ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
44010086
เปิดใช้งาน
2
44010087
เปิดใช้งาน
3
44010088
เปิดใช้งาน
4
44010089
เปิดใช้งาน
5
44010090
ไม่เปิดใช้งาน
6
44010091
เปิดใช้งาน
7
44010092
เปิดใช้งาน
8
44010093
เปิดใช้งาน
9
44010094
เปิดใช้งาน
10
44010095
เปิดใช้งาน
11
44010096
เปิดใช้งาน
12
44010097
เปิดใช้งาน
13
44010098
เปิดใช้งาน
14
44010099
เปิดใช้งาน
15
44010100
ไม่เปิดใช้งาน
16
44010101
เปิดใช้งาน
17
44010102
เปิดใช้งาน
18
44010103
เปิดใช้งาน
19
44010104
เปิดใช้งาน
20
44010105
ไม่เปิดใช้งาน
21
44010106
เปิดใช้งาน
22
44010107
เปิดใช้งาน
23
44010108
เปิดใช้งาน
24
44010109
เปิดใช้งาน
25
44010110
เปิดใช้งาน
26
44010111
เปิดใช้งาน
27
44010112
เปิดใช้งาน
28
44010113
เปิดใช้งาน
29
44010114
เปิดใช้งาน
30
44010115
เปิดใช้งาน
31
44010116
เปิดใช้งาน
32
44010117
เปิดใช้งาน
33
44010118
เปิดใช้งาน
34
44010119
เปิดใช้งาน
35
44010121
เปิดใช้งาน
36
44010122
เปิดใช้งาน
37
44010123
เปิดใช้งาน
38
44010124
เปิดใช้งาน
39
44010125
เปิดใช้งาน
40
44010126
เปิดใช้งาน
41
44010127
เปิดใช้งาน
42
44010128
เปิดใช้งาน
43
44010129
ไม่เปิดใช้งาน
44
44010130
เปิดใช้งาน
45
44010131
เปิดใช้งาน
46
44010132
เปิดใช้งาน
47
44010133
เปิดใช้งาน
48
44010134
เปิดใช้งาน
49
44010135
เปิดใช้งาน
50
44010136
เปิดใช้งาน
51
44010137
เปิดใช้งาน
52
44010138
เปิดใช้งาน
53
44010139
เปิดใช้งาน
54
44010140
เปิดใช้งาน
55
44010141
ไม่เปิดใช้งาน
56
44010142
เปิดใช้งาน
57
44010143
เปิดใช้งาน
58
44010144
เปิดใช้งาน
59
44010145
เปิดใช้งาน
60
44010146
เปิดใช้งาน
61
44010147
เปิดใช้งาน
62
44010148
เปิดใช้งาน
63
44010149
เปิดใช้งาน
64
44010150
เปิดใช้งาน
65
44010151
เปิดใช้งาน
66
44010152
เปิดใช้งาน
67
44010153
เปิดใช้งาน
68
44010154
เปิดใช้งาน
69
44010155
เปิดใช้งาน
70
44010156
เปิดใช้งาน
71
44010157
เปิดใช้งาน
72
44010158
เปิดใช้งาน
73
44010159
ไม่เปิดใช้งาน
74
44010211
เปิดใช้งาน
75
44010212
เปิดใช้งาน
76
44010213
เปิดใช้งาน
77
44010214
ไม่เปิดใช้งาน
78
44010215
เปิดใช้งาน
79
44010216
เปิดใช้งาน
80
44010217
เปิดใช้งาน
81
44010218
เปิดใช้งาน
82
44010219
เปิดใช้งาน
83
44010220
ไม่เปิดใช้งาน
84
44010221
เปิดใช้งาน
85
44010222
เปิดใช้งาน
86
44010223
เปิดใช้งาน
87
44010224
เปิดใช้งาน
88
44010225
เปิดใช้งาน
89
44010226
เปิดใช้งาน
90
44010227
ไม่เปิดใช้งาน
91
44010228
เปิดใช้งาน
92
44010229
เปิดใช้งาน
93
44010230
เปิดใช้งาน
94
44010231
เปิดใช้งาน
95
44010232
เปิดใช้งาน
96
44010233
ไม่เปิดใช้งาน
97
44010234
เปิดใช้งาน
98
44010235
เปิดใช้งาน
99
44010236
เปิดใช้งาน
100
44010237
เปิดใช้งาน
101
44010238
เปิดใช้งาน
102
44010239
เปิดใช้งาน
103
44010241
ไม่เปิดใช้งาน
104
44010242
เปิดใช้งาน
105
44010243
เปิดใช้งาน
106
44010244
เปิดใช้งาน
107
44010245
เปิดใช้งาน
108
44010246
ไม่เปิดใช้งาน
109
44010247
เปิดใช้งาน
110
44010248
เปิดใช้งาน
111
44010249
เปิดใช้งาน
112
44010250
เปิดใช้งาน
113
44010251
เปิดใช้งาน
114
44010252
เปิดใช้งาน
115
44010253
เปิดใช้งาน
116
44010254
เปิดใช้งาน
117
44010255
ไม่เปิดใช้งาน
118
44010256
เปิดใช้งาน
119
44010257
เปิดใช้งาน
120
44010258
เปิดใช้งาน
121
44010259
เปิดใช้งาน
122
44010260
ไม่เปิดใช้งาน
123
44010261
เปิดใช้งาน
124
44010262
เปิดใช้งาน
125
44010263
เปิดใช้งาน
126
44010264
เปิดใช้งาน
127
44010265
เปิดใช้งาน
128
44010266
เปิดใช้งาน
129
44010267
เปิดใช้งาน
130
44010268
เปิดใช้งาน
131
44010269
เปิดใช้งาน
132
44010270
เปิดใช้งาน
133
44010271
เปิดใช้งาน
134
44010272
เปิดใช้งาน
135
44010273
เปิดใช้งาน
136
44010274
เปิดใช้งาน
137
44010275
เปิดใช้งาน
138
44010276
เปิดใช้งาน
139
44010277
เปิดใช้งาน
140
44010278
ไม่เปิดใช้งาน
141
44010279
เปิดใช้งาน
142
44010281
ไม่เปิดใช้งาน
143
44010282
เปิดใช้งาน
144
44010283
เปิดใช้งาน
145
44010284
เปิดใช้งาน