ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
47030001
เปิดใช้งาน
2
47030002
ไม่เปิดใช้งาน
3
47030003
ไม่เปิดใช้งาน
4
47030004
เปิดใช้งาน
5
47030005
ไม่เปิดใช้งาน
6
47030006
เปิดใช้งาน
7
47030007
เปิดใช้งาน
8
47030008
ไม่เปิดใช้งาน
9
47030009
เปิดใช้งาน
10
47030010
ไม่เปิดใช้งาน
11
47030011
ไม่เปิดใช้งาน
12
47030012
เปิดใช้งาน
13
47030013
เปิดใช้งาน
14
47030014
เปิดใช้งาน
15
47030015
เปิดใช้งาน
16
47030016
ไม่เปิดใช้งาน
17
47030017
ไม่เปิดใช้งาน
18
47030018
เปิดใช้งาน
19
47030019
ไม่เปิดใช้งาน
20
47030020
ไม่เปิดใช้งาน
21
47030021
เปิดใช้งาน
22
47030022
ไม่เปิดใช้งาน
23
47030023
เปิดใช้งาน
24
47030024
เปิดใช้งาน
25
47030025
ไม่เปิดใช้งาน
26
47030026
ไม่เปิดใช้งาน
27
47030027
ไม่เปิดใช้งาน
28
47030028
ไม่เปิดใช้งาน
29
47030029
เปิดใช้งาน
30
47030030
ไม่เปิดใช้งาน
31
47030031
ไม่เปิดใช้งาน
32
47030032
เปิดใช้งาน
33
47030033
เปิดใช้งาน
34
47030034
เปิดใช้งาน
35
47030035
เปิดใช้งาน
36
47030036
เปิดใช้งาน
37
47030037
ไม่เปิดใช้งาน
38
47030038
ไม่เปิดใช้งาน
39
47030039
ไม่เปิดใช้งาน
40
47030040
ไม่เปิดใช้งาน
41
47030041
ไม่เปิดใช้งาน
42
47030042
ไม่เปิดใช้งาน
43
47030043
ไม่เปิดใช้งาน
44
47030044
เปิดใช้งาน
45
47030045
เปิดใช้งาน
46
47030046
ไม่เปิดใช้งาน
47
47030047
ไม่เปิดใช้งาน
48
47030048
ไม่เปิดใช้งาน
49
47030049
เปิดใช้งาน
50
47030050
ไม่เปิดใช้งาน
51
47030051
เปิดใช้งาน
52
47030052
ไม่เปิดใช้งาน
53
47030053
ไม่เปิดใช้งาน
54
47030054
เปิดใช้งาน
55
47030055
เปิดใช้งาน
56
47030056
เปิดใช้งาน
57
47030057
ไม่เปิดใช้งาน
58
47030058
เปิดใช้งาน
59
47030059
ไม่เปิดใช้งาน
60
47030060
เปิดใช้งาน
61
47030061
ไม่เปิดใช้งาน
62
47030062
เปิดใช้งาน
63
47030063
ไม่เปิดใช้งาน
64
47030064
เปิดใช้งาน
65
47030065
เปิดใช้งาน
66
47030066
ไม่เปิดใช้งาน
67
47030067
ไม่เปิดใช้งาน
68
47030068
ไม่เปิดใช้งาน
69
47030069
ไม่เปิดใช้งาน
70
47030070
ไม่เปิดใช้งาน
71
47030071
ไม่เปิดใช้งาน
72
47030072
เปิดใช้งาน
73
47030073
เปิดใช้งาน
74
47030074
เปิดใช้งาน
75
47030075
เปิดใช้งาน
76
47030076
ไม่เปิดใช้งาน
77
47030077
เปิดใช้งาน
78
47030078
เปิดใช้งาน
79
47030079
ไม่เปิดใช้งาน
80
47030080
เปิดใช้งาน
81
47030081
เปิดใช้งาน
82
47030082
เปิดใช้งาน
83
47030083
เปิดใช้งาน
84
47030084
เปิดใช้งาน
85
47030085
ไม่เปิดใช้งาน
86
47030086
เปิดใช้งาน
87
47030087
ไม่เปิดใช้งาน
88
47030088
ไม่เปิดใช้งาน
89
47030089
เปิดใช้งาน
90
47030090
ไม่เปิดใช้งาน
91
47030091
ไม่เปิดใช้งาน
92
