ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
31040001
ไม่เปิดใช้งาน
2
31040002
ไม่เปิดใช้งาน
3
31040003
ไม่เปิดใช้งาน
4
31040004
ไม่เปิดใช้งาน
5
31040005
ไม่เปิดใช้งาน
6
31040006
ไม่เปิดใช้งาน
7
31040007
ไม่เปิดใช้งาน
8
31040008
ไม่เปิดใช้งาน
9
31040009
ไม่เปิดใช้งาน
10
31040010
ไม่เปิดใช้งาน
11
31040011
ไม่เปิดใช้งาน
12
31040012
ไม่เปิดใช้งาน
13
31040013
ไม่เปิดใช้งาน
14
31040014
ไม่เปิดใช้งาน
15
31040015
ไม่เปิดใช้งาน
16
31040016
ไม่เปิดใช้งาน
17
31040017
ไม่เปิดใช้งาน
18
31040018
ไม่เปิดใช้งาน
19
31040019
ไม่เปิดใช้งาน
20
31040020
ไม่เปิดใช้งาน
21
31040021
ไม่เปิดใช้งาน
22
31040022
ไม่เปิดใช้งาน
23
31040023
เปิดใช้งาน
24
31040024
ไม่เปิดใช้งาน
25
31040025
ไม่เปิดใช้งาน
26
31040026
ไม่เปิดใช้งาน
27
31040027
ไม่เปิดใช้งาน
28
31040028
ไม่เปิดใช้งาน
29
31040029
ไม่เปิดใช้งาน
30
31040030
ไม่เปิดใช้งาน
31
31040031
ไม่เปิดใช้งาน
32
31040032
ไม่เปิดใช้งาน
33
31040033
เปิดใช้งาน
34
31040034
ไม่เปิดใช้งาน
35
31040035
เปิดใช้งาน
36
31040036
ไม่เปิดใช้งาน
37
31040037
ไม่เปิดใช้งาน
38
31040038
ไม่เปิดใช้งาน
39
31040039
ไม่เปิดใช้งาน
40
31040040
เปิดใช้งาน
41
31040041
ไม่เปิดใช้งาน
42
31040042
ไม่เปิดใช้งาน
43
31040043
ไม่เปิดใช้งาน
44
31040044
ไม่เปิดใช้งาน
45
31040045
ไม่เปิดใช้งาน
46
31040046
ไม่เปิดใช้งาน
47
31040047
ไม่เปิดใช้งาน
48
31040048
ไม่เปิดใช้งาน
49
31040049
ไม่เปิดใช้งาน
50
31040050
ไม่เปิดใช้งาน
51
31040051
ไม่เปิดใช้งาน
52
31040052
ไม่เปิดใช้งาน
53
31040053
ไม่เปิดใช้งาน
54
31040054
ไม่เปิดใช้งาน
55
31040055
ไม่เปิดใช้งาน
56
31040056
ไม่เปิดใช้งาน
57
31040057
ไม่เปิดใช้งาน
58
31040058
ไม่เปิดใช้งาน
59
31040059
ไม่เปิดใช้งาน
60
31040060
ไม่เปิดใช้งาน
61
31040061
ไม่เปิดใช้งาน
62
31040062
ไม่เปิดใช้งาน
63
31040063
ไม่เปิดใช้งาน
64
31040064
ไม่เปิดใช้งาน
65
31040065
ไม่เปิดใช้งาน
66
31040066
ไม่เปิดใช้งาน
67
31040067
ไม่เปิดใช้งาน
68
31040068
ไม่เปิดใช้งาน
69
31040069
ไม่เปิดใช้งาน
70
31040070
ไม่เปิดใช้งาน
71
31040071
ไม่เปิดใช้งาน
72
31040072
ไม่เปิดใช้งาน
73
31040073
ไม่เปิดใช้งาน
74
31040074
เปิดใช้งาน
75
31040075
ไม่เปิดใช้งาน
76
31040076
เปิดใช้งาน
77
31040077
ไม่เปิดใช้งาน
78
31040078
ไม่เปิดใช้งาน
79
31040079
ไม่เปิดใช้งาน
80
31040080
ไม่เปิดใช้งาน
81
31040081
ไม่เปิดใช้งาน
82
31040082
เปิดใช้งาน
83
31040083
ไม่เปิดใช้งาน
84
31040084
ไม่เปิดใช้งาน
85
31040085
เปิดใช้งาน
86
31040086
ไม่เปิดใช้งาน
87
31040087
ไม่เปิดใช้งาน
88
31040088
ไม่เปิดใช้งาน
89
31040089
ไม่เปิดใช้งาน
90
31040090
ไม่เปิดใช้งาน
91
31040091
ไม่เปิดใช้งาน
92
31040092
เปิดใช้งาน
93
31040093
ไม่เปิดใช้งาน
94
31040094
ไม่เปิดใช้งาน
95
31040095
เปิดใช้งาน
96
31040096
ไม่เปิดใช้งาน
97
31040097
ไม่เปิดใช้งาน
98
31040098
ไม่เปิดใช้งาน
