ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ยโสธร เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
35010001
ไม่เปิดใช้งาน
2
35010002
ไม่เปิดใช้งาน
3
35010003
ไม่เปิดใช้งาน
4
35010004
เปิดใช้งาน
5
35010005
ไม่เปิดใช้งาน
6
35010006
ไม่เปิดใช้งาน
7
35010007
ไม่เปิดใช้งาน
8
35010008
ไม่เปิดใช้งาน
9
35010009
ไม่เปิดใช้งาน
10
35010010
ไม่เปิดใช้งาน
11
35010011
ไม่เปิดใช้งาน
12
35010012
ไม่เปิดใช้งาน
13
35010013
ไม่เปิดใช้งาน
14
35010014
เปิดใช้งาน
15
35010015
เปิดใช้งาน
16
35010016
ไม่เปิดใช้งาน
17
35010017
ไม่เปิดใช้งาน
18
35010018
ไม่เปิดใช้งาน
19
35010019
ไม่เปิดใช้งาน
20
35010020
เปิดใช้งาน
21
35010021
ไม่เปิดใช้งาน
22
35010022
ไม่เปิดใช้งาน
23
35010023
ไม่เปิดใช้งาน
24
35010024
เปิดใช้งาน
25
35010025
เปิดใช้งาน
26
35010026
ไม่เปิดใช้งาน
27
35010027
ไม่เปิดใช้งาน
28
35010028
เปิดใช้งาน
29
35010029
ไม่เปิดใช้งาน
30
35010030
เปิดใช้งาน
31
35010031
ไม่เปิดใช้งาน
32
35010032
ไม่เปิดใช้งาน
33
35010033
ไม่เปิดใช้งาน
34
35010034
ไม่เปิดใช้งาน
35
35010035
ไม่เปิดใช้งาน
36
35010037
เปิดใช้งาน
37
35010038
ไม่เปิดใช้งาน
38
35010039
เปิดใช้งาน
39
35010040
เปิดใช้งาน
40
35010041
ไม่เปิดใช้งาน
41
35010042
ไม่เปิดใช้งาน
42
35010043
เปิดใช้งาน
43
35010044
ไม่เปิดใช้งาน
44
35010045
ไม่เปิดใช้งาน
45
35010046
ไม่เปิดใช้งาน
46
35010047
ไม่เปิดใช้งาน
47
35010048
ไม่เปิดใช้งาน
48
35010049
เปิดใช้งาน
49
35010050
เปิดใช้งาน
50
35010051
ไม่เปิดใช้งาน
51
35010052
ไม่เปิดใช้งาน
52
35010053
เปิดใช้งาน
53
35010054
ไม่เปิดใช้งาน
54
35010055
ไม่เปิดใช้งาน
55
35010056
ไม่เปิดใช้งาน
56
35010057
เปิดใช้งาน
57
35010058
ไม่เปิดใช้งาน
58
35010059
ไม่เปิดใช้งาน
59
35010060
ไม่เปิดใช้งาน
60
35010061
ไม่เปิดใช้งาน
61
35010062
เปิดใช้งาน
62
35010063
ไม่เปิดใช้งาน
63
35010064
ไม่เปิดใช้งาน
64
35010065
ไม่เปิดใช้งาน
65
35010066
ไม่เปิดใช้งาน
66
35010067
ไม่เปิดใช้งาน
67
35010068
ไม่เปิดใช้งาน
68
35010069
ไม่เปิดใช้งาน
69
35010071
ไม่เปิดใช้งาน
70
35010072
ไม่เปิดใช้งาน
71
35010073
ไม่เปิดใช้งาน
72
35010074
ไม่เปิดใช้งาน
73
35010075
ไม่เปิดใช้งาน
74
35010076
ไม่เปิดใช้งาน
75
35010077
ไม่เปิดใช้งาน
76
35010078
ไม่เปิดใช้งาน
77
35010079
ไม่เปิดใช้งาน
78
35010080
ไม่เปิดใช้งาน
79
35010081
ไม่เปิดใช้งาน
80
35010082
เปิดใช้งาน
81
35010083
ไม่เปิดใช้งาน
82
35010084
เปิดใช้งาน
83
35010085
เปิดใช้งาน
84
35010086
ไม่เปิดใช้งาน
85
35010087
ไม่เปิดใช้งาน
86
35010088
ไม่เปิดใช้งาน
87
35010089
ไม่เปิดใช้งาน
88
35010090
เปิดใช้งาน
89
35010091
เปิดใช้งาน
90
35010092
ไม่เปิดใช้งาน
91
35010093
ไม่เปิดใช้งาน
92
35010094
ไม่เปิดใช้งาน
93
35010095
ไม่เปิดใช้งาน
94
35010096
เปิดใช้งาน
95
35010097
ไม่เปิดใช้งาน
96
35010098
