ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
32010001
เปิดใช้งาน
2
32010002
ไม่เปิดใช้งาน
3
32010003
ไม่เปิดใช้งาน
4
32010004
ไม่เปิดใช้งาน
5
32010005
เปิดใช้งาน
6
32010006
เปิดใช้งาน
7
32010007
ไม่เปิดใช้งาน
8
32010009
ไม่เปิดใช้งาน
9
32010011
เปิดใช้งาน
10
32010012
ไม่เปิดใช้งาน
11
32010013
ไม่เปิดใช้งาน
12
32010014
ไม่เปิดใช้งาน
13
32010015
ไม่เปิดใช้งาน
14
32010016
เปิดใช้งาน
15
32010017
เปิดใช้งาน
16
32010018
เปิดใช้งาน
17
32010019
เปิดใช้งาน
18
32010020
ไม่เปิดใช้งาน
19
32010021
เปิดใช้งาน
20
32010022
ไม่เปิดใช้งาน
21
32010023
ไม่เปิดใช้งาน
22
32010024
เปิดใช้งาน
23
32010025
ไม่เปิดใช้งาน
24
32010026
ไม่เปิดใช้งาน
25
32010027
ไม่เปิดใช้งาน
26
32010028
เปิดใช้งาน
27
32010029
ไม่เปิดใช้งาน
28
32010030
ไม่เปิดใช้งาน
29
32010031
ไม่เปิดใช้งาน
30
32010032
ไม่เปิดใช้งาน
31
32010033
ไม่เปิดใช้งาน
32
32010034
เปิดใช้งาน
33
32010035
ไม่เปิดใช้งาน
34
32010036
ไม่เปิดใช้งาน
35
32010037
ไม่เปิดใช้งาน
36
32010038
เปิดใช้งาน
37
32010039
เปิดใช้งาน
38
32010040
เปิดใช้งาน
39
32010041
ไม่เปิดใช้งาน
40
32010042
ไม่เปิดใช้งาน
41
32010043
เปิดใช้งาน
42
32010044
เปิดใช้งาน
43
32010045
เปิดใช้งาน
44
32010046
เปิดใช้งาน
45
32010047
ไม่เปิดใช้งาน
46
32010048
ไม่เปิดใช้งาน
47
32010049
ไม่เปิดใช้งาน
48
32010050
ไม่เปิดใช้งาน
49
32010051
ไม่เปิดใช้งาน
50
32010052
ไม่เปิดใช้งาน
51
32010053
เปิดใช้งาน
52
32010054
เปิดใช้งาน
53
32010055
ไม่เปิดใช้งาน
54
32010056
ไม่เปิดใช้งาน
55
32010057
เปิดใช้งาน
56
32010058
เปิดใช้งาน
57
32010059
ไม่เปิดใช้งาน
58
32010060
ไม่เปิดใช้งาน
59
32010061
ไม่เปิดใช้งาน
60
32010062
ไม่เปิดใช้งาน
61
32010063
เปิดใช้งาน
62
32010064
ไม่เปิดใช้งาน
63
32010065
เปิดใช้งาน
64
32010066
ไม่เปิดใช้งาน
65
32010067
ไม่เปิดใช้งาน
66
32010068
เปิดใช้งาน
67
32010069
เปิดใช้งาน
68
32010070
เปิดใช้งาน
69
32010071
ไม่เปิดใช้งาน
70
32010072
เปิดใช้งาน
71
32010073
เปิดใช้งาน
72
32010074
ไม่เปิดใช้งาน
73
32010075
เปิดใช้งาน
74
32010076
ไม่เปิดใช้งาน
75
32010077
ไม่เปิดใช้งาน
76
32010078
ไม่เปิดใช้งาน
77
32010079
เปิดใช้งาน
78
32010080
ไม่เปิดใช้งาน
79
32010081
ไม่เปิดใช้งาน
80
32010082
ไม่เปิดใช้งาน
81
32010083
ไม่เปิดใช้งาน
82
32010084
ไม่เปิดใช้งาน
83
32010085
ไม่เปิดใช้งาน
84
32010086
เปิดใช้งาน
85
32010087
เปิดใช้งาน
86
32010088
เปิดใช้งาน
87
32010089
ไม่เปิดใช้งาน
88
32010090
เปิดใช้งาน
89
32010091
เปิดใช้งาน
90
32010092
เปิดใช้งาน
91
32010093
ไม่เปิดใช้งาน
92
32010094
เปิดใช้งาน
93
32010095
เปิดใช้งาน
94
32010096
ไม่เปิดใช้งาน
95
32010097
ไม่เปิดใช้งาน
96
32010098
เปิดใช้งาน
97
32010099
ไม่เปิดใช้งาน
98
32010100
เปิดใช้งาน
99
32010101
ไม่เปิดใช้งาน
100
