ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
32030001
เปิดใช้งาน
2
32030002
เปิดใช้งาน
3
32030003
เปิดใช้งาน
4
32030004
เปิดใช้งาน
5
32030005
เปิดใช้งาน
6
32030006
เปิดใช้งาน
7
32030007
เปิดใช้งาน
8
32030008
เปิดใช้งาน
9
32030009
เปิดใช้งาน
10
32030010
ไม่เปิดใช้งาน
11
32030011
เปิดใช้งาน
12
32030012
เปิดใช้งาน
13
32030013
เปิดใช้งาน
14
32030014
เปิดใช้งาน
15
32030015
เปิดใช้งาน
16
32030016
เปิดใช้งาน
17
32030017
เปิดใช้งาน
18
32030018
เปิดใช้งาน
19
32030019
เปิดใช้งาน
20
32030020
เปิดใช้งาน
21
32030021
ไม่เปิดใช้งาน
22
32030022
เปิดใช้งาน
23
32030023
เปิดใช้งาน
24
32030024
ไม่เปิดใช้งาน
25
32030025
ไม่เปิดใช้งาน
26
32030026
เปิดใช้งาน
27
32030027
ไม่เปิดใช้งาน
28
32030028
เปิดใช้งาน
29
32030029
ไม่เปิดใช้งาน
30
32030030
ไม่เปิดใช้งาน
31
32030031
ไม่เปิดใช้งาน
32
32030032
เปิดใช้งาน
33
32030033
เปิดใช้งาน
34
32030034
ไม่เปิดใช้งาน
35
32030035
เปิดใช้งาน
36
32030036
เปิดใช้งาน
37
32030037
เปิดใช้งาน
38
32030038
เปิดใช้งาน
39
32030039
เปิดใช้งาน
40
32030040
ไม่เปิดใช้งาน
41
32030041
ไม่เปิดใช้งาน
42
32030042
ไม่เปิดใช้งาน
43
32030043
เปิดใช้งาน
44
32030044
เปิดใช้งาน
45
32030045
เปิดใช้งาน
46
32030046
เปิดใช้งาน
47
32030047
เปิดใช้งาน
48
32030048
เปิดใช้งาน
49
32030049
เปิดใช้งาน
50
32030050
เปิดใช้งาน
51
32030051
เปิดใช้งาน
52
32030052
เปิดใช้งาน
53
32030053
เปิดใช้งาน
54
32030054
เปิดใช้งาน
55
32030055
เปิดใช้งาน
56
32030056
เปิดใช้งาน
57
32030057
เปิดใช้งาน
58
32030058
ไม่เปิดใช้งาน
59
32030059
ไม่เปิดใช้งาน
60
32030060
เปิดใช้งาน
61
32030061
เปิดใช้งาน
62
32030062
เปิดใช้งาน
63
32030063
เปิดใช้งาน
64
32030064
เปิดใช้งาน
65
32030065
เปิดใช้งาน
66
32030066
เปิดใช้งาน
67
32030067
เปิดใช้งาน
68
32030068
เปิดใช้งาน
69
32030069
ไม่เปิดใช้งาน
70
32030070
เปิดใช้งาน
71
32030071
ไม่เปิดใช้งาน
72
32030072
เปิดใช้งาน
73
32030073
เปิดใช้งาน
74
32030074
ไม่เปิดใช้งาน
75
32030075
ไม่เปิดใช้งาน
76
32030076
เปิดใช้งาน
77
32030077
ไม่เปิดใช้งาน
78
32030078
ไม่เปิดใช้งาน
79
32030079
ไม่เปิดใช้งาน
80
32030080
เปิดใช้งาน
81
32030081
เปิดใช้งาน
82
32030082
เปิดใช้งาน
83
32030083
เปิดใช้งาน
84
32030084
เปิดใช้งาน
85
32030085
ไม่เปิดใช้งาน
86
32030086
ไม่เปิดใช้งาน
87
32030087
ไม่เปิดใช้งาน
88
32030088
เปิดใช้งาน
89
32030089
ไม่เปิดใช้งาน
90
32030090
ไม่เปิดใช้งาน
91
32030091
เปิดใช้งาน
92
32030092
เปิดใช้งาน
93
32030093
เปิดใช้งาน
94
32030094
ไม่เปิดใช้งาน
95
32030095
ไม่เปิดใช้งาน
96
32030096
เปิดใช้งาน
97
32030097
ไม่เปิดใช้งาน
98
32030098
เปิดใช้งาน
99
32030099
เปิดใช้งาน
100
32030100
เปิดใช้งาน
101
32030101
เปิดใช้งาน
102
32030102
เปิดใช้งาน
103
32030103
ไม่เปิดใช้งาน
104
32030104
ไม่เปิดใช้งาน
105
32030105
เปิดใช้งาน
106
32030106
เปิดใช้งาน
107
32030107
ไม่เปิดใช้งาน
108
32030108
เปิดใช้งาน
109
32030109
เปิดใช้งาน
110
32030110
เปิดใช้งาน
111
32030111
ไม่เปิดใช้งาน
112
32030112
เปิดใช้งาน
113
32030113
เปิดใช้งาน
114
32030114
เปิดใช้งาน
115
32030115
เปิดใช้งาน
116
32030116
ไม่เปิดใช้งาน
117
32030117
เปิดใช้งาน
118
32030118
