ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
36030001
เปิดใช้งาน
2
36030002
ไม่เปิดใช้งาน
3
36030003
เปิดใช้งาน
4
36030004
เปิดใช้งาน
5
36030005
เปิดใช้งาน
6
36030006
เปิดใช้งาน
7
36030007
เปิดใช้งาน
8
36030008
เปิดใช้งาน
9
36030009
เปิดใช้งาน
10
36030010
เปิดใช้งาน
11
36030011
ไม่เปิดใช้งาน
12
36030012
ไม่เปิดใช้งาน
13
36030013
เปิดใช้งาน
14
36030014
ไม่เปิดใช้งาน
15
36030015
เปิดใช้งาน
16
36030016
เปิดใช้งาน
17
36030018
เปิดใช้งาน
18
36030019
ไม่เปิดใช้งาน
19
36030020
ไม่เปิดใช้งาน
20
36030021
เปิดใช้งาน
21
36030022
เปิดใช้งาน
22
36030023
ไม่เปิดใช้งาน
23
36030024
เปิดใช้งาน
24
36030025
เปิดใช้งาน
25
36030026
ไม่เปิดใช้งาน
26
36030027
เปิดใช้งาน
27
36030028
เปิดใช้งาน
28
36030029
เปิดใช้งาน
29
36030030
เปิดใช้งาน
30
36030031
ไม่เปิดใช้งาน
31
36030032
เปิดใช้งาน
32
36030033
เปิดใช้งาน
33
36030034
ไม่เปิดใช้งาน
34
36030035
เปิดใช้งาน
35
36030036
เปิดใช้งาน
36
36030037
เปิดใช้งาน
37
36030039
ไม่เปิดใช้งาน
38
36030040
เปิดใช้งาน
39
36030041
เปิดใช้งาน
40
36030042
ไม่เปิดใช้งาน
41
36030043
เปิดใช้งาน
42
36030044
เปิดใช้งาน
43
36030045
ไม่เปิดใช้งาน
44
36030047
เปิดใช้งาน
45
36030048
เปิดใช้งาน
46
36030049
เปิดใช้งาน
47
36030050
ไม่เปิดใช้งาน
48
36030051
เปิดใช้งาน
49
36030052
เปิดใช้งาน
50
36030053
เปิดใช้งาน
51
36030054
ไม่เปิดใช้งาน
52
36030055
เปิดใช้งาน
53
36030056
ไม่เปิดใช้งาน
54
36030057
เปิดใช้งาน
55
36030058
ไม่เปิดใช้งาน
56
36030059
เปิดใช้งาน
57
36030060
เปิดใช้งาน
58
36030061
ไม่เปิดใช้งาน
59
36030062
เปิดใช้งาน
60
36030063
เปิดใช้งาน
61
36030064
เปิดใช้งาน
62
36030065
เปิดใช้งาน
63
36030066
ไม่เปิดใช้งาน
64
36030067
เปิดใช้งาน
65
36030068
เปิดใช้งาน
66
36030069
เปิดใช้งาน
67
36030071
เปิดใช้งาน
68
36030072
ไม่เปิดใช้งาน
69
36030073
ไม่เปิดใช้งาน
70
36030075
ไม่เปิดใช้งาน
71
36030076
เปิดใช้งาน
72
36030077
ไม่เปิดใช้งาน
73
36030078
เปิดใช้งาน
74
36030079
ไม่เปิดใช้งาน
75
36030080
เปิดใช้งาน
76
36030081
เปิดใช้งาน
77
36030082
เปิดใช้งาน
78
36030083
ไม่เปิดใช้งาน
79
36030084
เปิดใช้งาน
80
36030085
ไม่เปิดใช้งาน
81
36030086
เปิดใช้งาน
82
36030087
เปิดใช้งาน
83
36030088
เปิดใช้งาน
84
36030089
เปิดใช้งาน
85
36030090
เปิดใช้งาน
86
36030091
ไม่เปิดใช้งาน
87
36030092
เปิดใช้งาน
88
36030093
เปิดใช้งาน
89
36030095
เปิดใช้งาน
90
36030096
เปิดใช้งาน
91
36030098
เปิดใช้งาน
92
36030099
เปิดใช้งาน
93
36030100
เปิดใช้งาน
94
36030101
เปิดใช้งาน
95
36030102
เปิดใช้งาน
96
36030103
เปิดใช้งาน
97
36030104
