ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครพนม เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
48010001
เปิดใช้งาน
2
48010002
เปิดใช้งาน
3
48010003
เปิดใช้งาน
4
48010004
เปิดใช้งาน
5
48010005
เปิดใช้งาน
6
48010006
เปิดใช้งาน
7
48010007
เปิดใช้งาน
8
48010008
เปิดใช้งาน
9
48010009
เปิดใช้งาน
10
48010010
เปิดใช้งาน
11
48010011
เปิดใช้งาน
12
48010012
เปิดใช้งาน
13
48010013
เปิดใช้งาน
14
48010014
เปิดใช้งาน
15
48010015
ไม่เปิดใช้งาน
16
48010016
เปิดใช้งาน
17
48010017
เปิดใช้งาน
18
48010018
เปิดใช้งาน
19
48010019
เปิดใช้งาน
20
48010020
เปิดใช้งาน
21
48010021
เปิดใช้งาน
22
48010022
เปิดใช้งาน
23
48010023
เปิดใช้งาน
24
48010024
เปิดใช้งาน
25
48010025
เปิดใช้งาน
26
48010026
เปิดใช้งาน
27
48010027
เปิดใช้งาน
28
48010028
เปิดใช้งาน
29
48010029
เปิดใช้งาน
30
48010030
เปิดใช้งาน
31
48010031
เปิดใช้งาน
32
48010032
เปิดใช้งาน
33
48010033
เปิดใช้งาน
34
48010034
เปิดใช้งาน
35
48010035
เปิดใช้งาน
36
48010036
เปิดใช้งาน
37
48010037
เปิดใช้งาน
38
48010038
เปิดใช้งาน
39
48010039
เปิดใช้งาน
40
48010040
เปิดใช้งาน
41
48010041
เปิดใช้งาน
42
48010042
เปิดใช้งาน
43
48010043
เปิดใช้งาน
44
48010044
เปิดใช้งาน
45
48010045
เปิดใช้งาน
46
48010046
เปิดใช้งาน
47
48010047
เปิดใช้งาน
48
48010048
เปิดใช้งาน
49
48010049
เปิดใช้งาน
50
48010050
เปิดใช้งาน
51
48010051
เปิดใช้งาน
52
48010052
เปิดใช้งาน
53
48010053
เปิดใช้งาน
54
48010054
เปิดใช้งาน
55
48010055
เปิดใช้งาน
56
48010056
เปิดใช้งาน
57
48010057
เปิดใช้งาน
58
48010058
เปิดใช้งาน
59
48010059
เปิดใช้งาน
60
48010060
เปิดใช้งาน
61
48010061
เปิดใช้งาน
62
48010062
เปิดใช้งาน
63
48010064
เปิดใช้งาน
64
48010065
เปิดใช้งาน
65
48010066
เปิดใช้งาน
66
48010068
เปิดใช้งาน
67
48010069
เปิดใช้งาน
68
48010070
เปิดใช้งาน
69
48010071
เปิดใช้งาน
70
48010072
เปิดใช้งาน
71
48010073
เปิดใช้งาน
72
48010074
เปิดใช้งาน
73
48010075
เปิดใช้งาน
74
48010076
เปิดใช้งาน
75
48010077
เปิดใช้งาน
76
48010079
เปิดใช้งาน
77
48010080
เปิดใช้งาน
78
48010081
เปิดใช้งาน
79
48010082
เปิดใช้งาน
80
48010083
เปิดใช้งาน
81
48010084
เปิดใช้งาน
82
48010085
เปิดใช้งาน
83
48010086
เปิดใช้งาน
84
48010087
เปิดใช้งาน
85
48010088
เปิดใช้งาน
86
48010089
เปิดใช้งาน
87
48010090
เปิดใช้งาน
88
48010091
เปิดใช้งาน
89
48010092
เปิดใช้งาน
90
48010093
เปิดใช้งาน
91
48010094
เปิดใช้งาน
92
48010095
เปิดใช้งาน
93
48010096
เปิดใช้งาน
94
48010097
เปิดใช้งาน
95
48010098
เปิดใช้งาน
96
48010099
เปิดใช้งาน
97
48010100
เปิดใช้งาน
98
48010101
เปิดใช้งาน
99
48010102
เปิดใช้งาน
100
48010103
เปิดใช้งาน
101
48010104
เปิดใช้งาน
102
48010105
เปิดใช้งาน
103
48010106
เปิดใช้งาน
104
48010107
เปิดใช้งาน
105
48010108
เปิดใช้งาน
106
48010109
เปิดใช้งาน
107
48010110
เปิดใช้งาน
108
48010111
เปิดใช้งาน
109
48010112
เปิดใช้งาน
110
48010113
เปิดใช้งาน
111
48010114
เปิดใช้งาน
112
48010115
เปิดใช้งาน
113
48010116
เปิดใช้งาน
114
48010117
เปิดใช้งาน
115
48010118
เปิดใช้งาน
116
48010119
เปิดใช้งาน
117
48010120
เปิดใช้งาน
118
48010121
เปิดใช้งาน
119
48010122
เปิดใช้งาน
120
48010123
เปิดใช้งาน
121
48010124
เปิดใช้งาน
122
48010125
เปิดใช้งาน
123
48010126
เปิดใช้งาน
124
48010127
เปิดใช้งาน
125
48010128
เปิดใช้งาน
126
48010129
เปิดใช้งาน
127
48010130
เปิดใช้งาน
128
48010131
เปิดใช้งาน
129
48010132
เปิดใช้งาน
130
48010133
เปิดใช้งาน
131
48010134
เปิดใช้งาน
132
