ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
31020001
เปิดใช้งาน
2
31020002
เปิดใช้งาน
3
31020003
เปิดใช้งาน
4
31020004
ไม่เปิดใช้งาน
5
31020005
ไม่เปิดใช้งาน
6
31020006
ไม่เปิดใช้งาน
7
31020007
ไม่เปิดใช้งาน
8
31020008
ไม่เปิดใช้งาน
9
31020009
ไม่เปิดใช้งาน
10
31020010
ไม่เปิดใช้งาน
11
31020011
ไม่เปิดใช้งาน
12
31020012
ไม่เปิดใช้งาน
13
31020013
ไม่เปิดใช้งาน
14
31020014
ไม่เปิดใช้งาน
15
31020015
เปิดใช้งาน
16
31020016
ไม่เปิดใช้งาน
17
31020017
เปิดใช้งาน
18
31020018
ไม่เปิดใช้งาน
19
31020019
ไม่เปิดใช้งาน
20
31020020
ไม่เปิดใช้งาน
21
31020021
ไม่เปิดใช้งาน
22
31020022
ไม่เปิดใช้งาน
23
31020023
ไม่เปิดใช้งาน
24
31020024
ไม่เปิดใช้งาน
25
31020025
ไม่เปิดใช้งาน
26
31020026
เปิดใช้งาน
27
31020027
เปิดใช้งาน
28
31020028
ไม่เปิดใช้งาน
29
31020029
ไม่เปิดใช้งาน
30
31020030
ไม่เปิดใช้งาน
31
31020031
ไม่เปิดใช้งาน
32
31020032
ไม่เปิดใช้งาน
33
31020033
ไม่เปิดใช้งาน
34
31020034
ไม่เปิดใช้งาน
35
31020035
ไม่เปิดใช้งาน
36
31020036
ไม่เปิดใช้งาน
37
31020037
ไม่เปิดใช้งาน
38
31020038
เปิดใช้งาน
39
31020039
ไม่เปิดใช้งาน
40
31020040
ไม่เปิดใช้งาน
41
31020041
ไม่เปิดใช้งาน
42
31020042
ไม่เปิดใช้งาน
43
31020043
ไม่เปิดใช้งาน
44
31020044
ไม่เปิดใช้งาน
45
31020045
ไม่เปิดใช้งาน
46
31020046
ไม่เปิดใช้งาน
47
31020047
ไม่เปิดใช้งาน
48
31020048
ไม่เปิดใช้งาน
49
31020049
ไม่เปิดใช้งาน
50
31020050
ไม่เปิดใช้งาน
51
31020051
เปิดใช้งาน
52
31020052
ไม่เปิดใช้งาน
53
31020053
ไม่เปิดใช้งาน
54
31020054
ไม่เปิดใช้งาน
55
31020055
ไม่เปิดใช้งาน
56
31020056
เปิดใช้งาน
57
31020057
เปิดใช้งาน
58
31020058
ไม่เปิดใช้งาน
59
31020059
เปิดใช้งาน
60
31020060
เปิดใช้งาน
61
31020061
ไม่เปิดใช้งาน
62
31020062
ไม่เปิดใช้งาน
63
31020063
เปิดใช้งาน
64
31020064
ไม่เปิดใช้งาน
65
31020065
ไม่เปิดใช้งาน
66
31020066
ไม่เปิดใช้งาน
67
31020067
เปิดใช้งาน
68
31020068
ไม่เปิดใช้งาน
69
31020069
เปิดใช้งาน
70
31020070
ไม่เปิดใช้งาน
71
31020071
ไม่เปิดใช้งาน
72
31020072
ไม่เปิดใช้งาน
73
31020073
ไม่เปิดใช้งาน
74
31020074
ไม่เปิดใช้งาน
75
31020075
ไม่เปิดใช้งาน
76
31020076
เปิดใช้งาน
77
31020077
ไม่เปิดใช้งาน
78
31020078
