ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
31010001
เปิดใช้งาน
2
31010002
เปิดใช้งาน
3
31010003
เปิดใช้งาน
4
31010004
เปิดใช้งาน
5
31010005
เปิดใช้งาน
6
31010006
เปิดใช้งาน
7
31010007
เปิดใช้งาน
8
31010008
เปิดใช้งาน
9
31010009
เปิดใช้งาน
10
31010010
ไม่เปิดใช้งาน
11
31010011
ไม่เปิดใช้งาน
12
31010012
เปิดใช้งาน
13
31010013
เปิดใช้งาน
14
31010014
เปิดใช้งาน
15
31010015
เปิดใช้งาน
16
31010016
เปิดใช้งาน
17
31010017
เปิดใช้งาน
18
31010018
เปิดใช้งาน
19
31010019
ไม่เปิดใช้งาน
20
31010020
เปิดใช้งาน
21
31010021
ไม่เปิดใช้งาน
22
31010022
ไม่เปิดใช้งาน
23
31010023
เปิดใช้งาน
24
31010024
เปิดใช้งาน
25
31010025
ไม่เปิดใช้งาน
26
31010026
เปิดใช้งาน
27
31010027
เปิดใช้งาน
28
31010028
เปิดใช้งาน
29
31010029
ไม่เปิดใช้งาน
30
31010030
เปิดใช้งาน
31
31010031
เปิดใช้งาน
32
31010032
เปิดใช้งาน
33
31010033
เปิดใช้งาน
34
31010034
เปิดใช้งาน
35
31010035
เปิดใช้งาน
36
31010036
ไม่เปิดใช้งาน
37
31010037
เปิดใช้งาน
38
31010038
เปิดใช้งาน
39
31010039
เปิดใช้งาน
40
31010040
เปิดใช้งาน
41
31010041
เปิดใช้งาน
42
31010042
เปิดใช้งาน
43
31010043
เปิดใช้งาน
44
31010044
ไม่เปิดใช้งาน
45
31010045
ไม่เปิดใช้งาน
46
31010046
เปิดใช้งาน
47
31010047
เปิดใช้งาน
48
31010048
เปิดใช้งาน
49
31010049
ไม่เปิดใช้งาน
50
31010050
เปิดใช้งาน
51
31010051
เปิดใช้งาน
52
31010052
ไม่เปิดใช้งาน
53
31010053
ไม่เปิดใช้งาน
54
31010054
ไม่เปิดใช้งาน
55
31010055
ไม่เปิดใช้งาน
56
31010056
เปิดใช้งาน
57
31010057
เปิดใช้งาน
58
31010058
ไม่เปิดใช้งาน
59
31010059
เปิดใช้งาน
60
31010060
เปิดใช้งาน
61
31010061
ไม่เปิดใช้งาน
62
31010062
ไม่เปิดใช้งาน
63
31010063
ไม่เปิดใช้งาน
64
31010064
ไม่เปิดใช้งาน
65
31010065
เปิดใช้งาน
66
31010066
เปิดใช้งาน
67
31010067
ไม่เปิดใช้งาน
68
31010068
เปิดใช้งาน
69
31010069
เปิดใช้งาน
70
31010070
เปิดใช้งาน
71
31010071
ไม่เปิดใช้งาน
72
31010072
ไม่เปิดใช้งาน
73
31010073
เปิดใช้งาน
74
31010074
เปิดใช้งาน
75
31010075
ไม่เปิดใช้งาน
76
31010076
ไม่เปิดใช้งาน
77
31010077
เปิดใช้งาน
78
31010078
เปิดใช้งาน
79
31010079
ไม่เปิดใช้งาน
80
31010080
เปิดใช้งาน
81
31010081
ไม่เปิดใช้งาน
82
31010082
ไม่เปิดใช้งาน
83
31010083
เปิดใช้งาน
84
31010084
ไม่เปิดใช้งาน
85
31010085
ไม่เปิดใช้งาน
86
31010086
ไม่เปิดใช้งาน
87
31010087
ไม่เปิดใช้งาน
88
31010088
ไม่เปิดใช้งาน
89
31010089
เปิดใช้งาน
90
31010090
ไม่เปิดใช้งาน
91
31010091
เปิดใช้งาน
92
31010092
เปิดใช้งาน
93
31010093
ไม่เปิดใช้งาน
94
31010094
เปิดใช้งาน
95
31010095
เปิดใช้งาน
96
31010096
เปิดใช้งาน
97
31010097
ไม่เปิดใช้งาน
98
31010098
ไม่เปิดใช้งาน
99
31010099
ไม่เปิดใช้งาน
100
31010100
เปิดใช้งาน
101
31010101
เปิดใช้งาน
102
31010102