48010135
เปิดใช้งาน
133
48010136
เปิดใช้งาน
134
48010137
เปิดใช้งาน
135
48010138
เปิดใช้งาน
136
48010139
เปิดใช้งาน
137
48010140
เปิดใช้งาน
138
48010141
เปิดใช้งาน
139
48010142
เปิดใช้งาน
140
48010143
เปิดใช้งาน
141
48010144
เปิดใช้งาน
142
48010145
เปิดใช้งาน
143
48010146
เปิดใช้งาน
144
48010147
เปิดใช้งาน
145
48010148
เปิดใช้งาน
146
48010149
เปิดใช้งาน
147
48010150
เปิดใช้งาน
148
48010151
เปิดใช้งาน
149
48010152
เปิดใช้งาน
150
48010153
เปิดใช้งาน
151
48010154
เปิดใช้งาน
152
48010155
ไม่เปิดใช้งาน
153
48010156
เปิดใช้งาน
154
48010157
เปิดใช้งาน
155
48010158
เปิดใช้งาน
156
48010159
เปิดใช้งาน
157
48010160
เปิดใช้งาน
158
48010161
เปิดใช้งาน
159
48010162
เปิดใช้งาน
160
48010163
เปิดใช้งาน
161
48010164
เปิดใช้งาน
162
48010165
เปิดใช้งาน
163
48010166
เปิดใช้งาน
164
48010167
เปิดใช้งาน
165
48010168
เปิดใช้งาน
166
48010169
เปิดใช้งาน
167
48010170
เปิดใช้งาน
168
48010171
เปิดใช้งาน
169
48010172
เปิดใช้งาน
170
48010173
เปิดใช้งาน
171
48010174
เปิดใช้งาน
172
48010175
เปิดใช้งาน
173
48010176
เปิดใช้งาน
174
48010177
เปิดใช้งาน
175
48010178
เปิดใช้งาน
176
48010179
เปิดใช้งาน
177
48010180
เปิดใช้งาน
178
48010181
เปิดใช้งาน
179
48010182
เปิดใช้งาน
180
48010183
เปิดใช้งาน
181
48010184
เปิดใช้งาน
182
48010185
เปิดใช้งาน
183
48010186
เปิดใช้งาน
184
48010187
เปิดใช้งาน
185
48010188
เปิดใช้งาน
186
48010189
เปิดใช้งาน
187
48010190
เปิดใช้งาน
188
48010191
เปิดใช้งาน
189
48010192
เปิดใช้งาน
190
48010193
เปิดใช้งาน
191
48010194
เปิดใช้งาน
192
48010195
เปิดใช้งาน
193
48010196
เปิดใช้งาน
194
48010197
เปิดใช้งาน
195
48010198
เปิดใช้งาน
196
48010199
เปิดใช้งาน
197
48010200
ไม่เปิดใช้งาน
198
48010201
เปิดใช้งาน
199
48010202
เปิดใช้งาน
200
48010203
เปิดใช้งาน
201
48010204
เปิดใช้งาน
202
48010205
เปิดใช้งาน
203
48010206
เปิดใช้งาน
204
48010207
เปิดใช้งาน
205
48010208
เปิดใช้งาน
206
48010209
เปิดใช้งาน
207
48010210
เปิดใช้งาน
208
48010211
เปิดใช้งาน
209
48010212
เปิดใช้งาน
210
48010213
เปิดใช้งาน
211
48010214
เปิดใช้งาน
212
48010215
เปิดใช้งาน
213
48010216
เปิดใช้งาน
214
48010217
เปิดใช้งาน
215
48010218
เปิดใช้งาน
216
48010219
เปิดใช้งาน
217
48010220
เปิดใช้งาน
218
48010221
เปิดใช้งาน
219
48010222
เปิดใช้งาน
220
48010223
ไม่เปิดใช้งาน
221
48010224
เปิดใช้งาน
222
48010225
เปิดใช้งาน
223
48010226
เปิดใช้งาน
224
48010227
ไม่เปิดใช้งาน
225
48010228
เปิดใช้งาน
226
48010229
เปิดใช้งาน
227
48010230
เปิดใช้งาน
228
48010231
เปิดใช้งาน
229
48010232
เปิดใช้งาน
230
48010233
เปิดใช้งาน
231
48010234
เปิดใช้งาน
232
48010235
ไม่เปิดใช้งาน
233
48010236
เปิดใช้งาน
234
48010237
เปิดใช้งาน
235
48010238
เปิดใช้งาน
236
48010239
เปิดใช้งาน
237
48010240
เปิดใช้งาน
238
48010241
เปิดใช้งาน
239
48010242
เปิดใช้งาน
240
48010243
เปิดใช้งาน
241
48010244
เปิดใช้งาน
242
48010245
เปิดใช้งาน
243
48010246
เปิดใช้งาน
244
48010247
เปิดใช้งาน
245
48010248
เปิดใช้งาน
246
48010249
เปิดใช้งาน
247
48010250
เปิดใช้งาน
248
48010251
เปิดใช้งาน
249
48010252
เปิดใช้งาน
250
48010253
เปิดใช้งาน
251
48010254
เปิดใช้งาน
252
48010255
เปิดใช้งาน
253
48010256
เปิดใช้งาน
254
48010257
เปิดใช้งาน
255
48010258
เปิดใช้งาน
256
48010259
เปิดใช้งาน
257
48010260
เปิดใช้งาน
258
48010261
เปิดใช้งาน
259
48010262
เปิดใช้งาน
260
48010263
เปิดใช้งาน
261
48010264
เปิดใช้งาน
262
48010265
เปิดใช้งาน