ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
50030001
เปิดใช้งาน
2
50030002
เปิดใช้งาน
3
50030004
ไม่เปิดใช้งาน
4
50030005
ไม่เปิดใช้งาน
5
50030006
เปิดใช้งาน
6
50030007
ไม่เปิดใช้งาน
7
50030009
ไม่เปิดใช้งาน
8
50030011
เปิดใช้งาน
9
50030012
เปิดใช้งาน
10
50030014
ไม่เปิดใช้งาน
11
50030015
ไม่เปิดใช้งาน
12
50030016
เปิดใช้งาน
13
50030017
ไม่เปิดใช้งาน
14
50030018
ไม่เปิดใช้งาน
15
50030019
ไม่เปิดใช้งาน
16
50030020
เปิดใช้งาน
17
50030021
เปิดใช้งาน
18
50030022
เปิดใช้งาน
19
50030023
ไม่เปิดใช้งาน
20
50030024
ไม่เปิดใช้งาน
21
50030025
เปิดใช้งาน
22
50030026
เปิดใช้งาน
23
50030027
เปิดใช้งาน
24
50030029
เปิดใช้งาน
25
50030030
เปิดใช้งาน
26
50030031
เปิดใช้งาน
27
50030032
ไม่เปิดใช้งาน
28
50030033
เปิดใช้งาน
29
50030034
ไม่เปิดใช้งาน
30
50030035
เปิดใช้งาน
31
50030038
เปิดใช้งาน
32
50030039
ไม่เปิดใช้งาน
33
50030040
ไม่เปิดใช้งาน
34
50030043
ไม่เปิดใช้งาน
35
50030044
ไม่เปิดใช้งาน
36
50030045
ไม่เปิดใช้งาน
37
50030046
เปิดใช้งาน
38
50030048
ไม่เปิดใช้งาน
39
50030049
ไม่เปิดใช้งาน
40
50030050
ไม่เปิดใช้งาน
41
50030051
ไม่เปิดใช้งาน
42
50030052
ไม่เปิดใช้งาน
43
50030053
ไม่เปิดใช้งาน
44
50030054
ไม่เปิดใช้งาน
45
50030055
ไม่เปิดใช้งาน
46
50030056
ไม่เปิดใช้งาน
47
50030057
ไม่เปิดใช้งาน
48
50030058
ไม่เปิดใช้งาน
49
50030059
ไม่เปิดใช้งาน
50
50030060
เปิดใช้งาน
51
50030061
เปิดใช้งาน
52
50030063
ไม่เปิดใช้งาน
53
50030064
ไม่เปิดใช้งาน
54
50030066
ไม่เปิดใช้งาน
55
50030067
ไม่เปิดใช้งาน
56
50030069
เปิดใช้งาน
57
50030071
ไม่เปิดใช้งาน
58
50030072
ไม่เปิดใช้งาน
59
50030073
ไม่เปิดใช้งาน
60
50030074
เปิดใช้งาน
61
50030075
ไม่เปิดใช้งาน
62
50030076
ไม่เปิดใช้งาน
63
50030077
ไม่เปิดใช้งาน
64
50030078
ไม่เปิดใช้งาน
65
50030079
ไม่เปิดใช้งาน
66
50030080
ไม่เปิดใช้งาน
67
50030081
ไม่เปิดใช้งาน
68
50030082
ไม่เปิดใช้งาน
69
50030083
ไม่เปิดใช้งาน
70
50030086
เปิดใช้งาน
71
50030087
ไม่เปิดใช้งาน
72
50030088
ไม่เปิดใช้งาน
73
50030089
ไม่เปิดใช้งาน
74
50030090
ไม่เปิดใช้งาน
75
50030091
ไม่เปิดใช้งาน
76
50030092
เปิดใช้งาน
77
50030093
ไม่เปิดใช้งาน
78
50030094
ไม่เปิดใช้งาน
79
50030095
ไม่เปิดใช้งาน
80
50030097
ไม่เปิดใช้งาน
81
50030098
เปิดใช้งาน
82
50030099
เปิดใช้งาน
83
50030100
ไม่เปิดใช้งาน
84
50030103
ไม่เปิดใช้งาน
85
50030104
เปิดใช้งาน
86
50030105
เปิดใช้งาน
87
50030106
ไม่เปิดใช้งาน
88
50030107
ไม่เปิดใช้งาน
89
50030108
เปิดใช้งาน
90
50030110
เปิดใช้งาน
91
50030111
เปิดใช้งาน
92
50030112
ไม่เปิดใช้งาน
93
50030113
ไม่เปิดใช้งาน
94
50030114
ไม่เปิดใช้งาน
95
50030115
เปิดใช้งาน
96
50030116
เปิดใช้งาน
97
50030117
เปิดใช้งาน
98
50030118
เปิดใช้งาน
99
50030119
เปิดใช้งาน
100
50030120
ไม่เปิดใช้งาน
101
50030121
เปิดใช้งาน
102
50030122
ไม่เปิดใช้งาน
103
50030123
ไม่เปิดใช้งาน
104
50030126
ไม่เปิดใช้งาน
105
50030127
เปิดใช้งาน
106
50030128
ไม่เปิดใช้งาน
107
50030130
ไม่เปิดใช้งาน
108
50030133
เปิดใช้งาน
109
50030134
ไม่เปิดใช้งาน
110
50030135
ไม่เปิดใช้งาน
111
50030136
ไม่เปิดใช้งาน
112
50030137
ไม่เปิดใช้งาน
113
50030138
ไม่เปิดใช้งาน
114
50030139
ไม่เปิดใช้งาน
115
50030143
ไม่เปิดใช้งาน
116
50030144
ไม่เปิดใช้งาน
117
50030145
เปิดใช้งาน
118
50030146
เปิดใช้งาน
119
50030147
เปิดใช้งาน
120
50030148
ไม่เปิดใช้งาน
121
50030149
ไม่เปิดใช้งาน
122
50030151
ไม่เปิดใช้งาน
123
50030154
เปิดใช้งาน
124
50030155
ไม่เปิดใช้งาน
125
50030157
เปิดใช้งาน
126
50030158
เปิดใช้งาน
127
50030159
ไม่เปิดใช้งาน
128
50030160
เปิดใช้งาน
129
50030161
ไม่เปิดใช้งาน
130
50030165
ไม่เปิดใช้งาน
131
50030166
ไม่เปิดใช้งาน
132
50030167
ไม่เปิดใช้งาน
133
50030168
ไม่เปิดใช้งาน
134
50030169
ไม่เปิดใช้งาน
135
50030170
ไม่เปิดใช้งาน
136
50030171
เปิดใช้งาน
137
50030173
ไม่เปิดใช้งาน
138
50030174
ไม่เปิดใช้งาน
139
50030175
ไม่เปิดใช้งาน
140
50030176
เปิดใช้งาน
141
50030177
เปิดใช้งาน
142
50030178
ไม่เปิดใช้งาน
143
50030179
ไม่เปิดใช้งาน
144
50030181
ไม่เปิดใช้งาน
145
50030182
เปิดใช้งาน
146
50030183
เปิดใช้งาน
147
50030185
ไม่เปิดใช้งาน
148
50030187
ไม่เปิดใช้งาน
149
50030190
ไม่เปิดใช้งาน
150
50030191
ไม่เปิดใช้งาน
151
50030193
เปิดใช้งาน
152
50030194
ไม่เปิดใช้งาน
153
50030195
เปิดใช้งาน
154
50030196
ไม่เปิดใช้งาน
155
50030197
เปิดใช้งาน