ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
40050001
ไม่เปิดใช้งาน
2
40050002
ไม่เปิดใช้งาน
3
40050003
ไม่เปิดใช้งาน
4
40050004
ไม่เปิดใช้งาน
5
40050005
ไม่เปิดใช้งาน
6
40050006
เปิดใช้งาน
7
40050007
เปิดใช้งาน
8
40050008
ไม่เปิดใช้งาน
9
40050009
เปิดใช้งาน
10
40050010
เปิดใช้งาน
11
40050012
ไม่เปิดใช้งาน
12
40050013
เปิดใช้งาน
13
40050014
ไม่เปิดใช้งาน
14
40050015
เปิดใช้งาน
15
40050016
เปิดใช้งาน
16
40050017
ไม่เปิดใช้งาน
17
40050018
เปิดใช้งาน
18
40050019
เปิดใช้งาน
19
40050020
ไม่เปิดใช้งาน
20
40050021
เปิดใช้งาน
21
40050022
เปิดใช้งาน
22
40050023
เปิดใช้งาน
23
40050024
ไม่เปิดใช้งาน
24
40050025
ไม่เปิดใช้งาน
25
40050026
เปิดใช้งาน
26
40050027
เปิดใช้งาน
27
40050029
เปิดใช้งาน
28
40050030
เปิดใช้งาน
29
40050031
เปิดใช้งาน
30
40050032
ไม่เปิดใช้งาน
31
40050033
เปิดใช้งาน
32
40050034
ไม่เปิดใช้งาน
33
40050035
เปิดใช้งาน
34
40050036
เปิดใช้งาน
35
40050037
เปิดใช้งาน
36
40050038
เปิดใช้งาน
37
40050039
ไม่เปิดใช้งาน
38
40050040
เปิดใช้งาน
39
40050041
เปิดใช้งาน
40
40050043
เปิดใช้งาน
41
40050044
เปิดใช้งาน
42
40050045
เปิดใช้งาน
43
40050046
ไม่เปิดใช้งาน
44
40050047
ไม่เปิดใช้งาน
45
40050048
ไม่เปิดใช้งาน
46
40050049
เปิดใช้งาน
47
40050050
เปิดใช้งาน
48
40050051
ไม่เปิดใช้งาน
49
40050052
ไม่เปิดใช้งาน
50
40050053
เปิดใช้งาน
51
40050054
ไม่เปิดใช้งาน
52
40050055
ไม่เปิดใช้งาน
53
40050056
ไม่เปิดใช้งาน
54
40050057
ไม่เปิดใช้งาน
55
40050058
ไม่เปิดใช้งาน
56
40050059
ไม่เปิดใช้งาน
57
40050060
ไม่เปิดใช้งาน
58
40050061
ไม่เปิดใช้งาน
59
40050062
ไม่เปิดใช้งาน
60
40050063
เปิดใช้งาน
61
40050064
เปิดใช้งาน
62
40050065
ไม่เปิดใช้งาน
63
40050066
เปิดใช้งาน
64
40050067
เปิดใช้งาน
65
40050068
ไม่เปิดใช้งาน
66
40050069
เปิดใช้งาน
67
40050070
เปิดใช้งาน
68
40050071
เปิดใช้งาน
69
40050072
ไม่เปิดใช้งาน
70
40050073
ไม่เปิดใช้งาน
71
40050074
เปิดใช้งาน
72
40050076
ไม่เปิดใช้งาน
73
40050077
ไม่เปิดใช้งาน
74
40050078
ไม่เปิดใช้งาน
75
40050082
ไม่เปิดใช้งาน
76
40050083
ไม่เปิดใช้งาน
77
40050084
ไม่เปิดใช้งาน
78
40050085
ไม่เปิดใช้งาน
79
40050086
เปิดใช้งาน
80
40050087
ไม่เปิดใช้งาน
81
40050088
ไม่เปิดใช้งาน
82
40050089
ไม่เปิดใช้งาน
83
40050090
เปิดใช้งาน
84
40050091
เปิดใช้งาน
85
40050092
ไม่เปิดใช้งาน
86
40050093
เปิดใช้งาน
87
40050094
ไม่เปิดใช้งาน
88
40050095