ไม่เปิดใช้งาน
79
31020079
ไม่เปิดใช้งาน
80
31020080
ไม่เปิดใช้งาน
81
31020081
ไม่เปิดใช้งาน
82
31020082
ไม่เปิดใช้งาน
83
31020083
ไม่เปิดใช้งาน
84
31020084
ไม่เปิดใช้งาน
85
31020085
ไม่เปิดใช้งาน
86
31020086
ไม่เปิดใช้งาน
87
31020087
ไม่เปิดใช้งาน
88
31020088
ไม่เปิดใช้งาน
89
31020089
เปิดใช้งาน
90
31020090
ไม่เปิดใช้งาน
91
31020091
ไม่เปิดใช้งาน
92
31020092
ไม่เปิดใช้งาน
93
31020093
ไม่เปิดใช้งาน
94
31020094
ไม่เปิดใช้งาน
95
31020095
ไม่เปิดใช้งาน
96
31020096
ไม่เปิดใช้งาน
97
31020097
ไม่เปิดใช้งาน
98
31020098
ไม่เปิดใช้งาน
99
31020099
ไม่เปิดใช้งาน
100
31020100
ไม่เปิดใช้งาน
101
31020101
ไม่เปิดใช้งาน
102
31020102
ไม่เปิดใช้งาน
103
31020103
เปิดใช้งาน
104
31020104
ไม่เปิดใช้งาน
105
31020105
ไม่เปิดใช้งาน
106
31020106
ไม่เปิดใช้งาน
107
31020107
เปิดใช้งาน
108
31020108
ไม่เปิดใช้งาน
109
31020109
ไม่เปิดใช้งาน
110
31020110
ไม่เปิดใช้งาน
111
31020111
เปิดใช้งาน
112
31020112
ไม่เปิดใช้งาน
113
31020113
ไม่เปิดใช้งาน
114
31020114
ไม่เปิดใช้งาน
115
31020115
ไม่เปิดใช้งาน
116
31020116
ไม่เปิดใช้งาน
117
31020117
ไม่เปิดใช้งาน
118
31020118
ไม่เปิดใช้งาน
119
31020119
เปิดใช้งาน
120
31020120
ไม่เปิดใช้งาน
121
31020121
เปิดใช้งาน
122
31020122
ไม่เปิดใช้งาน
123
31020123
ไม่เปิดใช้งาน
124
31020124
ไม่เปิดใช้งาน
125
31020125
ไม่เปิดใช้งาน
126
31020126
เปิดใช้งาน
127
31020127
ไม่เปิดใช้งาน
128
31020128
ไม่เปิดใช้งาน
129
31020129
ไม่เปิดใช้งาน
130
31020130
เปิดใช้งาน
131
31020131
เปิดใช้งาน
132
31020132
ไม่เปิดใช้งาน
133
31020133
เปิดใช้งาน
134
31020134
เปิดใช้งาน
135
31020135
เปิดใช้งาน
136
31020136
เปิดใช้งาน
137
31020137
ไม่เปิดใช้งาน
138
31020138
ไม่เปิดใช้งาน
139
31020139
ไม่เปิดใช้งาน
140
31020140
ไม่เปิดใช้งาน
141
31020141
เปิดใช้งาน
142
31020142
เปิดใช้งาน
143
31020143
เปิดใช้งาน
144
31020144
ไม่เปิดใช้งาน
145
31020145
ไม่เปิดใช้งาน
146
31020146
ไม่เปิดใช้งาน
147
31020147
ไม่เปิดใช้งาน
148
31020148
ไม่เปิดใช้งาน
149
31020149
ไม่เปิดใช้งาน
150
31020150
ไม่เปิดใช้งาน
151
31020151
ไม่เปิดใช้งาน
152
31020152
ไม่เปิดใช้งาน
153
31020153
ไม่เปิดใช้งาน
154
31020154
ไม่เปิดใช้งาน
155
31020155
