ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
33020001
ไม่เปิดใช้งาน
2
33020002
ไม่เปิดใช้งาน
3
33020003
เปิดใช้งาน
4
33020004
ไม่เปิดใช้งาน
5
33020005
ไม่เปิดใช้งาน
6
33020006
ไม่เปิดใช้งาน
7
33020007
ไม่เปิดใช้งาน
8
33020008
ไม่เปิดใช้งาน
9
33020009
ไม่เปิดใช้งาน
10
33020010
ไม่เปิดใช้งาน
11
33020011
เปิดใช้งาน
12
33020012
เปิดใช้งาน
13
33020013
ไม่เปิดใช้งาน
14
33020014
ไม่เปิดใช้งาน
15
33020015
ไม่เปิดใช้งาน
16
33020016
ไม่เปิดใช้งาน
17
33020017
เปิดใช้งาน
18
33020018
ไม่เปิดใช้งาน
19
33020019
ไม่เปิดใช้งาน
20
33020020
ไม่เปิดใช้งาน
21
33020021
เปิดใช้งาน
22
33020022
ไม่เปิดใช้งาน
23
33020023
ไม่เปิดใช้งาน
24
33020024
เปิดใช้งาน
25
33020025
เปิดใช้งาน
26
33020026
เปิดใช้งาน
27
33020029
เปิดใช้งาน
28
33020030
ไม่เปิดใช้งาน
29
33020031
ไม่เปิดใช้งาน
30
33020033
ไม่เปิดใช้งาน
31
33020034
ไม่เปิดใช้งาน
32
33020035
เปิดใช้งาน
33
33020036
ไม่เปิดใช้งาน
34
33020037
ไม่เปิดใช้งาน
35
33020038
ไม่เปิดใช้งาน
36
33020039
ไม่เปิดใช้งาน
37
33020040
ไม่เปิดใช้งาน
38
33020041
ไม่เปิดใช้งาน
39
33020042
ไม่เปิดใช้งาน
40
33020043
ไม่เปิดใช้งาน
41
33020044
เปิดใช้งาน
42
33020045
เปิดใช้งาน
43
33020046
เปิดใช้งาน
44
33020047
ไม่เปิดใช้งาน
45
33020048
เปิดใช้งาน
46
33020049
เปิดใช้งาน
47
33020050
ไม่เปิดใช้งาน
48
33020051
เปิดใช้งาน
49
33020052
ไม่เปิดใช้งาน
50
33020053
ไม่เปิดใช้งาน
51
33020054
ไม่เปิดใช้งาน
52
33020055
ไม่เปิดใช้งาน
53
33020056
ไม่เปิดใช้งาน
54
33020057
ไม่เปิดใช้งาน
55
33020058
ไม่เปิดใช้งาน
56
33020059
ไม่เปิดใช้งาน
57
33020060
ไม่เปิดใช้งาน
58
33020061
ไม่เปิดใช้งาน
59
33020062
ไม่เปิดใช้งาน
60
33020063
ไม่เปิดใช้งาน
61
33020064
ไม่เปิดใช้งาน
62
33020065
ไม่เปิดใช้งาน
63
33020066
ไม่เปิดใช้งาน
64
33020067
ไม่เปิดใช้งาน
65
33020068
ไม่เปิดใช้งาน
66
33020069
เปิดใช้งาน
67
33020070
ไม่เปิดใช้งาน
68
33020071
ไม่เปิดใช้งาน
69
33020072
ไม่เปิดใช้งาน
70
33020073
ไม่เปิดใช้งาน
71
33020074
ไม่เปิดใช้งาน
72
33020075
ไม่เปิดใช้งาน
73
33020076
ไม่เปิดใช้งาน
74
33020077
ไม่เปิดใช้งาน
75
33020078
ไม่เปิดใช้งาน
76
33020079
ไม่เปิดใช้งาน
77
33020080
ไม่เปิดใช้งาน
78
33020081
ไม่เปิดใช้งาน
79
33020082
เปิดใช้งาน
80
33020083
ไม่เปิดใช้งาน
81
33020084
ไม่เปิดใช้งาน
82
33020085
ไม่เปิดใช้งาน
83
33020086
ไม่เปิดใช้งาน
84
33020087
ไม่เปิดใช้งาน
85
33020088
ไม่เปิดใช้งาน
86
33020089
ไม่เปิดใช้งาน
87
33020090
ไม่เปิดใช้งาน
88
33020091
ไม่เปิดใช้งาน
89
33020092
ไม่เปิดใช้งาน
90
33020093
ไม่เปิดใช้งาน
91
33020094
เปิดใช้งาน
92
33020095
เปิดใช้งาน
93
33020096
เปิดใช้งาน
94
33020097
