ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
41030001
เปิดใช้งาน
2
41030002
เปิดใช้งาน
3
41030003
เปิดใช้งาน
4
41030004
เปิดใช้งาน
5
41030005
ไม่เปิดใช้งาน
6
41030006
เปิดใช้งาน
7
41030007
เปิดใช้งาน
8
41030008
ไม่เปิดใช้งาน
9
41030009
เปิดใช้งาน
10
41030011
เปิดใช้งาน
11
41030012
เปิดใช้งาน
12
41030013
ไม่เปิดใช้งาน
13
41030014
เปิดใช้งาน
14
41030015
เปิดใช้งาน
15
41030017
เปิดใช้งาน
16
41030019
เปิดใช้งาน
17
41030020
เปิดใช้งาน
18
41030021
เปิดใช้งาน
19
41030022
เปิดใช้งาน
20
41030023
ไม่เปิดใช้งาน
21
41030024
ไม่เปิดใช้งาน
22
41030025
เปิดใช้งาน
23
41030026
เปิดใช้งาน
24
41030027
ไม่เปิดใช้งาน
25
41030028
ไม่เปิดใช้งาน
26
41030029
เปิดใช้งาน
27
41030030
เปิดใช้งาน
28
41030031
เปิดใช้งาน
29
41030032
ไม่เปิดใช้งาน
30
41030033
ไม่เปิดใช้งาน
31
41030034
เปิดใช้งาน
32
41030035
เปิดใช้งาน
33
41030036
เปิดใช้งาน
34
41030037
ไม่เปิดใช้งาน
35
41030038
ไม่เปิดใช้งาน
36
41030039
เปิดใช้งาน
37
41030040
เปิดใช้งาน
38
41030041
ไม่เปิดใช้งาน
39
41030042
ไม่เปิดใช้งาน
40
41030043
ไม่เปิดใช้งาน
41
41030044
เปิดใช้งาน
42
41030045
เปิดใช้งาน
43
41030046
เปิดใช้งาน
44
41030047
เปิดใช้งาน
45
41030048
ไม่เปิดใช้งาน
46
41030049
เปิดใช้งาน
47
41030050
เปิดใช้งาน
48
41030051
เปิดใช้งาน
49
41030052
ไม่เปิดใช้งาน
50
41030053
เปิดใช้งาน
51
41030054
เปิดใช้งาน
52
41030055
ไม่เปิดใช้งาน
53
41030056
เปิดใช้งาน
54
41030057
เปิดใช้งาน
55
41030058
เปิดใช้งาน
56
41030060
เปิดใช้งาน
57
41030061
เปิดใช้งาน
58
41030062
เปิดใช้งาน
59
41030063
เปิดใช้งาน
60
41030064
เปิดใช้งาน
61
41030065
ไม่เปิดใช้งาน
62
41030066
เปิดใช้งาน
63
41030067
เปิดใช้งาน
64
41030068
เปิดใช้งาน
65
41030069
ไม่เปิดใช้งาน
66
41030070
เปิดใช้งาน
67
41030071
เปิดใช้งาน
68
41030072
เปิดใช้งาน
69
41030073
เปิดใช้งาน
70
41030074
เปิดใช้งาน
71
41030075
เปิดใช้งาน
72
41030076
เปิดใช้งาน
73
41030077
เปิดใช้งาน
74
41030078
เปิดใช้งาน
75
41030079
เปิดใช้งาน
76
41030080
เปิดใช้งาน
77
41030081
เปิดใช้งาน
78
41030082
เปิดใช้งาน
79
41030083
เปิดใช้งาน
80
41030084
ไม่เปิดใช้งาน
81
41030085
เปิดใช้งาน
82
41030086
ไม่เปิดใช้งาน
83
41030087
เปิดใช้งาน
84
41030088
เปิดใช้งาน
85
41030089
เปิดใช้งาน
86
41030090
เปิดใช้งาน
87
41030091
เปิดใช้งาน
88
41030092
เปิดใช้งาน
89
41030093
เปิดใช้งาน
90
41030094
เปิดใช้งาน
91
41030095
เปิดใช้งาน
92
41030096
เปิดใช้งาน
93
41030097
เปิดใช้งาน
94
41030098
ไม่เปิดใช้งาน
95
41030099
เปิดใช้งาน
96
41030100
เปิดใช้งาน
97
41030101
เปิดใช้งาน
98
41030102
เปิดใช้งาน
99
41030103
เปิดใช้งาน
100
41030104
เปิดใช้งาน
101
41030105
เปิดใช้งาน
102
41030106
เปิดใช้งาน
103
41030107
