ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
53010001
เปิดใช้งาน
2
53010002
เปิดใช้งาน
3
53010003
เปิดใช้งาน
4
53010004
เปิดใช้งาน
5
53010005
เปิดใช้งาน
6
53010006
เปิดใช้งาน
7
53010007
เปิดใช้งาน
8
53010008
เปิดใช้งาน
9
53010009
เปิดใช้งาน
10
53010010
เปิดใช้งาน
11
53010011
เปิดใช้งาน
12
53010012
ไม่เปิดใช้งาน
13
53010013
เปิดใช้งาน
14
53010014
เปิดใช้งาน
15
53010015
เปิดใช้งาน
16
53010016
เปิดใช้งาน
17
53010017
เปิดใช้งาน
18
53010018
เปิดใช้งาน
19
53010019
เปิดใช้งาน
20
53010020
เปิดใช้งาน
21
53010021
เปิดใช้งาน
22
53010022
เปิดใช้งาน
23
53010023
เปิดใช้งาน
24
53010025
เปิดใช้งาน
25
53010027
เปิดใช้งาน
26
53010028
เปิดใช้งาน
27
53010029
เปิดใช้งาน
28
53010030
เปิดใช้งาน
29
53010032
เปิดใช้งาน
30
53010033
เปิดใช้งาน
31
53010034
เปิดใช้งาน
32
53010035
เปิดใช้งาน
33
53010036
เปิดใช้งาน
34
53010037
เปิดใช้งาน
35
53010038
ไม่เปิดใช้งาน
36
53010039
เปิดใช้งาน
37
53010040
เปิดใช้งาน
38
53010041
เปิดใช้งาน
39
53010042
เปิดใช้งาน
40
53010043
เปิดใช้งาน
41
53010044
เปิดใช้งาน
42
53010046
เปิดใช้งาน
43
53010049
เปิดใช้งาน
44
53010051
เปิดใช้งาน
45
53010052
เปิดใช้งาน
46
53010054
เปิดใช้งาน
47
53010055
เปิดใช้งาน
48
53010056
เปิดใช้งาน
49
53010057
เปิดใช้งาน
50
53010058
เปิดใช้งาน
51
53010059
เปิดใช้งาน
52
53010061
เปิดใช้งาน
53
53010062
เปิดใช้งาน
54
53010063
เปิดใช้งาน
55
53010064
เปิดใช้งาน
56
53010065
เปิดใช้งาน
57
53010066
เปิดใช้งาน
58
53010067
เปิดใช้งาน
59
53010068
เปิดใช้งาน
60
53010070
เปิดใช้งาน
61
53010071
เปิดใช้งาน
62
53010072
เปิดใช้งาน
63
53010073
เปิดใช้งาน
64
53010074
เปิดใช้งาน
65
53010075
เปิดใช้งาน
66
53010076
เปิดใช้งาน
67
53010077
เปิดใช้งาน
68
53010078
เปิดใช้งาน
69
53010079
เปิดใช้งาน
70
53010080
เปิดใช้งาน
71
53010081
ไม่เปิดใช้งาน
72
53010082
เปิดใช้งาน
73
53010083
เปิดใช้งาน
74
53010084
เปิดใช้งาน
75
53010085
เปิดใช้งาน
76
53010086
เปิดใช้งาน
77
53010087
เปิดใช้งาน
78
53010088
ไม่เปิดใช้งาน
79
53010089
เปิดใช้งาน
80
53010091
เปิดใช้งาน
81
53010092
เปิดใช้งาน
82
53010094
เปิดใช้งาน
83
53010095
เปิดใช้งาน
84
53010096
เปิดใช้งาน
85
53010097
เปิดใช้งาน
86
53010098
เปิดใช้งาน
87
53010099
เปิดใช้งาน
88
53010100
ไม่เปิดใช้งาน
89
53010101
เปิดใช้งาน
90
53010102
เปิดใช้งาน
91
53010103
เปิดใช้งาน
92
53010104
เปิดใช้งาน
93
53010106
เปิดใช้งาน
94
53010107
เปิดใช้งาน
95
53010108
เปิดใช้งาน
96
53010109
เปิดใช้งาน
97
53010111
เปิดใช้งาน
98
53010113
เปิดใช้งาน
99
53010114
เปิดใช้งาน
100
53010115
เปิดใช้งาน
101
53010116
เปิดใช้งาน
102
53010117
เปิดใช้งาน
103
53010118
เปิดใช้งาน
104
53010119
เปิดใช้งาน
105
53010120
เปิดใช้งาน
106
53010121
เปิดใช้งาน
107
53010122
เปิดใช้งาน
108
53010123
เปิดใช้งาน
109
53010124
เปิดใช้งาน
110
53010125
เปิดใช้งาน
111
53010126
เปิดใช้งาน
112
53010127
เปิดใช้งาน
113
53010128
เปิดใช้งาน
114
53010129
เปิดใช้งาน
115
53010131
เปิดใช้งาน
116
53010132
เปิดใช้งาน
117
53010133
เปิดใช้งาน
118
53010134
เปิดใช้งาน
119
53010135
เปิดใช้งาน
120
53010136
เปิดใช้งาน
121
53010137
เปิดใช้งาน
122
53010138
เปิดใช้งาน
123
53010139
เปิดใช้งาน
124
53010140
เปิดใช้งาน
125
53010141
เปิดใช้งาน
126
53010142
เปิดใช้งาน
127
53010143
เปิดใช้งาน
128
53010144
เปิดใช้งาน
129
53010145
เปิดใช้งาน
130
53010146
เปิดใช้งาน
131
53010147
เปิดใช้งาน
132
53010149
เปิดใช้งาน
133
53010150
เปิดใช้งาน
134
53010151
เปิดใช้งาน
135
53010152
เปิดใช้งาน
136
53010154
เปิดใช้งาน
137
53010155
เปิดใช้งาน
138
53010156
ไม่เปิดใช้งาน
139
53010157
ไม่เปิดใช้งาน
140
53010159
ไม่เปิดใช้งาน
141
53010160
เปิดใช้งาน
142
53010162
เปิดใช้งาน
143
53010164
เปิดใช้งาน
144
53010165
เปิดใช้งาน
145
53010166
เปิดใช้งาน
146
53010167
เปิดใช้งาน
147
53010168
เปิดใช้งาน
148
53010169
เปิดใช้งาน
149
53010171
ไม่เปิดใช้งาน
150
53010172
ไม่เปิดใช้งาน
151
53010173
เปิดใช้งาน
152
53010174
เปิดใช้งาน
153
53010175
เปิดใช้งาน
154
53010176
เปิดใช้งาน
155
53010178
เปิดใช้งาน
156
53010179
เปิดใช้งาน
157
53010180
เปิดใช้งาน
158
53010181
เปิดใช้งาน
159
53010182
เปิดใช้งาน
160
53010183
เปิดใช้งาน
161
53010184
เปิดใช้งาน
162
53010185
เปิดใช้งาน
163
53010186
เปิดใช้งาน
164
53010187
เปิดใช้งาน
165
53010188
ไม่เปิดใช้งาน
166
53010189
ไม่เปิดใช้งาน
167
53010190
เปิดใช้งาน
168
53010191
เปิดใช้งาน
169
53010193
เปิดใช้งาน
170
53010194
เปิดใช้งาน
171
53010195
เปิดใช้งาน
172
53010196
เปิดใช้งาน
173
53010197
เปิดใช้งาน