เปิดใช้งาน
89
40050096
เปิดใช้งาน
90
40050098
ไม่เปิดใช้งาน
91
40050099
เปิดใช้งาน
92
40050100
เปิดใช้งาน
93
40050101
ไม่เปิดใช้งาน
94
40050102
เปิดใช้งาน
95
40050103
เปิดใช้งาน
96
40050104
ไม่เปิดใช้งาน
97
40050105
ไม่เปิดใช้งาน
98
40050106
เปิดใช้งาน
99
40050107
เปิดใช้งาน
100
40050108
เปิดใช้งาน
101
40050109
ไม่เปิดใช้งาน
102
40050110
ไม่เปิดใช้งาน
103
40050111
ไม่เปิดใช้งาน
104
40050112
ไม่เปิดใช้งาน
105
40050113
ไม่เปิดใช้งาน
106
40050114
ไม่เปิดใช้งาน
107
40050115
เปิดใช้งาน
108
40050116
เปิดใช้งาน
109
40050117
ไม่เปิดใช้งาน
110
40050119
เปิดใช้งาน
111
40050120
เปิดใช้งาน
112
40050121
ไม่เปิดใช้งาน
113
40050122
เปิดใช้งาน
114
40050123
เปิดใช้งาน
115
40050124
เปิดใช้งาน
116
40050125
เปิดใช้งาน
117
40050126
ไม่เปิดใช้งาน
118
40050127
ไม่เปิดใช้งาน
119
40050128
ไม่เปิดใช้งาน
120
40050129
ไม่เปิดใช้งาน
121
40050130
ไม่เปิดใช้งาน
122
40050131
เปิดใช้งาน
123
40050132
เปิดใช้งาน
124
40050134
เปิดใช้งาน
125
40050135
เปิดใช้งาน
126
40050136
ไม่เปิดใช้งาน
127
40050137
เปิดใช้งาน
128
40050138
เปิดใช้งาน
129
40050139
ไม่เปิดใช้งาน
130
40050140
เปิดใช้งาน
131
40050141
ไม่เปิดใช้งาน
132
40050142
เปิดใช้งาน
133
40050143
ไม่เปิดใช้งาน
134
40050144
ไม่เปิดใช้งาน
135
40050145
ไม่เปิดใช้งาน
136
40050146
ไม่เปิดใช้งาน
137
40050148
เปิดใช้งาน
138
40050149
ไม่เปิดใช้งาน
139
40050150
เปิดใช้งาน
140
40050151
ไม่เปิดใช้งาน
141
40050152
เปิดใช้งาน
142
40050153
เปิดใช้งาน
143
40050154
ไม่เปิดใช้งาน
144
40050155
เปิดใช้งาน
145
40050156
เปิดใช้งาน
146
40050157
เปิดใช้งาน
147
40050159
ไม่เปิดใช้งาน
148
40050160
ไม่เปิดใช้งาน
149
40050161
ไม่เปิดใช้งาน
150
40050162
เปิดใช้งาน
151
40050163
ไม่เปิดใช้งาน
152
40050164
ไม่เปิดใช้งาน
153
40050165
ไม่เปิดใช้งาน
154
40050166
ไม่เปิดใช้งาน
155
40050168
เปิดใช้งาน
156
40050169
ไม่เปิดใช้งาน
157
40050170
เปิดใช้งาน
158
40050171
เปิดใช้งาน
159
40050172
เปิดใช้งาน
160
40050173
ไม่เปิดใช้งาน
161
40050175
ไม่เปิดใช้งาน
162
40050176
ไม่เปิดใช้งาน
163
40050177
ไม่เปิดใช้งาน
164
40050179
ไม่เปิดใช้งาน
165
40050180
เปิดใช้งาน
166
40050182
เปิดใช้งาน
167
40050183
ไม่เปิดใช้งาน
168
40050184
เปิดใช้งาน
169
40050185
ไม่เปิดใช้งาน
170
40050186
เปิดใช้งาน
171
40050187
เปิดใช้งาน
172
40050188
เปิดใช้งาน
173
40050189
เปิดใช้งาน
174
40050190
