ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
40020001
เปิดใช้งาน
2
40020002
เปิดใช้งาน
3
40020003
เปิดใช้งาน
4
40020004
เปิดใช้งาน
5
40020005
เปิดใช้งาน
6
40020006
เปิดใช้งาน
7
40020007
เปิดใช้งาน
8
40020008
เปิดใช้งาน
9
40020009
เปิดใช้งาน
10
40020010
เปิดใช้งาน
11
40020011
เปิดใช้งาน
12
40020012
เปิดใช้งาน
13
40020013
เปิดใช้งาน
14
40020014
เปิดใช้งาน
15
40020015
เปิดใช้งาน
16
40020016
เปิดใช้งาน
17
40020017
เปิดใช้งาน
18
40020018
เปิดใช้งาน
19
40020019
เปิดใช้งาน
20
40020020
เปิดใช้งาน
21
40020021
เปิดใช้งาน
22
40020022
เปิดใช้งาน
23
40020023
เปิดใช้งาน
24
40020024
เปิดใช้งาน
25
40020025
เปิดใช้งาน
26
40020026
เปิดใช้งาน
27
40020027
เปิดใช้งาน
28
40020028
เปิดใช้งาน
29
40020029
เปิดใช้งาน
30
40020030
เปิดใช้งาน
31
40020031
เปิดใช้งาน
32
40020032
เปิดใช้งาน
33
40020033
เปิดใช้งาน
34
40020034
เปิดใช้งาน
35
40020035
เปิดใช้งาน
36
40020036
เปิดใช้งาน
37
40020037
เปิดใช้งาน
38
40020038
เปิดใช้งาน
39
40020039
เปิดใช้งาน
40
40020040
เปิดใช้งาน
41
40020041
เปิดใช้งาน
42
40020042
เปิดใช้งาน
43
40020043
เปิดใช้งาน
44
40020044
เปิดใช้งาน
45
40020045
เปิดใช้งาน
46
40020046
เปิดใช้งาน
47
40020047
เปิดใช้งาน
48
40020048
เปิดใช้งาน
49
40020049
เปิดใช้งาน
50
40020050
เปิดใช้งาน
51
40020051
เปิดใช้งาน
52
40020052
เปิดใช้งาน
53
40020053
เปิดใช้งาน
54
40020054
เปิดใช้งาน
55
40020055
เปิดใช้งาน
56
40020056
เปิดใช้งาน
57
40020057
เปิดใช้งาน
58
40020058
เปิดใช้งาน
59
40020059
เปิดใช้งาน
60
40020060
เปิดใช้งาน
61
40020061
เปิดใช้งาน
62
40020062
เปิดใช้งาน
63
40020063
เปิดใช้งาน
64
40020064
เปิดใช้งาน
65
40020065
เปิดใช้งาน
66
40020066
เปิดใช้งาน
67
40020067
เปิดใช้งาน
68
40020068
เปิดใช้งาน
69
40020069
เปิดใช้งาน
70
40020070
เปิดใช้งาน
71
40020071
เปิดใช้งาน
72
40020072
เปิดใช้งาน
73
40020073
เปิดใช้งาน
74
40020074
เปิดใช้งาน
75
40020075
เปิดใช้งาน
76
40020076
เปิดใช้งาน
77
40020079
เปิดใช้งาน
78
40020080
เปิดใช้งาน
79
40020081
เปิดใช้งาน
80
40020082
เปิดใช้งาน
81
40020083
เปิดใช้งาน
82
40020084
เปิดใช้งาน
83
40020085
เปิดใช้งาน
84
40020086
เปิดใช้งาน
85
40020087
เปิดใช้งาน
86
40020088
เปิดใช้งาน
87
40020089
เปิดใช้งาน
88
40020090
เปิดใช้งาน
89
40020091
เปิดใช้งาน
90
40020092
เปิดใช้งาน
91
40020093
เปิดใช้งาน
92
40020094
เปิดใช้งาน
93
40020095
เปิดใช้งาน
94
40020096
เปิดใช้งาน
95
40020097
เปิดใช้งาน
96
40020098
เปิดใช้งาน
97
40020099
เปิดใช้งาน
98
40020100
เปิดใช้งาน
99
40020101
เปิดใช้งาน
100
40020102
เปิดใช้งาน
101
40020103
เปิดใช้งาน
102
40020104
เปิดใช้งาน
103
40020105
เปิดใช้งาน
104
40020106
เปิดใช้งาน
105
40020107
เปิดใช้งาน
106
40020108
เปิดใช้งาน
107
40020109
เปิดใช้งาน
108
