม่เปิดใช้งาน
163
30060167
ไม่เปิดใช้งาน
164
30060168
เปิดใช้งาน
165
30060169
ไม่เปิดใช้งาน
166
30060170
ไม่เปิดใช้งาน
167
30060171
ไม่เปิดใช้งาน
168
30060172
ไม่เปิดใช้งาน
169
30060173
เปิดใช้งาน
170
30060174
เปิดใช้งาน
171
30060175
ไม่เปิดใช้งาน
172
30060176
เปิดใช้งาน
173
30060177
เปิดใช้งาน
174
30060178
เปิดใช้งาน
175
30060179
เปิดใช้งาน
176
30060180
ไม่เปิดใช้งาน
177
30060181
เปิดใช้งาน
178
30060182
ไม่เปิดใช้งาน
179
30060183
เปิดใช้งาน
180
30060184
เปิดใช้งาน
181
30060185
ไม่เปิดใช้งาน