ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
50020001
เปิดใช้งาน
2
50020002
เปิดใช้งาน
3
50020003
เปิดใช้งาน
4
50020004
เปิดใช้งาน
5
50020005
เปิดใช้งาน
6
50020007
เปิดใช้งาน
7
50020010
เปิดใช้งาน
8
50020011
เปิดใช้งาน
9
50020012
เปิดใช้งาน
10
50020013
เปิดใช้งาน
11
50020014
เปิดใช้งาน
12
50020015
เปิดใช้งาน
13
50020016
เปิดใช้งาน
14
50020017
เปิดใช้งาน
15
50020022
เปิดใช้งาน
16
50020024
เปิดใช้งาน
17
50020025
เปิดใช้งาน
18
50020027
เปิดใช้งาน
19
50020028
เปิดใช้งาน
20
50020029
เปิดใช้งาน
21
50020032
เปิดใช้งาน
22
50020035
เปิดใช้งาน
23
50020037
เปิดใช้งาน
24
50020038
เปิดใช้งาน
25
50020039
เปิดใช้งาน
26
50020041
เปิดใช้งาน
27
50020044
เปิดใช้งาน
28
50020046
เปิดใช้งาน
29
50020047
ไม่เปิดใช้งาน
30
50020048
เปิดใช้งาน
31
50020049
เปิดใช้งาน
32
50020051
เปิดใช้งาน
33
50020053
เปิดใช้งาน
34
50020054
เปิดใช้งาน
35
50020055
เปิดใช้งาน
36
50020056
เปิดใช้งาน
37
50020059
เปิดใช้งาน
38
50020061
เปิดใช้งาน
39
50020062
เปิดใช้งาน
40
50020065
เปิดใช้งาน
41
50020067
เปิดใช้งาน
42
50020068
เปิดใช้งาน
43
50020069
เปิดใช้งาน
44
50020070
เปิดใช้งาน
45
50020072
เปิดใช้งาน
46
50020073
เปิดใช้งาน
47
50020079
เปิดใช้งาน
48
50020080
เปิดใช้งาน
49
50020082
เปิดใช้งาน
50
50020083
เปิดใช้งาน
51
50020084
เปิดใช้งาน
52
50020085
เปิดใช้งาน
53
50020086
เปิดใช้งาน
54
50020089
เปิดใช้งาน
55
50020093
เปิดใช้งาน
56
50020094
เปิดใช้งาน
57
50020095
เปิดใช้งาน
58
50020096
เปิดใช้งาน
59
50020098
เปิดใช้งาน
60
50020101
เปิดใช้งาน
61
50020102
เปิดใช้งาน
62
50020103
เปิดใช้งาน
63
50020107
เปิดใช้งาน
64
50020110
เปิดใช้งาน
65
50020114
เปิดใช้งาน
66
50020117
เปิดใช้งาน
67
50020118
เปิดใช้งาน
68
50020119
เปิดใช้งาน
69
50020120
เปิดใช้งาน
70
50020121
เปิดใช้งาน
71
50020122
เปิดใช้งาน
72
50020123
เปิดใช้งาน
73
50020124
เปิดใช้งาน
74
50020125
เปิดใช้งาน
75
50020126
เปิดใช้งาน
76
50020127
เปิดใช้งาน
77
50020129
เปิดใช้งาน
78
50020130
เปิดใช้งาน
79
50020131
เปิดใช้งาน
80
50020132
เปิดใช้งาน
81
50020133
เปิดใช้งาน
82
50020135
เปิดใช้งาน
83
50020136
เปิดใช้งาน
84
50020137
ไม่เปิดใช้งาน
85
50020138
เปิดใช้งาน
86
50020139
เปิดใช้งาน
87
50020140
เปิดใช้งาน
88
50020142
เปิดใช้งาน
89
50020143
เปิดใช้งาน
90
50020146
เปิดใช้งาน
91
50020147
เปิดใช้งาน
92
50020149
เปิดใช้งาน
93
50020151
เปิดใช้งาน
94
50020154
เปิดใช้งาน
95
50020156
เปิดใช้งาน
96
50020158
เปิดใช้งาน
97
50020159
เปิดใช้งาน
98
50020160
เปิดใช้งาน
99
50020161
เปิดใช้งาน
100
50020163
เปิดใช้งาน
101
50020164
เปิดใช้งาน
102
50020166
เปิดใช้งาน
103
50020168
เปิดใช้งาน
104
50020170
เปิดใช้งาน
105
50020171
เปิดใช้งาน
106
50020174
เปิดใช้งาน
107
50020177
เปิดใช้งาน
108
50020178
เปิดใช้งาน
109
50020181
เปิดใช้งาน
110
50020182
เปิดใช้งาน
111
50020183
เปิดใช้งาน
112
50020185
เปิดใช้งาน
113
50020188
เปิดใช้งาน
114
50020190
เปิดใช้งาน
115
50020192
เปิดใช้งาน
116
50020193
เปิดใช้งาน
117
50020194
เปิดใช้งาน
118
50020196
เปิดใช้งาน
119
50020197
เปิดใช้งาน
120
50020200
เปิดใช้งาน
121
50020201
เปิดใช้งาน
122
50020202
เปิดใช้งาน
123
50020203
เปิดใช้งาน
124
50020204
เปิดใช้งาน
125
50020210
เปิดใช้งาน
126
50020212
เปิดใช้งาน
127
50020213
เปิดใช้งาน
128
50020214
เปิดใช้งาน
129
50020215
เปิดใช้งาน
130
50020216
เปิดใช้งาน
131
50020218
เปิดใช้งาน
132
50020220
เปิดใช้งาน
133
50020223
เปิดใช้งาน
134
50020224
เปิดใช้งาน
135
50020225
เปิดใช้งาน
136
50020228
เปิดใช้งาน
137
50020231
เปิดใช้งาน
138
50020232
เปิดใช้งาน
139
50020234
เปิดใช้งาน
140
50020235
เปิดใช้งาน
141
50020236
เปิดใช้งาน
142
50020238
เปิดใช้งาน
143
50020245
เปิดใช้งาน