หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
31010001
บ้านโพธิ์ดอนหวาย
เปิดใช้งาน
2
31010002
บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
3
31010003
บ้านหนองม้า
เปิดใช้งาน
4
31010004
บ้านกลันทาวิทยา
เปิดใช้งาน
5
31010005
บ้านท้องเรือ
เปิดใช้งาน
6
31010006
บ้านพระครูน้อย
เปิดใช้งาน
7
31010007
บ้านหนองปรือ
เปิดใช้งาน
8
31010008
บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
เปิดใช้งาน
9
31010009
วัดบ้านเสม็ด
เปิดใช้งาน
10
31010010
ไตรภูมิวิทยา
เปิดใช้งาน
11
31010011
บ้านโกรกขี้หนู
เปิดใช้งาน
12
31010012
บ้านหนองตราดน้อย
เปิดใช้งาน
13
31010013
สามัคคีมีชัยวิทยา
เปิดใช้งาน
14
31010014
บ้านหนองไผ่ใหญ่
เปิดใช้งาน
15
31010015
บ้านตราดหนองพลวง
เปิดใช้งาน
16
31010016
บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
17
31010017
วัดบ้านถลุงเหล็ก
เปิดใช้งาน
18
31010018
บ้านโนนศิลา
เปิดใช้งาน
19
31010019
บ้านหนองผักแว่น
เปิดใช้งาน
20
31010020
บ้านพะไล
เปิดใช้งาน
21
31010021
เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)
เปิดใช้งาน
22
31010022
อนุบาลบุรีรัมย์
เปิดใช้งาน
23
31010023
บ้านตะเคียน
เปิดใช้งาน
24
31010024
บ้านหนองเพชร
เปิดใช้งาน
25
31010025
วัดบ้านสวายสอ
เปิดใช้งาน
26
31010026
วัดบ้านรุน
เปิดใช้งาน
27
31010027
บ้านหนองค่าย
เปิดใช้งาน
28
31010028
บ้านดอนใหญ่
เปิดใช้งาน
29
31010029
บ้านปรุบุมะค่า
เปิดใช้งาน
30
31010030
บ้านโคกระกา
เปิดใช้งาน
31
31010031
บ้านม่วงวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
32
31010032
อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)
เปิดใช้งาน
33
31010033
วัดโพธิ์ทอง
เปิดใช้งาน
34
31010034
บ้านหนองโสน
เปิดใช้งาน
35
31010035
บ้านมะค่า
เปิดใช้งาน
36
31010036
บ้านง้าง
เปิดใช้งาน
37
31010037
บ้านตะโก
เปิดใช้งาน
38
31010038
บ้านหนองมะค่าแต้
เปิดใช้งาน
39
31010039
บ้านหนองยาง
เปิดใช้งาน
40
31010040
บ้านสระเกษ
เปิดใช้งาน
41
31010041
บ้านหนองขวาง
เปิดใช้งาน
42
31010042
พระครูวิทยา
เปิดใช้งาน
43
31010043
บ้านม่วง
เปิดใช้งาน
44
31010044
วัดบ้านเมืองฝาง
เปิดใช้งาน
45
31010045
วัดบ้านเมืองดู่
เปิดใช้งาน
46
31010046
บ้านโคกกลาง
เปิดใช้งาน
47
31010047
วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
เปิดใช้งาน
48
31010048
บ้านหนองทะลอก
เปิดใช้งาน
49
31010049
วัดสว่างบูรพา
เปิดใช้งาน
50
31010050
บ้านหนองไทร
เปิดใช้งาน
51
31010051
บ้านสวายจีก
เปิดใช้งาน
52
31010052
บ้านโคกเปราะ
เปิดใช้งาน
53
31010053
บ้านพลวง
เปิดใช้งาน
54
31010054
บ้านฝ้าย
เปิดใช้งาน
55
31010055
เบญจคามวิทยา
เปิดใช้งาน
56
31010056
บ้านหนองปรือน้อย
เปิดใช้งาน
57
31010057
บ้านถาวร
เปิดใช้งาน
58
31010058
บ้านโคกระกาน้อย
เปิดใช้งาน
59
31010059
บ้านหนองสองห้อง
เปิดใช้งาน
60
31010060
บ้านตลาดชัย
เปิดใช้งาน
61
31010061
บ้านกระเดื่อง
เปิดใช้งาน
62
31010062
บ้านร่มไทร
เปิดใช้งาน
63
31010063
บ้านสารภี
เปิดใช้งาน
64
31010064
ประชาสวัสดิ์วิทยา
เปิดใช้งาน
65
31010065
วัดบ้านสะแกซำ
เปิดใช้งาน
66
31010066
บ้านตลาดควาย
เปิดใช้งาน
67
31010067
บ้านฝังงา
เปิดใช้งาน
68
31010068
บ้านโนนแดง
เปิดใช้งาน
69
31010069
สะแกโพรงอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
70
31010070
บ้านหนองมะเขือ
เปิดใช้งาน
71
31010071
บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
