หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
52010001
วัดหลวงวิทยา
เปิดใช้งาน
2
52010002
วัดพระเจ้านั่งแท่น
เปิดใช้งาน
3
52010005
บ้านกาศเมฆ
เปิดใช้งาน
4
52010006
บ้านศรีหมวดเกล้า
เปิดใช้งาน
5
52010009
บ้านโทกหัวช้าง
เปิดใช้งาน
6
52010012
ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
เปิดใช้งาน
7
52010016
บ้านสำเภา
เปิดใช้งาน
8
52010021
อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)
เปิดใช้งาน
9
52010023
ธงชัยวิทยา
เปิดใช้งาน
10
52010024
บ้านทุ่งฝาย
เปิดใช้งาน
11
52010025
บ้านท่าโทก
เปิดใช้งาน
12
52010029
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1
เปิดใช้งาน
13
52010031
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3
เปิดใช้งาน
14
52010034
วัดน้ำโท้ง
เปิดใช้งาน
15
52010042
บ้านห้วยเป้ง
ไม่เปิดใช้งาน
16
52010043
ทุ่งฝางวิทยา
เปิดใช้งาน
17
52010044
วัดค่ากลาง
เปิดใช้งาน
18
52010045
วัดทุ่งโจ้
เปิดใช้งาน
19
52010046
บ้านสบค่อม
เปิดใช้งาน
20
52010047
บ้านบ่อหิน
เปิดใช้งาน
21
52010048
วัดบ้านเป้า
เปิดใช้งาน
22
52010051
แม่ก๋งวิทยา
เปิดใช้งาน
23
52010052
บ้านแม่อาง
เปิดใช้งาน
24
52010054
วัดศรีปรีดานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
25
52010055
สบมายสามัคคีวิทยา
เปิดใช้งาน
26
52010056
บ้านหัวทุ่ง
เปิดใช้งาน
27
52010059
วัดเสด็จ
เปิดใช้งาน
28
52010060
ชุมชนบ้านทราย
เปิดใช้งาน
29
52010061
บ้านทรายมูล
เปิดใช้งาน
30
52010063
บ้านจำค่า
เปิดใช้งาน
31
52010064
บ้านเอื้อม
เปิดใช้งาน
32
52010065
บ้านทุ่งกล้วย
เปิดใช้งาน
33
52010066
วัดบ้านฮ่อง
เปิดใช้งาน
34
52010069
วัดบ้านสัก
เปิดใช้งาน
35
52010070
บ้านแม่เฟือง
เปิดใช้งาน
36
52010071
บ้านหมากหัววัง
เปิดใช้งาน
37
52010072
บ้านบุญนาค
เปิดใช้งาน
38
52010073
วัดบ้านแลง
เปิดใช้งาน
39
52010075
วัดนาน้อย
เปิดใช้งาน
40
52010077
บ้านกาด
เปิดใช้งาน
41
52010078
บ้านทุ่งกู่ด้าย
เปิดใช้งาน
42
52010079
บ้านป่าตันกุมเมือง
เปิดใช้งาน
43
52010082
วัดต้นต้อง
เปิดใช้งาน
44
52010083
บ้านไร่(ประชาสามัคคี)
เปิดใช้งาน
45
52010084
พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)
เปิดใช้งาน
46
52010085
บ้านปงวัง
เปิดใช้งาน
47
52010088
บ้านปงสนุก
เปิดใช้งาน
48
52010089
อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
49
52010090
กอรวกพิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
50
52010091
บ้านทาน
เปิดใช้งาน
51
52010092
บ้านวังตม
เปิดใช้งาน
52
52010093
บ้านนาแช่
เปิดใช้งาน
53
52010095
บ้านนาสัก
เปิดใช้งาน
54
52010098
บ้านใหม่รัตนโกสินทร์
เปิดใช้งาน
55
52010099
บ้านแม่จาง
เปิดใช้งาน
56
52010100
วัดสบจาง
เปิดใช้งาน
57
52010101
วัดท่าสี
เปิดใช้งาน
58
52010104
บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง
