ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.น่าน เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
55010001
เปิดใช้งาน
2
55010002
เปิดใช้งาน
3
55010004
เปิดใช้งาน
4
55010006
เปิดใช้งาน
5
55010007
ไม่เปิดใช้งาน
6
55010009
เปิดใช้งาน
7
55010011
เปิดใช้งาน
8
55010013
เปิดใช้งาน
9
55010014
ไม่เปิดใช้งาน
10
55010015
ไม่เปิดใช้งาน
11
55010016
ไม่เปิดใช้งาน
12
55010017
เปิดใช้งาน
13
55010018
เปิดใช้งาน
14
55010019
เปิดใช้งาน
15
55010020
ไม่เปิดใช้งาน
16
55010022
เปิดใช้งาน
17
55010023
ไม่เปิดใช้งาน
18
55010024
เปิดใช้งาน
19
55010025
เปิดใช้งาน
20
55010026
เปิดใช้งาน
21
55010027
เปิดใช้งาน
22
55010028
เปิดใช้งาน
23
55010029
เปิดใช้งาน
24
55010030
เปิดใช้งาน
25
55010031
เปิดใช้งาน
26
55010032
ไม่เปิดใช้งาน
27
55010033
เปิดใช้งาน
28
55010034
ไม่เปิดใช้งาน
29
55010035
เปิดใช้งาน
30
55010036
เปิดใช้งาน
31
55010037
เปิดใช้งาน
32
55010038
เปิดใช้งาน
33
55010039
เปิดใช้งาน
34
55010040
เปิดใช้งาน
35
55010041
เปิดใช้งาน
36
55010042
เปิดใช้งาน
37
55010043
เปิดใช้งาน
38
55010044
เปิดใช้งาน
39
55010045
เปิดใช้งาน
40
55010046
เปิดใช้งาน
41
55010047
เปิดใช้งาน
42
55010048
เปิดใช้งาน
43
55010049
เปิดใช้งาน
44
55010051
เปิดใช้งาน
45
55010052
เปิดใช้งาน
46
55010056
ไม่เปิดใช้งาน
47
55010057
เปิดใช้งาน
48
55010058
เปิดใช้งาน
49
55010059
เปิดใช้งาน
50
55010060
เปิดใช้งาน
51
55010061
ไม่เปิดใช้งาน
52
55010063
เปิดใช้งาน
53
55010064
เปิดใช้งาน
54
55010065
เปิดใช้งาน
55
55010068
เปิดใช้งาน
56
55010071
เปิดใช้งาน
57
55010072
เปิดใช้งาน
58
55010073
เปิดใช้งาน
59
55010076
เปิดใช้งาน
60
55010077
เปิดใช้งาน
61
55010078
เปิดใช้งาน
62
55010079
เปิดใช้งาน
63
55010080
เปิดใช้งาน
64
55010082
ไม่เปิดใช้งาน
65
55010083
เปิดใช้งาน
66
55010084
เปิดใช้งาน
67
55010085
เปิดใช้งาน
68
55010086
เปิดใช้งาน
69
55010087
เปิดใช้งาน
70
55010088
เปิดใช้งาน
71
55010089
เปิดใช้งาน
72
55010090
เปิดใช้งาน
73
55010092
เปิดใช้งาน
74
55010093
เปิดใช้งาน
75
55010094
เปิดใช้งาน
76
55010095
เปิดใช้งาน
77
55010096
เปิดใช้งาน
78
55010097
ไม่เปิดใช้งาน
79
55010099
เปิดใช้งาน
80
55010100
เปิดใช้งาน
81
55010101
เปิดใช้งาน
82
55010103
เปิดใช้งาน
83
55010104
ไม่เปิดใช้งาน
84
55010105
เปิดใช้งาน
85
55010106
เปิดใช้งาน
86
55010108
เปิดใช้งาน
87
55010109
เปิดใช้งาน
88
55010110
เปิดใช้งาน
89
55010111
เปิดใช้งาน
90
55010112
เปิดใช้งาน
91
55010113
เปิดใช้งาน
92
55010114
เปิดใช้งาน
93
55010115
เปิดใช้งาน
94
55010116
เปิดใช้งาน
95
55010119
เปิดใช้งาน
96