เปิดใช้งาน
175
40050192
เปิดใช้งาน
176
40050193
ไม่เปิดใช้งาน
177
40050194
ไม่เปิดใช้งาน
178
40050195
ไม่เปิดใช้งาน
179
40050196
ไม่เปิดใช้งาน
180
40050197
เปิดใช้งาน
181
40050198
เปิดใช้งาน
182
40050199
เปิดใช้งาน
183
40050200
ไม่เปิดใช้งาน
184
40050201
เปิดใช้งาน
185
40050202
เปิดใช้งาน
186
40050203
เปิดใช้งาน
187
40050205
ไม่เปิดใช้งาน
188
40050206
เปิดใช้งาน
189
40050208
ไม่เปิดใช้งาน
190
40050209
เปิดใช้งาน
191
40050210
ไม่เปิดใช้งาน
192
40050211
เปิดใช้งาน
193
40050212
เปิดใช้งาน
194
40050213
ไม่เปิดใช้งาน
195
40050214
เปิดใช้งาน
196
40050215
ไม่เปิดใช้งาน
197
40050216
เปิดใช้งาน
198
40050218
ไม่เปิดใช้งาน
199
40050219
ไม่เปิดใช้งาน
200
40050220
ไม่เปิดใช้งาน
201
40050221
เปิดใช้งาน
202
40050222
ไม่เปิดใช้งาน
203
40050223
เปิดใช้งาน
204
40050224
ไม่เปิดใช้งาน
205
40050225
เปิดใช้งาน
206
40050226
เปิดใช้งาน
207
40050227
ไม่เปิดใช้งาน
208
40050228
เปิดใช้งาน
209
40050229
ไม่เปิดใช้งาน
210
40050230
เปิดใช้งาน
211
40050231
ไม่เปิดใช้งาน
212
40050232
เปิดใช้งาน
213
40050233
เปิดใช้งาน
214
40050234
ไม่เปิดใช้งาน
215
40050235
เปิดใช้งาน
216
40050236
ไม่เปิดใช้งาน
217
40050237
ไม่เปิดใช้งาน
218
40050238
ไม่เปิดใช้งาน
219
40050239
เปิดใช้งาน
220
40050240
เปิดใช้งาน
221
40050241
ไม่เปิดใช้งาน
222
40050242
ไม่เปิดใช้งาน
223
40050244
ไม่เปิดใช้งาน
224
40050245
เปิดใช้งาน
225
40050248
เปิดใช้งาน
226
40050249
เปิดใช้งาน
227
40050250
เปิดใช้งาน
228
40050251
ไม่เปิดใช้งาน
229
40050252
ไม่เปิดใช้งาน
230
40050253
ไม่เปิดใช้งาน
231
40050254
เปิดใช้งาน
232
40050255
ไม่เปิดใช้งาน
233
40050256
ไม่เปิดใช้งาน
234
40050257
ไม่เปิดใช้งาน
235
40050258
เปิดใช้งาน
236
40050259
ไม่เปิดใช้งาน
237
40050260
เปิดใช้งาน
238
40050261
เปิดใช้งาน
239
40050262
เปิดใช้งาน
240
40050263
เปิดใช้งาน
241
40050264
เปิดใช้งาน
242
40050265
เปิดใช้งาน
243
40050266
เปิดใช้งาน
244
40050267
ไม่เปิดใช้งาน
245
40050268
เปิดใช้งาน
246
40050269
เปิดใช้งาน
247
40050270
เปิดใช้งาน
248
40050271
เปิดใช้งาน
249
40050272
เปิดใช้งาน
250
40050273
เปิดใช้งาน
251
40050274
ไม่เปิดใช้งาน
252
40050275
เปิดใช้งาน
253
40050276
ไม่เปิดใช้งาน
254
40050277
ไม่เปิดใช้งาน
255
40050278
เปิดใช้งาน
256
40050279
ไม่เปิดใช้งาน
257
40050280
เปิดใช้งาน
258
40050281
เปิดใช้งาน
259
40050282
ไม่เปิดใช้งาน
260
40050283
ไม่เปิดใช้งาน