ไม่เปิดใช้งาน
104
41030108
เปิดใช้งาน
105
41030109
เปิดใช้งาน
106
41030110
เปิดใช้งาน
107
41030111
ไม่เปิดใช้งาน
108
41030112
เปิดใช้งาน
109
41030113
เปิดใช้งาน
110
41030114
เปิดใช้งาน
111
41030115
เปิดใช้งาน
112
41030116
เปิดใช้งาน
113
41030117
เปิดใช้งาน
114
41030119
เปิดใช้งาน
115
41030120
เปิดใช้งาน
116
41030121
เปิดใช้งาน
117
41030122
เปิดใช้งาน
118
41030123
เปิดใช้งาน
119
41030124
เปิดใช้งาน
120
41030125
เปิดใช้งาน
121
41030126
เปิดใช้งาน
122
41030127
เปิดใช้งาน
123
41030128
เปิดใช้งาน
124
41030129
เปิดใช้งาน
125
41030130
เปิดใช้งาน
126
41030131
เปิดใช้งาน
127
41030132
เปิดใช้งาน
128
41030133
เปิดใช้งาน
129
41030134
เปิดใช้งาน
130
41030135
เปิดใช้งาน
131
41030136
เปิดใช้งาน
132
41030137
เปิดใช้งาน
133
41030138
เปิดใช้งาน
134
41030139
เปิดใช้งาน
135
41030140
ไม่เปิดใช้งาน
136
41030141
ไม่เปิดใช้งาน
137
41030142
เปิดใช้งาน
138
41030143
เปิดใช้งาน
139
41030144
เปิดใช้งาน
140
41030145
ไม่เปิดใช้งาน
141
41030146
เปิดใช้งาน
142
41030147
ไม่เปิดใช้งาน
143
41030148
เปิดใช้งาน
144
41030149
เปิดใช้งาน
145
41030150
เปิดใช้งาน
146
41030151
เปิดใช้งาน
147
41030153
เปิดใช้งาน
148
41030154
เปิดใช้งาน
149
41030155
เปิดใช้งาน
150
41030156
เปิดใช้งาน
151
41030157
เปิดใช้งาน
152
41030158
เปิดใช้งาน
153
41030160
เปิดใช้งาน
154
41030161
เปิดใช้งาน
155
41030162
เปิดใช้งาน
156
41030163
เปิดใช้งาน
157
41030164
เปิดใช้งาน
158
41030165
เปิดใช้งาน
159
41030166
ไม่เปิดใช้งาน
160
41030167
เปิดใช้งาน
161
41030168
เปิดใช้งาน
162
41030169
เปิดใช้งาน
163
41030170
เปิดใช้งาน
164
41030171
เปิดใช้งาน
165
41030172
เปิดใช้งาน
166
41030173
เปิดใช้งาน
167
41030174
เปิดใช้งาน
168
41030175
เปิดใช้งาน
169
41030176
เปิดใช้งาน
170
41030177
เปิดใช้งาน
171
41030178
เปิดใช้งาน
172
41030179
ไม่เปิดใช้งาน
173
41030180
ไม่เปิดใช้งาน
174
41030181
ไม่เปิดใช้งาน
175
41030182
เปิดใช้งาน
176
41030183
ไม่เปิดใช้งาน
177
41030184
เปิดใช้งาน
178
41030185
เปิดใช้งาน
179
41030186
เปิดใช้งาน
180
41030187
ไม่เปิดใช้งาน
181
41030188
เปิดใช้งาน
182
41030189
เปิดใช้งาน
183
41030190
เปิดใช้งาน
184
41030191
ไม่เปิดใช้งาน
185
41030192
เปิดใช้งาน
186
41030193
ไม่เปิดใช้งาน
187
41030194
เปิดใช้งาน
188
41030195
เปิดใช้งาน
189
41030196
เปิดใช้งาน
190
41030197
เปิดใช้งาน
191
41030198
เปิดใช้งาน
192
41030199
เปิดใช้งาน
193
41030201
เปิดใช้งาน
194
41030204
ไม่เปิดใช้งาน
195
41030206
ไม่เปิดใช้งาน
196
41030208
ไม่เปิดใช้งาน
197
41030210
เปิดใช้งาน
198
41030211
ไม่เปิดใช้งาน
199
41030212
เปิดใช้งาน
200
41030213
ไม่เปิดใช้งาน
201
41030214
ไม่เปิดใช้งาน
202
41030215
เปิดใช้งาน
203
41030216
เปิดใช้งาน