ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
45030001
ไม่เปิดใช้งาน
2
45030002
เปิดใช้งาน
3
45030003
ไม่เปิดใช้งาน
4
45030004
ไม่เปิดใช้งาน
5
45030005
ไม่เปิดใช้งาน
6
45030006
ไม่เปิดใช้งาน
7
45030007
ไม่เปิดใช้งาน
8
45030008
ไม่เปิดใช้งาน
9
45030009
ไม่เปิดใช้งาน
10
45030010
ไม่เปิดใช้งาน
11
45030011
ไม่เปิดใช้งาน
12
45030012
ไม่เปิดใช้งาน
13
45030013
ไม่เปิดใช้งาน
14
45030014
ไม่เปิดใช้งาน
15
45030015
ไม่เปิดใช้งาน
16
45030016
ไม่เปิดใช้งาน
17
45030017
ไม่เปิดใช้งาน
18
45030018
ไม่เปิดใช้งาน
19
45030019
ไม่เปิดใช้งาน
20
45030020
เปิดใช้งาน
21
45030021
ไม่เปิดใช้งาน
22
45030022
ไม่เปิดใช้งาน
23
45030023
ไม่เปิดใช้งาน
24
45030024
ไม่เปิดใช้งาน
25
45030025
ไม่เปิดใช้งาน
26
45030026
ไม่เปิดใช้งาน
27
45030027
ไม่เปิดใช้งาน
28
45030028
ไม่เปิดใช้งาน
29
45030029
ไม่เปิดใช้งาน
30
45030030
ไม่เปิดใช้งาน
31
45030031
ไม่เปิดใช้งาน
32
45030032
ไม่เปิดใช้งาน
33
45030033
ไม่เปิดใช้งาน
34
45030034
ไม่เปิดใช้งาน
35
45030035
ไม่เปิดใช้งาน
36
45030036
ไม่เปิดใช้งาน
37
45030037
ไม่เปิดใช้งาน
38
45030038
ไม่เปิดใช้งาน
39
45030039
ไม่เปิดใช้งาน
40
45030040
ไม่เปิดใช้งาน
41
45030041
ไม่เปิดใช้งาน
42
45030042
เปิดใช้งาน
43
45030043
ไม่เปิดใช้งาน
44
45030044
ไม่เปิดใช้งาน
45
45030045
ไม่เปิดใช้งาน
46
45030046
เปิดใช้งาน
47
45030047
ไม่เปิดใช้งาน
48
45030048
ไม่เปิดใช้งาน
49
45030049
ไม่เปิดใช้งาน
50
45030050
ไม่เปิดใช้งาน
51
45030051
เปิดใช้งาน
52
45030052
ไม่เปิดใช้งาน
53
45030053
ไม่เปิดใช้งาน
54
45030054
ไม่เปิดใช้งาน
55
45030055
เปิดใช้งาน
56
45030056
เปิดใช้งาน
57
45030057
ไม่เปิดใช้งาน
58
45030058
ไม่เปิดใช้งาน
59
45030059
ไม่เปิดใช้งาน
60
45030060
ไม่เปิดใช้งาน
61
45030061
ไม่เปิดใช้งาน
62
45030062
ไม่เปิดใช้งาน
63
45030063
เปิดใช้งาน
64
45030064
ไม่เปิดใช้งาน
65
45030065
เปิดใช้งาน
66
45030066
ไม่เปิดใช้งาน
67
45030067
ไม่เปิดใช้งาน
68
45030068
ไม่เปิดใช้งาน
69
45030069
ไม่เปิดใช้งาน
70
45030070
ไม่เปิดใช้งาน
71
45030071
ไม่เปิดใช้งาน
72
45030072
ไม่เปิดใช้งาน
73
45030073
ไม่เปิดใช้งาน
74
45030074
เปิดใช้งาน
75
45030075
ไม่เปิดใช้งาน
76
45030076
ไม่เปิดใช้งาน
77
45030077
ไม่เปิดใช้งาน
78
45030078
ไม่เปิดใช้งาน
79
45030079
ไม่เปิดใช้งาน
80
45030080
ไม่เปิดใช้งาน
81
45030081
ไม่เปิดใช้งาน
82
45030082
ไม่เปิดใช้งาน
83
45030083
ไม่เปิดใช้งาน
84
45030084
ไม่เปิดใช้งาน
85
45030085
ไม่เปิดใช้งาน
86
45030086
ไม่เปิดใช้งาน
87
45030087
เปิดใช้งาน
88
45030088
ไม่เปิดใช้งาน
89
45030089
ไม่เปิดใช้งาน
90
45030090
ไม่เปิดใช้งาน
91
45030091
ไม่เปิดใช้งาน
92
45030092
ไม่เปิดใช้งาน
93
45030093
ไม่เปิดใช้งาน
94
45030094
ไม่เปิดใช้งาน
95
45030095
เปิดใช้งาน
96
45030096
ไม่เปิดใช้งาน
97
45030097
ไม่เปิดใช้งาน
98
45030098
เปิดใช้งาน
99
45030099
ไม่เปิดใช้งาน
100
45030100
ไม่เปิดใช้งาน
101
45030101
เปิดใช้งาน
102
45030102
ไม่เปิดใช้งาน
103
45030103
เปิดใช้งาน
104
45030104
ไม่เปิดใช้งาน
105
45030105
ไม่เปิดใช้งาน
106
45030106
ไม่เปิดใช้งาน
107
45030107
ไม่เปิดใช้งาน
108
45030108
ไม่เปิดใช้งาน
109
45030109
เปิดใช้งาน
110