40020110
ไม่เปิดใช้งาน
109
40020111
เปิดใช้งาน
110
40020112
เปิดใช้งาน
111
40020113
เปิดใช้งาน
112
40020114
ไม่เปิดใช้งาน
113
40020115
ไม่เปิดใช้งาน
114
40020116
ไม่เปิดใช้งาน
115
40020117
เปิดใช้งาน
116
40020118
เปิดใช้งาน
117
40020119
ไม่เปิดใช้งาน
118
40020120
เปิดใช้งาน
119
40020121
เปิดใช้งาน
120
40020122
เปิดใช้งาน
121
40020123
เปิดใช้งาน
122
40020124
เปิดใช้งาน
123
40020125
ไม่เปิดใช้งาน
124
40020126
เปิดใช้งาน
125
40020127
ไม่เปิดใช้งาน
126
40020128
เปิดใช้งาน
127
40020129
เปิดใช้งาน
128
40020130
เปิดใช้งาน
129
40020131
ไม่เปิดใช้งาน
130
40020132
ไม่เปิดใช้งาน
131
40020133
ไม่เปิดใช้งาน
132
40020134
ไม่เปิดใช้งาน
133
40020135
เปิดใช้งาน
134
40020136
ไม่เปิดใช้งาน
135
40020137
เปิดใช้งาน
136
40020138
เปิดใช้งาน
137
40020139
เปิดใช้งาน
138
40020140
เปิดใช้งาน
139
40020141
เปิดใช้งาน
140
40020143
เปิดใช้งาน
141
40020144
เปิดใช้งาน
142
40020145
เปิดใช้งาน
143
40020146
ไม่เปิดใช้งาน
144
40020147
เปิดใช้งาน
145
40020148
เปิดใช้งาน
146
40020149
เปิดใช้งาน
147
40020150
ไม่เปิดใช้งาน
148
40020151
ไม่เปิดใช้งาน
149
40020152
เปิดใช้งาน
150
40020153
ไม่เปิดใช้งาน
151
40020154
ไม่เปิดใช้งาน
152
40020155
เปิดใช้งาน
153
40020156
เปิดใช้งาน
154
40020157
ไม่เปิดใช้งาน
155
40020158
เปิดใช้งาน
156
40020159
เปิดใช้งาน
157
40020160
เปิดใช้งาน
158
40020161
ไม่เปิดใช้งาน
159
40020162
เปิดใช้งาน
160
40020163
เปิดใช้งาน
161
40020164
ไม่เปิดใช้งาน
162
40020165
เปิดใช้งาน
163
40020166
เปิดใช้งาน
164
40020167
ไม่เปิดใช้งาน
165
40020168
เปิดใช้งาน
166
40020169
เปิดใช้งาน
167
40020170
ไม่เปิดใช้งาน
168
40020171
เปิดใช้งาน
169
40020172
เปิดใช้งาน
170
40020173
เปิดใช้งาน
171
40020174
เปิดใช้งาน
172
40020175
เปิดใช้งาน
173
40020176
เปิดใช้งาน
174
40020177
ไม่เปิดใช้งาน
175
40020178
ไม่เปิดใช้งาน
176
40020179
ไม่เปิดใช้งาน
177
40020180
เปิดใช้งาน
178
40020181
เปิดใช้งาน
179
40020182
เปิดใช้งาน
180
40020183
เปิดใช้งาน
181
40020184
เปิดใช้งาน
182
40020185
เปิดใช้งาน
183
40020186
ไม่เปิดใช้งาน
184
40020187
เปิดใช้งาน
185
40020188
เปิดใช้งาน
186
40020189
เปิดใช้งาน
187
40020190
ไม่เปิดใช้งาน
188
40020191
ไม่เปิดใช้งาน
189
40020192
เปิดใช้งาน
190
40020193
เปิดใช้งาน
191
40020194
ไม่เปิดใช้งาน
192
40020195
เปิดใช้งาน
193
40020196
ไม่เปิดใช้งาน
194
40020197
เปิดใช้งาน
195
40020198
เปิดใช้งาน
196
40020199
ไม่เปิดใช้งาน
197
40020200
เปิดใช้งาน
198
40020201
ไม่เปิดใช้งาน
199
40020202
เปิดใช้งาน
200
40020203
ไม่เปิดใช้งาน
201
40020204
เปิดใช้งาน
202
40020205
เปิดใช้งาน
203
40020206
เปิดใช้งาน
204
40020207
เปิดใช้งาน
205
40020208
เปิดใช้งาน
206
40020209
เปิดใช้งาน
207
40020210
เปิดใช้งาน
208
40020211
เปิดใช้งาน