เปิดใช้งาน
103
31010103
ไม่เปิดใช้งาน
104
31010104
ไม่เปิดใช้งาน
105
31010105
ไม่เปิดใช้งาน
106
31010106
เปิดใช้งาน
107
31010107
เปิดใช้งาน
108
31010108
เปิดใช้งาน
109
31010109
เปิดใช้งาน
110
31010110
เปิดใช้งาน
111
31010111
ไม่เปิดใช้งาน
112
31010112
ไม่เปิดใช้งาน
113
31010113
ไม่เปิดใช้งาน
114
31010114
เปิดใช้งาน
115
31010115
เปิดใช้งาน
116
31010116
ไม่เปิดใช้งาน
117
31010117
เปิดใช้งาน
118
31010118
ไม่เปิดใช้งาน
119
31010119
เปิดใช้งาน
120
31010120
ไม่เปิดใช้งาน
121
31010121
เปิดใช้งาน
122
31010122
เปิดใช้งาน
123
31010123
เปิดใช้งาน
124
31010124
เปิดใช้งาน
125
31010125
ไม่เปิดใช้งาน
126
31010126
เปิดใช้งาน
127
31010127
ไม่เปิดใช้งาน
128
31010128
เปิดใช้งาน
129
31010129
เปิดใช้งาน
130
31010130
เปิดใช้งาน
131
31010131
เปิดใช้งาน
132
31010132
เปิดใช้งาน
133
31010133
ไม่เปิดใช้งาน
134
31010134
ไม่เปิดใช้งาน
135
31010135
ไม่เปิดใช้งาน
136
31010136
เปิดใช้งาน
137
31010137
เปิดใช้งาน
138
31010138
ไม่เปิดใช้งาน
139
31010139
เปิดใช้งาน
140
31010140
เปิดใช้งาน
141
31010141
เปิดใช้งาน
142
31010142
ไม่เปิดใช้งาน
143
31010143
เปิดใช้งาน
144
31010144
เปิดใช้งาน
145
31010145
เปิดใช้งาน
146
31010146
เปิดใช้งาน
147
31010147
เปิดใช้งาน
148
31010148
เปิดใช้งาน
149
31010149
เปิดใช้งาน
150
31010150
เปิดใช้งาน
151
31010151
เปิดใช้งาน
152
31010152
ไม่เปิดใช้งาน
153
31010153
ไม่เปิดใช้งาน
154
31010154
ไม่เปิดใช้งาน
155
31010155
เปิดใช้งาน
156
31010156
ไม่เปิดใช้งาน
157
31010157
เปิดใช้งาน
158
31010158
ไม่เปิดใช้งาน
159
31010159
เปิดใช้งาน
160
31010160
เปิดใช้งาน
161
31010161
เปิดใช้งาน
162
31010162
เปิดใช้งาน
163
31010163
ไม่เปิดใช้งาน
164
31010164
เปิดใช้งาน
165
31010165
เปิดใช้งาน
166
31010166
เปิดใช้งาน
167
31010167
เปิดใช้งาน
168
31010168
ไม่เปิดใช้งาน
169
31010169
เปิดใช้งาน
170
31010170
เปิดใช้งาน
171
31010171
เปิดใช้งาน
172
31010172
ไม่เปิดใช้งาน
173
31010173
เปิดใช้งาน
174
31010174
เปิดใช้งาน
175
31010175
เปิดใช้งาน
176
31010176
เปิดใช้งาน
177
31010177
เปิดใช้งาน
178
31010178
เปิดใช้งาน
179
31010179
เปิดใช้งาน
180
31010180
ไม่เปิดใช้งาน
181
31010181
เปิดใช้งาน
182
31010182
เปิดใช้งาน
183
31010183
ไม่เปิดใช้งาน
184
31010184
เปิดใช้งาน
185
31010185
เปิดใช้งาน
186
31010186
เปิดใช้งาน
187
31010187
เปิดใช้งาน
188
31010188
เปิดใช้งาน
189
31010189
เปิดใช้งาน
190
31010190
เปิดใช้งาน
191
31010191
เปิดใช้งาน
192
31010192
ไม่เปิดใช้งาน
193
31010193
ไม่เปิดใช้งาน
194
31010194
เปิดใช้งาน
195
31010195
ไม่เปิดใช้งาน
196
31010196
ไม่เปิดใช้งาน
197
31010197
เปิดใช้งาน
198
31010199
เปิดใช้งาน
199
31010200
ไม่เปิดใช้งาน
200
31010201
เปิดใช้งาน
201
31010202
เปิดใช้งาน
202
31010203
ไม่เปิดใช้งาน