ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พะเยา เขต 1


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
56010001
เปิดใช้งาน
2
56010002
เปิดใช้งาน
3
56010007
เปิดใช้งาน
4
56010008
เปิดใช้งาน
5
56010009
ไม่เปิดใช้งาน
6
56010011
ไม่เปิดใช้งาน
7
56010012
ไม่เปิดใช้งาน
8
56010013
ไม่เปิดใช้งาน
9
56010015
ไม่เปิดใช้งาน
10
56010016
ไม่เปิดใช้งาน
11
56010019
ไม่เปิดใช้งาน
12
56010022
ไม่เปิดใช้งาน
13
56010024
ไม่เปิดใช้งาน
14
56010025
เปิดใช้งาน
15
56010026
เปิดใช้งาน
16
56010028
เปิดใช้งาน
17
56010030
เปิดใช้งาน
18
56010031
เปิดใช้งาน
19
56010032
เปิดใช้งาน
20
56010034
เปิดใช้งาน
21
56010037
ไม่เปิดใช้งาน
22
56010038
ไม่เปิดใช้งาน
23
56010039
เปิดใช้งาน
24
56010040
ไม่เปิดใช้งาน
25
56010041
ไม่เปิดใช้งาน
26
56010044
เปิดใช้งาน
27
56010045
ไม่เปิดใช้งาน
28
56010048
ไม่เปิดใช้งาน
29
56010051
ไม่เปิดใช้งาน
30
56010056
ไม่เปิดใช้งาน
31
56010057
ไม่เปิดใช้งาน
32
56010058
ไม่เปิดใช้งาน
33
56010059
ไม่เปิดใช้งาน
34
56010062
เปิดใช้งาน
35
56010063
ไม่เปิดใช้งาน
36
56010065
เปิดใช้งาน
37
56010066
ไม่เปิดใช้งาน
38
56010067
ไม่เปิดใช้งาน
39
56010068
ไม่เปิดใช้งาน
40
56010069
ไม่เปิดใช้งาน
41
56010071
เปิดใช้งาน
42
56010072
ไม่เปิดใช้งาน
43
56010073
ไม่เปิดใช้งาน
44
56010074
ไม่เปิดใช้งาน
45
56010076
ไม่เปิดใช้งาน
46
56010077
ไม่เปิดใช้งาน
47
56010079
ไม่เปิดใช้งาน
48
56010080
ไม่เปิดใช้งาน
49
56010082
ไม่เปิดใช้งาน
50
56010083
เปิดใช้งาน
51
56010085
ไม่เปิดใช้งาน
52
56010086
ไม่เปิดใช้งาน
53
56010088
เปิดใช้งาน
54
56010089
ไม่เปิดใช้งาน
55
56010091
เปิดใช้งาน
56
56010093
ไม่เปิดใช้งาน
57
56010094
ไม่เปิดใช้งาน
58
56010096
ไม่เปิดใช้งาน
59
56010098
ไม่เปิดใช้งาน
60
56010099
เปิดใช้งาน
61
56010101
ไม่เปิดใช้งาน
62
56010102
เปิดใช้งาน
63
56010103
ไม่เปิดใช้งาน
64
56010105
เปิดใช้งาน
65
56010106
เปิดใช้งาน
66
56010107
เปิดใช้งาน
67
56010108
เปิดใช้งาน
68
56010109
เปิดใช้งาน
69
56010112
ไม่เปิดใช้งาน
70
56010113
ไม่เปิดใช้งาน
71
56010114
ไม่เปิดใช้งาน
72
56010115
ไม่เปิดใช้งาน
73
56010116
ไม่เปิดใช้งาน
74
56010117
เปิดใช้งาน
75
56010118
ไม่เปิดใช้งาน
76
56010119
เปิดใช้งาน
77
56010120
ไม่เปิดใช้งาน
78
56010121
เปิดใช้งาน
79
56010125
ไม่เปิดใช้งาน
80
56010126
เปิดใช้งาน
81
56010127
เปิดใช้งาน
82
56010128
เปิดใช้งาน
83
56010129
ไม่เปิดใช้งาน
84
56010131
เปิดใช้งาน
85
56010132
ไม่เปิดใช้งาน