เปิดใช้งาน
98
36030105
ไม่เปิดใช้งาน
99
36030106
เปิดใช้งาน
100
36030107
เปิดใช้งาน
101
36030108
ไม่เปิดใช้งาน
102
36030109
เปิดใช้งาน
103
36030110
ไม่เปิดใช้งาน
104
36030111
เปิดใช้งาน
105
36030112
เปิดใช้งาน
106
36030113
เปิดใช้งาน
107
36030114
ไม่เปิดใช้งาน
108
36030115
ไม่เปิดใช้งาน
109
36030116
เปิดใช้งาน
110
36030117
ไม่เปิดใช้งาน
111
36030118
เปิดใช้งาน
112
36030119
เปิดใช้งาน
113
36030120
เปิดใช้งาน
114
36030121
เปิดใช้งาน
115
36030122
เปิดใช้งาน
116
36030123
เปิดใช้งาน
117
36030124
เปิดใช้งาน
118
36030125
เปิดใช้งาน
119
36030126
เปิดใช้งาน
120
36030127
เปิดใช้งาน
121
36030128
เปิดใช้งาน
122
36030129
เปิดใช้งาน
123
36030130
เปิดใช้งาน
124
36030131
ไม่เปิดใช้งาน
125
36030132
เปิดใช้งาน
126
36030133
เปิดใช้งาน
127
36030134
เปิดใช้งาน
128
36030135
ไม่เปิดใช้งาน
129
36030136
เปิดใช้งาน
130
36030137
เปิดใช้งาน
131
36030138
เปิดใช้งาน
132
36030139
เปิดใช้งาน
133
36030140
เปิดใช้งาน
134
36030141
เปิดใช้งาน
135
36030142
เปิดใช้งาน
136
36030143
เปิดใช้งาน
137
36030144
เปิดใช้งาน
138
36030145
เปิดใช้งาน
139
36030146
เปิดใช้งาน
140
36030147
เปิดใช้งาน
141
36030148
เปิดใช้งาน
142
36030149
ไม่เปิดใช้งาน
143
36030150
เปิดใช้งาน
144
36030151
เปิดใช้งาน
145
36030152
เปิดใช้งาน
146
36030153
เปิดใช้งาน
147
36030155
เปิดใช้งาน
148
36030157
เปิดใช้งาน
149
36030158
เปิดใช้งาน
150
36030159
เปิดใช้งาน
151
36030161
ไม่เปิดใช้งาน
152
36030162
เปิดใช้งาน
153
36030163
ไม่เปิดใช้งาน
154
36030164
ไม่เปิดใช้งาน
155
36030165
ไม่เปิดใช้งาน
156
36030166
เปิดใช้งาน
157
36030167
ไม่เปิดใช้งาน
158
36030168
ไม่เปิดใช้งาน
159
36030169
เปิดใช้งาน
160
36030170
ไม่เปิดใช้งาน
161
36030171
เปิดใช้งาน
162
36030172
เปิดใช้งาน
163
36030174
เปิดใช้งาน
164
36030175
เปิดใช้งาน
165
36030176
เปิดใช้งาน
166
36030177
เปิดใช้งาน
167
36030178
เปิดใช้งาน
168
36030179
เปิดใช้งาน
169
36030180
เปิดใช้งาน
170
36030181
เปิดใช้งาน
171
36030182
เปิดใช้งาน
172
36030183
เปิดใช้งาน
173
36030184
เปิดใช้งาน
174
36030185
เปิดใช้งาน
175
36030186
เปิดใช้งาน
176
36030187
เปิดใช้งาน
177
36030188
ไม่เปิดใช้งาน
178
36030189
ไม่เปิดใช้งาน
179
36030191
เปิดใช้งาน
180
36030192
เปิดใช้งาน
181
36030193
เปิดใช้งาน
182
36030194
ไม่เปิดใช้งาน
183
36030195
เปิดใช้งาน
184
36030197
เปิดใช้งาน
185
36030198
ไม่เปิดใช้งาน
186
36030199
เปิดใช้งาน
187
36030200
เปิดใช้งาน
188
36030201
ไม่เปิดใช้งาน
189
36030202
เปิดใช้งาน
190
36030203
เปิดใช้งาน
191
36030204
เปิดใช้งาน
192
36030205
ไม่เปิดใช้งาน