ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
43010001
เปิดใช้งาน
2
43010002
เปิดใช้งาน
3
43010004
เปิดใช้งาน
4
43010005
เปิดใช้งาน
5
43010006
เปิดใช้งาน
6
43010007
เปิดใช้งาน
7
43010008
เปิดใช้งาน
8
43010009
เปิดใช้งาน
9
43010010
เปิดใช้งาน
10
43010011
เปิดใช้งาน
11
43010012
เปิดใช้งาน
12
43010013
เปิดใช้งาน
13
43010014
เปิดใช้งาน
14
43010015
เปิดใช้งาน
15
43010016
เปิดใช้งาน
16
43010017
เปิดใช้งาน
17
43010018
เปิดใช้งาน
18
43010019
เปิดใช้งาน
19
43010020
เปิดใช้งาน
20
43010021
เปิดใช้งาน
21
43010022
เปิดใช้งาน
22
43010023
เปิดใช้งาน
23
43010024
เปิดใช้งาน
24
43010025
เปิดใช้งาน
25
43010026
เปิดใช้งาน
26
43010027
เปิดใช้งาน
27
43010029
ไม่เปิดใช้งาน
28
43010030
เปิดใช้งาน
29
43010031
เปิดใช้งาน
30
43010032
เปิดใช้งาน
31
43010033
เปิดใช้งาน
32
43010034
เปิดใช้งาน
33
43010035
เปิดใช้งาน
34
43010036
เปิดใช้งาน
35
43010037
เปิดใช้งาน
36
43010038
เปิดใช้งาน
37
43010039
เปิดใช้งาน
38
43010040
เปิดใช้งาน
39
43010041
เปิดใช้งาน
40
43010042
เปิดใช้งาน
41
43010043
เปิดใช้งาน
42
43010044
เปิดใช้งาน
43
43010045
เปิดใช้งาน
44
43010046
เปิดใช้งาน
45
43010047
เปิดใช้งาน
46
43010048
เปิดใช้งาน
47
43010049
เปิดใช้งาน
48
43010050
เปิดใช้งาน
49
43010051
เปิดใช้งาน
50
43010052
เปิดใช้งาน
51
43010053
เปิดใช้งาน
52
43010054
เปิดใช้งาน
53
43010055
เปิดใช้งาน
54
43010056
เปิดใช้งาน
55
43010057
เปิดใช้งาน
56
43010058
เปิดใช้งาน
57
43010059
เปิดใช้งาน
58
43010060
เปิดใช้งาน
59
43010061
เปิดใช้งาน
60
43010062
เปิดใช้งาน
61
43010063
เปิดใช้งาน
62
43010064
เปิดใช้งาน
63
43010065
เปิดใช้งาน
64
43010066
เปิดใช้งาน
65
43010067
เปิดใช้งาน
66
43010068
เปิดใช้งาน
67
43010069
เปิดใช้งาน
68
43010070
เปิดใช้งาน
69
43010071
เปิดใช้งาน
70
43010072
เปิดใช้งาน
71
43010073
เปิดใช้งาน
72
43010074
เปิดใช้งาน
73
43010075
เปิดใช้งาน
74
43010076
เปิดใช้งาน
75
43010077
เปิดใช้งาน
76
43010078
เปิดใช้งาน
77
43010079
เปิดใช้งาน
78
43010080
เปิดใช้งาน
79
43010081
เปิดใช้งาน
80
43010082
เปิดใช้งาน
81
43010083
ไม่เปิดใช้งาน
82
43010084
เปิดใช้งาน
83
43010085
เปิดใช้งาน
84
43010086
เปิดใช้งาน
85
43010087
เปิดใช้งาน
86
43010088
เปิดใช้งาน
87
43010089
เปิดใช้งาน
88
43010090
เปิดใช้งาน
89
43010091
เปิดใช้งาน
90
43010092
เปิดใช้งาน
91
43010093
เปิดใช้งาน
92
43010094
เปิดใช้งาน
93
43010095
เปิดใช้งาน
94
43010096
เปิดใช้งาน
95
43010097
เปิดใช้งาน
96
43010098
เปิดใช้งาน
97
43010099
เปิดใช้งาน
98
43010100
เปิดใช้งาน
99
43010101
เปิดใช้งาน
100
43010102
เปิดใช้งาน
101
43010103
เปิดใช้งาน
102
43010104
เปิดใช้งาน
103
43010105
เปิดใช้งาน
104
43010106
ไม่เปิดใช้งาน
105
43010107
เปิดใช้งาน
106
43010108
เปิดใช้งาน
107
43010109
เปิดใช้งาน
108
43010110
เปิดใช้งาน
109
43010111
เปิดใช้งาน
110
43010112
เปิดใช้งาน
111
43010113
เปิดใช้งาน
112
43010114
เปิดใช้งาน
113
43010115
เปิดใช้งาน
114
43010116
เปิดใช้งาน
115
43010117
เปิดใช้งาน
116
43010118
เปิดใช้งาน
117
43010119
เปิดใช้งาน
118
43010120
เปิดใช้งาน
119
43010121
เปิดใช้งาน
120
43010122
เปิดใช้งาน
121
43010123
เปิดใช้งาน
122
43010124
เปิดใช้งาน
123
43010125
เปิดใช้งาน
124
43010126
ไม่เปิดใช้งาน
125
43010127
เปิดใช้งาน
126
43010128
เปิดใช้งาน
127
43010129
เปิดใช้งาน
128
43010130
เปิดใช้งาน
129
43010131
เปิดใช้งาน
130
43010132
เปิดใช้งาน
131
43010133
เปิดใช้งาน
132
43010134
เปิดใช้งาน
133
43010135
เปิดใช้งาน
134
43010136
เปิดใช้งาน
135
43010137
เปิดใช้งาน
136
43010138
เปิดใช้งาน
137
43010139
เปิดใช้งาน
138
43010140
เปิดใช้งาน
139
43010141
เปิดใช้งาน
140
43010142
เปิดใช้งาน
141
43010143
เปิดใช้งาน
142
43010144
เปิดใช้งาน
143
43010145
เปิดใช้งาน
144
43010146
เปิดใช้งาน
145
43010147
เปิดใช้งาน
146
43010148
เปิดใช้งาน
147
43010149
เปิดใช้งาน
148
43010150
เปิดใช้งาน
149
43010151
เปิดใช้งาน
150
43010152
เปิดใช้งาน
151
43010153
เปิดใช้งาน
152
43010154
เปิดใช้งาน
153
43010155
เปิดใช้งาน
154
43010156
เปิดใช้งาน
155
43010157
เปิดใช้งาน
156
43010158
เปิดใช้งาน
157
43010159
เปิดใช้งาน
158
43010160
เปิดใช้งาน
159
43010161
เปิดใช้งาน