ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
40040001
เปิดใช้งาน
2
40040002
เปิดใช้งาน
3
40040003
เปิดใช้งาน
4
40040004
เปิดใช้งาน
5
40040006
ไม่เปิดใช้งาน
6
40040007
เปิดใช้งาน
7
40040008
เปิดใช้งาน
8
40040009
เปิดใช้งาน
9
40040011
ไม่เปิดใช้งาน
10
40040012
เปิดใช้งาน
11
40040013
ไม่เปิดใช้งาน
12
40040014
ไม่เปิดใช้งาน
13
40040015
เปิดใช้งาน
14
40040016
ไม่เปิดใช้งาน
15
40040017
เปิดใช้งาน
16
40040019
ไม่เปิดใช้งาน
17
40040020
ไม่เปิดใช้งาน
18
40040021
ไม่เปิดใช้งาน
19
40040022
ไม่เปิดใช้งาน
20
40040023
เปิดใช้งาน
21
40040024
ไม่เปิดใช้งาน
22
40040025
ไม่เปิดใช้งาน
23
40040026
ไม่เปิดใช้งาน
24
40040027
เปิดใช้งาน
25
40040028
ไม่เปิดใช้งาน
26
40040029
ไม่เปิดใช้งาน
27
40040030
เปิดใช้งาน
28
40040031
เปิดใช้งาน
29
40040032
เปิดใช้งาน
30
40040033
ไม่เปิดใช้งาน
31
40040034
เปิดใช้งาน
32
40040035
ไม่เปิดใช้งาน
33
40040036
ไม่เปิดใช้งาน
34
40040037
ไม่เปิดใช้งาน
35
40040038
เปิดใช้งาน
36
40040039
ไม่เปิดใช้งาน
37
40040040
ไม่เปิดใช้งาน
38
40040041
เปิดใช้งาน
39
40040042
เปิดใช้งาน
40
40040043
ไม่เปิดใช้งาน
41
40040044
ไม่เปิดใช้งาน
42
40040045
ไม่เปิดใช้งาน
43
40040046
ไม่เปิดใช้งาน
44
40040047
ไม่เปิดใช้งาน
45
40040049
เปิดใช้งาน
46
40040051
ไม่เปิดใช้งาน
47
40040052
เปิดใช้งาน
48
40040054
เปิดใช้งาน
49
40040055
ไม่เปิดใช้งาน
50
40040056
ไม่เปิดใช้งาน
51
40040057
ไม่เปิดใช้งาน
52
40040059
ไม่เปิดใช้งาน
53
40040060
เปิดใช้งาน
54
40040061
เปิดใช้งาน
55
40040062
ไม่เปิดใช้งาน
56
40040063
ไม่เปิดใช้งาน
57
40040064
เปิดใช้งาน
58
40040065
ไม่เปิดใช้งาน
59
40040066
ไม่เปิดใช้งาน
60
40040067
ไม่เปิดใช้งาน
61
40040069
ไม่เปิดใช้งาน
62
40040070
เปิดใช้งาน
63
40040071
เปิดใช้งาน
64
40040072
ไม่เปิดใช้งาน
65
40040073
เปิดใช้งาน
66
40040074
เปิดใช้งาน
67
40040075
ไม่เปิดใช้งาน
68
40040076
ไม่เปิดใช้งาน
69
40040077
เปิดใช้งาน
70
40040078
เปิดใช้งาน
71
40040079
ไม่เปิดใช้งาน
72
40040080
ไม่เปิดใช้งาน
73
40040081
เปิดใช้งาน
74
40040082
เปิดใช้งาน
75
40040083
เปิดใช้งาน
76
40040084
เปิดใช้งาน
77
40040085
เปิดใช้งาน
78
40040086
ไม่เปิดใช้งาน
79
40040087
เปิดใช้งาน
80
40040088
ไม่เปิดใช้งาน
81
40040089
เปิดใช้งาน
82
40040090
เปิดใช้งาน
83
40040091
เปิดใช้งาน
84
40040092
เปิดใช้งาน
85
40040093
เปิดใช้งาน
86
40040094
เปิดใช้งาน
87
40040095
เปิดใช้งาน
88
40040096
ไม่เปิดใช้งาน
89
40040097
เปิดใช้งาน
90