ไม่เปิดใช้งาน
97
35010099
ไม่เปิดใช้งาน
98
35010100
ไม่เปิดใช้งาน
99
35010101
ไม่เปิดใช้งาน
100
35010102
ไม่เปิดใช้งาน
101
35010104
ไม่เปิดใช้งาน
102
35010105
ไม่เปิดใช้งาน
103
35010106
ไม่เปิดใช้งาน
104
35010107
ไม่เปิดใช้งาน
105
35010108
ไม่เปิดใช้งาน
106
35010109
ไม่เปิดใช้งาน
107
35010110
ไม่เปิดใช้งาน
108
35010111
ไม่เปิดใช้งาน
109
35010112
ไม่เปิดใช้งาน
110
35010113
ไม่เปิดใช้งาน
111
35010114
ไม่เปิดใช้งาน
112
35010116
ไม่เปิดใช้งาน
113
35010117
ไม่เปิดใช้งาน
114
35010118
ไม่เปิดใช้งาน
115
35010119
เปิดใช้งาน
116
35010120
เปิดใช้งาน
117
35010122
ไม่เปิดใช้งาน
118
35010123
ไม่เปิดใช้งาน
119
35010124
ไม่เปิดใช้งาน
120
35010125
ไม่เปิดใช้งาน
121
35010126
เปิดใช้งาน
122
35010127
ไม่เปิดใช้งาน
123
35010128
ไม่เปิดใช้งาน
124
35010129
เปิดใช้งาน
125
35010130
ไม่เปิดใช้งาน
126
35010131
เปิดใช้งาน
127
35010132
เปิดใช้งาน
128
35010133
เปิดใช้งาน
129
35010134
เปิดใช้งาน
130
35010135
ไม่เปิดใช้งาน
131
35010136
ไม่เปิดใช้งาน
132
35010137
ไม่เปิดใช้งาน
133
35010138
ไม่เปิดใช้งาน
134
35010139
ไม่เปิดใช้งาน
135
35010140
เปิดใช้งาน
136
35010141
ไม่เปิดใช้งาน
137
35010142
ไม่เปิดใช้งาน
138
35010143
เปิดใช้งาน
139
35010144
เปิดใช้งาน
140
35010145
เปิดใช้งาน
141
35010146
ไม่เปิดใช้งาน
142
35010147
ไม่เปิดใช้งาน
143
35010148
ไม่เปิดใช้งาน
144
35010149
ไม่เปิดใช้งาน
145
35010150
ไม่เปิดใช้งาน
146
35010151
ไม่เปิดใช้งาน
147
35010152
ไม่เปิดใช้งาน
148
35010153
ไม่เปิดใช้งาน
149
35010154
ไม่เปิดใช้งาน
150
35010155
ไม่เปิดใช้งาน
151
35010156
ไม่เปิดใช้งาน
152
35010157
ไม่เปิดใช้งาน
153
35010158
ไม่เปิดใช้งาน
154
35010159
ไม่เปิดใช้งาน
155
35010160
ไม่เปิดใช้งาน
156
35010161
ไม่เปิดใช้งาน
157
35010162
เปิดใช้งาน
158
35010163
ไม่เปิดใช้งาน
159
35010164
ไม่เปิดใช้งาน
160
35010165
เปิดใช้งาน
161
35010166
ไม่เปิดใช้งาน
162
35010167
ไม่เปิดใช้งาน
163
35010168
ไม่เปิดใช้งาน
164
35010169
ไม่เปิดใช้งาน
165
35010170
ไม่เปิดใช้งาน
166
35010171
ไม่เปิดใช้งาน
167
35010172
เปิดใช้งาน
168
35010173
ไม่เปิดใช้งาน
169
35010175
ไม่เปิดใช้งาน
170
35010176
เปิดใช้งาน
171
35010177
ไม่เปิดใช้งาน
172
35010178
ไม่เปิดใช้งาน
173
35010179
ไม่เปิดใช้งาน
174
35010180
เปิดใช้งาน
175
35010182
ไม่เปิดใช้งาน
176
35010183
ไม่เปิดใช้งาน
177
35010184
เปิดใช้งาน
178
35010185
เปิดใช้งาน
179
35010186
เปิดใช้งาน
180
35010187
เปิดใช้งาน
181
35010188
เปิดใช้งาน
182
35010189
ไม่เปิดใช้งาน
183
35010190
ไม่เปิดใช้งาน
184
35010191
เปิดใช้งาน
185
35010192
ไม่เปิดใช้งาน
186
35010193
เปิดใช้งาน
187
35010194
ไม่เปิดใช้งาน
188
35010195
ไม่เปิดใช้งาน
189
35010196
ไม่เปิดใช้งาน
190
35010197
ไม่เปิดใช้งาน
191
35010198
เปิดใช้งาน
192
35010199
ไม่เปิดใช้งาน