เปิดใช้งาน
72
31010072
บ้านสมสนุก
เปิดใช้งาน
73
31010073
บ้านหนองไผ่
เปิดใช้งาน
74
31010074
ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)
เปิดใช้งาน
75
31010075
บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์)
ไม่เปิดใช้งาน
76
31010076
บ้านเสม็ดโคกตาล
เปิดใช้งาน
77
31010077
โสภณวรวัฒน์วิทยา
เปิดใช้งาน
78
31010078
บ้านโคกหัวช้าง
เปิดใช้งาน
79
31010079
วัดบ้านเย้ยสะแก
เปิดใช้งาน
80
31010080
บ้านสำโรงโนนเค็ง
เปิดใช้งาน
81
31010081
บ้านม่วงโนนสูง
เปิดใช้งาน
82
31010082
บ้านนากลาง
เปิดใช้งาน
83
31010083
บ้านมาบสมอ
เปิดใช้งาน
84
31010084
วัดบ้านบัลลังก์
เปิดใช้งาน
85
31010085
บ้านหนองตราด
เปิดใช้งาน
86
31010086
วัดสถานีหนองตาด
เปิดใช้งาน
87
31010087
ไตรมิตรวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
88
31010088
วิมลวิทยา
เปิดใช้งาน
89
31010089
บ้านหลักเขต
เปิดใช้งาน
90
31010090
บ้านโคกเก่า
เปิดใช้งาน
91
31010091
ประกาศธรรมคุณวิทยา
เปิดใช้งาน
92
31010092
บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
93
31010093
คงชัยสิทธิ์วิทยา
เปิดใช้งาน
94
31010094
เสนศิริอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
95
31010095
บ้านโคกวัด
เปิดใช้งาน
96
31010096
บ้านโคกกลางอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
97
31010097
บ้านกวางงอย
เปิดใช้งาน
98
31010098
วัดโกรกประดู่
เปิดใช้งาน
99
31010099
บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)
เปิดใช้งาน
100
31010100
วัดโคกล่าม
เปิดใช้งาน
101
31010101
บ้านลุงม่วง
ไม่เปิดใช้งาน
102
31010102
บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์"
เปิดใช้งาน
103
31010103
วัดโนนสำราญ
เปิดใช้งาน
104
31010104
เรืองทองสามัคคี
เปิดใช้งาน
105
31010105
บ้านหนองกุงใหม่สามัคคี
เปิดใช้งาน
106
31010106
บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
เปิดใช้งาน
107
31010107
บ้านหนองเฒ่ากา
เปิดใช้งาน
108
31010108
บ้านหนองปลิง
เปิดใช้งาน
109
31010109
วัดขี้ตุ่น
เปิดใช้งาน
110
31010110
บ้านสนวน "ศิริมงคลวิทยา"
เปิดใช้งาน
111
31010111
วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
เปิดใช้งาน
112
31010112
บ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์"
เปิดใช้งาน
113
31010113
วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา
เปิดใช้งาน
114
31010114
บ้านหนองไฮ
เปิดใช้งาน
115
31010115
บ้านหนองหญ้าปล้อง
เปิดใช้งาน
116
31010116
บ้านหนองตาดน้อย
เปิดใช้งาน
117
31010117
บ้านหนองไทร
เปิดใช้งาน
118
31010118
บ้านหนองบัว
เปิดใช้งาน
119
31010119
บ้านหนองม่วง
เปิดใช้งาน
120
31010120
บ้านบริหารชนบท
เปิดใช้งาน
121
31010121
บ้านทะเมนชัย
เปิดใช้งาน
122
31010122
บ้านยาง
เปิดใช้งาน
123
31010123
วัดหนองกระทุ่ม
ไม่เปิดใช้งาน
124
31010124
บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
เปิดใช้งาน
125
31010125
บ้านสระสี่เหลี่ยม
เปิดใช้งาน
126
31010126
บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
เปิดใช้งาน
127
31010127
บ้านนาศรีนวล
เปิดใช้งาน
128
31010128
บ้านตูมหวาน
เปิดใช้งาน
129
31010129
วัดบ้านบุโพธิ์
เปิดใช้งาน
130
31010130
บ้านผไทรินทร์
เปิดใช้งาน
131
31010131
บ้านโคกสูง
เปิดใช้งาน
132
31010132
วัดบ้านโคกซาด
เปิดใช้งาน
133
31010133
บ้านหนองหัวช้าง
เปิดใช้งาน
