หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
50020001
บ้านเมืองกื้ด
เปิดใช้งาน
2
50020002
บ้านแม่ตะมาน
เปิดใช้งาน
3
50020003
บ้านต้นขาม
เปิดใช้งาน
4
50020004
บ้านบวกหมื้อ
เปิดใช้งาน
5
50020005
สันป่าสักวิทยา
เปิดใช้งาน
6
50020007
ร่ำเปิงวิทยา
เปิดใช้งาน
7
50020010
วัดห้วยไร่
เปิดใช้งาน
8
50020011
ชุมชนวัดช่อแล
เปิดใช้งาน
9
50020012
บ้านสันป่าสัก
เปิดใช้งาน
10
50020013
บ้านใหม่
เปิดใช้งาน
11
50020014
บ้านปางไม้แดง
เปิดใช้งาน
12
50020015
บ้านช้างใน
เปิดใช้งาน
13
50020016
วัดช่อแลสาขาบ้านดง
เปิดใช้งาน
14
50020017
บ้านเป้าวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
15
50020022
วัดปางมะกล้วย
เปิดใช้งาน
16
50020024
ป่าแป๋วิทยา
เปิดใช้งาน
17
50020025
บ้านแม่เลา
เปิดใช้งาน
18
50020027
บ้านแม่ไคร้
เปิดใช้งาน
19
50020028
บ้านแม่แสะ
เปิดใช้งาน
20
50020029
บ้านแม่แมม
เปิดใช้งาน
21
50020032
บ้านก๋ายน้อย
เปิดใช้งาน
22
50020035
วัดบ้านเหล่า
เปิดใช้งาน
23
50020037
วัดแม่กะ
เปิดใช้งาน
24
50020038
ภูดินวิทยา
เปิดใช้งาน
25
50020039
วัดทุ่งหลวง
เปิดใช้งาน
26
50020041
วัดนาเม็ง
เปิดใช้งาน
27
50020044
บ้านผึ้ง
เปิดใช้งาน
28
50020046
บ้านปางฮ่าง
เปิดใช้งาน
29
50020047
สบเปิงวิทยา
เปิดใช้งาน
30
50020048
วัดท่าข้าม
เปิดใช้งาน
31
50020049
บ้านผาหมอน
เปิดใช้งาน
32
50020053
สันป่ายางวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
33
50020054
สันป่าตึงวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
34
50020055
บ้านหนองก๋าย
เปิดใช้งาน
35
50020056
บ้านเอียก
เปิดใช้งาน
36
50020059
สันมหาพนวิทยา
เปิดใช้งาน
37
50020061
บ้านปางกว้าง
เปิดใช้งาน
38
50020062
ป่าจี้วังแดงวิทยา
เปิดใช้งาน
39
50020065
บ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
40
50020067
บ้านทับเดื่อ
เปิดใช้งาน
41
50020068
วัดหนองออน
เปิดใช้งาน
42
50020069
บ้านสันป่าตอง
เปิดใช้งาน
43
50020070
บ้านปางห้วยตาด
เปิดใช้งาน
44
50020072
บ้านสันคะยอม
เปิดใช้งาน
45
50020073
บ้านน้ำริน
เปิดใช้งาน
46
50020079
บ้านพระนอน
เปิดใช้งาน
47
50020080
บ้านบวกจั่น
เปิดใช้งาน
48
50020082
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7
เปิดใช้งาน
49
50020083
บ้านโป่งแยงใน
เปิดใช้งาน
50
50020084
โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ
เปิดใช้งาน
51
50020085
บ้านกองแหะ
เปิดใช้งาน
52
50020086
บ้านทุ่งโป่ง
เปิดใช้งาน
53
50020089
บ้านปางไฮ
เปิดใช้งาน
54
50020093
เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2
เปิดใช้งาน
55
50020094
บ้านแม่สา
เปิดใช้งาน
56
50020095
วัดทรายมูล
เปิดใช้งาน
57
50020096
บ้านริมใต้
เปิดใช้งาน
58
50020098
มูลนิธิมหาราช 5
เปิดใช้งาน
59
50020101
บ้านสะลวงนอก
เปิดใช้งาน
60
50020102
บ้านกาดฮาว
เปิดใช้งาน
61
50020103
บ้านเมืองก๊ะ
เปิดใช้งาน
62
50020107
บ้านป่าติ้ว
เปิดใช้งาน
63
50020110
บ้านหนองปลามัน
เปิดใช้งาน
64
50020114
บ้านต้นผึ้ง
เปิดใช้งาน
65
50020117
บ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า
เปิดใช้งาน
66
50020118
บ้านห้วยน้ำจาง
เปิดใช้งาน
67
50020119
บ้านแม่ขะปู
เปิดใช้งาน
68
50020120
บ้านแม่ยางห้า
เปิดใช้งาน
69
50020121
บ้านบ่อแก้ว
เปิดใช้งาน
70
50020122
บ้านแม่โต๋
เปิดใช้งาน
71
50020123
บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม
เปิดใช้งาน
72
50020124