32010102
ไม่เปิดใช้งาน
101
32010103
ไม่เปิดใช้งาน
102
32010104
ไม่เปิดใช้งาน
103
32010105
เปิดใช้งาน
104
32010106
ไม่เปิดใช้งาน
105
32010107
ไม่เปิดใช้งาน
106
32010108
ไม่เปิดใช้งาน
107
32010109
ไม่เปิดใช้งาน
108
32010110
ไม่เปิดใช้งาน
109
32010111
ไม่เปิดใช้งาน
110
32010112
ไม่เปิดใช้งาน
111
32010113
ไม่เปิดใช้งาน
112
32010114
ไม่เปิดใช้งาน
113
32010115
ไม่เปิดใช้งาน
114
32010116
ไม่เปิดใช้งาน
115
32010117
ไม่เปิดใช้งาน
116
32010118
เปิดใช้งาน
117
32010119
เปิดใช้งาน
118
32010120
เปิดใช้งาน
119
32010121
ไม่เปิดใช้งาน
120
32010122
ไม่เปิดใช้งาน
121
32010123
เปิดใช้งาน
122
32010124
เปิดใช้งาน
123
32010126
ไม่เปิดใช้งาน
124
32010127
เปิดใช้งาน
125
32010128
เปิดใช้งาน
126
32010129
ไม่เปิดใช้งาน
127
32010130
ไม่เปิดใช้งาน
128
32010131
ไม่เปิดใช้งาน
129
32010132
เปิดใช้งาน
130
32010133
ไม่เปิดใช้งาน
131
32010134
ไม่เปิดใช้งาน
132
32010135
ไม่เปิดใช้งาน
133
32010136
เปิดใช้งาน
134
32010137
ไม่เปิดใช้งาน
135
32010138
ไม่เปิดใช้งาน
136
32010139
ไม่เปิดใช้งาน
137
32010140
ไม่เปิดใช้งาน
138
32010141
เปิดใช้งาน
139
32010142
ไม่เปิดใช้งาน
140
32010143
เปิดใช้งาน
141
32010144
เปิดใช้งาน
142
32010145
เปิดใช้งาน
143
32010146
ไม่เปิดใช้งาน
144
32010147
เปิดใช้งาน
145
32010148
เปิดใช้งาน
146
32010149
เปิดใช้งาน
147
32010150
เปิดใช้งาน
148
32010151
ไม่เปิดใช้งาน
149
32010152
ไม่เปิดใช้งาน
150
32010153
ไม่เปิดใช้งาน
151
32010154
ไม่เปิดใช้งาน
152
32010155
เปิดใช้งาน
153
32010156
เปิดใช้งาน
154
32010157
ไม่เปิดใช้งาน
155
32010158
เปิดใช้งาน
156
32010159
ไม่เปิดใช้งาน
157
32010160
ไม่เปิดใช้งาน
158
32010162
เปิดใช้งาน
159
32010163
เปิดใช้งาน
160
32010164
ไม่เปิดใช้งาน
161
32010165
เปิดใช้งาน
162
32010166
ไม่เปิดใช้งาน
163
32010167
เปิดใช้งาน
164
32010168
ไม่เปิดใช้งาน
165
32010169
เปิดใช้งาน
166
32010170
ไม่เปิดใช้งาน
167
32010171
ไม่เปิดใช้งาน
168
32010172
เปิดใช้งาน
169
32010173
เปิดใช้งาน
170
32010174
ไม่เปิดใช้งาน
171
32010175
เปิดใช้งาน
172
32010176
เปิดใช้งาน
173
32010177
เปิดใช้งาน
174
32010178
เปิดใช้งาน
175
32010179
เปิดใช้งาน
176
32010180
เปิดใช้งาน
177
32010181
ไม่เปิดใช้งาน
178
32010182
เปิดใช้งาน
179
32010183
ไม่เปิดใช้งาน
180
32010184
ไม่เปิดใช้งาน
181
32010185
เปิดใช้งาน
182
32010186
เปิดใช้งาน
183
32010187
เปิดใช้งาน
184
32010188
เปิดใช้งาน
185
32010189
ไม่เปิดใช้งาน
186
32010190
เปิดใช้งาน
187
32010191
เปิดใช้งาน
188
32010192
เปิดใช้งาน
189
32010193
เปิดใช้งาน
190
32010194
เปิดใช้งาน
191
32010195
เปิดใช้งาน
192
32010196
เปิดใช้งาน
193
32010197
เปิดใช้งาน
194
32010198
เปิดใช้งาน
195
32010199
เปิดใช้งาน
196
32010200
ไม่เปิดใช้งาน
197
32010201
เปิดใช้งาน
198
