ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
50050002
ไม่เปิดใช้งาน
2
50050003
เปิดใช้งาน
3
50050004
เปิดใช้งาน
4
50050005
เปิดใช้งาน
5
50050006
เปิดใช้งาน
6
50050007
ไม่เปิดใช้งาน
7
50050008
เปิดใช้งาน
8
50050009
ไม่เปิดใช้งาน
9
50050012
เปิดใช้งาน
10
50050015
ไม่เปิดใช้งาน
11
50050016
ไม่เปิดใช้งาน
12
50050017
ไม่เปิดใช้งาน
13
50050018
ไม่เปิดใช้งาน
14
50050019
ไม่เปิดใช้งาน
15
50050020
ไม่เปิดใช้งาน
16
50050022
ไม่เปิดใช้งาน
17
50050023
ไม่เปิดใช้งาน
18
50050026
เปิดใช้งาน
19
50050027
เปิดใช้งาน
20
50050029
ไม่เปิดใช้งาน
21
50050031
ไม่เปิดใช้งาน
22
50050032
เปิดใช้งาน
23
50050033
ไม่เปิดใช้งาน
24
50050034
ไม่เปิดใช้งาน
25
50050035
เปิดใช้งาน
26
50050036
เปิดใช้งาน
27
50050037
เปิดใช้งาน
28
50050038
เปิดใช้งาน
29
50050039
เปิดใช้งาน
30
50050040
ไม่เปิดใช้งาน
31
50050041
เปิดใช้งาน
32
50050042
ไม่เปิดใช้งาน
33
50050043
ไม่เปิดใช้งาน
34
50050045
เปิดใช้งาน
35
50050046
ไม่เปิดใช้งาน
36
50050048
ไม่เปิดใช้งาน
37
50050051
ไม่เปิดใช้งาน
38
50050052
เปิดใช้งาน
39
50050053
ไม่เปิดใช้งาน
40
50050054
เปิดใช้งาน
41
50050055
เปิดใช้งาน
42
50050056
เปิดใช้งาน
43
50050057
ไม่เปิดใช้งาน
44
50050058
ไม่เปิดใช้งาน
45
50050059
ไม่เปิดใช้งาน
46
50050060
เปิดใช้งาน
47
50050061
เปิดใช้งาน
48
50050062
เปิดใช้งาน
49
50050063
ไม่เปิดใช้งาน
50
50050064
ไม่เปิดใช้งาน
51
50050066
ไม่เปิดใช้งาน
52
50050067
เปิดใช้งาน
53
50050068
ไม่เปิดใช้งาน
54
50050071
ไม่เปิดใช้งาน
55
50050072
ไม่เปิดใช้งาน
56
50050073
เปิดใช้งาน
57
50050075
เปิดใช้งาน
58
50050077
ไม่เปิดใช้งาน
59
50050078
ไม่เปิดใช้งาน
60
50050079
ไม่เปิดใช้งาน
61
50050080
ไม่เปิดใช้งาน
62
50050082
ไม่เปิดใช้งาน
63
50050083
เปิดใช้งาน
64
50050084
เปิดใช้งาน
65
50050085
ไม่เปิดใช้งาน
66
50050086
ไม่เปิดใช้งาน
67
50050087
เปิดใช้งาน
68
50050088
เปิดใช้งาน
69
50050089
ไม่เปิดใช้งาน
70
50050090
ไม่เปิดใช้งาน
71
50050091
ไม่เปิดใช้งาน
72
50050093
เปิดใช้งาน
73
50050094
ไม่เปิดใช้งาน
74
50050095
เปิดใช้งาน
75
50050096
เปิดใช้งาน
76
50050097
ไม่เปิดใช้งาน
77
50050098
เปิดใช้งาน
78
50050099
ไม่เปิดใช้งาน
79
50050100
ไม่เปิดใช้งาน
80
50050101
ไม่เปิดใช้งาน
81
50050102
ไม่เปิดใช้งาน
82
50050103
ไม่เปิดใช้งาน
83
50050105
เปิดใช้งาน
84
50050106
ไม่เปิดใช้งาน
85
50050107
ไม่เปิดใช้งาน
86
50050108
ไม่เปิดใช้งาน
87
50050109
เปิดใช้งาน
88
50050110
เปิดใช้งาน
89
50050112
ไม่เปิดใช้งาน
90
50050113
ไม่เปิดใช้งาน
91
50050114
เปิดใช้งาน
92
50050115
ไม่เปิดใช้งาน
93
50050116
ไม่เปิดใช้งาน
94
50050117
ไม่เปิดใช้งาน
95
50050118
ไม่เปิดใช้งาน
96
50050119
ไม่เปิดใช้งาน
97
50050120
เปิดใช้งาน
98
50050121
เปิดใช้งาน
99
50050229
ไม่เปิดใช้งาน