ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
34010001
เปิดใช้งาน
2
34010002
เปิดใช้งาน
3
34010003
เปิดใช้งาน
4
34010004
เปิดใช้งาน
5
34010005
เปิดใช้งาน
6
34010006
เปิดใช้งาน
7
34010007
เปิดใช้งาน
8
34010008
เปิดใช้งาน
9
34010009
ไม่เปิดใช้งาน
10
34010010
ไม่เปิดใช้งาน
11
34010012
ไม่เปิดใช้งาน
12
34010014
เปิดใช้งาน
13
34010015
เปิดใช้งาน
14
34010016
ไม่เปิดใช้งาน
15
34010017
เปิดใช้งาน
16
34010018
เปิดใช้งาน
17
34010019
เปิดใช้งาน
18
34010020
เปิดใช้งาน
19
34010021
เปิดใช้งาน
20
34010022
เปิดใช้งาน
21
34010023
ไม่เปิดใช้งาน
22
34010024
เปิดใช้งาน
23
34010025
เปิดใช้งาน
24
34010026
เปิดใช้งาน
25
34010027
ไม่เปิดใช้งาน
26
34010028
เปิดใช้งาน
27
34010029
ไม่เปิดใช้งาน
28
34010031
เปิดใช้งาน
29
34010032
เปิดใช้งาน
30
34010033
เปิดใช้งาน
31
34010034
ไม่เปิดใช้งาน
32
34010035
เปิดใช้งาน
33
34010036
เปิดใช้งาน
34
34010037
เปิดใช้งาน
35
34010038
เปิดใช้งาน
36
34010039
เปิดใช้งาน
37
34010040
ไม่เปิดใช้งาน
38
34010041
เปิดใช้งาน
39
34010043
เปิดใช้งาน
40
34010044
เปิดใช้งาน
41
34010045
ไม่เปิดใช้งาน
42
34010046
เปิดใช้งาน
43
34010047
เปิดใช้งาน
44
34010048
เปิดใช้งาน
45
34010049
เปิดใช้งาน
46
34010050
เปิดใช้งาน
47
34010051
เปิดใช้งาน
48
34010052
ไม่เปิดใช้งาน
49
34010053
เปิดใช้งาน
50
34010054
เปิดใช้งาน
51
34010055
เปิดใช้งาน
52
34010056
เปิดใช้งาน
53
34010057
ไม่เปิดใช้งาน
54
34010058
เปิดใช้งาน
55
34010059
เปิดใช้งาน
56
34010060
เปิดใช้งาน
57
34010061
ไม่เปิดใช้งาน
58
34010062
ไม่เปิดใช้งาน
59
34010063
ไม่เปิดใช้งาน
60
34010064
ไม่เปิดใช้งาน
61
34010065
เปิดใช้งาน
62
34010066
เปิดใช้งาน
63
34010067
เปิดใช้งาน
64
34010068
เปิดใช้งาน
65
34010069
เปิดใช้งาน
66
34010070
เปิดใช้งาน
67
34010071
เปิดใช้งาน
68
34010072
เปิดใช้งาน
69
34010073
เปิดใช้งาน
70
34010074
เปิดใช้งาน
71
34010075
เปิดใช้งาน
72
34010076
เปิดใช้งาน
73
34010077
ไม่เปิดใช้งาน
74
34010078
เปิดใช้งาน
75
34010079
เปิดใช้งาน
76
34010080
เปิดใช้งาน
77
34010082
เปิดใช้งาน
78
34010083
เปิดใช้งาน
79
34010084
เปิดใช้งาน
80
34010085
ไม่เปิดใช้งาน
81
34010086
เปิดใช้งาน
82
34010087
เปิดใช้งาน
83
34010088
เปิดใช้งาน
84
34010089
เปิดใช้งาน
85
34010090
เปิดใช้งาน
86
34010091
เปิดใช้งาน
87
34010092
เปิดใช้งาน
88
34010093
ไม่เปิดใช้งาน
89
34010094
เปิดใช้งาน
90
34010095
เปิดใช้งาน
91
34010096
เปิดใช้งาน
92
34010097
เปิดใช้งาน
93
34010098
เปิดใช้งาน
94
34010099
ไม่เปิดใช้งาน
95
34010100
ไม่เปิดใช้งาน
96
34010101
เปิดใช้งาน
97
34010102
เปิดใช้งาน
98
34010103
เปิดใช้งาน
99
34010104
ไม่เปิดใช้งาน
100
34010105
ไม่เปิดใช้งาน
101
34010106
เปิดใช้งาน
102
34010107
ไม่เปิดใช้งาน
103
34010108
ไม่เปิดใช้งาน
104
34010110
เปิดใช้งาน
105
34010111
ไม่เปิดใช้งาน
106
34010112
เปิดใช้งาน
107
34010113
เปิดใช้งาน
108
34010114
เปิดใช้งาน
109
34010115
เปิดใช้งาน
110
34010116
เปิดใช้งาน
111
34010117
ไม่เปิดใช้งาน
112
34010118
ไม่เปิดใช้งาน
113
34010119
เปิดใช้งาน
114
34010120
เปิดใช้งาน
115
34010121
เปิดใช้งาน
116
34010122
เปิดใช้งาน
117
34010123
เปิดใช้งาน
118
34010124
เปิดใช้งาน
119
34010125
ไม่เปิดใช้งาน
120
34010126
ไม่เปิดใช้งาน
121
34010127
ไม่เปิดใช้งาน
122
34010128
เปิดใช้งาน
123
34010129
ไม่เปิดใช้งาน
124
34010130
เปิดใช้งาน
125
34010131
ไม่เปิดใช้งาน
126
34010132
เปิดใช้งาน
127
34010133
