ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
40030001
เปิดใช้งาน
2
40030002
ไม่เปิดใช้งาน
3
40030003
ไม่เปิดใช้งาน
4
40030005
เปิดใช้งาน
5
40030006
ไม่เปิดใช้งาน
6
40030007
ไม่เปิดใช้งาน
7
40030008
ไม่เปิดใช้งาน
8
40030009
ไม่เปิดใช้งาน
9
40030010
ไม่เปิดใช้งาน
10
40030011
ไม่เปิดใช้งาน
11
40030012
ไม่เปิดใช้งาน
12
40030013
ไม่เปิดใช้งาน
13
40030014
ไม่เปิดใช้งาน
14
40030015
ไม่เปิดใช้งาน
15
40030016
เปิดใช้งาน
16
40030017
ไม่เปิดใช้งาน
17
40030018
ไม่เปิดใช้งาน
18
40030019
ไม่เปิดใช้งาน
19
40030020
เปิดใช้งาน
20
40030021
ไม่เปิดใช้งาน
21
40030022
ไม่เปิดใช้งาน
22
40030023
ไม่เปิดใช้งาน
23
40030024
ไม่เปิดใช้งาน
24
40030025
เปิดใช้งาน
25
40030026
เปิดใช้งาน
26
40030027
เปิดใช้งาน
27
40030028
เปิดใช้งาน
28
40030029
ไม่เปิดใช้งาน
29
40030030
เปิดใช้งาน
30
40030031
ไม่เปิดใช้งาน
31
40030032
ไม่เปิดใช้งาน
32
40030033
เปิดใช้งาน
33
40030034
เปิดใช้งาน
34
40030035
ไม่เปิดใช้งาน
35
40030036
ไม่เปิดใช้งาน
36
40030037
ไม่เปิดใช้งาน
37
40030038
ไม่เปิดใช้งาน
38
40030039
เปิดใช้งาน
39
40030040
เปิดใช้งาน
40
40030041
ไม่เปิดใช้งาน
41
40030043
ไม่เปิดใช้งาน
42
40030044
ไม่เปิดใช้งาน
43
40030045
เปิดใช้งาน
44
40030046
ไม่เปิดใช้งาน
45
40030047
ไม่เปิดใช้งาน
46
40030048
ไม่เปิดใช้งาน
47
40030049
เปิดใช้งาน
48
40030050
ไม่เปิดใช้งาน
49
40030051
เปิดใช้งาน
50
40030052
เปิดใช้งาน
51
40030053
ไม่เปิดใช้งาน
52
40030055
เปิดใช้งาน
53
40030057
ไม่เปิดใช้งาน
54
40030058
ไม่เปิดใช้งาน
55
40030059
ไม่เปิดใช้งาน
56
40030060
เปิดใช้งาน
57
40030061
เปิดใช้งาน
58
40030062
เปิดใช้งาน
59
40030063
ไม่เปิดใช้งาน
60
40030064
เปิดใช้งาน
61
40030065
เปิดใช้งาน
62
40030066
ไม่เปิดใช้งาน
63
40030068
ไม่เปิดใช้งาน
64
40030070
ไม่เปิดใช้งาน
65
40030071
ไม่เปิดใช้งาน
66
40030072
ไม่เปิดใช้งาน
67
40030073
ไม่เปิดใช้งาน
68
40030074
ไม่เปิดใช้งาน
69
40030075
เปิดใช้งาน
70
40030076
ไม่เปิดใช้งาน
71
40030077
ไม่เปิดใช้งาน
72
40030078
ไม่เปิดใช้งาน
73
40030079
เปิดใช้งาน
74
40030080
เปิดใช้งาน
75
40030081
เปิดใช้งาน
76
40030082
ไม่เปิดใช้งาน
77
40030084
เปิดใช้งาน
78
40030085
เปิดใช้งาน
79
40030086
เปิดใช้งาน
80
40030087
ไม่เปิดใช้งาน
81
40030088
ไม่เปิดใช้งาน
82
40030089
เปิดใช้งาน
83
40030092
เปิดใช้งาน
84
40030093
ไม่เปิดใช้งาน
85
40030094
ไม่เปิดใช้งาน
86
40030095
ไม่เปิดใช้งาน
87
40030096
ไม่เปิดใช้งาน
88
40030097
ไม่เปิดใช้งาน
89
40030098
ไม่เปิดใช้งาน
90
40030099
ไม่เปิดใช้งาน
91
40030102
เปิดใช้งาน
92
40030103
ไม่เปิดใช้งาน
93
40030104
เปิดใช้งาน
94
40030106
ไม่เปิดใช้งาน
