ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.บึงกาฬ


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
43020063
ไม่เปิดใช้งาน
2
43020064
เปิดใช้งาน
3
43020065
ไม่เปิดใช้งาน
4
43020066
เปิดใช้งาน
5
43020067
เปิดใช้งาน
6
43020069
ไม่เปิดใช้งาน
7
43020070
เปิดใช้งาน
8
43020071
เปิดใช้งาน
9
43020072
เปิดใช้งาน
10
43020073
ไม่เปิดใช้งาน
11
43020074
เปิดใช้งาน
12
43020075
ไม่เปิดใช้งาน
13
43020076
เปิดใช้งาน
14
43020077
เปิดใช้งาน
15
43020078
เปิดใช้งาน
16
43020079
ไม่เปิดใช้งาน
17
43020080
ไม่เปิดใช้งาน
18
43020081
เปิดใช้งาน
19
43020082
เปิดใช้งาน
20
43020083
เปิดใช้งาน
21
43020084
เปิดใช้งาน
22
43020085
เปิดใช้งาน
23
43020086
เปิดใช้งาน
24
43020087
ไม่เปิดใช้งาน
25
43020088
เปิดใช้งาน
26
43020089
เปิดใช้งาน
27
43020090
เปิดใช้งาน
28
43020091
เปิดใช้งาน
29
43020092
เปิดใช้งาน
30
43020093
ไม่เปิดใช้งาน
31
43020094
ไม่เปิดใช้งาน
32
43020095
ไม่เปิดใช้งาน
33
43020096
ไม่เปิดใช้งาน
34
43020097
ไม่เปิดใช้งาน
35
43020098
เปิดใช้งาน
36
43020099
เปิดใช้งาน
37
43020100
ไม่เปิดใช้งาน
38
43020101
เปิดใช้งาน
39
43020102
ไม่เปิดใช้งาน
40
43020103
เปิดใช้งาน
41
43020104
เปิดใช้งาน
42
43020105
เปิดใช้งาน
43
43020106
เปิดใช้งาน
44
43020107
เปิดใช้งาน
45
43020108
เปิดใช้งาน
46
43020109
ไม่เปิดใช้งาน
47
43020111
เปิดใช้งาน
48
43020112
เปิดใช้งาน
49
43020113
ไม่เปิดใช้งาน
50
43020114
เปิดใช้งาน
51
43020115
ไม่เปิดใช้งาน
52
43020116
เปิดใช้งาน
53
43020117
ไม่เปิดใช้งาน
54
43020118
เปิดใช้งาน
55
43020119
เปิดใช้งาน
56
43030001
ไม่เปิดใช้งาน
57
43030002
เปิดใช้งาน
58
43030003
ไม่เปิดใช้งาน
59
43030004
เปิดใช้งาน
60
43030005
เปิดใช้งาน
61
43030006
ไม่เปิดใช้งาน
62
43030007
ไม่เปิดใช้งาน
63
43030008
เปิดใช้งาน
64
43030009
ไม่เปิดใช้งาน
65
43030010
เปิดใช้งาน
66
43030011
ไม่เปิดใช้งาน
67
43030012
เปิดใช้งาน
68
43030013
ไม่เปิดใช้งาน
69
43030014
ไม่เปิดใช้งาน
70
43030015
เปิดใช้งาน
71
43030016
เปิดใช้งาน
72
43030017
เปิดใช้งาน
73
43030018
ไม่เปิดใช้งาน
74
43030019
ไม่เปิดใช้งาน
75
43030020
เปิดใช้งาน
76
43030021
เปิดใช้งาน
77
43030022
เปิดใช้งาน
78
43030023
เปิดใช้งาน
79
43030024
ไม่เปิดใช้งาน
80
43030025
ไม่เปิดใช้งาน
81
43030026
ไม่เปิดใช้งาน
82
43030027
เปิดใช้งาน
83
43030028
ไม่เปิดใช้งาน
84
43030029
ไม่เปิดใช้งาน
85
43030030
ไม่เปิดใช้งาน
86
43030031
เปิดใช้งาน
87
43030032
เปิดใช้งาน
88
43030033
ไม่เปิดใช้งาน
89
43030034
เปิดใช้งาน
90
43030035
เปิดใช้งาน
91
43030037
เปิดใช้งาน
92
43030038
ไม่เปิดใช้งาน
93
43030039
เปิดใช้งาน
94
43030040
เปิดใช้งาน
95
43030041
เปิดใช้งาน
96
43030042
ไม่เปิดใช้งาน
97
43030043
เปิดใช้งาน
98
43030044
เปิดใช้งาน
99
43030045
เปิดใช้งาน
100
43030046
เปิดใช้งาน
101
43030047
ไม่เปิดใช้งาน
102
43030048
ไม่เปิดใช้งาน
103
43030049
ไม่เปิดใช้งาน
104
43030050
เปิดใช้งาน
105
43030051
เปิดใช้งาน
106
43030052
เปิดใช้งาน