วัดอมลอง
เปิดใช้งาน
73
50020125
ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน
เปิดใช้งาน
74
50020126
วัดงิ้วเฒ่า
เปิดใช้งาน
75
50020127
วัดปางเติม
เปิดใช้งาน
76
50020129
วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ
เปิดใช้งาน
77
50020130
บ้านนากู่
เปิดใช้งาน
78
50020131
บ้านปางขุม
เปิดใช้งาน
79
50020132
บ้านแม่แว
เปิดใช้งาน
80
50020133
วัดยั้งเมิน
เปิดใช้งาน
81
50020135
บ้านกิ่วเสือ
เปิดใช้งาน
82
50020137
บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก
เปิดใช้งาน
83
50020138
ทรายทองราษฎร์อุทิศ
เปิดใช้งาน
84
50020139
บ้านแม่ลานคำ
เปิดใช้งาน
85
50020140
ชุมชนบ้านแม่สาบ
เปิดใช้งาน
86
50020142
ชุมชนบ้านดง
เปิดใช้งาน
87
50020143
วัดแม่เลย
เปิดใช้งาน
88
50020146
บ้านป่าลาน
เปิดใช้งาน
89
50020147
วัดบ้านป้อก
เปิดใช้งาน
90
50020149
บ้านห้วยบง
เปิดใช้งาน
91
50020151
ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา
เปิดใช้งาน
92
50020154
สหกรณ์ดำริ
เปิดใช้งาน
93
50020156
ชุมชนบ้านโป่ง
เปิดใช้งาน
94
50020158
พร้าวบูรพา
เปิดใช้งาน
95
50020159
บ้านต้นรุง
เปิดใช้งาน
96
50020160
บ้านป่าตุ้ม
เปิดใช้งาน
97
50020161
บ้านป่าไหน่
เปิดใช้งาน
98
50020163
บ้านสันกลาง
เปิดใช้งาน
99
50020164
ประชาสามัคคีวิทยา
เปิดใช้งาน
100
50020166
ประดู่วิทยา
เปิดใช้งาน
101
50020168
บ้านแม่ปั๋ง
เปิดใช้งาน
102
50020170
บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง
เปิดใช้งาน
103
50020171
บ้านแม่เหียะ
เปิดใช้งาน
104
50020174
บ้านขุนแจ๋
เปิดใช้งาน
105
50020177
บ้านแจ่งกู่เรือง
เปิดใช้งาน
106
50020178
บ้านสันปง
เปิดใช้งาน
107
50020181
บ้านแม่ปาคี
เปิดใช้งาน
108
50020182
บ้านหนองปิด
เปิดใช้งาน
109
50020183
บ้านท่ามะเกี๋ยง
เปิดใช้งาน
110
50020185
บ้านหลวง
เปิดใช้งาน
111
50020188
บ้านนาบุญโหล่งขอด
เปิดใช้งาน
112
50020190
บ้านเมืองขอน
เปิดใช้งาน
113
50020192
บ้านป่าเหมือด
เปิดใช้งาน
114
50020193
วัดแม่แก้ดน้อย
เปิดใช้งาน
115
50020194
บ้านศรีบุญเรือง
ไม่เปิดใช้งาน
116
50020196
บ้านโปง
เปิดใช้งาน
117
50020197
บ้านหัวฝาย
เปิดใช้งาน
118
50020200
บ้านหนองมะจับ
เปิดใช้งาน
119
50020201
บ้านโป่ง
เปิดใช้งาน
120
50020202
บ้านร่มหลวง
เปิดใช้งาน
121
50020203
บ้านศรีงาม
เปิดใช้งาน
122
50020204
บ้านแม่แต
เปิดใช้งาน
123
50020210
บ้านเจดีย์แม่ครัว
เปิดใช้งาน
124
50020212
บ้านแม่แฝก
เปิดใช้งาน
125
50020213
บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ)
เปิดใช้งาน
126
50020214
วัดสันคะยอม
เปิดใช้งาน
127
50020215
วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)
เปิดใช้งาน
128
50020216
สันทรายหลวง
เปิดใช้งาน
129
50020218
บ้านหลักปัน
เปิดใช้งาน
130
50020220
บ้านป่าก้าง
เปิดใช้งาน
131
50020223
บ้านสันพระเนตร
เปิดใช้งาน
132
50020224
บ้านสันศรี
เปิดใช้งาน
133
50020225
บ้านหนองไคร้
เปิดใช้งาน
134
50020228
บ้านท่าเกวียน
เปิดใช้งาน
135
50020231
บ้านห้วยเกี๋ยง
เปิดใช้งาน
136
50020232
บ้านแม่โจ้
เปิดใช้งาน
137
50020234
บ้านป่าบง
เปิดใช้งาน
138
50020235
บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)
เปิดใช้งาน
139
50020236
บ้านบวกเปา
เปิดใช้งาน
140
50020238
ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
141
50020245
รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)
เปิดใช้งาน