ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.น่าน เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
55020001
เปิดใช้งาน
2
55020002
เปิดใช้งาน
3
55020003
เปิดใช้งาน
4
55020004
เปิดใช้งาน
5
55020005
เปิดใช้งาน
6
55020006
เปิดใช้งาน
7
55020007
เปิดใช้งาน
8
55020008
เปิดใช้งาน
9
55020009
เปิดใช้งาน
10
55020010
เปิดใช้งาน
11
55020011
เปิดใช้งาน
12
55020012
เปิดใช้งาน
13
55020013
เปิดใช้งาน
14
55020014
เปิดใช้งาน
15
55020015
เปิดใช้งาน
16
55020016
เปิดใช้งาน
17
55020017
เปิดใช้งาน
18
55020018
เปิดใช้งาน
19
55020019
เปิดใช้งาน
20
55020021
เปิดใช้งาน
21
55020022
เปิดใช้งาน
22
55020023
เปิดใช้งาน
23
55020024
เปิดใช้งาน
24
55020026
เปิดใช้งาน
25
55020027
เปิดใช้งาน
26
55020028
เปิดใช้งาน
27
55020032
เปิดใช้งาน
28
55020033
เปิดใช้งาน
29
55020035
เปิดใช้งาน
30
55020036
เปิดใช้งาน
31
55020037
เปิดใช้งาน
32
55020038
เปิดใช้งาน
33
55020039
เปิดใช้งาน
34
55020040
เปิดใช้งาน
35
55020041
เปิดใช้งาน
36
55020042
เปิดใช้งาน
37
55020044
เปิดใช้งาน
38
55020045
เปิดใช้งาน
39
55020046
เปิดใช้งาน
40
55020047
เปิดใช้งาน
41
55020048
เปิดใช้งาน
42
55020049
ไม่เปิดใช้งาน
43
55020050
เปิดใช้งาน
44
55020051
เปิดใช้งาน
45
55020054
เปิดใช้งาน
46
55020055
เปิดใช้งาน
47
55020056
เปิดใช้งาน
48
55020057
เปิดใช้งาน
49
55020059
เปิดใช้งาน
50
55020060
เปิดใช้งาน
51
55020061
ไม่เปิดใช้งาน
52
55020062
ไม่เปิดใช้งาน
53
55020063
เปิดใช้งาน
54
55020064
เปิดใช้งาน
55
55020065
เปิดใช้งาน
56
55020066
ไม่เปิดใช้งาน
57
55020067
เปิดใช้งาน
58
55020069
เปิดใช้งาน
59
55020070
เปิดใช้งาน
60
55020071
เปิดใช้งาน
61
55020072
ไม่เปิดใช้งาน
62
55020073
เปิดใช้งาน
63
55020074
เปิดใช้งาน
64
55020076
เปิดใช้งาน
65
55020077
เปิดใช้งาน
66
55020078
เปิดใช้งาน
67
55020079
เปิดใช้งาน
68
55020080
เปิดใช้งาน
69
55020082
เปิดใช้งาน
70
55020083
เปิดใช้งาน
71
55020084
เปิดใช้งาน
72
55020086
เปิดใช้งาน
73
55020087
เปิดใช้งาน
74
55020088
เปิดใช้งาน
75
55020090
เปิดใช้งาน
76
55020091
เปิดใช้งาน
77
55020093
เปิดใช้งาน
78
55020094
เปิดใช้งาน
79
55020095
เปิดใช้งาน
80
55020096
เปิดใช้งาน
81
55020097
ไม่เปิดใช้งาน
82
55020098
เปิดใช้งาน
83
55020099
เปิดใช้งาน
84
55020100
ไม่เปิดใช้งาน
85
55020101
เปิดใช้งาน
86
55020102
เปิดใช้งาน
87
55020103
เปิดใช้งาน
88
55020104
เปิดใช้งาน
89
55020105
ไม่เปิดใช้งาน
90
55020106
เปิดใช้งาน
91
55020107
เปิดใช้งาน
92
55020108
เปิดใช้งาน
93
55020109
เปิดใช้งาน
94
55020110
เปิดใช้งาน
95
55020111
เปิดใช้งาน
96
55020112
เปิดใช้งาน
97
55020113
เปิดใช้งาน
98
55020114
เปิดใช้งาน
99
55020116
เปิดใช้งาน
100
55020117
เปิดใช้งาน
101
55020118
เปิดใช้งาน
102
55020119
เปิดใช้งาน
103
55020120
เปิดใช้งาน
104
55020121
เปิดใช้งาน
105
55020122
ไม่เปิดใช้งาน
106
55020124
เปิดใช้งาน
107
55020125
เปิดใช้งาน
108
55020126
เปิดใช้งาน
109
55020127
เปิดใช้งาน
110
55020128
เปิดใช้งาน
111
55020129
ไม่เปิดใช้งาน
112
55020130
เปิดใช้งาน
113
55020132
เปิดใช้งาน
114
55020133
เปิดใช้งาน
115
55020134
ไม่เปิดใช้งาน
116
55020135
เปิดใช้งาน
117
55020136
ไม่เปิดใช้งาน
118
55020137
เปิดใช้งาน
119
55020138
เปิดใช้งาน
120
55020139
เปิดใช้งาน
121
55020140
เปิดใช้งาน
122
55020142
ไม่เปิดใช้งาน
123
55020143
เปิดใช้งาน
124
55020145
เปิดใช้งาน
125
55020146
เปิดใช้งาน
126
55020147
เปิดใช้งาน
127
55020148
ไม่เปิดใช้งาน
128
55020150
เปิดใช้งาน
129
55020152
ไม่เปิดใช้งาน
130
55020153
ไม่เปิดใช้งาน
131
55020154
เปิดใช้งาน
132
55020160
เปิดใช้งาน
133
55020163
เปิดใช้งาน
134
55020164
ไม่เปิดใช้งาน
135
55020165
เปิดใช้งาน
136
55020166
เปิดใช้งาน
137
55020167
ไม่เปิดใช้งาน
138
55020168
เปิดใช้งาน
139
55020169
เปิดใช้งาน
140
55020170
เปิดใช้งาน
141
55020171
เปิดใช้งาน
142
55020173
เปิดใช้งาน
143
55020174
เปิดใช้งาน
144
55020175
เปิดใช้งาน
145
55020176
เปิดใช้งาน
146
55020177
เปิดใช้งาน
147
55020178
เปิดใช้งาน