32010202
เปิดใช้งาน
199
32010203
ไม่เปิดใช้งาน
200
32010204
เปิดใช้งาน
201
32010205
ไม่เปิดใช้งาน
202
32010206
เปิดใช้งาน
203
32010207
ไม่เปิดใช้งาน
204
32010208
ไม่เปิดใช้งาน
205
32010209
ไม่เปิดใช้งาน
206
32010210
เปิดใช้งาน
207
32010211
ไม่เปิดใช้งาน
208
32010212
เปิดใช้งาน
209
32010213
เปิดใช้งาน
210
32010214
ไม่เปิดใช้งาน
211
32010215
ไม่เปิดใช้งาน
212
32010216
เปิดใช้งาน
213
32010217
เปิดใช้งาน
214
32010218
ไม่เปิดใช้งาน
215
32010219
ไม่เปิดใช้งาน
216
32010220
ไม่เปิดใช้งาน
217
32010221
เปิดใช้งาน
218
32010222
ไม่เปิดใช้งาน
219
32010223
เปิดใช้งาน
220
32010224
ไม่เปิดใช้งาน
221
32010225
เปิดใช้งาน
222
32010226
ไม่เปิดใช้งาน
223
32010227
เปิดใช้งาน
224
32010228
ไม่เปิดใช้งาน
225
32010229
เปิดใช้งาน
226
32010230
ไม่เปิดใช้งาน
227
32010231
เปิดใช้งาน
228
32010232
เปิดใช้งาน
229
32010233
เปิดใช้งาน
230
32010234
เปิดใช้งาน
231
32010235
เปิดใช้งาน
232
32010236
ไม่เปิดใช้งาน
233
32010237
เปิดใช้งาน
234
32010238
เปิดใช้งาน
235
32010239
ไม่เปิดใช้งาน
236
32010240
ไม่เปิดใช้งาน
237
32010241
ไม่เปิดใช้งาน
238
32010242
ไม่เปิดใช้งาน
239
32010243
ไม่เปิดใช้งาน
240
32010244
ไม่เปิดใช้งาน
241
32010245
เปิดใช้งาน
242
32010246
เปิดใช้งาน
243
32010247
เปิดใช้งาน
244
32010248
ไม่เปิดใช้งาน
245
32010249
ไม่เปิดใช้งาน
246
32010250
เปิดใช้งาน
247
32010251
ไม่เปิดใช้งาน
248
32010252
เปิดใช้งาน
249
32010253
ไม่เปิดใช้งาน
250
32010254
ไม่เปิดใช้งาน
251
32010255
ไม่เปิดใช้งาน
252
32010256
ไม่เปิดใช้งาน
253
32010257
ไม่เปิดใช้งาน
254
32010258
เปิดใช้งาน
255
32010259
เปิดใช้งาน
256
32010260
เปิดใช้งาน
257
32010261
ไม่เปิดใช้งาน
258
32010262
ไม่เปิดใช้งาน
259
32010263
เปิดใช้งาน
260
32010264
ไม่เปิดใช้งาน
261
32010265
เปิดใช้งาน
262
32010266
ไม่เปิดใช้งาน
263
32010267
เปิดใช้งาน
264
32010268
ไม่เปิดใช้งาน
265
32010269
ไม่เปิดใช้งาน
266
32010270
เปิดใช้งาน
267
32010271
ไม่เปิดใช้งาน
268
32010272
เปิดใช้งาน
269
32010273
ไม่เปิดใช้งาน
270
32010274
เปิดใช้งาน
271
32010276
เปิดใช้งาน
272
32010277
ไม่เปิดใช้งาน
273
32010278
ไม่เปิดใช้งาน
274
32010279
ไม่เปิดใช้งาน
275
32010280
ไม่เปิดใช้งาน
276
32010281
ไม่เปิดใช้งาน
277
32010282
ไม่เปิดใช้งาน
278
32010283
เปิดใช้งาน
279
32010284
ไม่เปิดใช้งาน
280
32010285
ไม่เปิดใช้งาน
281
32010286
ไม่เปิดใช้งาน
282
32010287
ไม่เปิดใช้งาน
283
32010288
ไม่เปิดใช้งาน
284
32010289
เปิดใช้งาน
285
32010290
ไม่เปิดใช้งาน
286
32010291
ไม่เปิดใช้งาน
287
32010292
เปิดใช้งาน
288
32010293
ไม่เปิดใช้งาน
289
32010294
ไม่เปิดใช้งาน
290
32010295
ไม่เปิดใช้งาน
291
32010296
เปิดใช้งาน
292
32010297
ไม่เปิดใช้งาน
293
32010298
ไม่เปิดใช้งาน
294
32010299
เปิดใช้งาน