99
31040099
ไม่เปิดใช้งาน
100
31040100
ไม่เปิดใช้งาน
101
31040101
ไม่เปิดใช้งาน
102
31040102
ไม่เปิดใช้งาน
103
31040103
ไม่เปิดใช้งาน
104
31040104
ไม่เปิดใช้งาน
105
31040105
ไม่เปิดใช้งาน
106
31040106
ไม่เปิดใช้งาน
107
31040107
ไม่เปิดใช้งาน
108
31040108
ไม่เปิดใช้งาน
109
31040109
ไม่เปิดใช้งาน
110
31040110
ไม่เปิดใช้งาน
111
31040111
ไม่เปิดใช้งาน
112
31040112
ไม่เปิดใช้งาน
113
31040113
ไม่เปิดใช้งาน
114
31040114
ไม่เปิดใช้งาน
115
31040115
ไม่เปิดใช้งาน
116
31040116
เปิดใช้งาน
117
31040117
ไม่เปิดใช้งาน
118
31040118
ไม่เปิดใช้งาน
119
31040119
ไม่เปิดใช้งาน
120
31040120
ไม่เปิดใช้งาน
121
31040121
ไม่เปิดใช้งาน
122
31040122
ไม่เปิดใช้งาน
123
31040123
ไม่เปิดใช้งาน
124
31040124
ไม่เปิดใช้งาน
125
31040125
ไม่เปิดใช้งาน
126
31040126
ไม่เปิดใช้งาน
127
31040127
ไม่เปิดใช้งาน
128
31040128
ไม่เปิดใช้งาน
129
31040129
ไม่เปิดใช้งาน
130
31040130
ไม่เปิดใช้งาน
131
31040131
เปิดใช้งาน
132
31040132
ไม่เปิดใช้งาน
133
31040133
ไม่เปิดใช้งาน
134
31040134
ไม่เปิดใช้งาน
135
31040135
ไม่เปิดใช้งาน
136
31040136
ไม่เปิดใช้งาน
137
31040137
ไม่เปิดใช้งาน
138
31040138
ไม่เปิดใช้งาน
139
31040139
ไม่เปิดใช้งาน
140
31040140
ไม่เปิดใช้งาน
141
31040141
ไม่เปิดใช้งาน
142
31040142
ไม่เปิดใช้งาน
143
31040143
ไม่เปิดใช้งาน
144
31040144
เปิดใช้งาน
145
31040145
ไม่เปิดใช้งาน
146
31040146
ไม่เปิดใช้งาน
147
31040147
ไม่เปิดใช้งาน
148
31040148
ไม่เปิดใช้งาน
149
31040149
ไม่เปิดใช้งาน
150
31040150
ไม่เปิดใช้งาน
151
31040151
ไม่เปิดใช้งาน
152
31040152
ไม่เปิดใช้งาน
153
31040153
ไม่เปิดใช้งาน
154
31040154
ไม่เปิดใช้งาน
155
31040155
ไม่เปิดใช้งาน
156
31040156
ไม่เปิดใช้งาน
157
31040157
ไม่เปิดใช้งาน
158
31040158
ไม่เปิดใช้งาน
159
31040159
ไม่เปิดใช้งาน
160
31040160
เปิดใช้งาน
161
31040161
ไม่เปิดใช้งาน
162
31040162
เปิดใช้งาน
163
31040163
ไม่เปิดใช้งาน
164
31040164
เปิดใช้งาน
165
31040165
เปิดใช้งาน
166
31040166
ไม่เปิดใช้งาน
167
31040167
ไม่เปิดใช้งาน
168
31040168
ไม่เปิดใช้งาน
169
31040169
เปิดใช้งาน
170
31040170
ไม่เปิดใช้งาน
171
31040171
ไม่เปิดใช้งาน
172
31040172
ไม่เปิดใช้งาน
173
31040173
ไม่เปิดใช้งาน
174
31040174
ไม่เปิดใช้งาน
175
31040175
ไม่เปิดใช้งาน
176
31040176
เปิดใช้งาน
177
31040177
ไม่เปิดใช้งาน
178
31040178
ไม่เปิดใช้งาน
179
31040179
ไม่เปิดใช้งาน
180
31040180
ไม่เปิดใช้งาน
181
31040181
ไม่เปิดใช้งาน
182
31040182
ไม่เปิดใช้งาน
183
31040183
ไม่เปิดใช้งาน
184
31040184
ไม่เปิดใช้งาน
185
31040185
ไม่เปิดใช้งาน
186
31040186
ไม่เปิดใช้งาน
187
31040187
ไม่เปิดใช้งาน
188
31040188
ไม่เปิดใช้งาน
189
31040189
ไม่เปิดใช้งาน
190
31040190
ไม่เปิดใช้งาน
191
31040191
ไม่เปิดใช้งาน
192
31040192
เปิดใช้งาน
193
31040193
ไม่เปิดใช้งาน
194
31040194
ไม่เปิดใช้งาน