ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
33040001
เปิดใช้งาน
2
33040002
ไม่เปิดใช้งาน
3
33040003
ไม่เปิดใช้งาน
4
33040004
ไม่เปิดใช้งาน
5
33040005
เปิดใช้งาน
6
33040006
เปิดใช้งาน
7
33040007
ไม่เปิดใช้งาน
8
33040008
เปิดใช้งาน
9
33040009
เปิดใช้งาน
10
33040010
ไม่เปิดใช้งาน
11
33040011
ไม่เปิดใช้งาน
12
33040012
ไม่เปิดใช้งาน
13
33040013
ไม่เปิดใช้งาน
14
33040014
ไม่เปิดใช้งาน
15
33040015
ไม่เปิดใช้งาน
16
33040016
เปิดใช้งาน
17
33040017
เปิดใช้งาน
18
33040018
เปิดใช้งาน
19
33040019
เปิดใช้งาน
20
33040020
ไม่เปิดใช้งาน
21
33040021
เปิดใช้งาน
22
33040022
ไม่เปิดใช้งาน
23
33040023
เปิดใช้งาน
24
33040024
เปิดใช้งาน
25
33040025
เปิดใช้งาน
26
33040026
ไม่เปิดใช้งาน
27
33040027
เปิดใช้งาน
28
33040028
เปิดใช้งาน
29
33040029
ไม่เปิดใช้งาน
30
33040030
ไม่เปิดใช้งาน
31
33040031
ไม่เปิดใช้งาน
32
33040032
เปิดใช้งาน
33
33040033
เปิดใช้งาน
34
33040034
ไม่เปิดใช้งาน
35
33040035
เปิดใช้งาน
36
33040036
เปิดใช้งาน
37
33040037
เปิดใช้งาน
38
33040038
ไม่เปิดใช้งาน
39
33040039
เปิดใช้งาน
40
33040040
ไม่เปิดใช้งาน
41
33040041
ไม่เปิดใช้งาน
42
33040042
เปิดใช้งาน
43
33040043
ไม่เปิดใช้งาน
44
33040044
ไม่เปิดใช้งาน
45
33040045
ไม่เปิดใช้งาน
46
33040046
เปิดใช้งาน
47
33040047
เปิดใช้งาน
48
33040048
เปิดใช้งาน
49
33040049
เปิดใช้งาน
50
33040050
เปิดใช้งาน
51
33040052
เปิดใช้งาน
52
33040053
ไม่เปิดใช้งาน
53
33040054
ไม่เปิดใช้งาน
54
33040055
ไม่เปิดใช้งาน
55
33040056
เปิดใช้งาน
56
33040057
ไม่เปิดใช้งาน
57
33040058
ไม่เปิดใช้งาน
58
33040059
ไม่เปิดใช้งาน
59
33040060
ไม่เปิดใช้งาน
60
33040061
เปิดใช้งาน
61
33040062
เปิดใช้งาน
62
33040063
ไม่เปิดใช้งาน
63
33040064
เปิดใช้งาน
64
33040065
เปิดใช้งาน
65
33040066
ไม่เปิดใช้งาน
66
33040067
ไม่เปิดใช้งาน
67
33040068
ไม่เปิดใช้งาน
68
33040069
เปิดใช้งาน
69
33040070
ไม่เปิดใช้งาน
70
33040071
ไม่เปิดใช้งาน
71
33040072
เปิดใช้งาน
72
33040073
เปิดใช้งาน
73
33040074
เปิดใช้งาน
74
33040075
เปิดใช้งาน
75
33040076
ไม่เปิดใช้งาน
76
33040077
เปิดใช้งาน
77
33040078
ไม่เปิดใช้งาน
78
33040079
เปิดใช้งาน
79
33040081
เปิดใช้งาน
80
33040082
ไม่เปิดใช้งาน
81
33040083
เปิดใช้งาน
82
33040084
ไม่เปิดใช้งาน
83
33040085
ไม่เปิดใช้งาน
84
33040086
เปิดใช้งาน
85
33040087
เปิดใช้งาน
86
33040088
เปิดใช้งาน
87
33040089
ไม่เปิดใช้งาน
88
33040090
เปิดใช้งาน
89
33040091
เปิดใช้งาน
90
33040092
ไม่เปิดใช้งาน
91
33040093
เปิดใช้งาน
92
33040094
ไม่เปิดใช้งาน
93
33040095
ไม่เปิดใช้งาน
94
33040096
ไม่เปิดใช้งาน
95
33040097
เปิดใช้งาน
96
33040098
เปิดใช้งาน
97
33040099
เปิดใช้งาน
98
33040100
ไม่เปิดใช้งาน
99
33040101
เปิดใช้งาน
100
33040102
ไม่เปิดใช้งาน
101
33040103
เปิดใช้งาน
102
33040104
ไม่เปิดใช้งาน
103
33040105
เปิดใช้งาน
104
33040106
เปิดใช้งาน
105
33040107
เปิดใช้งาน
106
33040108