ไม่เปิดใช้งาน
128
34010134
เปิดใช้งาน
129
34010135
ไม่เปิดใช้งาน
130
34010136
เปิดใช้งาน
131
34010137
ไม่เปิดใช้งาน
132
34010138
ไม่เปิดใช้งาน
133
34010139
ไม่เปิดใช้งาน
134
34010140
เปิดใช้งาน
135
34010141
ไม่เปิดใช้งาน
136
34010142
ไม่เปิดใช้งาน
137
34010143
เปิดใช้งาน
138
34010144
ไม่เปิดใช้งาน
139
34010145
เปิดใช้งาน
140
34010146
เปิดใช้งาน
141
34010147
เปิดใช้งาน
142
34010148
ไม่เปิดใช้งาน
143
34010149
ไม่เปิดใช้งาน
144
34010150
ไม่เปิดใช้งาน
145
34010151
เปิดใช้งาน
146
34010152
ไม่เปิดใช้งาน
147
34010153
เปิดใช้งาน
148
34010154
ไม่เปิดใช้งาน
149
34010155
ไม่เปิดใช้งาน
150
34010156
เปิดใช้งาน
151
34010157
ไม่เปิดใช้งาน
152
34010158
เปิดใช้งาน
153
34010159
ไม่เปิดใช้งาน
154
34010160
เปิดใช้งาน
155
34010161
ไม่เปิดใช้งาน
156
34010162
ไม่เปิดใช้งาน
157
34010163
เปิดใช้งาน
158
34010164
ไม่เปิดใช้งาน
159
34010165
เปิดใช้งาน
160
34010166
เปิดใช้งาน
161
34010167
ไม่เปิดใช้งาน
162
34010168
ไม่เปิดใช้งาน
163
34010169
เปิดใช้งาน
164
34010170
เปิดใช้งาน
165
34010171
ไม่เปิดใช้งาน
166
34010172
เปิดใช้งาน
167
34010173
เปิดใช้งาน
168
34010174
ไม่เปิดใช้งาน
169
34010175
ไม่เปิดใช้งาน
170
34010176
เปิดใช้งาน
171
34010177
ไม่เปิดใช้งาน
172
34010178
เปิดใช้งาน
173
34010179
ไม่เปิดใช้งาน
174
34010180
ไม่เปิดใช้งาน
175
34010181
เปิดใช้งาน
176
34010182
เปิดใช้งาน
177
34010183
ไม่เปิดใช้งาน
178
34010184
เปิดใช้งาน
179
34010185
ไม่เปิดใช้งาน
180
34010186
เปิดใช้งาน
181
34010187
เปิดใช้งาน
182
34010188
ไม่เปิดใช้งาน
183
34010189
เปิดใช้งาน
184
34010190
ไม่เปิดใช้งาน
185
34010191
ไม่เปิดใช้งาน
186
34010192
เปิดใช้งาน
187
34010193
เปิดใช้งาน
188
34010194
เปิดใช้งาน
189
34010195
เปิดใช้งาน
190
34010196
เปิดใช้งาน
191
34010197
ไม่เปิดใช้งาน
192
34010198
เปิดใช้งาน
193
34010199
เปิดใช้งาน
194
34010200
เปิดใช้งาน
195
34010201
เปิดใช้งาน
196
34010202
เปิดใช้งาน
197
34010203
เปิดใช้งาน
198
34010204
ไม่เปิดใช้งาน
199
34010205
เปิดใช้งาน
200
34010206
ไม่เปิดใช้งาน
201
34010207
ไม่เปิดใช้งาน
202
34010208
ไม่เปิดใช้งาน
203
34010209
เปิดใช้งาน
204
34010210
ไม่เปิดใช้งาน
205
34010211
เปิดใช้งาน
206
34010212
ไม่เปิดใช้งาน
207
34010213
ไม่เปิดใช้งาน
208
34010214
ไม่เปิดใช้งาน
209
34010215
เปิดใช้งาน
210
34010216
เปิดใช้งาน
211
34010217
เปิดใช้งาน
212
34010218
เปิดใช้งาน
213
34010219
เปิดใช้งาน
214
34010220
เปิดใช้งาน
215
34010221
เปิดใช้งาน
216
34010222
ไม่เปิดใช้งาน
217
34010223
เปิดใช้งาน
218
34010224
ไม่เปิดใช้งาน
219
34010226
ไม่เปิดใช้งาน
220
34010227
ไม่เปิดใช้งาน
221
34010228
ไม่เปิดใช้งาน
222
34010229
เปิดใช้งาน
223
34010230
เปิดใช้งาน
224
34010231
ไม่เปิดใช้งาน
225
34010232
เปิดใช้งาน
226
34010233
ไม่เปิดใช้งาน
227
34010234
เปิดใช้งาน
228
34010235
เปิดใช้งาน
229
34010236
เปิดใช้งาน
230
34010237
ไม่เปิดใช้งาน
231
34010238
ไม่เปิดใช้งาน
232
34010239
เปิดใช้งาน
233
34010240
ไม่เปิดใช้งาน
234
34010241
เปิดใช้งาน
235
34010242
เปิดใช้งาน
236
34010243
เปิดใช้งาน
237
34010244
เปิดใช้งาน
238
34010245
เปิดใช้งาน
239
34010246
ไม่เปิดใช้งาน
240
34010247
เปิดใช้งาน
241
34010248
ไม่เปิดใช้งาน
242
34010249
ไม่เปิดใช้งาน
243
34010250
เปิดใช้งาน
244
34010251
ไม่เปิดใช้งาน
245
34010252
ไม่เปิดใช้งาน
246
34010253
ไม่เปิดใช้งาน
247
34010254
ไม่เปิดใช้งาน
248
34010255
เปิดใช้งาน