ไม่เปิดใช้งาน
156
31020156
ไม่เปิดใช้งาน
157
31020157
เปิดใช้งาน
158
31020158
ไม่เปิดใช้งาน
159
31020159
ไม่เปิดใช้งาน
160
31020160
ไม่เปิดใช้งาน
161
31020161
ไม่เปิดใช้งาน
162
31020162
เปิดใช้งาน
163
31020163
ไม่เปิดใช้งาน
164
31020164
เปิดใช้งาน
165
31020165
ไม่เปิดใช้งาน
166
31020166
ไม่เปิดใช้งาน
167
31020167
ไม่เปิดใช้งาน
168
31020168
เปิดใช้งาน
169
31020169
เปิดใช้งาน
170
31020170
เปิดใช้งาน
171
31020171
เปิดใช้งาน
172
31020172
ไม่เปิดใช้งาน
173
31020173
ไม่เปิดใช้งาน
174
31020174
ไม่เปิดใช้งาน
175
31020175
ไม่เปิดใช้งาน
176
31020176
ไม่เปิดใช้งาน
177
31020177
ไม่เปิดใช้งาน
178
31020178
ไม่เปิดใช้งาน
179
31020179
ไม่เปิดใช้งาน
180
31020180
ไม่เปิดใช้งาน
181
31020181
ไม่เปิดใช้งาน
182
31020182
ไม่เปิดใช้งาน
183
31020183
เปิดใช้งาน
184
31020184
ไม่เปิดใช้งาน
185
31020185
ไม่เปิดใช้งาน
186
31020186
ไม่เปิดใช้งาน
187
31020187
เปิดใช้งาน
188
31020188
ไม่เปิดใช้งาน
189
31020189
ไม่เปิดใช้งาน
190
31020190
ไม่เปิดใช้งาน
191
31020191
เปิดใช้งาน
192
31020192
เปิดใช้งาน
193
31020193
ไม่เปิดใช้งาน
194
31020194
ไม่เปิดใช้งาน
195
31020195
ไม่เปิดใช้งาน
196
31020196
เปิดใช้งาน
197
31020197
ไม่เปิดใช้งาน
198
31020198
ไม่เปิดใช้งาน
199
31020199
ไม่เปิดใช้งาน
200
31020200
ไม่เปิดใช้งาน
201
31020201
ไม่เปิดใช้งาน
202
31020202
ไม่เปิดใช้งาน
203
31020203
ไม่เปิดใช้งาน
204
31020204
เปิดใช้งาน
205
31020205
ไม่เปิดใช้งาน
206
31020206
ไม่เปิดใช้งาน
207
31020207
ไม่เปิดใช้งาน
208
31020208
ไม่เปิดใช้งาน
209
31020209
ไม่เปิดใช้งาน
210
31020210
ไม่เปิดใช้งาน
211
31020211
เปิดใช้งาน
212
31020212
ไม่เปิดใช้งาน
213
31020213
ไม่เปิดใช้งาน
214
31020214
ไม่เปิดใช้งาน
215
31020215
ไม่เปิดใช้งาน
216
31020216
ไม่เปิดใช้งาน
217
31020217
ไม่เปิดใช้งาน
218
31020218
ไม่เปิดใช้งาน
219
31020219
ไม่เปิดใช้งาน
220
31020220
ไม่เปิดใช้งาน
221
31020221
ไม่เปิดใช้งาน
222
31020222
เปิดใช้งาน
223
31020223
ไม่เปิดใช้งาน
224
31020224
ไม่เปิดใช้งาน
225
31020225
ไม่เปิดใช้งาน
226
31020226
เปิดใช้งาน
227
31020227
ไม่เปิดใช้งาน
228
31020228
ไม่เปิดใช้งาน
229
31020229
เปิดใช้งาน
230
31020230
ไม่เปิดใช้งาน
231
31020231
ไม่เปิดใช้งาน