134
31010134
บ้านโคกสว่าง
เปิดใช้งาน
135
31010135
รวมมิตรวิทยา
เปิดใช้งาน
136
31010136
บ้านหนองแวง
เปิดใช้งาน
137
31010137
บ้านเมืองแฝก
เปิดใช้งาน
138
31010138
บ้านตูบช้าง
เปิดใช้งาน
139
31010139
วัดหนองเก้าข่า
เปิดใช้งาน
140
31010140
วัดหนองครก
เปิดใช้งาน
141
31010141
วัดหนองสองห้อง
เปิดใช้งาน
142
31010142
บ้านห้วยมะไฟ
เปิดใช้งาน
143
31010143
วัดหนองขุนปราบ
เปิดใช้งาน
144
31010144
อนุบาลลำปลายมาศ
เปิดใช้งาน
145
31010145
จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
146
31010146
บ้านแสลงพัน
เปิดใช้งาน
147
31010147
บ้านสี่เหลี่ยมน้อย
เปิดใช้งาน
148
31010148
วัดบ้านบุขี้เหล็ก
เปิดใช้งาน
149
31010149
บ้านโคกใหม่หนองสรวง
เปิดใช้งาน
150
31010150
บ้านหนองระนาม
เปิดใช้งาน
151
31010151
บ้านหนองผักโพด
เปิดใช้งาน
152
31010152
จตุคามสามัคคีวิทยา
เปิดใช้งาน
153
31010153
วัดบ้านหนองกะทิง
เปิดใช้งาน
154
31010154
ไตรคามสามัคคีวิทยา
เปิดใช้งาน
155
31010155
วัดบ้านหนองปลาไหล
เปิดใช้งาน
156
31010156
บ้านหนองซอแซ
เปิดใช้งาน
157
31010157
บ้านหนองเมืองต่ำ
เปิดใช้งาน
158
31010158
บ้านแท่นพระ
เปิดใช้งาน
159
31010159
บ้านหนองมันปลา
เปิดใช้งาน
160
31010160
บ้านบุตาวงษ์
เปิดใช้งาน
161
31010161
บ้านหนองโดนประสาทวิทย์
เปิดใช้งาน
162
31010162
ชุมชนบ้านหนองบัวโคก
เปิดใช้งาน
163
31010163
บ้านห้วยศาลา
เปิดใช้งาน
164
31010164
บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
เปิดใช้งาน
165
31010165
วัดบ้านตะขบ
เปิดใช้งาน
166
31010166
วัดหัวสะพาน
เปิดใช้งาน
167
31010167
วัดบ้านหินโคน
เปิดใช้งาน
168
31010168
วัดกะทิง
เปิดใช้งาน
169
31010169
วัดโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
170
31010170
บ้านโคกสนวน
เปิดใช้งาน
171
31010171
บ้านช่อผกา
เปิดใช้งาน
172
31010172
บ้านบุหนองเทา
เปิดใช้งาน
173
31010173
บ้านสำโรงโคกเพชร
เปิดใช้งาน
174
31010174
บ้านหัวสะพาน
เปิดใช้งาน
175
31010175
บ้านโคกสะอาด
เปิดใช้งาน
176
31010176
อนุบาลชำนิ
เปิดใช้งาน
177
31010177
บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
178
31010178
บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
179
31010179
บ้านประคอง
เปิดใช้งาน
180
31010180
บ้านกระโดนกะลันทา
เปิดใช้งาน
181
31010181
วัดละลวด
เปิดใช้งาน
182
31010182
บ้านหนองพะอง
เปิดใช้งาน
183
31010183
บ้านหนองเพิก
เปิดใช้งาน
184
31010184
บ้านดอนหวาย
เปิดใช้งาน
185
31010185
วัดหนองปล่อง
เปิดใช้งาน
186
31010186
บ้านตาเหล็ง
เปิดใช้งาน
187
31010187
มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)
เปิดใช้งาน
188
31010188
บ้านหนองแต้พัฒนา
เปิดใช้งาน
189
31010189
บ้านดงเย็น
เปิดใช้งาน
190
31010190
บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
191
31010191
บ้านสำโรงสันติภาพ
เปิดใช้งาน
192
31010192
สรีพรรณสันติภาพนาฝาย
เปิดใช้งาน
193
31010193
บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)
เปิดใช้งาน
194
31010194
อนุบาลบ้านด่าน
เปิดใช้งาน
195
31010195
บ้านตะโคงสามัคคี
เปิดใช้งาน
196
31010196
โนนสวรรค์วิทยา
เปิดใช้งาน
197
31010197
วัดบ้านปราสาท
เปิดใช้งาน
198
31010199
บ้านบุมะขามป้อม
เปิดใช้งาน
199
31010200
วัดบ้านกะชาย
เปิดใช้งาน
200
31010201
บ้านตะโกตาเนตร
เปิดใช้งาน
201
31010202
วัดบ้านกะหาด
เปิดใช้งาน
202
31010203
วัดบ้านปลัดปุ๊ก
เปิดใช้งาน