ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
41040001
เปิดใช้งาน
2
41040002
เปิดใช้งาน
3
41040003
เปิดใช้งาน
4
41040004
เปิดใช้งาน
5
41040005
เปิดใช้งาน
6
41040006
เปิดใช้งาน
7
41040007
เปิดใช้งาน
8
41040008
เปิดใช้งาน
9
41040009
เปิดใช้งาน
10
41040010
เปิดใช้งาน
11
41040011
เปิดใช้งาน
12
41040012
เปิดใช้งาน
13
41040013
ไม่เปิดใช้งาน
14
41040014
เปิดใช้งาน
15
41040015
เปิดใช้งาน
16
41040016
เปิดใช้งาน
17
41040017
เปิดใช้งาน
18
41040018
เปิดใช้งาน
19
41040019
เปิดใช้งาน
20
41040020
เปิดใช้งาน
21
41040021
เปิดใช้งาน
22
41040022
เปิดใช้งาน
23
41040023
เปิดใช้งาน
24
41040024
เปิดใช้งาน
25
41040025
เปิดใช้งาน
26
41040026
ไม่เปิดใช้งาน
27
41040027
เปิดใช้งาน
28
41040028
เปิดใช้งาน
29
41040029
เปิดใช้งาน
30
41040030
เปิดใช้งาน
31
41040031
ไม่เปิดใช้งาน
32
41040032
เปิดใช้งาน
33
41040033
เปิดใช้งาน
34
41040034
เปิดใช้งาน
35
41040035
เปิดใช้งาน
36
41040036
เปิดใช้งาน
37
41040037
เปิดใช้งาน
38
41040038
เปิดใช้งาน
39
41040039
เปิดใช้งาน
40
41040040
เปิดใช้งาน
41
41040041
เปิดใช้งาน
42
41040042
เปิดใช้งาน
43
41040043
เปิดใช้งาน
44
41040044
เปิดใช้งาน
45
41040045
เปิดใช้งาน
46
41040046
เปิดใช้งาน
47
41040047
เปิดใช้งาน
48
41040048
เปิดใช้งาน
49
41040049
เปิดใช้งาน
50
41040050
เปิดใช้งาน
51
41040051
เปิดใช้งาน
52
41040052
เปิดใช้งาน
53
41040053
เปิดใช้งาน
54
41040054
เปิดใช้งาน
55
41040055
เปิดใช้งาน
56
41040056
เปิดใช้งาน
57
41040057
เปิดใช้งาน
58
41040058
ไม่เปิดใช้งาน
59
41040059
เปิดใช้งาน
60
41040060
เปิดใช้งาน
61
41040061
เปิดใช้งาน
62
41040062
ไม่เปิดใช้งาน
63
41040063
ไม่เปิดใช้งาน
64
41040064
ไม่เปิดใช้งาน
65
41040065
เปิดใช้งาน
66
41040066
เปิดใช้งาน
67
41040067
เปิดใช้งาน
68
41040068
ไม่เปิดใช้งาน
69
41040069
เปิดใช้งาน
70
41040070
เปิดใช้งาน
71
41040071
เปิดใช้งาน
72
41040072
เปิดใช้งาน
73
41040073
เปิดใช้งาน
74
41040074
เปิดใช้งาน
75
41040075
เปิดใช้งาน
76
41040076
เปิดใช้งาน
77
41040077
ไม่เปิดใช้งาน
78
41040078
เปิดใช้งาน
79
41040079
เปิดใช้งาน
80
41040080
ไม่เปิดใช้งาน
81
41040082
เปิดใช้งาน
82
41040083
เปิดใช้งาน
83
41040084
เปิดใช้งาน
84
41040085
เปิดใช้งาน
85
41040086
เปิดใช้งาน
86
41040087
เปิดใช้งาน
87
41040088
เปิดใช้งาน
88
41040089
เปิดใช้งาน
89
41040090
เปิดใช้งาน
90
41040091
เปิดใช้งาน
91
41040092
เปิดใช้งาน
92
41040093
เปิดใช้งาน
93
41040094
เปิดใช้งาน
94
41040095
เปิดใช้งาน
95
41040096
เปิดใช้งาน
96
41040097
เปิดใช้งาน
97
41040098
เปิดใช้งาน
98
41040099
เปิดใช้งาน
99
41040100
เปิดใช้งาน
100
41040101
เปิดใช้งาน
101
41040102
เปิดใช้งาน
102
41040103
เปิดใช้งาน
103
41040104
เปิดใช้งาน
104
41040105
เปิดใช้งาน
105
41040106
เปิดใช้งาน
106
41040107
เปิดใช้งาน
107
41040108
เปิดใช้งาน
108
41040109
เปิดใช้งาน
109
41040110
เปิดใช้งาน
110
41040111
เปิดใช้งาน
111
41040112
เปิดใช้งาน
112
41040113
เปิดใช้งาน
113
41040114
เปิดใช้งาน
114
41040116
เปิดใช้งาน
115
41040118
เปิดใช้งาน
116
41040119
เปิดใช้งาน
117
41040120
เปิดใช้งาน
118
41040121
เปิดใช้งาน
119
41040122
เปิดใช้งาน
120
41040123
เปิดใช้งาน
121
41040124
เปิดใช้งาน
122
41040125
เปิดใช้งาน
123
41040126
เปิดใช้งาน
124
41040127
เปิดใช้งาน
125
41040128
เปิดใช้งาน
126
41040129
เปิดใช้งาน
127
41040130
เปิดใช้งาน
128
41040131
ไม่เปิดใช้งาน
129
41040132
เปิดใช้งาน
130
41040133
เปิดใช้งาน
131
41040134
เปิดใช้งาน
132
41040135
เปิดใช้งาน
133
41040136
เปิดใช้งาน
134
41040137
เปิดใช้งาน
135
41040138
เปิดใช้งาน
136
41040139
เปิดใช้งาน
137
41040140
เปิดใช้งาน
138
41040141
เปิดใช้งาน
139
41040142
เปิดใช้งาน
140
41040143
เปิดใช้งาน
141
41040144
เปิดใช้งาน
142
41040145
เปิดใช้งาน
143
41040146
เปิดใช้งาน
144
41040147
เปิดใช้งาน
145
41040148
เปิดใช้งาน
146
41040149
เปิดใช้งาน
147
41040150
เปิดใช้งาน
148
41040151
เปิดใช้งาน
149
41040152
เปิดใช้งาน
150
41040153
เปิดใช้งาน
151
41040154
เปิดใช้งาน
152
41040155
เปิดใช้งาน
153
41040156
เปิดใช้งาน
154
41040157
เปิดใช้งาน
155
41040158
เปิดใช้งาน
156
41040159
เปิดใช้งาน