40040098
ไม่เปิดใช้งาน
91
40040099
ไม่เปิดใช้งาน
92
40040100
ไม่เปิดใช้งาน
93
40040101
เปิดใช้งาน
94
40040102
ไม่เปิดใช้งาน
95
40040103
ไม่เปิดใช้งาน
96
40040104
ไม่เปิดใช้งาน
97
40040105
เปิดใช้งาน
98
40040106
ไม่เปิดใช้งาน
99
40040107
เปิดใช้งาน
100
40040109
ไม่เปิดใช้งาน
101
40040110
เปิดใช้งาน
102
40040111
เปิดใช้งาน
103
40040112
ไม่เปิดใช้งาน
104
40040113
ไม่เปิดใช้งาน
105
40040114
ไม่เปิดใช้งาน
106
40040115
ไม่เปิดใช้งาน
107
40040116
เปิดใช้งาน
108
40040117
ไม่เปิดใช้งาน
109
40040118
ไม่เปิดใช้งาน
110
40040119
ไม่เปิดใช้งาน
111
40040120
ไม่เปิดใช้งาน
112
40040121
ไม่เปิดใช้งาน
113
40040122
ไม่เปิดใช้งาน
114
40040124
เปิดใช้งาน
115
40040125
ไม่เปิดใช้งาน
116
40040126
เปิดใช้งาน
117
40040127
ไม่เปิดใช้งาน
118
40040128
ไม่เปิดใช้งาน
119
40040129
ไม่เปิดใช้งาน
120
40040130
เปิดใช้งาน
121
40040131
ไม่เปิดใช้งาน
122
40040132
ไม่เปิดใช้งาน
123
40040133
ไม่เปิดใช้งาน
124
40040134
เปิดใช้งาน
125
40040135
ไม่เปิดใช้งาน
126
40040136
ไม่เปิดใช้งาน
127
40040137
เปิดใช้งาน
128
40040138
เปิดใช้งาน
129
40040139
เปิดใช้งาน
130
40040140
ไม่เปิดใช้งาน
131
40040141
ไม่เปิดใช้งาน
132
40040142
ไม่เปิดใช้งาน
133
40040143
ไม่เปิดใช้งาน
134
40040144
เปิดใช้งาน
135
40040145
ไม่เปิดใช้งาน
136
40040146
ไม่เปิดใช้งาน
137
40040147
ไม่เปิดใช้งาน
138
40040148
ไม่เปิดใช้งาน
139
40040149
เปิดใช้งาน
140
40040150
เปิดใช้งาน
141
40040151
ไม่เปิดใช้งาน
142
40040152
ไม่เปิดใช้งาน
143
40040153
ไม่เปิดใช้งาน
144
40040154
ไม่เปิดใช้งาน
145
40040155
ไม่เปิดใช้งาน
146
40040156
เปิดใช้งาน
147
40040157
เปิดใช้งาน
148
40040158
ไม่เปิดใช้งาน
149
40040159
เปิดใช้งาน
150
40040160
เปิดใช้งาน
151
40040161
ไม่เปิดใช้งาน
152
40040162
ไม่เปิดใช้งาน
153
40040163
ไม่เปิดใช้งาน
154
40040164
เปิดใช้งาน
155
40040165
ไม่เปิดใช้งาน
156
40040166
ไม่เปิดใช้งาน
157
40040167
ไม่เปิดใช้งาน
158
40040168
เปิดใช้งาน
159
40040169
ไม่เปิดใช้งาน
160
40040170
ไม่เปิดใช้งาน
161
40040171
เปิดใช้งาน
162
40040173
ไม่เปิดใช้งาน
163
40040174
ไม่เปิดใช้งาน
164
40040175
ไม่เปิดใช้งาน
165
40040176
ไม่เปิดใช้งาน
166
40040177
ไม่เปิดใช้งาน
167
40040178
ไม่เปิดใช้งาน
168
40040179
ไม่เปิดใช้งาน
169
40040180
ไม่เปิดใช้งาน
170
40040181
เปิดใช้งาน
171
40040182
เปิดใช้งาน
172
40040183
ไม่เปิดใช้งาน
173
40040184
ไม่เปิดใช้งาน
174
40040185
ไม่เปิดใช้งาน
175
40040186
ไม่เปิดใช้งาน