ไม่เปิดใช้งาน
95
33020098
ไม่เปิดใช้งาน
96
33020099
ไม่เปิดใช้งาน
97
33020101
ไม่เปิดใช้งาน
98
33020102
ไม่เปิดใช้งาน
99
33020103
ไม่เปิดใช้งาน
100
33020104
ไม่เปิดใช้งาน
101
33020105
ไม่เปิดใช้งาน
102
33020106
ไม่เปิดใช้งาน
103
33020107
ไม่เปิดใช้งาน
104
33020108
ไม่เปิดใช้งาน
105
33020109
ไม่เปิดใช้งาน
106
33020110
ไม่เปิดใช้งาน
107
33020112
ไม่เปิดใช้งาน
108
33020113
ไม่เปิดใช้งาน
109
33020114
ไม่เปิดใช้งาน
110
33020115
ไม่เปิดใช้งาน
111
33020116
ไม่เปิดใช้งาน
112
33020118
ไม่เปิดใช้งาน
113
33020119
ไม่เปิดใช้งาน
114
33020120
ไม่เปิดใช้งาน
115
33020121
เปิดใช้งาน
116
33020122
ไม่เปิดใช้งาน
117
33020123
เปิดใช้งาน
118
33020124
ไม่เปิดใช้งาน
119
33020125
ไม่เปิดใช้งาน
120
33020126
ไม่เปิดใช้งาน
121
33020127
เปิดใช้งาน
122
33020128
ไม่เปิดใช้งาน
123
33020129
เปิดใช้งาน
124
33020130
ไม่เปิดใช้งาน
125
33020131
ไม่เปิดใช้งาน
126
33020133
ไม่เปิดใช้งาน
127
33020134
ไม่เปิดใช้งาน
128
33020135
ไม่เปิดใช้งาน
129
33020136
ไม่เปิดใช้งาน
130
33020137
เปิดใช้งาน
131
33020138
ไม่เปิดใช้งาน
132
33020139
ไม่เปิดใช้งาน
133
33020140
ไม่เปิดใช้งาน
134
33020141
ไม่เปิดใช้งาน
135
33020142
ไม่เปิดใช้งาน
136
33020143
ไม่เปิดใช้งาน
137
33020144
ไม่เปิดใช้งาน
138
33020145
เปิดใช้งาน
139
33020146
ไม่เปิดใช้งาน
140
33020148
ไม่เปิดใช้งาน
141
33020149
ไม่เปิดใช้งาน
142
33020150
ไม่เปิดใช้งาน
143
33020151
ไม่เปิดใช้งาน
144
33020152
ไม่เปิดใช้งาน
145
33020153
ไม่เปิดใช้งาน
146
33020154
เปิดใช้งาน
147
33020155
ไม่เปิดใช้งาน
148
33020156
ไม่เปิดใช้งาน
149
33020157
ไม่เปิดใช้งาน
150
33020158
ไม่เปิดใช้งาน
151
33020159
ไม่เปิดใช้งาน
152
33020160
ไม่เปิดใช้งาน
153
33020161
ไม่เปิดใช้งาน
154
33020162
ไม่เปิดใช้งาน
155
33020163
ไม่เปิดใช้งาน
156
33020164
ไม่เปิดใช้งาน
157
33020165
ไม่เปิดใช้งาน
158
33020166
ไม่เปิดใช้งาน
159
33020167
ไม่เปิดใช้งาน
160
33020168
ไม่เปิดใช้งาน
161
33020169
ไม่เปิดใช้งาน
162
33020170
ไม่เปิดใช้งาน
163
33020171
ไม่เปิดใช้งาน
164
33020172
ไม่เปิดใช้งาน
165
33020173
ไม่เปิดใช้งาน
166
33020174
ไม่เปิดใช้งาน
167
33020175
ไม่เปิดใช้งาน
168
33020176
เปิดใช้งาน
169
33020177
ไม่เปิดใช้งาน
170
33020178
ไม่เปิดใช้งาน
171
33020179
ไม่เปิดใช้งาน
172
33020180
เปิดใช้งาน
173
33020181
ไม่เปิดใช้งาน
174
33020182
ไม่เปิดใช้งาน
175
33020183
ไม่เปิดใช้งาน
176
33020184
ไม่เปิดใช้งาน
177
33020185
ไม่เปิดใช้งาน
178
33020186
เปิดใช้งาน
179
33020187
ไม่เปิดใช้งาน
180
33020188
ไม่เปิดใช้งาน
181
33020190
ไม่เปิดใช้งาน
182
33020191
ไม่เปิดใช้งาน
183
33020192
ไม่เปิดใช้งาน
184
33020193
ไม่เปิดใช้งาน