ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
40010001
เปิดใช้งาน
2
40010002
เปิดใช้งาน
3
40010003
เปิดใช้งาน
4
40010004
เปิดใช้งาน
5
40010005
เปิดใช้งาน
6
40010007
เปิดใช้งาน
7
40010008
เปิดใช้งาน
8
40010009
เปิดใช้งาน
9
40010010
เปิดใช้งาน
10
40010011
เปิดใช้งาน
11
40010012
เปิดใช้งาน
12
40010014
เปิดใช้งาน
13
40010015
เปิดใช้งาน
14
40010016
ไม่เปิดใช้งาน
15
40010017
เปิดใช้งาน
16
40010020
เปิดใช้งาน
17
40010021
เปิดใช้งาน
18
40010022
เปิดใช้งาน
19
40010024
เปิดใช้งาน
20
40010025
เปิดใช้งาน
21
40010026
เปิดใช้งาน
22
40010027
เปิดใช้งาน
23
40010028
เปิดใช้งาน
24
40010029
เปิดใช้งาน
25
40010030
เปิดใช้งาน
26
40010031
เปิดใช้งาน
27
40010032
เปิดใช้งาน
28
40010033
เปิดใช้งาน
29
40010034
เปิดใช้งาน
30
40010035
เปิดใช้งาน
31
40010036
เปิดใช้งาน
32
40010037
ไม่เปิดใช้งาน
33
40010038
เปิดใช้งาน
34
40010039
ไม่เปิดใช้งาน
35
40010040
เปิดใช้งาน
36
40010041
ไม่เปิดใช้งาน
37
40010042
ไม่เปิดใช้งาน
38
40010043
เปิดใช้งาน
39
40010044
ไม่เปิดใช้งาน
40
40010046
เปิดใช้งาน
41
40010047
เปิดใช้งาน
42
40010048
ไม่เปิดใช้งาน
43
40010049
เปิดใช้งาน
44
40010050
ไม่เปิดใช้งาน
45
40010051
เปิดใช้งาน
46
40010052
ไม่เปิดใช้งาน
47
40010053
ไม่เปิดใช้งาน
48
40010054
ไม่เปิดใช้งาน
49
40010055
เปิดใช้งาน
50
40010056
เปิดใช้งาน
51
40010057
เปิดใช้งาน
52
40010058
เปิดใช้งาน
53
40010060
ไม่เปิดใช้งาน
54
40010061
ไม่เปิดใช้งาน
55
40010062
ไม่เปิดใช้งาน
56
40010063
เปิดใช้งาน
57
40010064
เปิดใช้งาน
58
40010066
เปิดใช้งาน
59
40010067
เปิดใช้งาน
60
40010068
ไม่เปิดใช้งาน
61
40010071
เปิดใช้งาน
62
40010072
เปิดใช้งาน
63
40010073
เปิดใช้งาน
64
40010075
ไม่เปิดใช้งาน
65
40010076
เปิดใช้งาน
66
40010077
เปิดใช้งาน
67
40010078
เปิดใช้งาน
68
40010079
ไม่เปิดใช้งาน
69
40010081
ไม่เปิดใช้งาน
70
40010082
เปิดใช้งาน
71
40010083
เปิดใช้งาน
72
40010084
เปิดใช้งาน
73
40010085
เปิดใช้งาน
74
40010086
เปิดใช้งาน
75
40010087
เปิดใช้งาน
76
40010088
เปิดใช้งาน
77
40010089
เปิดใช้งาน
78
40010090
เปิดใช้งาน
79
40010092
เปิดใช้งาน
80
40010093
เปิดใช้งาน
81
40010094
เปิดใช้งาน
82
40010095
เปิดใช้งาน
83
40010097
เปิดใช้งาน
84
40010098
ไม่เปิดใช้งาน
85
40010099
เปิดใช้งาน
86
40010100
เปิดใช้งาน
87
40010101
เปิดใช้งาน
88
40010102
ไม่เปิดใช้งาน
89
40010103
เปิดใช้งาน
90
40010104
เปิดใช้งาน
91
40010105
ไม่เปิดใช้งาน
92
40010106
เปิดใช้งาน
93
40010107
เปิดใช้งาน
94
40010108
ไม่เปิดใช้งาน
95
40010110
ไม่เปิดใช้งาน
96
40010111
ไม่เปิดใช้งาน
97
40010112
ไม่เปิดใช้งาน
98
40010114
เปิดใช้งาน
99
40010115
เปิดใช้งาน
100
40010116
เปิดใช้งาน
101
40010117
เปิดใช้งาน
102
40010118
เปิดใช้งาน
103
40010119
เปิดใช้งาน
104
40010120
เปิดใช้งาน
105
40010121
ไม่เปิดใช้งาน
106
40010122
ไม่เปิดใช้งาน
107
40010123
ไม่เปิดใช้งาน
108
40010124
เปิดใช้งาน
109
40010125
เปิดใช้งาน
110
40010126
เปิดใช้งาน
111
40010127
เปิดใช้งาน
112
40010128
เปิดใช้งาน
113
40010129
เปิดใช้งาน
114
40010130
เปิดใช้งาน
115
40010132
เปิดใช้งาน
116
40010133
ไม่เปิดใช้งาน
117
40010134
เปิดใช้งาน
118
40010135
เปิดใช้งาน
119
40010136
เปิดใช้งาน
120
40010137
เปิดใช้งาน
121
40010138
เปิดใช้งาน
122
40010139
เปิดใช้งาน
123
40010140
เปิดใช้งาน
124
40010141
เปิดใช้งาน
125
40010142
ไม่เปิดใช้งาน
126
40010143
เปิดใช้งาน
127
40010144
เปิดใช้งาน
128
40010145
เปิดใช้งาน
129
40010146
ไม่เปิดใช้งาน
130
40010148
เปิดใช้งาน
131
40010149
เปิดใช้งาน
132
40010150
เปิดใช้งาน
133
40010151
ไม่เปิดใช้งาน
134
40010152
ไม่เปิดใช้งาน
135
40010153
เปิดใช้งาน
136
40010154
เปิดใช้งาน
137
40010155
ไม่เปิดใช้งาน
138
40010156
ไม่เปิดใช้งาน
139
40010158
เปิดใช้งาน
140
40010159
เปิดใช้งาน
141
40010160
เปิดใช้งาน
142
40010161
เปิดใช้งาน
143
40010162
เปิดใช้งาน
144
40010164
ไม่เปิดใช้งาน
145
40010165
เปิดใช้งาน
146
40010166
เปิดใช้งาน
147
40010167
เปิดใช้งาน
148
40010168
ไม่เปิดใช้งาน
149
40010169
เปิดใช้งาน
150
40010170
เปิดใช้งาน
151
40010171
เปิดใช้งาน
152
40010172
เปิดใช้งาน
153
40010173
เปิดใช้งาน
154
40010174
เปิดใช้งาน
155
40010175
เปิดใช้งาน
156
40010177
เปิดใช้งาน
157
40010178
เปิดใช้งาน