ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
41020001
เปิดใช้งาน
2
41020002
เปิดใช้งาน
3
41020003
เปิดใช้งาน
4
41020004
เปิดใช้งาน
5
41020005
เปิดใช้งาน
6
41020006
เปิดใช้งาน
7
41020007
ไม่เปิดใช้งาน
8
41020008
ไม่เปิดใช้งาน
9
41020009
ไม่เปิดใช้งาน
10
41020010
ไม่เปิดใช้งาน
11
41020011
เปิดใช้งาน
12
41020012
เปิดใช้งาน
13
41020013
ไม่เปิดใช้งาน
14
41020014
ไม่เปิดใช้งาน
15
41020015
ไม่เปิดใช้งาน
16
41020016
ไม่เปิดใช้งาน
17
41020017
ไม่เปิดใช้งาน
18
41020018
ไม่เปิดใช้งาน
19
41020019
ไม่เปิดใช้งาน
20
41020020
ไม่เปิดใช้งาน
21
41020021
ไม่เปิดใช้งาน
22
41020022
ไม่เปิดใช้งาน
23
41020023
ไม่เปิดใช้งาน
24
41020024
เปิดใช้งาน
25
41020025
ไม่เปิดใช้งาน
26
41020026
เปิดใช้งาน
27
41020027
ไม่เปิดใช้งาน
28
41020028
เปิดใช้งาน
29
41020029
ไม่เปิดใช้งาน
30
41020030
เปิดใช้งาน
31
41020031
ไม่เปิดใช้งาน
32
41020032
เปิดใช้งาน
33
41020033
ไม่เปิดใช้งาน
34
41020034
เปิดใช้งาน
35
41020035
เปิดใช้งาน
36
41020036
เปิดใช้งาน
37
41020037
ไม่เปิดใช้งาน
38
41020038
เปิดใช้งาน
39
41020039
ไม่เปิดใช้งาน
40
41020040
ไม่เปิดใช้งาน
41
41020041
ไม่เปิดใช้งาน
42
41020042
เปิดใช้งาน
43
41020043
ไม่เปิดใช้งาน
44
41020044
ไม่เปิดใช้งาน
45
41020045
เปิดใช้งาน
46
41020046
ไม่เปิดใช้งาน
47
41020047
ไม่เปิดใช้งาน
48
41020048
ไม่เปิดใช้งาน
49
41020049
ไม่เปิดใช้งาน
50
41020050
ไม่เปิดใช้งาน
51
41020051
เปิดใช้งาน
52
41020052
เปิดใช้งาน
53
41020053
ไม่เปิดใช้งาน
54
41020054
ไม่เปิดใช้งาน
55
41020055
ไม่เปิดใช้งาน
56
41020056
เปิดใช้งาน
57
41020059
เปิดใช้งาน
58
41020060
ไม่เปิดใช้งาน
59
41020061
เปิดใช้งาน
60
41020062
ไม่เปิดใช้งาน
61
41020063
ไม่เปิดใช้งาน
62
41020064
ไม่เปิดใช้งาน
63
41020065
ไม่เปิดใช้งาน
64
41020066
ไม่เปิดใช้งาน
65
41020067
เปิดใช้งาน
66
41020068
เปิดใช้งาน
67
41020069
ไม่เปิดใช้งาน
68
41020070
ไม่เปิดใช้งาน
69
41020071
เปิดใช้งาน
70
41020072
ไม่เปิดใช้งาน
71
41020073
ไม่เปิดใช้งาน
72
41020075
ไม่เปิดใช้งาน
73
41020076
ไม่เปิดใช้งาน
74
41020077
ไม่เปิดใช้งาน
75
41020078
เปิดใช้งาน
76
41020079
ไม่เปิดใช้งาน
77
41020080
เปิดใช้งาน
78
41020081
ไม่เปิดใช้งาน
79
41020082
ไม่เปิดใช้งาน
80
41020083
เปิดใช้งาน
81
41020084
เปิดใช้งาน
82
41020085
เปิดใช้งาน
83
41020086
ไม่เปิดใช้งาน
84
41020087
ไม่เปิดใช้งาน
85
41020088
ไม่เปิดใช้งาน
86
41020089
ไม่เปิดใช้งาน
87
41020091
ไม่เปิดใช้งาน
88
41020092
ไม่เปิดใช้งาน
89
41020093
เปิดใช้งาน
90
41020094
ไม่เปิดใช้งาน
91
41020095
เปิดใช้งาน
92
41020096
ไม่เปิดใช้งาน
93
41020097
ไม่เปิดใช้งาน
94
41020098
เปิดใช้งาน
95
41020099
ไม่เปิดใช้งาน
96
41020100
เปิดใช้งาน
97
41020101
เปิดใช้งาน
98
41020102
เปิดใช้งาน
99
41020103