เปิดใช้งาน
59
52010105
บ้านจำปุย
เปิดใช้งาน
60
52010106
บ้านแม่ส้าน
เปิดใช้งาน
61
52010107
วัดหัวฝาย
เปิดใช้งาน
62
52010108
บ้านเวียงหงส์ล้านนา
เปิดใช้งาน
63
52010109
วัดบ้านแขม
เปิดใช้งาน
64
52010110
อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)
เปิดใช้งาน
65
52010113
สบป้าดวิทยา
เปิดใช้งาน
66
52010114
บ้านสบเติ๋น
เปิดใช้งาน
67
52010116
สบเมาะวิทยา
เปิดใช้งาน
68
52010120
แม่แป้นวิทยา
เปิดใช้งาน
69
52010121
แม่ฮ่างวิทยา
เปิดใช้งาน
70
52010123
บ้านโป่ง
เปิดใช้งาน
71
52010124
บ้านสบพลึง
เปิดใช้งาน
72
52010125
บ้านใหม่
เปิดใช้งาน
73
52010127
ชุมชนบ้านร้อง
ไม่เปิดใช้งาน
74
52010128
บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110
เปิดใช้งาน
75
52010129
บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว
เปิดใช้งาน
76
52010130
ผาแดงวิทยา
เปิดใช้งาน
77
52010131
บ้านแม่งาวใต้
เปิดใช้งาน
78
52010132
บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า
เปิดใช้งาน
79
52010134
บ้านหวด
เปิดใช้งาน
80
52010135
ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)
เปิดใช้งาน
81
52010138
ชุมชนบ้านแหง
ไม่เปิดใช้งาน
82
52010140
บ้านบ่อห้อ
เปิดใช้งาน
83
52010143
บ้านห้วยหก
ไม่เปิดใช้งาน
84
52010145
บ้านอ้อน
เปิดใช้งาน
85
52010147
บ้านแม่กวัก
เปิดใช้งาน
86
52010149
บ้านห้วยอูน
เปิดใช้งาน
87
52010150
บ้านขุนแหง
เปิดใช้งาน
88
52010153
บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา
เปิดใช้งาน
89
52010155
บ้านแม่ตีบ
เปิดใช้งาน
90
52010156
บ้านงิ้วงาม
เปิดใช้งาน
91
52010157
บ้านทุ่ง
เปิดใช้งาน
92
52010159
บ้านหลวงใต้
เปิดใช้งาน
93
52010162
บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล
เปิดใช้งาน
94
52010163
อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
เปิดใช้งาน
95
52010164
ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
96
52010169
บ้านสัน
เปิดใช้งาน
97
52010170
บ้านเหล่า
เปิดใช้งาน
98
52010171
เมืองยาววิทยา
เปิดใช้งาน
99
52010173
ชุมชนบ้านสันกำแพง
เปิดใช้งาน
100
52010176
บ้านป่าเหียง
ไม่เปิดใช้งาน
101
52010177
บ้านโป่งขวาก
เปิดใช้งาน
102
52010178
บ้านหัวทุ่ง
เปิดใช้งาน
103
52010180
บ้านปันเต้า
ไม่เปิดใช้งาน
104
52010182
บ้านทุ่งหก
เปิดใช้งาน
105
52010183
บ้านทุ่งผา
ไม่เปิดใช้งาน
106
52010184
บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย
เปิดใช้งาน
107
52010185
บ้านยางอ้อย
เปิดใช้งาน
108
52010186
บ้านทุ่งเกวียน
เปิดใช้งาน
109
52010188
บ้านดอนหัววัง
ไม่เปิดใช้งาน
110
52010189
บ้านสันทราย
เปิดใช้งาน
111
52010190
ทุ่งหนองขามวิทยา
เปิดใช้งาน
112
52010194
บ้านปันง้าว
เปิดใช้งาน
113
52010195
อนุบาลห้างฉัตร
เปิดใช้งาน
114
52010196
ชุมชนบ้านแม่ฮาว
เปิดใช้งาน