เปิดใช้งาน
107
33040109
ไม่เปิดใช้งาน
108
33040110
เปิดใช้งาน
109
33040111
ไม่เปิดใช้งาน
110
33040112
เปิดใช้งาน
111
33040113
ไม่เปิดใช้งาน
112
33040114
เปิดใช้งาน
113
33040115
เปิดใช้งาน
114
33040116
เปิดใช้งาน
115
33040118
เปิดใช้งาน
116
33040119
ไม่เปิดใช้งาน
117
33040120
ไม่เปิดใช้งาน
118
33040121
ไม่เปิดใช้งาน
119
33040122
เปิดใช้งาน
120
33040123
ไม่เปิดใช้งาน
121
33040124
เปิดใช้งาน
122
33040125
เปิดใช้งาน
123
33040126
ไม่เปิดใช้งาน
124
33040127
ไม่เปิดใช้งาน
125
33040128
เปิดใช้งาน
126
33040129
เปิดใช้งาน
127
33040131
ไม่เปิดใช้งาน
128
33040132
เปิดใช้งาน
129
33040133
เปิดใช้งาน
130
33040134
เปิดใช้งาน
131
33040135
ไม่เปิดใช้งาน
132
33040136
เปิดใช้งาน
133
33040137
เปิดใช้งาน
134
33040138
เปิดใช้งาน
135
33040139
ไม่เปิดใช้งาน
136
33040140
ไม่เปิดใช้งาน
137
33040141
ไม่เปิดใช้งาน
138
33040142
เปิดใช้งาน
139
33040143
เปิดใช้งาน
140
33040144
ไม่เปิดใช้งาน
141
33040145
เปิดใช้งาน
142
33040146
ไม่เปิดใช้งาน
143
33040147
เปิดใช้งาน
144
33040148
เปิดใช้งาน
145
33040149
เปิดใช้งาน
146
33040150
เปิดใช้งาน
147
33040151
เปิดใช้งาน
148
33040152
เปิดใช้งาน
149
33040153
เปิดใช้งาน
150
33040154
ไม่เปิดใช้งาน
151
33040155
เปิดใช้งาน
152
33040156
ไม่เปิดใช้งาน
153
33040157
ไม่เปิดใช้งาน
154
33040158
ไม่เปิดใช้งาน
155
33040159
เปิดใช้งาน
156
33040160
ไม่เปิดใช้งาน
157
33040162
เปิดใช้งาน
158
33040163
เปิดใช้งาน
159
33040164
เปิดใช้งาน
160
33040165
ไม่เปิดใช้งาน
161
33040166
ไม่เปิดใช้งาน
162
33040167
เปิดใช้งาน
163
33040168
ไม่เปิดใช้งาน
164
33040169
เปิดใช้งาน
165
33040170
ไม่เปิดใช้งาน
166
33040171
เปิดใช้งาน
167
33040172
ไม่เปิดใช้งาน
168
33040173
เปิดใช้งาน
169
33040174
เปิดใช้งาน
170
33040175
เปิดใช้งาน
171
33040177
เปิดใช้งาน
172
33040178
ไม่เปิดใช้งาน
173
33040179
เปิดใช้งาน
174
33040180
เปิดใช้งาน
175
33040181
เปิดใช้งาน
176
33040182
เปิดใช้งาน
177
33040183
ไม่เปิดใช้งาน
178
33040184
เปิดใช้งาน
179
33040185
เปิดใช้งาน
180
33040186
เปิดใช้งาน
181
33040187
ไม่เปิดใช้งาน
182
33040188
ไม่เปิดใช้งาน
183
33040189
เปิดใช้งาน
184
33040190
ไม่เปิดใช้งาน
185
33040191
เปิดใช้งาน
186
33040192
เปิดใช้งาน
187
33040193
เปิดใช้งาน
188
33040194
เปิดใช้งาน
189
33040195
ไม่เปิดใช้งาน
190
33040196
ไม่เปิดใช้งาน
191
33040197
ไม่เปิดใช้งาน
192
33040198
ไม่เปิดใช้งาน
193
33040199
เปิดใช้งาน
194
33040200
เปิดใช้งาน
195
33040201
ไม่เปิดใช้งาน
196
33040202
เปิดใช้งาน
197
33040203
ไม่เปิดใช้งาน
198
33040204
ไม่เปิดใช้งาน
199
33040205
เปิดใช้งาน
200
33040206
ไม่เปิดใช้งาน
201
33040207
ไม่เปิดใช้งาน
202
33040209
เปิดใช้งาน
203
33040210
เปิดใช้งาน
204
33040211
ไม่เปิดใช้งาน
205
33040212
เปิดใช้งาน
206
33040213
เปิดใช้งาน
207
33040214
เปิดใช้งาน
208
33040215
ไม่เปิดใช้งาน
209
33040216
เปิดใช้งาน
210
33040217
เปิดใช้งาน