ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
39010001
เปิดใช้งาน
2
39010002
เปิดใช้งาน
3
39010003
เปิดใช้งาน
4
39010004
เปิดใช้งาน
5
39010006
เปิดใช้งาน
6
39010007
เปิดใช้งาน
7
39010008
เปิดใช้งาน
8
39010009
เปิดใช้งาน
9
39010010
เปิดใช้งาน
10
39010011
เปิดใช้งาน
11
39010012
เปิดใช้งาน
12
39010013
เปิดใช้งาน
13
39010014
เปิดใช้งาน
14
39010015
เปิดใช้งาน
15
39010016
เปิดใช้งาน
16
39010017
เปิดใช้งาน
17
39010018
เปิดใช้งาน
18
39010019
เปิดใช้งาน
19
39010020
เปิดใช้งาน
20
39010021
เปิดใช้งาน
21
39010022
เปิดใช้งาน
22
39010023
เปิดใช้งาน
23
39010024
เปิดใช้งาน
24
39010025
เปิดใช้งาน
25
39010026
เปิดใช้งาน
26
39010027
เปิดใช้งาน
27
39010028
เปิดใช้งาน
28
39010030
เปิดใช้งาน
29
39010031
เปิดใช้งาน
30
39010033
เปิดใช้งาน
31
39010034
เปิดใช้งาน
32
39010035
เปิดใช้งาน
33
39010036
ไม่เปิดใช้งาน
34
39010037
เปิดใช้งาน
35
39010039
ไม่เปิดใช้งาน
36
39010040
เปิดใช้งาน
37
39010041
เปิดใช้งาน
38
39010042
เปิดใช้งาน
39
39010043
เปิดใช้งาน
40
39010044
เปิดใช้งาน
41
39010045
เปิดใช้งาน
42
39010046
เปิดใช้งาน
43
39010047
เปิดใช้งาน
44
39010048
เปิดใช้งาน
45
39010049
เปิดใช้งาน
46
39010050
เปิดใช้งาน
47
39010051
เปิดใช้งาน
48
39010054
เปิดใช้งาน
49
39010056
เปิดใช้งาน
50
39010057
เปิดใช้งาน
51
39010058
เปิดใช้งาน
52
39010059
เปิดใช้งาน
53
39010060
เปิดใช้งาน
54
39010061
เปิดใช้งาน
55
39010062
เปิดใช้งาน
56
39010063
เปิดใช้งาน
57
39010064
เปิดใช้งาน
58
39010065
เปิดใช้งาน
59
39010066
เปิดใช้งาน
60
39010067
เปิดใช้งาน
61
39010068
เปิดใช้งาน
62
39010069
เปิดใช้งาน
63
39010070
เปิดใช้งาน
64
39010071
เปิดใช้งาน
65
39010072
เปิดใช้งาน
66
39010073
เปิดใช้งาน
67
39010074
เปิดใช้งาน
68
39010075
เปิดใช้งาน
69
39010076
เปิดใช้งาน
70
39010077
เปิดใช้งาน
71
39010078
เปิดใช้งาน
72
39010079
เปิดใช้งาน
73
39010080
เปิดใช้งาน
74
39010081
เปิดใช้งาน
75
39010082
เปิดใช้งาน
76
39010083
เปิดใช้งาน
77
39010084
เปิดใช้งาน
78
39010085
เปิดใช้งาน
79
39010086
เปิดใช้งาน
80
39010087
ไม่เปิดใช้งาน
81
39010088
เปิดใช้งาน
82
39010089
เปิดใช้งาน
83
39010090
เปิดใช้งาน
84
39010091
เปิดใช้งาน
85
39010092
เปิดใช้งาน
86
39010095
เปิดใช้งาน
87
39010096
เปิดใช้งาน
88
39010097
เปิดใช้งาน
89
39010098
เปิดใช้งาน
90
39010099
เปิดใช้งาน
91
39010100
เปิดใช้งาน
92
39010102
เปิดใช้งาน
93
39010103
เปิดใช้งาน
94
39010104
เปิดใช้งาน
95
39010105
เปิดใช้งาน
96
39010106
เปิดใช้งาน
97
39010107
เปิดใช้งาน
98
39010108
เปิดใช้งาน
99
39010109
เปิดใช้งาน
100
39010110
เปิดใช้งาน
101
39010111
เปิดใช้งาน
102
39010112
เปิดใช้งาน
103
39010113
เปิดใช้งาน