55010120
เปิดใช้งาน
97
55010121
ไม่เปิดใช้งาน
98
55010122
เปิดใช้งาน
99
55010123
เปิดใช้งาน
100
55010124
เปิดใช้งาน
101
55010125
เปิดใช้งาน
102
55010126
เปิดใช้งาน
103
55010127
เปิดใช้งาน
104
55010128
เปิดใช้งาน
105
55010129
เปิดใช้งาน
106
55010130
เปิดใช้งาน
107
55010131
เปิดใช้งาน
108
55010132
เปิดใช้งาน
109
55010133
เปิดใช้งาน
110
55010134
เปิดใช้งาน
111
55010135
ไม่เปิดใช้งาน
112
55010136
ไม่เปิดใช้งาน
113
55010137
เปิดใช้งาน
114
55010138
เปิดใช้งาน
115
55010140
เปิดใช้งาน
116
55010141
เปิดใช้งาน
117
55010142
ไม่เปิดใช้งาน
118
55010143
เปิดใช้งาน
119
55010144
เปิดใช้งาน
120
55010146
เปิดใช้งาน
121
55010147
เปิดใช้งาน
122
55010148
เปิดใช้งาน
123
55010149
เปิดใช้งาน
124
55010150
เปิดใช้งาน
125
55010151
เปิดใช้งาน
126
55010152
เปิดใช้งาน
127
55010153
เปิดใช้งาน
128
55010154
เปิดใช้งาน
129
55010155
เปิดใช้งาน
130
55010156
เปิดใช้งาน
131
55010158
ไม่เปิดใช้งาน
132
55010159
เปิดใช้งาน
133
55010160
เปิดใช้งาน
134
55010161
เปิดใช้งาน
135
55010162
เปิดใช้งาน
136
55010163
เปิดใช้งาน
137
55010164
เปิดใช้งาน
138
55010166
ไม่เปิดใช้งาน
139
55010167
เปิดใช้งาน
140
55010168
เปิดใช้งาน
141
55010169
เปิดใช้งาน
142
55010170
เปิดใช้งาน
143
55010171
เปิดใช้งาน
144
55010172
เปิดใช้งาน
145
55010173
ไม่เปิดใช้งาน
146
55010174
เปิดใช้งาน
147
55010175
เปิดใช้งาน
148
55010176
เปิดใช้งาน
149
55010177
เปิดใช้งาน
150
55010178
เปิดใช้งาน
151
55010180
เปิดใช้งาน
152
55010181
ไม่เปิดใช้งาน
153
55010182
เปิดใช้งาน
154
55010183
เปิดใช้งาน
155
55010184
ไม่เปิดใช้งาน
156
55010185
เปิดใช้งาน
157
55010186
เปิดใช้งาน
158
55010187
เปิดใช้งาน
159
55010188
เปิดใช้งาน
160
55010189
เปิดใช้งาน
161
55010190
เปิดใช้งาน
162
55010191
เปิดใช้งาน
163
55010192
เปิดใช้งาน
164
55010194
เปิดใช้งาน
165
55010195
เปิดใช้งาน
166
55010196
ไม่เปิดใช้งาน
167
55010197
เปิดใช้งาน
168
55010198
เปิดใช้งาน
169
55010199
เปิดใช้งาน
170
55010200
เปิดใช้งาน
171
55010201
เปิดใช้งาน
172
55010202
เปิดใช้งาน
173
55010203
เปิดใช้งาน
174
55010204
เปิดใช้งาน
175
55010206
ไม่เปิดใช้งาน
176
55010207
เปิดใช้งาน
177
55010208
เปิดใช้งาน
178
55010209
เปิดใช้งาน
179
55010211
เปิดใช้งาน
180
55010213
เปิดใช้งาน
181
55010214
เปิดใช้งาน
182
55010216
เปิดใช้งาน
183
55010217
เปิดใช้งาน
184
55010218
เปิดใช้งาน
185
55010219
เปิดใช้งาน
186
55010220
เปิดใช้งาน
187
55010221
เปิดใช้งาน
188
55010223
เปิดใช้งาน
189
55010224
เปิดใช้งาน
190
55010226
ไม่เปิดใช้งาน
191
55010228
เปิดใช้งาน