45030110
ไม่เปิดใช้งาน
111
45030111
ไม่เปิดใช้งาน
112
45030112
ไม่เปิดใช้งาน
113
45030113
ไม่เปิดใช้งาน
114
45030114
ไม่เปิดใช้งาน
115
45030115
ไม่เปิดใช้งาน
116
45030116
ไม่เปิดใช้งาน
117
45030117
ไม่เปิดใช้งาน
118
45030118
เปิดใช้งาน
119
45030120
ไม่เปิดใช้งาน
120
45030121
ไม่เปิดใช้งาน
121
45030122
ไม่เปิดใช้งาน
122
45030123
เปิดใช้งาน
123
45030124
เปิดใช้งาน
124
45030125
ไม่เปิดใช้งาน
125
45030126
เปิดใช้งาน
126
45030127
ไม่เปิดใช้งาน
127
45030128
ไม่เปิดใช้งาน
128
45030129
เปิดใช้งาน
129
45030130
ไม่เปิดใช้งาน
130
45030131
ไม่เปิดใช้งาน
131
45030132
ไม่เปิดใช้งาน
132
45030133
ไม่เปิดใช้งาน
133
45030134
ไม่เปิดใช้งาน
134
45030135
ไม่เปิดใช้งาน
135
45030136
เปิดใช้งาน
136
45030137
ไม่เปิดใช้งาน
137
45030138
ไม่เปิดใช้งาน
138
45030139
ไม่เปิดใช้งาน
139
45030140
ไม่เปิดใช้งาน
140
45030141
ไม่เปิดใช้งาน
141
45030142
ไม่เปิดใช้งาน
142
45030143
เปิดใช้งาน
143
45030144
เปิดใช้งาน
144
45030145
ไม่เปิดใช้งาน
145
45030146
ไม่เปิดใช้งาน
146
45030147
เปิดใช้งาน
147
45030148
ไม่เปิดใช้งาน
148
45030150
ไม่เปิดใช้งาน
149
45030151
ไม่เปิดใช้งาน
150
45030152
ไม่เปิดใช้งาน
151
45030153
เปิดใช้งาน
152
45030154
ไม่เปิดใช้งาน
153
45030155
ไม่เปิดใช้งาน
154
45030156
ไม่เปิดใช้งาน
155
45030157
ไม่เปิดใช้งาน
156
45030158
เปิดใช้งาน
157
45030159
เปิดใช้งาน
158
45030160
ไม่เปิดใช้งาน
159
45030161
ไม่เปิดใช้งาน
160
45030162
ไม่เปิดใช้งาน
161
45030163
เปิดใช้งาน
162
45030164
เปิดใช้งาน
163
45030165
ไม่เปิดใช้งาน
164
45030166
ไม่เปิดใช้งาน
165
45030167
ไม่เปิดใช้งาน
166
45030168
ไม่เปิดใช้งาน
167
45030169
ไม่เปิดใช้งาน
168
45030170
ไม่เปิดใช้งาน
169
45030171
ไม่เปิดใช้งาน
170
45030172
ไม่เปิดใช้งาน
171
45030173
ไม่เปิดใช้งาน
172
45030174
ไม่เปิดใช้งาน
173
45030175
ไม่เปิดใช้งาน
174
45030176
ไม่เปิดใช้งาน
175
45030177
ไม่เปิดใช้งาน
176
45030178
ไม่เปิดใช้งาน
177
45030179
ไม่เปิดใช้งาน
178
45030180
ไม่เปิดใช้งาน
179
45030181
ไม่เปิดใช้งาน
180
45030182
ไม่เปิดใช้งาน
181
45030183
ไม่เปิดใช้งาน
182
45030184
ไม่เปิดใช้งาน
183
45030185
ไม่เปิดใช้งาน
184
45030186
ไม่เปิดใช้งาน
185
45030187
ไม่เปิดใช้งาน
186
45030188
ไม่เปิดใช้งาน
187
45030189
ไม่เปิดใช้งาน
188
45030190
ไม่เปิดใช้งาน
189
45030191
ไม่เปิดใช้งาน
190
45030192
ไม่เปิดใช้งาน
191
45030193
เปิดใช้งาน
192
45030194
ไม่เปิดใช้งาน
193
45030195
ไม่เปิดใช้งาน
194
45030196
ไม่เปิดใช้งาน
195
45030197
ไม่เปิดใช้งาน
196
45030198
ไม่เปิดใช้งาน
197
45030199
เปิดใช้งาน
198
45030200
เปิดใช้งาน
199
45030201
ไม่เปิดใช้งาน
200
45030202
ไม่เปิดใช้งาน
201
45030203
ไม่เปิดใช้งาน
202
45030204
ไม่เปิดใช้งาน
203
45030205
ไม่เปิดใช้งาน
204
45030206
ไม่เปิดใช้งาน
205
45030207
เปิดใช้งาน
206
45030208
ไม่เปิดใช้งาน
207
45030209
ไม่เปิดใช้งาน
208
45030210
ไม่เปิดใช้งาน
209
45030211
เปิดใช้งาน
210
45030212
ไม่เปิดใช้งาน
211
45030213
เปิดใช้งาน
212
45030214
ไม่เปิดใช้งาน
213
45030215
ไม่เปิดใช้งาน
214
45030216
ไม่เปิดใช้งาน
215
45030217
ไม่เปิดใช้งาน
216
45030218
ไม่เปิดใช้งาน
217
45030219
เปิดใช้งาน