47030092
เปิดใช้งาน
93
47030093
เปิดใช้งาน
94
47030094
ไม่เปิดใช้งาน
95
47030095
ไม่เปิดใช้งาน
96
47030096
เปิดใช้งาน
97
47030097
ไม่เปิดใช้งาน
98
47030098
ไม่เปิดใช้งาน
99
47030100
เปิดใช้งาน
100
47030101
ไม่เปิดใช้งาน
101
47030102
เปิดใช้งาน
102
47030103
เปิดใช้งาน
103
47030104
เปิดใช้งาน
104
47030105
ไม่เปิดใช้งาน
105
47030106
เปิดใช้งาน
106
47030107
เปิดใช้งาน
107
47030108
ไม่เปิดใช้งาน
108
47030109
ไม่เปิดใช้งาน
109
47030110
ไม่เปิดใช้งาน
110
47030111
เปิดใช้งาน
111
47030112
ไม่เปิดใช้งาน
112
47030113
ไม่เปิดใช้งาน
113
47030114
เปิดใช้งาน
114
47030115
เปิดใช้งาน
115
47030116
เปิดใช้งาน
116
47030117
เปิดใช้งาน
117
47030118
เปิดใช้งาน
118
47030119
เปิดใช้งาน
119
47030120
เปิดใช้งาน
120
47030121
เปิดใช้งาน
121
47030122
เปิดใช้งาน
122
47030123
ไม่เปิดใช้งาน
123
47030124
เปิดใช้งาน
124
47030125
เปิดใช้งาน
125
47030126
ไม่เปิดใช้งาน
126
47030127
ไม่เปิดใช้งาน
127
47030128
เปิดใช้งาน
128
47030129
เปิดใช้งาน
129
47030130
เปิดใช้งาน
130
47030131
เปิดใช้งาน
131
47030132
เปิดใช้งาน
132
47030133
ไม่เปิดใช้งาน
133
47030134
เปิดใช้งาน
134
47030135
เปิดใช้งาน
135
47030136
ไม่เปิดใช้งาน
136
47030137
เปิดใช้งาน
137
47030138
เปิดใช้งาน
138
47030139
ไม่เปิดใช้งาน
139
47030140
เปิดใช้งาน
140
47030141
เปิดใช้งาน
141
47030142
เปิดใช้งาน
142
47030143
เปิดใช้งาน
143
47030144
ไม่เปิดใช้งาน
144
47030145
เปิดใช้งาน
145
47030146
เปิดใช้งาน
146
47030147
เปิดใช้งาน
147
47030148
เปิดใช้งาน
148
47030149
เปิดใช้งาน
149
47030150
เปิดใช้งาน
150
47030151
เปิดใช้งาน
151
47030152
เปิดใช้งาน
152
47030153
เปิดใช้งาน
153
47030154
เปิดใช้งาน
154
47030155
เปิดใช้งาน
155
47030156
เปิดใช้งาน
156
47030157
ไม่เปิดใช้งาน
157
47030158
เปิดใช้งาน
158
47030159
เปิดใช้งาน
159
47030160
ไม่เปิดใช้งาน
160
47030161
ไม่เปิดใช้งาน
161
47030162
ไม่เปิดใช้งาน
162
47030163
ไม่เปิดใช้งาน
163
47030164
ไม่เปิดใช้งาน
164
47030165
ไม่เปิดใช้งาน
165
47030166
ไม่เปิดใช้งาน
166
47030167
ไม่เปิดใช้งาน
167
47030168
ไม่เปิดใช้งาน
168
47030169
เปิดใช้งาน
169
47030170
ไม่เปิดใช้งาน
170
47030171
ไม่เปิดใช้งาน
171
47030172
ไม่เปิดใช้งาน
172
47030173
ไม่เปิดใช้งาน
173
47030174
เปิดใช้งาน
174
47030175
ไม่เปิดใช้งาน
175
47030176
เปิดใช้งาน
176
47030177
ไม่เปิดใช้งาน
177
47030178
เปิดใช้งาน
178
47030179
เปิดใช้งาน
179
47030180
เปิดใช้งาน
180
47030181
ไม่เปิดใช้งาน
181
47030182
เปิดใช้งาน
182
47030183
ไม่เปิดใช้งาน