ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
50010001
ไม่เปิดใช้งาน
2
50010002
ไม่เปิดใช้งาน
3
50010003
เปิดใช้งาน
4
50010004
ไม่เปิดใช้งาน
5
50010005
เปิดใช้งาน
6
50010006
เปิดใช้งาน
7
50010007
เปิดใช้งาน
8
50010008
เปิดใช้งาน
9
50010009
ไม่เปิดใช้งาน
10
50010011
ไม่เปิดใช้งาน
11
50010012
เปิดใช้งาน
12
50010013
เปิดใช้งาน
13
50010014
เปิดใช้งาน
14
50010015
เปิดใช้งาน
15
50010016
เปิดใช้งาน
16
50010017
ไม่เปิดใช้งาน
17
50010018
เปิดใช้งาน
18
50010019
ไม่เปิดใช้งาน
19
50010020
เปิดใช้งาน
20
50010021
ไม่เปิดใช้งาน
21
50010022
ไม่เปิดใช้งาน
22
50010023
เปิดใช้งาน
23
50010024
เปิดใช้งาน
24
50010025
ไม่เปิดใช้งาน
25
50010026
เปิดใช้งาน
26
50010027
ไม่เปิดใช้งาน
27
50010028
ไม่เปิดใช้งาน
28
50010029
เปิดใช้งาน
29
50010030
เปิดใช้งาน
30
50010031
ไม่เปิดใช้งาน
31
50010032
ไม่เปิดใช้งาน
32
50010033
ไม่เปิดใช้งาน
33
50010035
ไม่เปิดใช้งาน
34
50010036
ไม่เปิดใช้งาน
35
50010037
ไม่เปิดใช้งาน
36
50010039
ไม่เปิดใช้งาน
37
50010042
เปิดใช้งาน
38
50010046
ไม่เปิดใช้งาน
39
50010047
ไม่เปิดใช้งาน
40
50010048
ไม่เปิดใช้งาน
41
50010049
ไม่เปิดใช้งาน
42
50010050
เปิดใช้งาน
43
50010051
ไม่เปิดใช้งาน
44
50010053
เปิดใช้งาน
45
50010056
เปิดใช้งาน
46
50010058
เปิดใช้งาน
47
50010059
ไม่เปิดใช้งาน
48
50010060
ไม่เปิดใช้งาน
49
50010061
ไม่เปิดใช้งาน
50
50010062
ไม่เปิดใช้งาน
51
50010063
เปิดใช้งาน
52
50010064
เปิดใช้งาน
53
50010066
ไม่เปิดใช้งาน
54
50010069
ไม่เปิดใช้งาน
55
50010073
ไม่เปิดใช้งาน
56
50010074
เปิดใช้งาน
57
50010075
เปิดใช้งาน
58
50010079
ไม่เปิดใช้งาน
59
50010080
ไม่เปิดใช้งาน
60
50010081
เปิดใช้งาน
61
50010082
ไม่เปิดใช้งาน
62
50010083
เปิดใช้งาน
63
50010084
ไม่เปิดใช้งาน
64
50010085
เปิดใช้งาน
65
50010086
เปิดใช้งาน
66
50010087
เปิดใช้งาน
67
50010089
ไม่เปิดใช้งาน
68
50010094
ไม่เปิดใช้งาน
69
50010096
เปิดใช้งาน
70
50010099
ไม่เปิดใช้งาน
71
50010100
ไม่เปิดใช้งาน
72
50010102
ไม่เปิดใช้งาน
73
50010103
เปิดใช้งาน
74
50010104
ไม่เปิดใช้งาน
75
50010105
เปิดใช้งาน
76
50010106
ไม่เปิดใช้งาน
77
50010108
ไม่เปิดใช้งาน
78
50010112
ไม่เปิดใช้งาน
79
50010114
ไม่เปิดใช้งาน
80
50010115
ไม่เปิดใช้งาน
81
50010116
ไม่เปิดใช้งาน
82
50010122
ไม่เปิดใช้งาน
83
50010125
ไม่เปิดใช้งาน
84
50010126
ไม่เปิดใช้งาน
85
50010130
เปิดใช้งาน
86
50010133
ไม่เปิดใช้งาน
87
50010135
เปิดใช้งาน
88
50010137
เปิดใช้งาน