ไม่เปิดใช้งาน
119
32030119
เปิดใช้งาน
120
32030120
เปิดใช้งาน
121
32030121
ไม่เปิดใช้งาน
122
32030122
เปิดใช้งาน
123
32030123
เปิดใช้งาน
124
32030124
ไม่เปิดใช้งาน
125
32030125
ไม่เปิดใช้งาน
126
32030126
เปิดใช้งาน
127
32030127
เปิดใช้งาน
128
32030128
เปิดใช้งาน
129
32030129
เปิดใช้งาน
130
32030130
ไม่เปิดใช้งาน
131
32030131
เปิดใช้งาน
132
32030132
เปิดใช้งาน
133
32030133
เปิดใช้งาน
134
32030134
เปิดใช้งาน
135
32030135
เปิดใช้งาน
136
32030136
เปิดใช้งาน
137
32030137
ไม่เปิดใช้งาน
138
32030138
เปิดใช้งาน
139
32030139
เปิดใช้งาน
140
32030140
เปิดใช้งาน
141
32030141
เปิดใช้งาน
142
32030142
เปิดใช้งาน
143
32030143
เปิดใช้งาน
144
32030144
เปิดใช้งาน
145
32030145
เปิดใช้งาน
146
32030146
เปิดใช้งาน
147
32030147
ไม่เปิดใช้งาน
148
32030148
เปิดใช้งาน
149
32030149
เปิดใช้งาน
150
32030150
เปิดใช้งาน
151
32030151
เปิดใช้งาน
152
32030152
เปิดใช้งาน
153
32030153
เปิดใช้งาน
154
32030154
เปิดใช้งาน
155
32030155
เปิดใช้งาน
156
32030156
เปิดใช้งาน
157
32030157
เปิดใช้งาน
158
32030158
เปิดใช้งาน
159
32030159
ไม่เปิดใช้งาน
160
32030160
เปิดใช้งาน
161
32030161
เปิดใช้งาน
162
32030162
ไม่เปิดใช้งาน
163
32030163
ไม่เปิดใช้งาน
164
32030164
ไม่เปิดใช้งาน
165
32030165
เปิดใช้งาน
166
32030166
เปิดใช้งาน
167
32030167
เปิดใช้งาน
168
32030168
เปิดใช้งาน
169
32030169
เปิดใช้งาน
170
32030170
เปิดใช้งาน
171
32030171
ไม่เปิดใช้งาน
172
32030172
ไม่เปิดใช้งาน
173
32030173
เปิดใช้งาน
174
32030174
เปิดใช้งาน
175
32030175
เปิดใช้งาน
176
32030176
ไม่เปิดใช้งาน
177
32030177
เปิดใช้งาน
178
32030178
ไม่เปิดใช้งาน
179
32030179
เปิดใช้งาน
180
32030180
เปิดใช้งาน
181
32030181
เปิดใช้งาน
182
32030182
ไม่เปิดใช้งาน
183
32030183
ไม่เปิดใช้งาน
184
32030184
เปิดใช้งาน
185
32030185
เปิดใช้งาน
186
32030186
เปิดใช้งาน
187
32030187
เปิดใช้งาน
188
32030188
เปิดใช้งาน
189
32030189
ไม่เปิดใช้งาน
190
32030190
เปิดใช้งาน
191
32030191
เปิดใช้งาน
192
32030192
ไม่เปิดใช้งาน
193
32030193
เปิดใช้งาน
194
32030194
เปิดใช้งาน
195
32030195
เปิดใช้งาน
196
32030196
ไม่เปิดใช้งาน
197
32030197
ไม่เปิดใช้งาน
198
32030198
เปิดใช้งาน
199
32030199
ไม่เปิดใช้งาน
200
32030200
เปิดใช้งาน
201
32030201
เปิดใช้งาน
202
32030202
ไม่เปิดใช้งาน
203
32030203
เปิดใช้งาน
204
32030204
ไม่เปิดใช้งาน
205
32030205
ไม่เปิดใช้งาน
206
32030207
เปิดใช้งาน
207
32030208
ไม่เปิดใช้งาน
208
32030209
เปิดใช้งาน
209
32030210
ไม่เปิดใช้งาน
210
32030211
เปิดใช้งาน
211
32030212
เปิดใช้งาน
212
32030213
เปิดใช้งาน
213
32030214
เปิดใช้งาน
214
32030215
เปิดใช้งาน
215
32030216
ไม่เปิดใช้งาน
216
32030217
เปิดใช้งาน
217
32030218
ไม่เปิดใช้งาน
218
32030219
เปิดใช้งาน
219
32030220
ไม่เปิดใช้งาน
220
32030221
ไม่เปิดใช้งาน
221
32030222
ไม่เปิดใช้งาน
222
32030223
ไม่เปิดใช้งาน
223
32030224
เปิดใช้งาน
224
32030225
เปิดใช้งาน
225
32030226
เปิดใช้งาน
226
32030227
ไม่เปิดใช้งาน
227
32030228
เปิดใช้งาน
228
32030229
ไม่เปิดใช้งาน
229
32030230
เปิดใช้งาน
230
32030231
เปิดใช้งาน
231
32030232
เปิดใช้งาน
232
32030233
เปิดใช้งาน
233
32030234
เปิดใช้งาน