104
39010114
เปิดใช้งาน
105
39010115
เปิดใช้งาน
106
39010116
เปิดใช้งาน
107
39010117
ไม่เปิดใช้งาน
108
39010118
เปิดใช้งาน
109
39010119
เปิดใช้งาน
110
39010120
เปิดใช้งาน
111
39010121
เปิดใช้งาน
112
39010122
เปิดใช้งาน
113
39010123
เปิดใช้งาน
114
39010124
เปิดใช้งาน
115
39010125
เปิดใช้งาน
116
39010126
เปิดใช้งาน
117
39010127
เปิดใช้งาน
118
39010128
เปิดใช้งาน
119
39010129
เปิดใช้งาน
120
39010130
เปิดใช้งาน
121
39010131
เปิดใช้งาน
122
39010132
เปิดใช้งาน
123
39010133
เปิดใช้งาน
124
39010134
เปิดใช้งาน
125
39010135
เปิดใช้งาน
126
39010136
เปิดใช้งาน
127
39010137
เปิดใช้งาน
128
39010138
เปิดใช้งาน
129
39010139
เปิดใช้งาน
130
39010140
เปิดใช้งาน
131
39010141
เปิดใช้งาน
132
39010142
เปิดใช้งาน
133
39010143
ไม่เปิดใช้งาน
134
39010144
เปิดใช้งาน
135
39010145
เปิดใช้งาน
136
39010146
เปิดใช้งาน
137
39010147
ไม่เปิดใช้งาน
138
39010148
เปิดใช้งาน
139
39010151
เปิดใช้งาน
140
39010152
เปิดใช้งาน
141
39010153
เปิดใช้งาน
142
39010154
ไม่เปิดใช้งาน
143
39010155
เปิดใช้งาน
144
39010156
เปิดใช้งาน
145
39010157
เปิดใช้งาน
146
39010158
เปิดใช้งาน
147
39010159
เปิดใช้งาน
148
39010160
เปิดใช้งาน
149
39010161
เปิดใช้งาน
150
39010162
เปิดใช้งาน
151
39010163
เปิดใช้งาน
152
39010164
เปิดใช้งาน
153
39010165
ไม่เปิดใช้งาน
154
39010166
ไม่เปิดใช้งาน
155
39010167
เปิดใช้งาน
156
39010168
เปิดใช้งาน
157
39010169
เปิดใช้งาน
158
39010170
เปิดใช้งาน
159
39010171
เปิดใช้งาน
160
39010172
ไม่เปิดใช้งาน
161
39010173
เปิดใช้งาน
162
39010174
เปิดใช้งาน
163
39010175
เปิดใช้งาน
164
39010176
เปิดใช้งาน
165
39010177
เปิดใช้งาน
166
39010178
เปิดใช้งาน
167
39010179
เปิดใช้งาน
168
39010180
เปิดใช้งาน
169
39010181
เปิดใช้งาน
170
39010182
เปิดใช้งาน
171
39010183
เปิดใช้งาน
172
39010184
เปิดใช้งาน
173
39010185
เปิดใช้งาน
174
39010186
เปิดใช้งาน
175
39010187
เปิดใช้งาน
176
39010188
เปิดใช้งาน
177
39010189
เปิดใช้งาน
178
39010190
เปิดใช้งาน
179
39010191
เปิดใช้งาน
180
39010192
เปิดใช้งาน
181
39010193
เปิดใช้งาน
182
39010194
เปิดใช้งาน
183
39010195
ไม่เปิดใช้งาน
184
39010196
เปิดใช้งาน
185
39010197
เปิดใช้งาน
186
39010198
เปิดใช้งาน
187
39010199
เปิดใช้งาน
188
39010200
เปิดใช้งาน
189
39010201
ไม่เปิดใช้งาน
190
39010202
เปิดใช้งาน
191
39010206
เปิดใช้งาน
192
39010207
เปิดใช้งาน
193
39010208
เปิดใช้งาน
194
39010209
เปิดใช้งาน
195
39010210
เปิดใช้งาน
196
39010211
เปิดใช้งาน
197
39010212
เปิดใช้งาน
198
39010213
เปิดใช้งาน
199
39010214
เปิดใช้งาน
200
39010215
เปิดใช้งาน
201
39010217
เปิดใช้งาน
202
39010218
เปิดใช้งาน
203
39010219
เปิดใช้งาน