เปิดใช้งาน
100
41020104
ไม่เปิดใช้งาน
101
41020105
ไม่เปิดใช้งาน
102
41020106
ไม่เปิดใช้งาน
103
41020107
เปิดใช้งาน
104
41020108
ไม่เปิดใช้งาน
105
41020109
ไม่เปิดใช้งาน
106
41020111
ไม่เปิดใช้งาน
107
41020112
ไม่เปิดใช้งาน
108
41020114
เปิดใช้งาน
109
41020115
ไม่เปิดใช้งาน
110
41020116
ไม่เปิดใช้งาน
111
41020117
ไม่เปิดใช้งาน
112
41020118
ไม่เปิดใช้งาน
113
41020119
เปิดใช้งาน
114
41020120
เปิดใช้งาน
115
41020121
เปิดใช้งาน
116
41020122
เปิดใช้งาน
117
41020123
ไม่เปิดใช้งาน
118
41020124
ไม่เปิดใช้งาน
119
41020126
ไม่เปิดใช้งาน
120
41020127
ไม่เปิดใช้งาน
121
41020128
ไม่เปิดใช้งาน
122
41020129
เปิดใช้งาน
123
41020130
ไม่เปิดใช้งาน
124
41020131
ไม่เปิดใช้งาน
125
41020132
ไม่เปิดใช้งาน
126
41020133
ไม่เปิดใช้งาน
127
41020134
ไม่เปิดใช้งาน
128
41020135
ไม่เปิดใช้งาน
129
41020136
ไม่เปิดใช้งาน
130
41020137
ไม่เปิดใช้งาน
131
41020138
เปิดใช้งาน
132
41020139
ไม่เปิดใช้งาน
133
41020140
ไม่เปิดใช้งาน
134
41020142
ไม่เปิดใช้งาน
135
41020143
ไม่เปิดใช้งาน
136
41020144
ไม่เปิดใช้งาน
137
41020145
ไม่เปิดใช้งาน
138
41020146
ไม่เปิดใช้งาน
139
41020147
เปิดใช้งาน
140
41020148
ไม่เปิดใช้งาน
141
41020149
ไม่เปิดใช้งาน
142
41020150
ไม่เปิดใช้งาน
143
41020151
เปิดใช้งาน
144
41020152
เปิดใช้งาน
145
41020153
ไม่เปิดใช้งาน
146
41020154
เปิดใช้งาน
147
41020155
ไม่เปิดใช้งาน
148
41020156
เปิดใช้งาน
149
41020157
ไม่เปิดใช้งาน
150
41020158
เปิดใช้งาน
151
41020159
เปิดใช้งาน
152
41020160
ไม่เปิดใช้งาน
153
41020161
เปิดใช้งาน
154
41020162
ไม่เปิดใช้งาน
155
41020163
ไม่เปิดใช้งาน
156
41020164
เปิดใช้งาน
157
41020165
ไม่เปิดใช้งาน
158
41020166
เปิดใช้งาน
159
41020167
เปิดใช้งาน
160
41020168
ไม่เปิดใช้งาน
161
41020169
เปิดใช้งาน
162
41020170
เปิดใช้งาน
163
41020171
เปิดใช้งาน
164
41020172
ไม่เปิดใช้งาน
165
41020173
ไม่เปิดใช้งาน
166
41020174
เปิดใช้งาน
167
41020175
ไม่เปิดใช้งาน
168
41020176
เปิดใช้งาน
169
41020177
เปิดใช้งาน
170
41020178
ไม่เปิดใช้งาน
171
41020179
ไม่เปิดใช้งาน
172
41020180
ไม่เปิดใช้งาน
173
41020181
ไม่เปิดใช้งาน
174
41020182
เปิดใช้งาน
175
41020184
เปิดใช้งาน
176
41020185
เปิดใช้งาน
177
41020186
ไม่เปิดใช้งาน
178
41020188
เปิดใช้งาน
179
41020189
ไม่เปิดใช้งาน
180
41020190
เปิดใช้งาน
181
41020191
เปิดใช้งาน
182
41020192
ไม่เปิดใช้งาน
183
41020193
ไม่เปิดใช้งาน
184
41020194
เปิดใช้งาน
185
41020195
ไม่เปิดใช้งาน
186
41020196
ไม่เปิดใช้งาน
187
41020197
เปิดใช้งาน
188
41020198
เปิดใช้งาน
189
41020199
ไม่เปิดใช้งาน
190
41020200
ไม่เปิดใช้งาน
191
41020201
เปิดใช้งาน
192
41020202
ไม่เปิดใช้งาน
193
41020203
ไม่เปิดใช้งาน
194
41020204
เปิดใช้งาน
195
41020205
เปิดใช้งาน