95
40030108
เปิดใช้งาน
96
40030109
เปิดใช้งาน
97
40030110
ไม่เปิดใช้งาน
98
40030111
ไม่เปิดใช้งาน
99
40030112
ไม่เปิดใช้งาน
100
40030113
ไม่เปิดใช้งาน
101
40030114
เปิดใช้งาน
102
40030115
เปิดใช้งาน
103
40030116
ไม่เปิดใช้งาน
104
40030117
ไม่เปิดใช้งาน
105
40030118
ไม่เปิดใช้งาน
106
40030120
ไม่เปิดใช้งาน
107
40030121
เปิดใช้งาน
108
40030122
เปิดใช้งาน
109
40030123
ไม่เปิดใช้งาน
110
40030124
ไม่เปิดใช้งาน
111
40030125
เปิดใช้งาน
112
40030126
เปิดใช้งาน
113
40030127
เปิดใช้งาน
114
40030128
เปิดใช้งาน
115
40030130
เปิดใช้งาน
116
40030131
ไม่เปิดใช้งาน
117
40030133
ไม่เปิดใช้งาน
118
40030134
ไม่เปิดใช้งาน
119
40030135
เปิดใช้งาน
120
40030136
ไม่เปิดใช้งาน
121
40030137
เปิดใช้งาน
122
40030138
ไม่เปิดใช้งาน
123
40030140
เปิดใช้งาน
124
40030141
ไม่เปิดใช้งาน
125
40030142
ไม่เปิดใช้งาน
126
40030143
ไม่เปิดใช้งาน
127
40030144
เปิดใช้งาน
128
40030145
ไม่เปิดใช้งาน
129
40030146
ไม่เปิดใช้งาน
130
40030147
ไม่เปิดใช้งาน
131
40030148
ไม่เปิดใช้งาน
132
40030150
ไม่เปิดใช้งาน
133
40030151
ไม่เปิดใช้งาน
134
40030152
ไม่เปิดใช้งาน
135
40030153
ไม่เปิดใช้งาน
136
40030154
ไม่เปิดใช้งาน
137
40030155
ไม่เปิดใช้งาน
138
40030156
ไม่เปิดใช้งาน
139
40030157
ไม่เปิดใช้งาน
140
40030158
เปิดใช้งาน
141
40030159
เปิดใช้งาน
142
40030161
ไม่เปิดใช้งาน
143
40030162
เปิดใช้งาน
144
40030163
ไม่เปิดใช้งาน
145
40030164
เปิดใช้งาน
146
40030165
ไม่เปิดใช้งาน
147
40030167
เปิดใช้งาน
148
40030168
เปิดใช้งาน
149
40030169
ไม่เปิดใช้งาน
150
40030170
ไม่เปิดใช้งาน
151
40030171
เปิดใช้งาน
152
40030172
ไม่เปิดใช้งาน
153
40030173
เปิดใช้งาน
154
40030174
เปิดใช้งาน
155
40030175
เปิดใช้งาน
156
40030176
เปิดใช้งาน
157
40030177
เปิดใช้งาน
158
40030178
ไม่เปิดใช้งาน
159
40030179
ไม่เปิดใช้งาน
160
40030180
ไม่เปิดใช้งาน
161
40030181
ไม่เปิดใช้งาน
162
40030183
ไม่เปิดใช้งาน
163
40030184
ไม่เปิดใช้งาน
164
40030185
ไม่เปิดใช้งาน
165
40030186
เปิดใช้งาน
166
40030187
เปิดใช้งาน
167
40030188
ไม่เปิดใช้งาน
168
40030189
ไม่เปิดใช้งาน
169
40030190
เปิดใช้งาน
170
40030191
ไม่เปิดใช้งาน
171
40030192
เปิดใช้งาน
172
40030193
ไม่เปิดใช้งาน
173
40030194
ไม่เปิดใช้งาน
174
40030195
เปิดใช้งาน
175
40030196
ไม่เปิดใช้งาน
176
40030197
ไม่เปิดใช้งาน
177
40030198
ไม่เปิดใช้งาน
178
40030199
เปิดใช้งาน
179
40030200
ไม่เปิดใช้งาน
180
40030201
ไม่เปิดใช้งาน
181
40030202
ไม่เปิดใช้งาน
182
40030203
ไม่เปิดใช้งาน
183
40030204
เปิดใช้งาน
184
40030205
ไม่เปิดใช้งาน
185
40030206
ไม่เปิดใช้งาน
186
40030207
เปิดใช้งาน