ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
40010001
เปิดใช้งาน
2
40010002
ไม่เปิดใช้งาน
3
40010003
ไม่เปิดใช้งาน
4
40010004
ไม่เปิดใช้งาน
5
40010005
เปิดใช้งาน
6
40010007
เปิดใช้งาน
7
40010008
เปิดใช้งาน
8
40010009
ไม่เปิดใช้งาน
9
40010010
ไม่เปิดใช้งาน
10
40010011
ไม่เปิดใช้งาน
11
40010012
เปิดใช้งาน
12
40010014
ไม่เปิดใช้งาน
13
40010015
ไม่เปิดใช้งาน
14
40010016
ไม่เปิดใช้งาน
15
40010017
ไม่เปิดใช้งาน
16
40010018
ไม่เปิดใช้งาน
17
40010020
เปิดใช้งาน
18
40010021
ไม่เปิดใช้งาน
19
40010022
ไม่เปิดใช้งาน
20
40010024
ไม่เปิดใช้งาน
21
40010025
ไม่เปิดใช้งาน
22
40010026
เปิดใช้งาน
23
40010027
ไม่เปิดใช้งาน
24
40010028
เปิดใช้งาน
25
40010029
ไม่เปิดใช้งาน
26
40010030
ไม่เปิดใช้งาน
27
40010031
ไม่เปิดใช้งาน
28
40010032
เปิดใช้งาน
29
40010033
ไม่เปิดใช้งาน
30
40010034
เปิดใช้งาน
31
40010035
ไม่เปิดใช้งาน
32
40010036
เปิดใช้งาน
33
40010037
ไม่เปิดใช้งาน
34
40010038
ไม่เปิดใช้งาน
35
40010039
ไม่เปิดใช้งาน
36
40010040
ไม่เปิดใช้งาน
37
40010041
ไม่เปิดใช้งาน
38
40010042
ไม่เปิดใช้งาน
39
40010043
ไม่เปิดใช้งาน
40
40010044
ไม่เปิดใช้งาน
41
40010046
ไม่เปิดใช้งาน
42
40010047
ไม่เปิดใช้งาน
43
40010048
ไม่เปิดใช้งาน
44
40010049
ไม่เปิดใช้งาน
45
40010050
ไม่เปิดใช้งาน
46
40010051
ไม่เปิดใช้งาน
47
40010052
ไม่เปิดใช้งาน
48
40010053
ไม่เปิดใช้งาน
49
40010054
ไม่เปิดใช้งาน
50
40010055
เปิดใช้งาน
51
40010056
เปิดใช้งาน
52
40010057
ไม่เปิดใช้งาน
53
40010058
ไม่เปิดใช้งาน
54
40010060
ไม่เปิดใช้งาน
55
40010061
ไม่เปิดใช้งาน
56
40010062
ไม่เปิดใช้งาน
57
40010063
เปิดใช้งาน
58
40010064
เปิดใช้งาน
59
40010066
เปิดใช้งาน
60
40010067
ไม่เปิดใช้งาน
61
40010068
ไม่เปิดใช้งาน
62
40010070
ไม่เปิดใช้งาน
63
40010071
ไม่เปิดใช้งาน
64
40010072
ไม่เปิดใช้งาน
65
40010073
ไม่เปิดใช้งาน
66
40010074
ไม่เปิดใช้งาน
67
40010075
ไม่เปิดใช้งาน
68
40010076
ไม่เปิดใช้งาน
69
40010077
ไม่เปิดใช้งาน
70
40010078
ไม่เปิดใช้งาน
71
40010079
ไม่เปิดใช้งาน
72
40010080
ไม่เปิดใช้งาน
73
40010081
ไม่เปิดใช้งาน
74
40010082
เปิดใช้งาน
75
40010083
เปิดใช้งาน
76
40010084
ไม่เปิดใช้งาน
77
40010085
เปิดใช้งาน
78
40010086
ไม่เปิดใช้งาน
79
40010087
ไม่เปิดใช้งาน
80
40010088
เปิดใช้งาน
81
40010089
ไม่เปิดใช้งาน
82
40010090
ไม่เปิดใช้งาน
83
