ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เลย เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
42010001
เปิดใช้งาน
2
42010003
เปิดใช้งาน
3
42010004
เปิดใช้งาน
4
42010005
เปิดใช้งาน
5
42010006
ไม่เปิดใช้งาน
6
42010007
เปิดใช้งาน
7
42010008
เปิดใช้งาน
8
42010009
เปิดใช้งาน
9
42010010
เปิดใช้งาน
10
42010011
เปิดใช้งาน
11
42010012
เปิดใช้งาน
12
42010013
เปิดใช้งาน
13
42010015
เปิดใช้งาน
14
42010017
เปิดใช้งาน
15
42010019
เปิดใช้งาน
16
42010020
เปิดใช้งาน
17
42010021
เปิดใช้งาน
18
42010022
เปิดใช้งาน
19
42010023
เปิดใช้งาน
20
42010024
เปิดใช้งาน
21
42010025
เปิดใช้งาน
22
42010026
เปิดใช้งาน
23
42010027
เปิดใช้งาน
24
42010030
เปิดใช้งาน
25
42010031
เปิดใช้งาน
26
42010032
เปิดใช้งาน
27
42010033
เปิดใช้งาน
28
42010035
เปิดใช้งาน
29
42010036
เปิดใช้งาน
30
42010037
เปิดใช้งาน
31
42010038
ไม่เปิดใช้งาน
32
42010039
เปิดใช้งาน
33
42010040
ไม่เปิดใช้งาน
34
42010041
เปิดใช้งาน
35
42010042
เปิดใช้งาน
36
42010046
เปิดใช้งาน
37
42010047
ไม่เปิดใช้งาน
38
42010049
ไม่เปิดใช้งาน
39
42010050
เปิดใช้งาน
40
42010051
เปิดใช้งาน
41
42010052
เปิดใช้งาน
42
42010053
เปิดใช้งาน
43
42010055
เปิดใช้งาน
44
42010056
ไม่เปิดใช้งาน
45
42010058
เปิดใช้งาน
46
42010059
เปิดใช้งาน
47
42010060
เปิดใช้งาน
48
42010061
เปิดใช้งาน
49
42010063
เปิดใช้งาน
50
42010065
เปิดใช้งาน
51
42010066
ไม่เปิดใช้งาน
52
42010067
เปิดใช้งาน
53
42010068
เปิดใช้งาน
54
42010069
เปิดใช้งาน
55
42010070
เปิดใช้งาน
56
42010071
เปิดใช้งาน
57
42010072
เปิดใช้งาน
58
42010074
เปิดใช้งาน
59
42010075
เปิดใช้งาน
60
42010076
เปิดใช้งาน
61
42010077
เปิดใช้งาน
62
42010078
เปิดใช้งาน
63
42010079
เปิดใช้งาน
64
42010080
เปิดใช้งาน
65
42010081
เปิดใช้งาน
66
42010082
เปิดใช้งาน
67
42010083
เปิดใช้งาน
68
42010084
เปิดใช้งาน
69
42010086
เปิดใช้งาน
70
42010087
ไม่เปิดใช้งาน
71
42010088
เปิดใช้งาน
72
42010089
เปิดใช้งาน
73
42010091
เปิดใช้งาน
74
42010092
เปิดใช้งาน
75
42010094
เปิดใช้งาน
76
42010095
ไม่เปิดใช้งาน
77
42010096
ไม่เปิดใช้งาน
78
42010097
เปิดใช้งาน
79
42010098
เปิดใช้งาน
80
42010099
เปิดใช้งาน
81
42010100
เปิดใช้งาน
82
42010101
เปิดใช้งาน
83
42010103
เปิดใช้งาน
84
42010104
เปิดใช้งาน
85
42010105
ไม่เปิดใช้งาน
86
42010106
เปิดใช้งาน
87
42010107
เปิดใช้งาน
88
42010108
เปิดใช้งาน
89
42010109
เปิดใช้งาน
90
42010110
ไม่เปิดใช้งาน
91
42010111
เปิดใช้งาน
92
42010112
เปิดใช้งาน
93
42010113
ไม่เปิดใช้งาน
94
42010114
เปิดใช้งาน
95
42010115
เปิดใช้งาน
96
42010116
เปิดใช้งาน
97
42010117
เปิดใช้งาน
98
42010118
ไม่เปิดใช้งาน
99
42010121
เปิดใช้งาน
100
42010122
เปิดใช้งาน
101
42010123
เปิดใช้งาน
102
42010124
ไม่เปิดใช้งาน
103
42010125
ไม่เปิดใช้งาน
104
42010126
เปิดใช้งาน
105
42010127
ไม่เปิดใช้งาน
106
42010128
เปิดใช้งาน
107
42010129
ไม่เปิดใช้งาน
108
42010130
เปิดใช้งาน
109
42010131
เปิดใช้งาน
110
42010132
ไม่เปิดใช้งาน
111
42010133
เปิดใช้งาน
112
42010134
เปิดใช้งาน
113
42010135
เปิดใช้งาน
114
42010136
เปิดใช้งาน
115
42010137
เปิดใช้งาน
116
42010138
ไม่เปิดใช้งาน
117
42010139
เปิดใช้งาน
118
42010140
ไม่เปิดใช้งาน
119
42010141
ไม่เปิดใช้งาน
120
42010142
ไม่เปิดใช้งาน
121
42010143
เปิดใช้งาน
122
42010144
ไม่เปิดใช้งาน
123
42010145
เปิดใช้งาน
124
42010146
เปิดใช้งาน
125
42010147
ไม่เปิดใช้งาน
126
42010148
ไม่เปิดใช้งาน
127
42010260
เปิดใช้งาน
128
42010261
เปิดใช้งาน
129
42010262
เปิดใช้งาน
130
42010263
เปิดใช้งาน
131
42010264
เปิดใช้งาน
132
42010265
เปิดใช้งาน
133
42010267
เปิดใช้งาน
134
42010268
เปิดใช้งาน
135
42010270
เปิดใช้งาน
136
42010271
เปิดใช้งาน
137
42010272
เปิดใช้งาน
138
42010273
ไม่เปิดใช้งาน
139
42010274
เปิดใช้งาน
140
42010275
เปิดใช้งาน
141
42010276
เปิดใช้งาน
142
42010277
ไม่เปิดใช้งาน
143
42010278
เปิดใช้งาน
144
42010279
เปิดใช้งาน
145
42010280
เปิดใช้งาน
146
42010281
เปิดใช้งาน
147
42010282
ไม่เปิดใช้งาน
148
42010284
ไม่เปิดใช้งาน
149
42010285
ไม่เปิดใช้งาน
150
42010286
เปิดใช้งาน
151
42010287
ไม่เปิดใช้งาน