107
43030053
เปิดใช้งาน
108
43030054
เปิดใช้งาน
109
43030055
เปิดใช้งาน
110
43030056
ไม่เปิดใช้งาน
111
43030057
เปิดใช้งาน
112
43030058
เปิดใช้งาน
113
43030059
เปิดใช้งาน
114
43030060
ไม่เปิดใช้งาน
115
43030061
เปิดใช้งาน
116
43030062
เปิดใช้งาน
117
43030063
ไม่เปิดใช้งาน
118
43030064
เปิดใช้งาน
119
43030065
เปิดใช้งาน
120
43030066
ไม่เปิดใช้งาน
121
43030067
เปิดใช้งาน
122
43030068
ไม่เปิดใช้งาน
123
43030069
ไม่เปิดใช้งาน
124
43030070
ไม่เปิดใช้งาน
125
43030071
ไม่เปิดใช้งาน
126
43030072
ไม่เปิดใช้งาน
127
43030073
เปิดใช้งาน
128
43030074
ไม่เปิดใช้งาน
129
43030075
เปิดใช้งาน
130
43030076
ไม่เปิดใช้งาน
131
43030077
เปิดใช้งาน
132
43030079
ไม่เปิดใช้งาน
133
43030080
ไม่เปิดใช้งาน
134
43030081
เปิดใช้งาน
135
43030082
เปิดใช้งาน
136
43030083
เปิดใช้งาน
137
43030084
ไม่เปิดใช้งาน
138
43030085
เปิดใช้งาน
139
43030086
ไม่เปิดใช้งาน
140
43030087
เปิดใช้งาน
141
43030088
เปิดใช้งาน
142
43030089
เปิดใช้งาน
143
43030090
เปิดใช้งาน
144
43030091
เปิดใช้งาน
145
43030092
เปิดใช้งาน
146
43030093
เปิดใช้งาน
147
43030095
เปิดใช้งาน
148
43030097
เปิดใช้งาน
149
43030098
ไม่เปิดใช้งาน
150
43030099
เปิดใช้งาน
151
43030100
ไม่เปิดใช้งาน
152
43030101
เปิดใช้งาน
153
43030102
เปิดใช้งาน
154
43030103
เปิดใช้งาน
155
43030105
ไม่เปิดใช้งาน
156
43030106
เปิดใช้งาน
157
43030107
ไม่เปิดใช้งาน
158
43030108
ไม่เปิดใช้งาน
159
43030110
เปิดใช้งาน
160
43030111
ไม่เปิดใช้งาน
161
43030112
เปิดใช้งาน
162
43030113
เปิดใช้งาน
163
43030114
เปิดใช้งาน
164
43030115
เปิดใช้งาน
165
43030116
เปิดใช้งาน
166
43030117
ไม่เปิดใช้งาน
167
43030119
เปิดใช้งาน
168
43030120
เปิดใช้งาน
169
43030121
ไม่เปิดใช้งาน
170
43030122
เปิดใช้งาน
171
43030123
เปิดใช้งาน
172
43030124
เปิดใช้งาน
173
43030125
เปิดใช้งาน
174
43030126
ไม่เปิดใช้งาน
175
43030127
ไม่เปิดใช้งาน
176
43030128
เปิดใช้งาน
177
43030129
เปิดใช้งาน
178
43030130
ไม่เปิดใช้งาน
179
43030131
ไม่เปิดใช้งาน
180
43030132
เปิดใช้งาน
181
43030133
เปิดใช้งาน
182
43030134
ไม่เปิดใช้งาน
183
43030135
เปิดใช้งาน
184
43030136
เปิดใช้งาน
185
43030137
เปิดใช้งาน
186
43030138
เปิดใช้งาน
187
43030139
ไม่เปิดใช้งาน
188
43030140
เปิดใช้งาน
189
43030141
ไม่เปิดใช้งาน
190
43030142
เปิดใช้งาน
191
43030143
เปิดใช้งาน
192
43030144
เปิดใช้งาน
193
43030145
ไม่เปิดใช้งาน
194
43030146
เปิดใช้งาน
195
43030147
เปิดใช้งาน
196
43030148
เปิดใช้งาน
197
43030149
เปิดใช้งาน
198
43030150
เปิดใช้งาน
199
43030151
เปิดใช้งาน
200
43030152
ไม่เปิดใช้งาน
201
43030154
เปิดใช้งาน
202
43030155
ไม่เปิดใช้งาน
203
43030156
ไม่เปิดใช้งาน
204
43030157
เปิดใช้งาน
205
43030158
เปิดใช้งาน
206
43030159
เปิดใช้งาน
207
43030160
เปิดใช้งาน
208
43030161
ไม่เปิดใช้งาน
209
43030162
เปิดใช้งาน
210
43030163
เปิดใช้งาน
211
43030164
เปิดใช้งาน
212
43030165
เปิดใช้งาน
213
43030166
เปิดใช้งาน