40010092
ไม่เปิดใช้งาน
84
40010093
เปิดใช้งาน
85
40010094
ไม่เปิดใช้งาน
86
40010095
ไม่เปิดใช้งาน
87
40010097
ไม่เปิดใช้งาน
88
40010098
ไม่เปิดใช้งาน
89
40010099
ไม่เปิดใช้งาน
90
40010100
ไม่เปิดใช้งาน
91
40010101
ไม่เปิดใช้งาน
92
40010102
ไม่เปิดใช้งาน
93
40010103
ไม่เปิดใช้งาน
94
40010104
ไม่เปิดใช้งาน
95
40010105
ไม่เปิดใช้งาน
96
40010106
เปิดใช้งาน
97
40010107
ไม่เปิดใช้งาน
98
40010108
ไม่เปิดใช้งาน
99
40010110
ไม่เปิดใช้งาน
100
40010111
ไม่เปิดใช้งาน
101
40010112
ไม่เปิดใช้งาน
102
40010113
ไม่เปิดใช้งาน
103
40010114
ไม่เปิดใช้งาน
104
40010115
เปิดใช้งาน
105
40010116
เปิดใช้งาน
106
40010117
เปิดใช้งาน
107
40010118
ไม่เปิดใช้งาน
108
40010119
ไม่เปิดใช้งาน
109
40010120
ไม่เปิดใช้งาน
110
40010121
ไม่เปิดใช้งาน
111
40010122
ไม่เปิดใช้งาน
112
40010123
ไม่เปิดใช้งาน
113
40010124
เปิดใช้งาน
114
40010125
ไม่เปิดใช้งาน
115
40010126
เปิดใช้งาน
116
40010127
เปิดใช้งาน
117
40010128
เปิดใช้งาน
118
40010129
ไม่เปิดใช้งาน
119
40010130
ไม่เปิดใช้งาน
120
40010132
ไม่เปิดใช้งาน
121
40010133
ไม่เปิดใช้งาน
122
40010134
ไม่เปิดใช้งาน
123
40010135
ไม่เปิดใช้งาน
124
40010136
ไม่เปิดใช้งาน
125
40010137
ไม่เปิดใช้งาน
126
40010138
ไม่เปิดใช้งาน
127
40010139
ไม่เปิดใช้งาน
128
40010140
ไม่เปิดใช้งาน
129
40010141
ไม่เปิดใช้งาน
130
40010142
เปิดใช้งาน
131
40010143
ไม่เปิดใช้งาน
132
40010144
ไม่เปิดใช้งาน
133
40010145
เปิดใช้งาน
134
40010146
ไม่เปิดใช้งาน
135
40010147
ไม่เปิดใช้งาน
136
40010148
ไม่เปิดใช้งาน
137
40010149
เปิดใช้งาน
138
40010150
ไม่เปิดใช้งาน
139
40010151
ไม่เปิดใช้งาน
140
40010152
ไม่เปิดใช้งาน
141
40010153
ไม่เปิดใช้งาน
142
40010154
ไม่เปิดใช้งาน
143
40010155
ไม่เปิดใช้งาน
144
40010156
ไม่เปิดใช้งาน
145
40010158
เปิดใช้งาน
146
40010159
ไม่เปิดใช้งาน
147
40010160
ไม่เปิดใช้งาน
148
40010161
ไม่เปิดใช้งาน
149
40010162
ไม่เปิดใช้งาน
150
40010164
ไม่เปิดใช้งาน
151
40010165
ไม่เปิดใช้งาน
152
40010166
ไม่เปิดใช้งาน
153
40010167
ไม่เปิดใช้งาน
154
40010168
ไม่เปิดใช้งาน
155
40010169
ไม่เปิดใช้งาน
156
40010170
ไม่เปิดใช้งาน
157
40010171
ไม่เปิดใช้งาน
158
40010172
เปิดใช้งาน
159
40010173
เปิดใช้งาน
160
40010174
ไม่เปิดใช้งาน
161
40010175
ไม่เปิดใช้งาน
162
40010177
ไม่เปิดใช้งาน
163
40010178
เปิดใช้งาน